AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1695 ☰ 

Iisalmi maakirja 1695

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 738AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Alapitkenby/Alapitkä
Laars Hardikain el: Mårten Hillduin
Anders Hindersson el: Hind. Ruotzalain
Caupila/Kauppila
Michell el:r Christer Caupinen
Johan Bertillsson Caupinen el: Bertill
Hajastaipal/Haajaistaival
Anders el:r Wijsa Wijsass: Cumbul:n
Hajasenby/Haajainen
Staffan Tofwinen el: Johan Rijkoin
Lars Ohlsson och Peer Junduin
Hapaierfwiby/Haapajärvi
Påhl Peersson Eskelinen el: Peer
Peer el:r Nills Eskelinen
Hindrich Erichsson d: el:Kierinen
Påhl Hindersson Pardainen el: Hindrich
Jöns Larsson Dito
Isaach Ohlsson Päsoin el: Erich
Michel Larsson el:r Peer Peersson
Hans Peersson Päsoinen
Hindrich Lappalain el:r Johan d:
Peer Mårtensson Lappalain
Erich Lappalain
Peer Hindersson Karkain el:r Elias Päsoin
Hernejerfwiby/Hernejärvi
Johan Nillsson Råifwas

Sivu 739AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Pardainen
Nills Jöransson Nissin el:r Hyrkäs
Herjensarj el: Kärjensariby/Kääriänsaari
Anders el:r Påhl Andersson nu Peer
Häinämeki/Heinämäki
Påhl Ohlssonn Huttuinen
Lars Andersson Mätäinen
Påhl Kassurin el:r Peer Tickain
Anders Peerssonn Kärkäin
Oloff Lippoin el:r Anders Mårtenss
Eskill Larsson Lippoinen
Påhl Ohlssonn Huttuin för Pukeres öde
Hautajerfwi/Hautajärvi
Peer Ohlssonn Pöxä
Jons Jönsson Kärkäin
Anders Tenhukerkäin nu Johan
Anders Mårtensson Dito
Oloff Ohlssonn Kerkäin
Idensalmiby/Iisalmi
Lagt under Idensallmi Prästebohl
Bertill Matsson Kollioin
Mårten Karfwin nu Länsman Samuel Andersson Cajanus
Peer Matsson Kollioin

Sivu 740AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Karakain med Johan
Påhl Karhuinen
Daniel Kiskinen
Jåckisby/Jokela
Lars Larsson Huttuin
Jummisby/Juminen
Matz Hinderss: Hynnin nu Heming
Jöns Påhlsson och Lars Heiskaset
Jyngäniemi/Jynkänniemi
Hind: Bertillsson nu Jeremias Rynäin
Jåutsniemi/Joutsenniemi
Peer Erichsson Ruotzalain
Kilpisari/Kilpisaari
Anders Lars och Peer Pyllikäis
Jöns Markusson Huttuin
Peer Jönsson Surol:
Kårpjerfwiby/Korpijärvi
Jeremias Larssonn Häiskain
Oloff Ohlssonn Jutinen
Kifwistoby/Kivistö
Påhl Påhlssonn Ollickain
Peer Jönssonn Ollickain
Anders Påhlssonn Ollickain
Kåpola/Koppola
Mattz Staffansson Wäisein
Siffred Påhlsson Cuosmain
Karfwasalmi/Karvasalmi
Bertill Hindersson Rynäin
Peer Cuosmasson Cuosmain
Oloff Hindersson Kuosmain
Oloff Thomasson Cuosmain
Erich Bertillsson Rynäin

Sivu 741AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kuifwaniemiby/Kuivaniemi
Johan Michellssonn Tåssawain
Anders och Lars Tåssawain
Kåtaniemi/Kotaniemi
Nills Hindersson Tijain el: Hind: d:
Karjalaby/Karjala
Lars Johanssonn Niskainen
Kåifwujerfwi/Koivujärvi
Oloff Michellsson Tickain
Kalliojerfwi/Kalliojärvi
Påhl och Anders Kärkäin
Anders Rajalain
Jöns Kärkäin
Peer Ohlssonn Kärkäin
Lars Thomassonn d: m: Thomas
Kåskenby/Koskenkylä
Jacob Gabrielssonn
Laakaby/Laaka
Lars el:r Carl Pardain
Luckarila/Lukkarila
Johan Ersson Luckarin med Anders och Matz Larsson
Hemming Hemmingsson Luckarin
Peer Larssonn Luckarin
Lambajerfwi/Lampaanjärvi
Lars Ohlsson Nissin nu Philip Nissinen
Nills Ohlssonn Hujainen
Lars Thomassson Rissain
Brusius Ruotsalain nu Esajas
Michell Michelsson Saickoin
Hindrich Hansson Jäskeläin

Sivu 742AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Erichssonn Kåckoinen
Hindrich Jäskeläin el:r Nills Kåckoin
Lars Larssonn Saikoinen
Läppälahdenby/Leppälahti
Påhl Lapwet: nu Peer med Påhl Cnutss
Enwaldt Enwaltssonn Lapwetel:n
Johan Ohlssonn Ylltin nu Rynäin
Lars Larssonn Lappalain
Lapwetelenmekiby/Lappetelä
Oloff Erichssonn Lapweteläin
Oloff Ohlssonn Katajain nu Jöran
Matz Philipssonn Påikoin
Oloff Ohlssonn Katajainen
Oloff Harakain
Philip Erssonn Rautaparda
Matz Mårtenssonn el: Jöran Matss
Lars Mårtensson och Staffan
Löytinmeki/Löytynmäki
Anders Haloin nu Anders Räisäin
Johan Andersson Ihal: nu Anders d:
Peer Tåssawain nu Matz Dito
Läfwäniemi/Leväniemi
Anders Rytköinen
Lammassalo/Lammassalo
Isaac Påhlssonn Niskain
Anders Anderssonn Dito
Johan Anderssonn Dito

Sivu 743AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löytjerfwiby/Löytynjärvi
Påhl Peerssonn
Lupuby/Luupuvesi
Jöran Michellsson Pardain el: Michel
Anders Konoinen
Påhl Ohlssonn
Hindrich Peersson Kämäräin
Påhl Matsson el:r Matz Peerss:
Martisenjerfwiby/Marttisenjärvi
Eskill Matssonn Mackoinen
Hans Matsson el:r Mårten Ilko
Mardikala/Martikkala
Jöran Jöransson Mardikain m Peer
Peer Christersson m Oloff Mardik
Oloff Peerssonn Mardikain
Michajerfwi/Mikkajärvi
Ifwar Andersson Ruotzalain
Niemisjerfwi/Niemisjärvi
Påhl Bertillsson Cuolemain
Pehr Lyra Sahl. H:r Pehr Lyras Erfwingar
Matz Jcobss: Hyf:ärin m Sonn Jacob
Peer Ohlssonn Saxa
Peer och Oloff Hyfwäriset
Peer Ohlsson Niskain
Peer och Eskell Karkoset
Påhl Niskain el Lars Kockoin
Närckoby/Nerkoo
Johan Peerson Käykyn
Oloff Larsson Dito
Anders Larsson Kähkynen

Sivu 744AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jauhiain och Oloff Pardain
Johan Matz Staffan och Jöran Wäisäset
Narfwanlax/Naarvanlahti
Ifwar Swänsonn Hillduin
Jöns Jönson Hillduin och Oloff m Nills
Siffred Nillsson d: el: Michel
Hindrich Clemetsson nu Peer Myckäinen
Nälendaby/Näläntö
Matz Eskellssonn Eskelinen
Niemismeki/Niemismäki
Peer Nillssonn Ruotzalain el: Nils
Nissilä/Nissilä
Matz med Påhl Nissiset
Johan Nissinen
Nills Ohlssonn Nissinen
Thomas Johanssonn Kättuin
Påhl Ohlssonn d: nu Johan Påhlsson
Oinasjerfwi/Oinasjärvi
Michell Larssonn Huttuin
Ollickala/Ollikkala
Nills Larssonn
Christer Jacobssonn Mardikain med Jacob Mardikain
Hindrich Peer och Siffred Sigwoiset
Peer och Jöran Mardikain
Lars Bertillssonn Ollickain
Staffan Hindersson Ollickain
Påhl Andersson Ollickain
Markus el:r Samuel Täifwain
Staffan och Ifwar Ollikaiset

Sivu 745AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Bertillsson Sigwoin el: Oloff Kächkynen
Peer Persson Sigwoin nu Samuel d:
Påhl Larsonn Ikoinen
Pardala/Partala
Oloff Ohlssonn Kutilain
Anders S. Panninen
Lars Påhlsson Pardain nu Peer Kärkoin
Peer Hindersson Pardainen
Oloff Jnsson Pardainen
Eskell Wijsassonn Pardain
Pöriäby/Pyöreä
Grels Jönsson Kaupinen
Paloisby/Paloinen
Bertill Matsson Hynninen med Lars Hynnin
Jöns och Lars Häiskaset
Matz Matsson Heinoin el: Häiskain
Porowesiby/Porovesi
Peer Peerssonn Nijrain
Pätäjerfwi/Petäjäjärvi
Påhl Ohlssonn Huttuin
Pörsämäki/Pörsänmäki
Påhl Erichsson Rautaparda
Matz Hind:ss: Asickain nu Mat Lappal:
Påhl Ohlsson med Peer Rångain
Bertill Bertillsson med Jöran
Carl Johansonn
Peer Larssonn Kåpoin
Hendrich Wäisain el:r Olof Saikoin
Hans Anderss: och Michell Lapwet:

Sivu 746AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pachkameki/Pahkamäki
Lars Laitin nu Hindric och Peer
Pajujerfwi/Pajujärvi
Erich Johansson Cuosmain med Johan Cuosmain
Johan Peerssonn Cuosmain
Lars Ohlssonn Kåckarin
Peer Peerssonn Cuosmain
Oloff Erichsson Kockarin
Matz Matssonn Tåloin
Hemming Hemmingss: Ruotzal:
Pörjäläby/Pyöriälä
Lars Peerssonn Sutinen
Pielawesiby/Pielavesi
Hindrich Matsson Rytköin
Hemming Hindersson d: nu Elias
Påhl Larsson Tåssawain
Laars Ohlsson Niskain
Pajumekiby/Pajumäki
Lars Lukoin nu Påhl Tåssawain
Pässmäriby/Päsmäri
Jöns Peerssonn Tofwin el: Peer
Ryhäläby/Ryhälä
Staffan Ryhäin nu Lars Andersson Huttuin
Oloff Ohlsson Knutin nu Staffan Staffanss. Ryhein
Oloff Anderss: Pulkakättuin
Ruotameki/Ruotaanmäki
Lars Hind:sson Lappal: el: Jans
Jöns Huttuin el: Bertill Kollioin
Ruotalax/Ruotaanlahti
Lars Peerssonn Lappalain
Matz Peersson Lappal:
Ruotakoby/Rutakko
Oloff Peerssonn Ryhain

Sivu 747AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Wijsassonn Rönkö nu Wijsa Larson Rönkö
Peer Jacobsson Kainul: nu Cnut
Peer Larssonn Rönkö
Markus Markusson Huttuin
Johan Matsson Rönkö
Anders Andersson Pölläin
Johan Nillssonn Rönkö
Rokoisenby/Ruokonen
Anders Jacobsson Ruotzal: nu Jacob Ruotzal:
Ryttkeby/Rytky
Påhl Peersson Rytkein med Påhl Påhlsson och Johan Parkinen
Remäxelä/Remeskylä
Peer Matsson Remäxinen
Jöns Jönsson Remäxin
Peer Andersson Remexin
Salameby/Salahmi
Påhl Eskillsson Mackoin el: nu Samuel Mackoin
Lars Larsson Mackoin
Swänninmeki/Vänninmäki
Miechll Erichsson Suomal: nu Johan Kaupinen
Johan Mat.sson el: Samuel Ojal:
Nills Matsson Huttuin med Matz Huttuin
Hindrich Jönsson el: Johan Hemingss:
Jacob Matssonn Huttuin
Hindrich el:r Lars Swännin
Suckeaby/Sukeva
Peer Jacobsson Komol: med Peer
Peer Jönssonn Hillj el:r Jöns

Sivu 748AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sångajerfwi/Sonkajärvi
Anders Andersson Rönkö
Påhl Matsson Eskelinen
Peer Ohlsson Huttuin och Oloff Ryhäin med Lars Erichsson
Lars Ohlsson Kaupinen med Johan Mätäin
Säläwäby/Sälevä
Oloff Ohlssonn Nissin
Erich el: Peer Erichss: Nissin
Erich Thomasson Suroin med Cnut Thomas och Oloff Suroiset
Siffred Kårhoin nu Peer Ohlss:
Sutelaby/Sutela
Lars Matsson Sutinen nu Lars Peerss: och Anders And:ss:
Anders Anderssonn Dito
Peer Hinderssonn Lappal:
Erich Ruotzalain
Sulkawaby/Sulkava
Peer Lyra Erfwingar före Harmains Ödes Eng
Staffan Nousiain
Staffan Nousiain
Anders Sairain el: Matz Safwoin
Oloff Staffansson Hyfwärin
Påhl Matsson Tenhuin nu Erich Tenhuin
Anders Hindersson Pedikäin med Hindrich Ohlssonn
Påhl Nillssonn Piedikäin
Hindrich Hindrichsson Dito
Salmjerfwi/Salmijärvi
Johan Ohlsson Launoin

Sivu 749AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tåifwakaby/Toivakko
Oloff Rautaparda
Taipalby/Taipale
Johan Andersson Ryttkein
Elias el:r Markus Sastamoin
Påhl Påhlssonn Dito nu Nills Rönkö
Lars Nillsson Tijhoin nu Peer Andersson
Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby/Kiuruvesi
Påhl Hinrichsson Tickain med Hindrich Tickain
Oloff Larssonn Tickain
Eskell Jönsson Lakoin
Hindrich Ohlsson Lappalain och Peer Hindersson Dito
Hindrich Hindersson Lappal:
Philip Kiskinen
Jöns Peersson Pardain el: Peer Ohlsson Mustoin
Tommonmeki/Tommonmäki
Påhl Erichsson Tickain
Bertill Påhlsson Pardain el:r Påhl Jönsson Pardain
Walkeaniemiby/Valkeamäki
Oloff Johansson Kettuin nu Christ:r
Gideon Lappalain
Anders Pullkakättuin m Påhl
Påhl Påhlsson Kättuin m Peer
H:r Henricus Håffren

Sivu 750AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Weramajerfwiby/Vieremäjärvi
Hans Hansson Kåckoin el: Jeremias Kurfwin
Anders och Lars Anderssonn Kättuinen
Carl Tirrin nu Oloff Niemel:
Påhl Hindrichsson Kiättuin el: Hindrich Påhlssonn
Wijtaby/Viitaa
Oloff Andersson el: Markus Huttuin
Påhl Huttuin nu Johan Hillj
Anders Andersson Dito el: Peer
Ullmala/Ulmala
Christer Christersson Ullmain
Christer Ohlsson Ullmain
Oloff Ohlssonn Tijkain
Oloff Påhlsson Tijkain el: bäsk:
Erich Larssonn Heinoin
Nills Andersson Lapwet: el: And:
Nills Nijrain el: Markus Kackin
H:r Joannes Sinius
Jöns Påhlssonn Ullmain m Peer
Wähmasjerfwiby/Vehmasjärvi
Jöns Wijsasson Kumbul:
Michel Peersson Tåif: m Michel
Warpais/Varpainen
Peer Jacobsson Haloin m Peer Perss
Wijandoby/Vianto
Hindrich Kiättuin nu Peer
Philip Kårpin el: Peer Purin

Sivu 751AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäisälameki/Väisälänmäki
Peer Hanssonn Lappal: m Hindrich
Peer Staffansson Wäisain
Christer Peerssonn Wäisain
Wänähmeki/Venetmäki
Staffan Ollickain el: Eskell Mårtensson Ollickain
Waraslax/Vaaraslahti
Påhl Nousiain
Peer Larsson Piedikäin
Jacob Ohlsson Räsäinen
Hintza Erichsson Tickain
Ångiwesiby/Onkivesi
Michel Peersson Linduin nu Oloff Hujain
Påhl Nillsson Ruotzalain
Påhl Hindrichsson Ruotzal:
Matz Peersson Ruotzalain
Åsmangiby/Osmanki
Staffan Gabrielsson Hyf:erin
Fiskerijen ♦ Kalastamot
Kihlosalmi fiskerij
Lappinlax
Wijando fiskerij

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8713 Maakirja 1695-1695, sivut 738-752
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8713
Mikrofilmi ES2635

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16801722

© Väinö Holopainen 2023