AlkuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1664

Iisalmi maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 95ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idensalmiby
Lagt under Idensalm Prestebohl
Madtz Madsson Kållionen
Mårten Hindersson Karfwonen
Bertill Kållioinen
Johan Andersson Karakainen
Johan Madtzsson Kaupinen
Nilss Nilsson Kiskinen
Pardala
Oluff Olofsson Kutilainen
Oluff Larsson Mackoinen
Michell Olufsson Pardainen
Oluff Jönsson Pardainen
Eskiell Wijsasson Dito
Walkeainen
Oluff Påhlsson Kettuinen
Thomass Olufsson Kettuinen
Oluff Andersson Kettuinen
Per Larsson Kettuinen
Eskiell Jönsson Karakainen
Weremäjärfwenby
Anderss Andersson Kettuinen m Br Larss Andersson
Hanss Hansson Kurfwinen
Nilss Olofsson Nissinen
Henrich Påhlsson Kettuinen
Salameby
Påhl Eskelsson Mackoinen
Larss Larsson Dito

Sivu 96ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Martisenjerfwenby
Eskiell Madtzsson Mackoinen
Larss Madtzon Mackoinen
Caupilaby
Madtz Madtzsson Caupinen
Bertill Jönsson Dito
Nissiläby
Påhl Påhlsson Nissinen
Jönss Jonsson Dito
Oluff Oluffsson Nissins Enckian
Jöran Olufsson Nissinen
Påhl Olufsson Dito
Pöriäby
Erick Jönsson Caupinen
Swenninmäkiby
Erick Madtzon Suomalainen
Hindrich Larsson Huttuinen
Madtz Madtzsson Huttuinen
Per Jönsson Huttuinen
Jacob Madtzsson Huttuinen
Henrich Olufsson Swenninen
Ryhäläby
Staffan Andersson Röhäinen
Knut Ericksson Kurwinen
Per Olufsson Kettuinen
Suckeaby
Jönss Persson Hilli
Jacob Andersson Huckainen
Lakaby
Larss Carlsson Pardainen
Wijtaby
Oluff Markusson Huttuinen

Sivu 97ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Larsson Huttuinen
Peder Andersson Dito
Kilpisari
Anderss Andersson Pyllickäin
Jönss Markusson Huttuinen
Per Jönsson Sourulainen
Paloisby
Madtz Bertilsson Hynninen
Jönss Larsson Heiskainen med Br Bertill Larsson
Johan Bertilsson Heiskainen
Ulmalaby
Christer Olofsson Tijkainen
Oluff Olufsson Tijkainen
Christer Olofsson Ulmainen
Påhl Olofsson Tijkains Hindrich Tijkains ödhe
Grelss Madtzon Asikains Ea
Anderss Mårtenss Lappwätel:
Nils Persson Nijrainen
Madtz Madtzsson Asikainen
Jönss Påhlsson Ulmainen
Jönss Jönsson Ullmainen
Rotamäkiby
Larss Hindersson Lappalainen
Jönss Jönsson Huttuin
Rotalaxby
Larss Madtzon Lappalainen
Madtz Madtzsson Dito
Haijastaifwal
Wijssa Wijssasson Kumbulain
Haijasenby
Michell Philpsson Tuofwinen
Larss Larsson Junduinen

Sivu 98ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Porowesi
Per Andersson Niroinen
Wehmasjärfwiby
Jönss Wijsasson Cumbulainen
Michell Michelsson Tofwinen
Hapajerfwiby
Påhl Persson Eskelinen
Peer Persson Dito
Madtz Anderssson Käriäinen
Hindrich Påhlsson Pardainen
Larss Jönsson Dito
Erick Olofsson Pessoinen
Per Larsson Pardainen
Hindrich Hindersson Lappalainen
Hindrich Bertilsson Tapanain
Per Mårtensson Lappalain
Erick Larsson Lappalain
Per Hindersson Kärkäinen
Toefwakanby
Hindrich Ifwarsson Rautapardain
Rutackoby
Per Olofsson Ryhäinen
Larss Wijsasson Rönköi
Per Jacobsson Kainulain
Larss Anderssson Rönköi
Per Persson Pölhäinen
Madtz Andersson Rönkö
Anderss Andersson Pölhain
Nilss Anderssson Rönkä
Sångajerfwi
Anderss Andersson Rönkä
Larss Cuossmasson Cuossmain
Jönss Olofsson Huttuinen
Anders Andersson Huttuin

Sivu 99ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jockisby
Larss Larsson Huttuinen
Kårpijerfwi
Larss Persson Heiskainen
Olof Olofsson Jutinen
Jumis by
Hindrich Madtzsson Hynninen
Jöns Andersson Heiskainen m Br Påfwel Andersson
Säläwäby
Oluff Ericksson Nissinen
Erick Olofsson Dito
Knut Thomasson Sormuinen
Anderss Olofsson Kächköinen
Oinasjerfwiby
Larss Olofsson Huttuinen
Petäjäjärfwiby
Oluff Olofsson Huttuinen
Warpas
Jacob Persson Haloinen
Hernejerfwiby
Johan Nilsson Roifwainen
Per Persson Padodoinen
Nils Jöransson Nissinen
Niemisjerfwiby
Bertill Bertilsson Colemain
Oluff Olofsson Hijains ödhe
Madtz Jacobsson Hyfwärinen
Oluff Persson Sara ny Br Staffan Persson Hyfwärinen
Oluff Hindersson Hyfwärinen
Jönss Jonsson Kilpainen

Sivu 100ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Persson Hyfwärinen
Per Staffansson Hyfwärinen
Närköby
Per Larsson Kächköinen
Lars Larsson Dito
Anders Larsson Dito
Olof Olofsson Kächköinen
Per Madtzon Kächköinen
Käriänsariby
Anders Madtzon Käriäinen
Ollikalaby
Lars Madtzsson
Jacob Persson Martikainen
Påhl Persson Siwoinen
Per Persson Siwoinen
Per Persson Martikainen
Bertill Hindersson Ollikainen
Anders Staffansson Dito
Larss Påhlsson Dito
Larss Hindersson Dito
Staffan Staffansson Dito
Jöran Madtzon Siwoinen
Larss Påhlsson Ikoinen
Kiwistoby
Påhl Olofsson Ollikainen
Jonss Persson Dito
Anderss Påhlsson Dito
Mardikalaby
Per Olofsson Mardikainen
Jöran Persson Mardikainen
Christer Larsson Dito
Sutelaby
Madtz Nilsson Sutinen
Anders Anderssson Sutinen

Sivu 101ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Hindersson Lappalainen
Hindrich Hindersson Kockoinen
Luckarilaby
Lars Lemmingsson Luckarin
Hemmingh Larsson Dito
Per Larsson Dito
Pörsenmäenby
Erick Ifwarsson Rautapard:
Anderss Jörensson Dito
Påhl Bertilsson Dito
Anderss Bertilsson Dito
Johan Carllsson Dito
Philip Larsson Kåpoinen
Hans Staffansson Wäisäin
Anderss Staffansson Lapwetelainen
Lambajerfwi
Påhl Michelsson Saikoinen
Oluf Olofsson Hujainen
Påhl Johansson Passainen
Oluf Hansson Jäskeläinen
Michell Michelsson Saikoinen
Hanss Hindersson Jäskelain
Oluff Olofssoin Saikoinen
Hindrich Hansson Jäskeläin
Larss Larsson Saikoinen
Pachkamäkiby
Madtz Sigfredhsson Pachkoin
Rokoisenby
Hindrich Olofsson Rynäinen
Pajujärfwi
Johan Påfwelsson Cuossmain

Sivu 102ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Brussius Påhlsson Dito
Oluff Oloffsson Kåckarinen
Per Persson Cuossmainen
Erick Olofsson Kåckarinen
Erick Påhlsson Lapweteläinen
Hemming Andersson Rotzalin
Kåppelaby
Sigfredh Jönsson Kåppoinen
Påhl Påhlsson Cuossmainen
Pyöröläby
Per Nilsson Sutinen
Niemismäkiby
Per Nilsson Ruotzalainen
Michajerfwiby
Anders Larsson Ruotzalain
Alapitkänby
Larss Larsson Kåppoinen
Hindrich Hindersson Råtzalain
Narfwanlaxby
Swen Mårtensson Hilduinen
Oluff Jönsson Dito
Michel Larsson Dito
Hindrich Clemetsson Dito
Ångiwesby
Michell Persson Linduinen
Nilss Persson Ruotzalainen
Påhl Hindersson Ruotzalainen
Madtz Persson Ruotzalainen
Wiandaby
Hindrich Persson Ollikain

Sivu 103ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Philip Persson Kaupi
Leppälaxenby
Påhl Påhlsson Lapwetelain
Enewaldt Enewaldsson Dito
Johan Olofsson Yletyinen
Larss Larsson Lappalain
Wäisälänmäkiby
Hans Hindersson Lappalainen
Per Staffansson Wäisainen
Peer Påhlsson Dito
Jyngänniemiby
Hindrich Hindersson Rynäin
Karfwasalmiby
Oluff Olofsson Rynäinen
Cuossmas Cuossmasson Cuossmain
Hendrich Cuossmass:n Cuossmain
Olof Thomasson Ollikainen
Erick Bertilsson Rynäinen
Lappwetelänby
Oluff Ericksson Lapwetelain
Oloff Olofsson Katajainen
Oluff Eskielsson Jäskeläin
Philip Madtzsson Poikoinen
Jönss Wijsasson Känckyinen
Philip Bertilsson Raudapardain
Madtz Mårtensson Lappwetelain
Larss Mårtensson Dito
Löytynmäkiby
Anderss Persson Lakoinen
Johan Andersson Ihalainen
Oloff Bengtsson Sormuinen
Heinämäkiby
Nilss Andersson Uttriainen

Sivu 104ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Hansson Mätäinen
Påhl Eskelsson Uttriainen
Per Persson Kärkainen
Olof Olofsson Lippoinen
Eskell Hanrsson Lippoinen
Wenehmäkiby
Staffan Hindersson Ollikain
Läwäniemenby
Bertill Uttriains Enckia
Waaraslaxby
Hindrich Hindersson Harmainen
Larss Larsson Pedikäinen
Oluff Hindersson Räisäinen
Erick Hintzasson Tickainen
Tommonmäki
Hindrich Persson Lappalain
Påhl Jönsson Pardainen
Joutzenniemiby
Nilss Persson Ruotzalainen
Lammass Saloby
Isak Påhlsson Niskainen
Anderss Andersson Dito
Johan Andersson Dito
Kuifwaniemiby
Michell Larsson Tossawainen
Anderss Larsson Dito
Kåtaniemiby
Nilss Larsson Tijainen
Taipaleby
Nilss Persson Rytkoinen
Påhl Andersson Dito
Peer Påhlsson Dito
Carll Carlsson Kämiläinen

Sivu 105ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pielawesi
Madtz Hindersson Rytköinen
Hemmingh Hindersson Dito
Larss Påhlsson Tossawainen
Oloff Larsson Niskainen
Paiumäki
Peer Grelsson Hapalainen
Karialaby
Oloff Oloffsson Karialain
Löytöjerfwi
Peer Ericksson Röngä
Rytköby
Larss Persson Ryttköinen
Sulkawaby
Henrich Harmains ödes Engh
Påhl Olofsson Nousiainen
Dito Nousiainen
Madtz Larsson Sarainen
Thomass Thomasson Silfwennoin ny Staffan Olofss:n Hyfwöin
Påhl Madtzon Tenhuinen
Hinders Nilsson Pickainen
Påhl Nilsson Dito
Hindrich Andersson Dito
Kalliojerfwi
Larss Hindersson Kärkäinen ny Marten Classon Kärkäinen
Henrich Olofsson Kräkäinen
Jönss Olofsson Kärkäin
Per Olofsson Dito
Larss Thomasson Dito

Sivu 106ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Koifwujerfwiby
Michell Staffansson Tickainen
Koskenby
Nilss Staffansson Dito ny sin B Staffansson Hyfwärinen
Åsmangiby
Gabriel Staffansson Hyfwärinen
Hautajerfwiby
Oloff Persson Kärkäinen
Jönss Persson Dito
Per Oloffsson Kärkäinen
Mårten Andersson Dito
Oluff Nilsson Kärkäinen
Kiuruwesiby
Påhl Hindtzain Tickainen
Larss Hindzoin Dito
Jönss Eskielsson Kaikoinen ny sin B:r Per Eskielsson Dito
Oloff Hindersson Lappalainen ny sin B:r Per Hinderss:
Hindrich Hindersson Dito
Per Philipsson Kiskinen
Per Oloffsson Mustoinen
Lupuby
Michell Michellsson Pardain
Påhl Påhlsson Kånoinen
Oloff Påhlsson Kånoinen
Per Persson Kämärain
Madtz Persson Kämärain
Näländäby
Eskiell Madtzsson Eskelinen

Sivu 107ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Remexeläby
Madtz Andersson Remes
Jönss Jönsson Remes
Per Larsson Dito
Pässmäriby
Peer Jöransson Tofwinen
Salmijerfwiby
Oloff Larsson Launainen
Fiskerien
Kihlosalmj Fiskierij
Lapinlax Fiskerij
Wijanda Fiskerij

Lähde:
Nide 8644
Mikrofilmi ES2625
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020