AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1644 ☰ 

Iisalmi maakirja 1644

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 69AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ollickala By/Ollikkala
Nicolaus Petrj H:r Pastor
Jakop Mardikain
Peer Peerson Ibidem
Peer Sifwonen
Lars HindrichzSon Ollikain
Anders Påålson Ibidem Öde
Oluff O. Ollikain
Laas Påålson Ibidem
Jönss Peerson Ollikain Öde
Lars Påålson Ikonen
Paju Järfwi By/Pajujärvi
Påål Hanson Cosmanen
Peer Cosmanen
Erick Kockarinen Öde
Segfredh Kopponen
Lars Luckarinen
Anders Peerson Sutinen
Nills Anderson Ibidem
Lars O: Lappalain
Narfwanlax/Naarvanlahti
Jönss O: Hildunen
Mikiel Laarson Ibidem
Mårten Swenson Ibidem
Clemmedt Hildunen
Ongiwesi By/Onkivesi
Nillss Peerson Rotzalainen

Sivu 70AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Laarson Rotzalain
Hindrich Peerson Ollikain Karp
Cosma Cosmanen
Oluff Rynninen
Erick Bertilson Ibidem
Hindrich O: Ibidem
Påål Enewaldson Lapweteläin
Staphan Peerson Nissinen
Staphan Weisenen
Påål Peerson Ibidem
Hanss Hindrichzson Lappalain
Peer Peerson Mardikain gammal
Peer Olufzson Ibidem
Christer Laarson Ibidem
Nills Ruotzalain
Pekai Rotzalain
Olli Rotzalain
Tommes Ollikain af Segfredh Sormuins
Lapwetelän Mäki/Lappetelä
Erick Anderson Lapweteläin
Madz Mårtenson Ibidem
Ihannus Harakainen
Anders Mårtenson Lapweteläin
Pörsenmäki By/Pörsänmäki
Erick Ifwarson Rautaparda
Anders Jörenson Ibidem
Bertill Bertilson Ibidem
Johan Carlson Ibidem
Mikiel Pickarainen
Anders Peerson Lapweteläin
Lamban Järfwi/Lampaanjärvi
Påål Mikielson Saikonen
Oluff O: Hwianen

Sivu 71AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Jäsheläin
Madz Pelckonen
Mikiel Mikielson Saikonen
Påål Suripä
Peer Suripä
Simon Mondaneufwonen
Heinemäki By/Heinämäki
Nills Anderson Utriain
Anders Nillson Ibidem
Peer Peerson Kiärkänen
Oluff Lipponen
Bertill Utriainen
Lars Eshilson Ibidem
Mårten Lipponen
Pelawesi By/Pielavesi
Anders Nillson Tianen
Påål Rytkenen
Lars Tossawainen
Isach Niskonen
Påål Tossawainen
Hindrich Rydtkenen
Peer Påålson Parfwiain
Peer Erickzson Rönköi
Nillss Peerson Rotzalain
Anders Peerson Ibidem
Hindrich Harmanen
Anderss Rydtkenen
Hindrich Kofwalain
Lars Pedikeinen
Lars Laarson Lappalain
Lars Eshelins E:a Peer Tickin i ställe
Oluff Bengdtzson Sormunen

Sivu 72AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Räsenen
Eshill Colemainen
Madz Tossawainen
Nillss Nillson Utriainen
Peer Rydtkeinen
Oluff Carialainen
Nissilä By/Nissilä
Påål Påålson Nissinen
Jönss Jönsson Ibidem
Oluff O: Ibidem
Salami By/Salahmi
Eshill O: Mackonen
Lars O: Ibidem
Weremä Järfwi/Vieremäjärvi
Anders Anderson Kiettuinen
Hanss Peerson Kurfwinen
Nillss O: Nissinen
Oluff Anderson Kiettunen
Walkiainen/Valkeamäki
Oluff Påålson Kiettunen
Påål Laarson Ibidem
Peer Laarson Ibidem
Pardala By/Partala
Oluff Laarson Kutilainen
Anderss Jönson Pardanen
Mikiel O: Ibidem
Idensalmi By/Iisalmi
Anderss Jönsson Karakain
Eshill Jönsson Ibidem
Madz Peerson Colionen

Sivu 73AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupila By/Kauppila
Madz Gräelsson Caupinen
Bertill Jönsson Ibidem
Swänninmäki By/Vänninmäki
Hindrich Laarson Huttuin
Markus Markuson Ibidem
Jakop Madzson Ibidem
Peer Jönson Ibidem eller Jönss Jakopson
Lars Jönsson Ibidem
Mikiel Matikains Öde
Songa Järfwi By/Sonkajärvi
Madz Anderson Lapweteläin
Lars Turunen
Lars Carlson Pardanen
Påål Peerson Eshelinen
Peer Ryhenen
Hindrich Hetonen i ställe Wijsa Rönkö
Lars Anderson Rönköj
Peer Peerson Pöllenen
Erick Peerson Ibidem
Anders Anderson Rönköj
Oluff O: Huttunen
Anderss Anderson Ibidem
Oluff Anderson Ibidem
Lars Laarson Ibidem
Sälewe By/Sälevä
Oluff Erickson Nissinen
Mikiel Tofwinen
Oluff Juutinen
Anderss O: Kiechkoin
Mikiel Philpuson

Sivu 74AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jumis By/Juminen
Anderss Peerson Heishanen
Hindrich Madzson Hynninen
Herne Järfwi By/Hernejärvi
Peer Peerson Pardanen
Anderss Madzson Kiechkoin
Jören Nissinen eller Hyrkess
Niutans eller matens Uhrminnes
Wijta By/Viitaa
Peer Laarson Huttunen
Peer Anderson Ibidem
Anderss Anderson Ibid. Pylckes
Markus Jönsson Ibidem
Palos By/Paloinen
Bertill Madzson Hynninen
Lars Heishanen
Peer Heishanss Enckia
Ulmala By/Ulmala
Nillss Påålson Ulmanen
Christer O: Ibidem
Oluff O: Tickanen
Madz Madzson Asikainen
Nerko By/Nerkoo
Påål Jönson Ulmanen
Jönss Jönsson Ibidem
Peer Larson Kiechkonen
Oluff Kiechkonen
Peer Madzson Ibidem
Anderss Madzson Kiähriäinen

Sivu 75AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sulkewa By/Sulkava
Oluff Nousiainen
Madz Sairainen
Hindrich Pedikeinen
Tommes Silfwenoinen
Oluff Launonen
Anderss Teenhunen
Mickiel Kishinen blindh
Madz Yriänen
Peer Påålson Rydtkenen
Hauta Järfwi By/Hautajärvi
Oluff Peerson Kierkein
Peer Olufzson Ibidem
Oluff Nillson Ibidem
Kallio Järfwi By/Kalliojärvi
Jönss O: Kiärkäin
Peer O: Ibidem
Tommas Oluffzson Ibidem
Christer Pärnänen
Hindrich Pärnänen
Jören Eshillson Ibidem
Nemis Järfwi By/Niemisjärvi
Oluff Hindrichzson Hyfwerin
Madz Jakopzson Ibidem
Staphan Peerson Ibidem
Caupi Staphanson Ibidem
Lwpo By/Luupuvesi
Peer Kiämeräinen
Mikiel Pardanen
Wijsa Kiärkänen
Påål Kononen
Eshill Madzson Eshelinen

Sivu 76AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiuruwesi By/Kiuruvesi
Peer Philpuson Kishinen
Eshill Kaikonen
Oluff HindrichzSon Lappalain
Hintza Påålson Tickanen
Madz Nijrains Öde
Hapa Järfwi By/Haapajärvi
Påål Peerson Pardanen
Påål Jönson Ibidem
Oluff Tommeson Lappalain
Oluff Peerson Kyfweläin
Bertill Tapanainen
Mårten HindrichzSon Lappalain
Larss Mikielson Pardanen
Peer Hyfwönen
Hindrich Laarson Mäki Lappalain
Lars Madzson Lappalain
Tommes Hindrichzson Ibidem
Erick Ibidem
Porowesi By/Porovesi
Hindrich O Jundunen
Lars Jundunen
Anderss Nijranen
Wijsa Kumbulain
Jören Olufzsons Frällsse ♦ Jöran Pistolkorsin läänitys
Remexelä By/Remeskylä
Madz Anderson Remexinen
Jönss Jönson Ibidem
Lars Jönson Ibidem

Sivu 77AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Under Idensalm Prästebool
Fischierij ♦ Kalastamot
Kijlosalm Fischierij
Lapinlax Fischierij
Wijando Fischierij
Lappars Räntta

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8573 Savonlinnan läänin maakirja 1644-1644, sivut 69-77
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8573
Mikrofilmi LT1167

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16351650

© Väinö Holopainen 2023