AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1650 ☰ 

Iisalmi maakirja 1650

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 377AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ollikala/Ollikkala
Lars Madzssonn
Jacob Marttickain
Peer Peerssonn ibm
Peer Ryneinenn
Bertill Hinderss Ollikain
Anders Staphanssonn
Påål Ollssonn Ollikain
Lars Påålssonn ibm
Jönns Peerssonn ibm
Lars Påålsson Ikoinenn
Lars Hindersson Ollikain
PaiuJärfw/Pajujärvi
Johan Pålsson Cossmain
Peer ibm
Erich Kockainenn
Sigfredh Kåppoinen
Lars Luckarinen
Anders Peersson Suttin
Nills Anderssonn ibm
Lars Ollssonn Lappalain
Henrich Kåckoin afkers Palis
Narfuanlax/Naarvanlahti
Jönnss Ollssonn Hilduin
Michell Larssonn ibm
Mårthenn Swensson ibm
Clemet Hilduin
Ongiwäsi/Onkivesi
Nills Peerssonn Råtzalain
Madz Peersson ibm
Henrich Persson Ollikain
Cossma Cossmainenn
Oluff Rynäinenn
Erich Bertillssonn Rynäin
Henrich Ollssonn ibm
Pål Engwadz:n Lapwetel
Anders Pardainen
Staphann Weisainenn

Sivu 378AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Peerssonn ibm
Hans Hendersson Lappal:
Peer Persson Martikain
Peer Olufsson ibm
Christer Larssonn ibm
Påål Rådzalain
Peckå Rådzalain
Thomas Ollikain af Sigf:
Lapuelanmäk/Lappetelä
Erich Andersson Lapwet:
Thomass Lapweteläinen
Henrich Pålssonn ibm
Madz Mårtensson ibm
Jehannus Harackain
Henrich Peerss: Lapwetl:
Madz Lapwet: af Erich ibm
Pörsenmäki/Pörsänmäki
Erich Ifwarss: Lautapard
Anders Jöranssonn ibm
Bertill Bertilsson ibm
Johann Carellssonn ibm
Anders Peersson Lapwetel:
Michell Pinkarainen
Lambanierf/Lampaanjärvi
Pål Michelsson Soikoin
Oluff Olsson Huiain
Wijssa Jönsson Pardain
Madz Pickainenn
Michell M: Soikoinenn
Påål Suuripää
Suuenn Månda Neufwoin
Peer Suripå
Heinämäcki/Heinämäki
Nilss Andersson Uttrain
Anders Hansson Wettan
Peer Peersson Kåckain
Oluff Lippoinenn
Bertill Uttriain
Mårthenn Lippoin
Påål Eshelsson Uttriain
Pelawäsi/Pielavesi
Henrich Nilss Tijainen
Påål Ryttkoinen
Lars Tossawainen
Isaac Niskainenn

Sivu 379AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders ibm
Henrich Ryttköinen
Oluff Bentgsson Sormuin
Peer Pålsson Parfwiain
Peer Erichsson Rönckö
Nills Peersson Rådzalain
Anders Peersson ibm
Oluff Peersson Niskain
Oluff Larssonn ibm
Henrich Koifwelain
Lars Pedikainenn
Anders Peerssonn Haloin
Peer Tijkainenn
Bertill Bertilsson Colemain
Madz Tossawainen
Nills Nilssonn Uttriain
Peer Ryttkoinenn
Påål Jönsson Pardain
Oluff Carialainenn
Påål Tossawain
Nissilä/Nissilä
Påål Plssonn Nissinenn
Jönnss Jonssonn ibm
Oluff Olssonn ibm
Jörenn Olufssonn ibm
Påål Olssonn
Salåmi/Salahmi
Påål Eshellssonn Mackoin
Lars Larssonn ibm
Werämäierfwi/Vieremäjärvi
Anders Anderss: Kettuin
Hanns Peersson Kurfwin
Nils Ollssonn Nissinenn
Anders Olssonn Kettuin
Walkiainen/Valkeamäki
Oluff Pålsson Kettuin
Hinrich Pålsson ibm
Åeer Larssonn ibm
Pardala/Partala
Oluff Olssonn Kuttilain
Anders Jönsson Pardain
Minhell Ollssonn ibm
Idensalmi/Iisalmi
Anders Jönsson Karakain
Eshell Jönssonn ibm
Madtz Peerssonn Colioin

Sivu 380AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupila/Kauppila
Madz Grellsson Caupin
Bertill Jönssonn ibm
Suänninmäk/Vänninmäki
Henrich Larsson Hutuin
Markus M: ibm
Jacob Madzssonn ibm
Jönnss Isaacss. ibm
Lars Jönnssonn ibm
Michell Mattilainen
SångaJäsf/Sonkajärvi
Madz And:n Lapwelein
Lars Turuinenn
Lars Pardainenn
Påål Peersson Eshelinen
Peer Rycheinenn
Mångns Jönsson Nissinen
Lars Andersson Rönkö
Peer P: Pölläin
Madz And. Rönckö
Anders And. ibm
Oluff Ollsson Ollikain
Christer Christ: Uttriain
Oluff Ollssonn Huttuin
Anders Anderssonn ibm
Lars Larssonn ibm
Anders Erichss. Huttuin
Oluff Andersson ibm
Sälewä/Sälevä
Oluff Erichsson Nissinen
Michell Toifwainenn
Oluf Juutinen
Anders Ollsson Kächkoin
Michell Philpussonn
Jumis/Juminen
Anders Larssonn Heiskain
Henrich Madzson Hynnin
HerneJärf/Hernejärvi
Peer Peersson Pardainen
Oluff Huiainenn
Jörann Nissinen el. Kyrckes
Niutains el: Watains Ur__
Wijta/Viitaa
Peer Larsson Huttwin
Peer Anderssonn ibm
Anders And:n Pyllikos
Markuss Jönssonn ibm

Sivu 381AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Palois/Paloinen
Bertil Madzson Hynnin
Lars Heiskainenn
Peer Heiskains __
Ulmala/Ulmala
Nils Pålsson Ullmain
Christer Olss:n Ulmoin el. Tijkoin
Oluff Olsson Ulmoin
Madz Matss:n Asikain
Närckoila/Nerkoo
Påål Jönssonn Ullmain
Jönss Jönssonn ibm
Peer Larss:n Käckoin
Oluf ibm
Peer Madzsson ibm
Anders Matzss:n Karian
Sulkawa/Sulkava
Oluff Nousiainen
Madz Saarainen
Henrich Pedikainenn
Thomass Silfwenoinen
Oluff Lamainenn
Anders Tenhuinen
Michell Kijskinen
Madz Yriänäinen
Peer Påålsson Ryttkoin
Hautaiarf/Hautajärvi
Oluff Persson Kärckain
Peer Ollssonn ibm
Oluff Nillssonn ibm
Kalliåiärf/Kalliojärvi
Jönns Olsson Käckoin
Peer Olufzon ibm
Thomas Olufson ibm
Christer Pernainen
Henrich ibm
Jörann Eskelsson ibm
Nemisierf/Niemisjärvi
Oluff Hend:n Hyfwein
Madz Jacobssonn ibm
Staffann Peersson ibm
Nills Staphanss:n ibm
Lupåby/Luupuvesi
Påål Kånoinen
Peer Kämäräinenn

Sivu 382AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Pardainen
Oluff Kånoinen
Eshell Madzon Eshelinen
Kuriuwäsi/Kiuruvesi
Peer Philpusson Kijskin
Eskell Kåckinen
Oluff Hendersson Lappalain
Hintza Påålsson Tickain
Madz Nijrinenn
HapaJärf/Haapajärvi
Påål Peerssonn Pardain
Lars Jönnssonn ibm
Henrich Henderss:n Lappalain
Oluff Peersson Hyfwein
Bertill Tapanainenn
Mårthen Hend:n Lapal:
Lars Michelsson Pardain
Peer Hyfwöinen
Henrich Madsson Mäki Låpel:
Lars Madzon Lappalain
Thomas Hendersson ibm
Erich ibm
Pårawäsi/Porovesi
Henrich Junduinen
Lars ibm
Peer Andersson Nijrain
Wijsa Cumbulainen
Adle och Wälb: Jören Pistolkors Frälse ♦ Jöran Pistolkorsin läänitys
Remexilä/Remeskylä
Madz Andersson Remexin
Jönss Jönssonn ibm
Lars Jönssonn ibm
Idensalmi Prestebohl/Iisalmi
Prestbol:

Sivu 383AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Arrende Fiskierne ♦ Kalastamot
Kichlasalm Fiskerij
Lapinlax Fiskeri
Wiandå Fiskeri
4 Lappars Räntta

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8598 Tositekirja 1650-1650, sivut 377-383
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8598
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8600 Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1650-1650, sivut 21-27
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8600
Mikrofilmi LT1065

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16441658

© Väinö Holopainen 2023