AlkuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1680

Iisalmi maakirja 1680

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 506DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idensalmiby
Lagt under Idensallmi Prestebohl
Mats Madsson Kollioinen
Mårthen Henderson Karfwainen
Bertill Kallioinen Bygt på Uthmark
Johan Andersson Kaarakainen
Johan Matsson Kaupinen
Hind Hindsson Kiskinen Nybyg:
Pardala
Oloff Ohlsson Kutilain
Oloff Larsson Mackoin
Michel Ohlsson Pardin
Hendrich Göstafsson Pardin Nybygg:
Oloff Jönsson Pardin
Eskell Wijsasson Dito Nybyggiara
Walkianimi
Oloff Pållsson Kettuin
Thomas Oloffsson Kettuin
Oloff Andersson Dito
Peer Larsson Dito
Eskell Jönsson Kaarakainen
Wieremejerfi
Anders Andersson Kättuin meds sin Br. Lars Andersson
Hans Hansson Kurfvoinen
Niels Ohlsson Nissinen
Hendrich Pållsson Kättuin

Sivu 507DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Salameby
Påhl Påhlsson Mackoin el: Eskell
Lars Larsson Dito
Martisenjerfwi
Eskell Madhsson Mackoin Nyb:
Hans Madsson Dito
Caupilaby
Matz Matsson Kaupinen
Bertel Jönsson Dito
Nisiläby
Påhl Påhlsson Nissinen
Jöns Jönsson Dito
Oloff Ohlsson Nissins Enka
Jöran Ohlsson Nissin
Påhl Ohlsson Dito
Pöriäby
Grels Jönsson Kaupinen Bygt på Uthmark
Swenninmäkiby
Erich Matsson Suomalain
Hendrich Larsson Huttuin
Matz Matsson Dito
Peer Jönsson Dito
Jacob Matsson Huttuin
Hendrich Ohlsson Svenninen
Ryhälä
Staffan Andersson Röhein
Cnuth Erichsson Kurfvoin Bygt på Uthmark
Peer Ohlsson Kettuin
Suokeaby
Jacob Andersson Tickain
Jöns Peersson Hill
Lakaby
Lars Carlsson Pardain
Witaby
Oloff Markusson Huttuin Bygt nytt bostella i skogen

Sivu 507BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Larsson Huttuin
Peer Andersson Dito
Kilpisari
Anders Andersson Pylkoin
Jöns Markusson Huttuin
Peer Jönsson Surolain
Paloisby
Matz Bertelsson Hynnin
Jöns Larsson Heiskain Meds sin Broor Bertell Larsson
Johan Bertelsson Heiskain
Ullmalaby
Christer Ohlsson Tijkoin
Christer Ohlsson Ulmain
Oloff Ohlsson Tijkainen
Påhl Ohlsson Tijkainen Optagit Henrich Tijkains öda
Grels Matsson Asikains Enka
Anders Mårthensson Lapwetelain
Niels Peersson Nijroin
Matz Matsson Asikain
Jöns Pållsson Ulmain
Jöns Jönsson Ulmain
Routamäki
Lars Andersson Lappalain
Jöns Jönsson Huttuin
Rotalax
Lars Matsson Lappalain
Matz Matsson Dito Nybyggare
Hajataifwal
Wisa Wisasson Kumbulain

Sivu 508DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hajasanby
Michell Philpusson Tofwinen
Lars Larsson Junduinen
Porowesi
Peer Andersson Nijroinen
Wehmasjerfwi
Jöns Wijsasson Kumbulain
Michel Michelsson Tofwinen
Hapajerfwi
Påll Peersson Eskelein
Peer Peersson Dito
Matz Andersson Karhuin Bygt på Uthmark
Hendrich Påhlsson Pardain
Lars Jönsson Dito
Erich Ohlsson Pussinen
Peer Larsson Pardain
Hendrich Hendrichsson Lappalain
Hendrich Bertelsson Tapanain
Peer Mårthensson Lappalain
Erich Larsson Dito
Peer Hendrichsson Kårhoin
Toifwakaby
Hendrich Ifwarsson Rautapardain
Rutackoby
Peer Ohlsson Ryhöinen
Lars Wijsasson Rönköin
Peer Jacobsson Kainulain
Lars Andersson Rönko
Peer Peersson Pölhöinen
Matz Andersson Rönko
Anders Andersson Pölhäin
Niels Andersson Rönko

Sivu 509DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sångajerfwi
Anders Andersson Rönkä
Lars Cuossmasson Cuossmain
Jöns Ohlsson Huttuin
Anders Andersson Dito
Jockisby
Lars Larsson Huttuin
Kårpijerfwi
Lars Peersson Heiskainen
Oloff Ohlsson Juttinen
Jumis
Hendrich Matsson Hynninen
Jöns Andersson Heiskain med sin Broor Påll Andersson
Säläwäby
Olof Erichsson Nissinen
Erich Ohlsson Bygt å Nyo
Cnuth Thomsson Sårmuin
Anders Ohlsson Kärkoinen
Oinasjerfwi
Lars Ohlsson Huttuin Opt:
Petäjerfwi
Oloff Ohlsson Huttuinen
Warpas
Jöns Peersson Halloin
Härnäjerfwi
Johan Nielsson Roifwainen
Peer Peersson Pardain
Niels Jöransson Nissinen
Niemisjerfi
Bertell Bertelsson Cuolamain
Oloff Ohlsson Huijains Ägen
Matz Jacobsson Hyfwoin
Olof Peersson Saxa med sin br. Staffan
Olof Henderson Hyfwoin
Jöns Jönsson Kilpoin

Sivu 510DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Hyfwoin
Peer Staphansson Hyfwoin Opt: af ägen
Nerkoby
Peer Peersson Käuköin
Anders Larsson Dito
Lars Larsson Dito
Oloff Olofsson Käuköin
Peer Madhsson Dito
Käriänsariby
Anders Matsson Käriäinen
Ollikala
Lars Matsson Länsman och postbonde
Jacob Peersson Martikain
Påll Pållsson Sigwoin
Peer Peersson Martikain
Bertel Henderson Ollikain
Anders Staphansson Dito
Lars Pålsson Dito
Lars Henderson Dito
Staphan Staphansson Dito
Jöran Matsson Sifwoinen
Peer Peersson Sievoin
Lars Påhlsson Jikoin
Kifwistoby
Påll Ohlsson Ollikain
Jöns Peersson Dito
Anders Påhlsson Dito
Mardikalaby
Peer Ohlsson Mardikain
Jöran Peersson Dito
Christer Larsson Dito
Sutela
Matz Nielsson Sutinen
Anders Andersson Dito

Sivu 511DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Hendrichsson Lappalain
Hendrich Hendrichsson Parkoinen
Luckarila
Lars Hemmingsson Luckarin
Hemming Larsson Dito
Peer Larsson Dito
Pörsenmäenby
Erich Ifwarsson Rautaparda
Anders Jöransson Dito
Påhl Bertelsson Dito
Anders Bertelsson Dito
Philpus Larsson Kåppoin
Hans Staphansson Weisein
Anders Staffansson Lapwetelain
Johan Carlsson Rautaparda
Lambajerfi
Påhl Michelsson Saikoinen
Oloff Ohlsson Huijain
Påhl Johansson Pasoin Nybyggiara
Oloff Hansson Jaskelain
Michel Michelsson Saikoin
Hans Hendrichsson Jeskalain
Oloff Ohlsson Saikoin
Hendrich Hansson Jäskelain
Lars Larsson Saickoinen
Packamäki
Matz Sigfredsson Parkoin
Rofvisenby
Hendrich Ohlsson Rynoinen Opt: af ägen
Pajurefwi
Johan Påhlsson Cuossmiain
Brussius Påhlsson Dito Nybyggiara
Olof Ohlsson Kåckarinen

Sivu 512DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Cuossmain
Erich Ohlsson Kåckarinen
Erich Påhlsson Lapwetelain
Hendrich Andersson Routzalain
Kåppelaby
Sigfreds Jönsson Kåppoin
Påhl Påhlsson Cuossmain
Pöyräläby
Peer Nielsson Sutinen Byggar ett serdeles hemman å nyå
Michajerfwi
Anders Larsson Ruotzalain
Alapitkenby
Lars Larsson Kåppain
Hendrich Hendrichsson Ruotzalain
Narfwanlax
Simon Mårthensson Hilduin
Oloff Jönsson Dito
Michell Larsson Dito
Hendrich Clemetsson Dito
Ångiwesiby
Michell Peersson Linduin
Niels Peersson Ruotzalain
Påhl Hendrichsson Dito
Matz Peersson Ruotzalain
Wiandaby
Hendrich Peersson Ollikain
Philiph Peersson Kårpi
Läppälahenby
Påhl Påhlsson Lapwetelain
Enewald Enewaldsson Dito
Johan Ohlsson Yllatyn
Lars Larss: Lappalain Bygt ett serdeles hemman å nya
Weiselenmäki
Hans Hendrichsson Lappalain
Peer Staphansson Weisein

Sivu 513DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Dito
Jyngänniemi
Hendrich Hendrichsson Rynäin
Kärfwäsalmi
Oloff Ohlsson Rynäinen
Cuosma Cuossmasson Cuossmain
Hendrich Cuossmasson Cuossmain Bygg: å nya Emoth 6 Åhrs frijheet
Oloff Thomsson Ollikain
Erich Bertelsson Rynain
Lapwetelenby
Oloff Erichsson Lapwetelain
Olof Ohlsson Katajainen
Oloff Eskelsson Jäskelain
Philiph Matsson Påikoin
Jöns Wijsasson Könköinen
Philiph Bertelsson Rautaparda
Matz Mårthensson Lapwetelain
Lars Mårthensson Dito
Löytinmäki
Anders Peersson Haloinen
Johan Andersson Ihalain
Oloff Bengtsson Sormuin
Heinenmäkiby
Niels Andersson Utriain
Anders Hansson Mätainen
Påhl Eskelsson Utriain
Peer Peersson Kärkein
Oloff Ohlsson Lippoin
Eskell Larsson Lippoin
Wenehmäki
Staphan Hendrichsson Ollikain

Sivu 514DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löfwenniemenby
Bertill Utriains Enkia
Waraslaxby
Hendrich Hendrichsson Harmain
Lars Larsson Pedikain
Oloff Hendrichsson Räsäin
Erich Henderson Tickain
Tommonmäki
Hendrich Peersson Lappalain
Påhl Jönsson Pardainen
Joutzennemi
Niels Peersson Ruotzalain
Lammassalä
Isach Påhlsson Niskain
Anders Andersson Dito
Johan Andersson Dito Bygt på Uthmark
Kuifwaniemi
Michell Larsson Tosavain
Anders Lars: Dito Byg: på nytt bostalla
Kåtaniemi
Niels Larsson Tijain
Taipaleby
Niels Peersson Rytköinen
Påhl Andersson Dito
Peer Påhlsson Dito
Carll Carlsson Kumalain
Pielawesi
Matz Hendrichsson Rytköin
Hemming Hendrichsson Dito
Lars Påhlsson Tosawain
Oloff Peersson Niskain
Pajumäki
Peer Grelsson Hapalain
Kariala
Olof Ohlsson

Sivu 515DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löytöierfwi
Peer Erichsson Röngä
Rytkyby
Lars Peersson Rytköinen
Sulkawa
Hendrich Harmains Ägen Engh, Caplan i Idensalmi Brukar
Påhl Ohlsson Nousiain
Dito Nousiain
Matz Larsson Sairain
Thomas Thomsson Silfwenoin
Påhl Matsson Tenhuin
Hendrich Nielsson Piekain
Påhl Nielsson Dito
Hendrich Andersson Dito
Kåifwujerfwi
Michell Staphansson Tickain
Kåskenby
Niels Staphansson Dito med sin Br: Staphan Hyfwoin
Åssmangiby
Gabriel Staphansson Hyfwoin
Hautajerfwi
Oloff Peersson Kärkein
Jöns Peersson Dito
Pär Ohlsson Kärkäin
Mårthen Andersson Dito
Oloff Nielsson Dito
Kiuruwessi
Påhl Hendson Tickain
Lars Hindsson
Jöns Eskelsson Kaikoin med sin Br. Peer Eskelsson Dito
Oloff Henderson Lappalain med sin Br. Peer Hendersson

Sivu 516DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Hendrichsson Dito af Uthmark optagit
Peer Philipsson Kiskinen
Peer Ohlsson Mustoin
Lupuby
Michell Michelsson Pardain
Påhl Påhlsson Kånoinen
Oloff Påhlsson Dito
Peer Peersson Kämerein
Matz Peersson Kämerein
Näländäby
Eskell Matsson Eskelein
Rämäxäläby
Matz Andersson Remexein Bygt ett serdeles hemman
Jöns Jönsson Dito
Peer Larsson Dito
Päsmäriby
Peer Jönsson Tofwinen Bygt ett serdeles hemman
Salmijerfi
Olof Larsson Launoin
Kalliojerfwi
Lars Henderson Kärkeinen med Mårt. Classon Kerkein
Hendrich Ohlsson Kärkein
Jöns Kärkein
Peer Ohlsson Dito
Lars Thomsson Dito
Niemismäki
Peer Nielsson Rotzalain Byggt ett serdeles hemman å nya

Sivu 517DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerijen
Kihlosalmi fiskerij
Lappinlax
Wijando fiskerij

Lähde:
Nide 8688
Mikrofilmi KA8688
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Juha Rönkkö 2020