AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1638 ☰ 

Juva maakirja 1638

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 202AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jorois Fierding ♦ Joroisten neljännes
Ei kylätietoa
Peer Morthenson Kärri
Staffan Pajainen öde 636
Peer ibm
Madz Hämeläns E, öde 633
Jören Larson Keckoinen
Oluf Pajainen
Oluf Kohoinen öde 633
Philpus ibm öde 633
Hanss Rissuinen
Eshell ibm
Pååll Hyfuöjnen öde 635
Anders Wihoinen
Lars och Madz Colemainen
Anders ibm
Jöns Lytinen
Nills ibm öde 636, skatt för ½ 638
Madz Torinen öde 636, Knecht till Tyskland
Madz Sormuinen
Anders ibm
Gabriell Liuchoinen
Oluf Rautaparda
Erich Lippoinen
Lars Wäiryinen öde 635
Oluf Hyttinen
Peer Lapueteläinen
Bertell ibm
Lars Asikainen
Cauppi Pasoinen öde 636
Peer ibm öde 636
Pååll Niroinen
Oluf Lefuoinen med Lars
Peder Kockoinen
Madz Kijshinen
Nills Clemettinen
Oluf Utrioinen
Peer ibm
Oluf Larson ibm
Anders Siehinen
Markus Huckainen
Hans Hynninen
Lars ibm
Peer Tukiainen
Erich Tenhuinen
Oluf ibm
Henrich ibm

Sivu 203AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Colemainen
Nills ibm
Lars ibm
Madz Matilainen öde 635, skatte för-1 638
Peer Cumbulainen
Knutt Höfuöinen
Staffan Toifuachainen öde 633
Anders Timoinen
Knut Tackinen
Johan Morthenson
Grels Heishainen öde 634, skatt för-1 638
Lars ibm
Erich Kuchoinen
Knut Kackinen
Michell Häyryinen skatt för-1
Oluf Caipainen
Anders Karjalainen med Pååll
Thomas Wauchoinen
Pååll ibm
Henrich Colemainen
Simon Continen
Henrich Turpeheinen öde 636
Dominicus Karchoinen
Ihanus Hulchoinen
Lars Pöröis E, öde 637
Oluf Karhuinen
Oluf Tomberi
Lars Jäppinen
Pååll Laitiainen
Heming ibm
Lauri ibm
Hans Haloinen
Michell ibm
Peer Rissainen
Jöns ibm
Lars Ottinen
Ihanus Körkinen öde 633
Johan Leshinen
Henrich Lappalainen
Peer Markainen skatt för-½ 638
Peer ibms E
Knut Knutinen
Eskell Markainen
Pååll Hänninen öde 633
Erich Jäppinen öde 633
Axell ibm
Peer ibm

Sivu 204AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Sormuinen
Jöran Olufson Olchoinen
Staffan Leweinen
Thomas Lippoinen
Jöns Kilpoinen
Hans Kuckoinen öde 633
Henrich Rissainen öde 635
Henrich Pryssman öde 635
Staffan Teifuainen
Henrich Puruinen
Pååll Lehikoinen Skatt för ½ shatMk
Madz Sikainen
Oluf Hanson Lydicheinen öde 636
Peer Hurshainen öde 633
Michell Larson Hyfuöinen öde 636 __ till Lille Saflax
Oluf Eshelinen
Canutus Her Caplan
Under Jorois Capell
Lars Rottinen Ryttare
Wesikansa Fierung ♦ Vesikansan neljännes
Henrich Sikainen
Morthen Nissinen
Peer ibm
Jöran ibm
Oluf Påållson Hallichainen
Oluf Larson ibm öde 633
Jöns Cauppinen
Oluf ibm
Madz ibm
Nills Achtinen
Henrich ibm öde 637
Pååll Tackinen
Anders Juuttinen
Oluf Ollsson Hallichoinen
Oluf Juuttinen
Pååll Lijkainen
Thomas ibm
Wijsa Häyryinen
Peer Nysöinen
Madz Sikainen
Staphan ibm
Rossi Cauppinen
Rossi Caipiain
Peer Pajainen
Thomas Lindu
Thomas Cauppins E

Sivu 205AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Nysöinen
Jonss Pijspainen
Peer ibm
Lars Sormuinen
Peder ibm
Peer Hänninen
Staffan Teifuainen
Wäijseleis E
Anders Karjalainen
Peer Sikoinen
Rossi Anderson Cauppinen
Henrich Madzson ibm
Pååll Mustoinen
Pååll Nysöinen
Henrich ibm
Oluf Hurskainen
Madz ibm
Lars ibm
Nills Janhuinen
Nills Mustoinen
Pååll Kächköinen
Anders Hurshainen
Lars Wäneläinen
Henrich Herrainen
Oluf Peerson
Oluf Härkäinen
Pååll ibm
Anders ibm
Madz Henninen öde 637
Anders Härköinen Särkimäki
Lars Putkoinen
Madz Rautiainen
Carl Tijmoinen
Oluf Hilduinen
Oluf Tanninen
Jönss Coichalainen öde 633
Lars Tenhuinen
Staffan ibm
Eshell Augustuss: Manninen öde 637
Michaell Thoma' Her, öde 637
Oluf Janhuinen
Erich Kerfuinen
Anders Raasha
Nills Wihoinen öde 636
Peer Mondoinen öde 637
Peer Penoinen
Henrich Torniainen

Sivu 206AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Silfuester Raasha
Lars Ryttköjnen
Nills Mondoinen
Lars Suhoinen
Pååll Oinoinen
Lars Madzson ibm öde 633
Lars Påållson ibm
Staffan Cuifuolainen
Oluf Suhoinen
Pååll ibm
Jöns Pulliojnen
Peer Längens E
Pååll Pullioinen
Michell Mardicheinen öde 634
Madz Janhuinen
Michell Karjalainen
Peer Kuricheinen öde 633
Anders ibm öde 633
Madz Hirfuoinen
Frantz ibm
Lars Larsson Pöyheinen öde 638
Pååll Larson Lambainen
Michell ibm
Jöns Leinojnen
Peer ibm
Morthen Lambainen
Pååll Tarfuoinen
Pååll Mulchoinen
Lars ibm
Oluf ibm
Pååll Ollichoinen
Lars Oll:n Tarfuoinen
Morthen Tarfuoin med Oluf
Pååll ibm eller Nills Olufsson
Peer Ichoinen
Michell Matilainen
Henrich Weiseinen
Jöns och Lars ibm
Oluf ibm
Pååll Madzson Tarfuoinen
Madz Nikulainen
Peer Peerson Weiseinen
Madz Larson Tarfuoinen
Anders Hotakainen
Thomas Narinen
Peer Larson Parkoinen
Lars Pekurinen

Sivu 207AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer ibm
Peer Kuckoinen
Sigfred Kieteuäinen
Eshell Pöyheinen
Anders ibm
Lars Cauppinen
Lars Curkoinen
Pååll Puchakainen
Cauppi Näring
Jönss Risseinen öde 633
Nills ibm
Jacob Wester
Anders Wäneläinen
Oluf Körfuinen
Michell Hatzoinen
Michell Lopio
Henrich ibm
Peer Olufson Mardichainen
Pååll Jarainen
Madz Pöxeinen
Henrich ibm
Peer Cosmainen
Peer Jönson ibm
Oluf Colemainen
Lars Lapueteläin
Oluf Tenhuinen
Pååll Peerson Kuifualainen
Peer Larson Härchein
Madz Peerson Hurshain
Pååll Penna
Michell Purhoinen öde 633
Lars Nousiainen
Oluf Jarois Enchia
Lars Lamainen
Jören Tarfuainen
Oluf Purhoinen
Lars Larson Tarfuainen

Sivu 208AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jokas Fierding ♦ Juvan neljännes
Madz Perneinen
Knutt Haloinen
Henrich Kijshinen
Peer Laarson Höfuöinen
Henrich Pardainen
Nills Kijshinen ell:r Kupsa
Erich Yrieneinen
Peer Morthenson Rångainen
Erich Erichsson Ichoinen
Madz Marthinen
Pååll Pållson Härkäinen
Sigfred Marthinen
Zacharias Immojnen
Oluf Iunnojnen
Jöns ibm
Erich Randoinen
Lukas Kijshinen
Grels Harttwichsson wnd Michell Kijshinen
Thomas Patolainen Smedh
Madz Taifuainen
Eshell Hörcheinen
Hans Rautiainen
Peer Kinnuin
Henrich Pellginen
Anders och Lars ibm
Peer Cankuinen öde 636
Peer Launiainen öde 633
Anders Wichouainen
Madz ibm
Morthen Söfringson ibm
Lars Lakoinen öde 633
Jöns Peerson Haloinen öde 633
Peer Kerfuins E
Lars Peerson Pasainen
Lars Oluf Mardichainen
Thomas Mustoinen öde 636
Jöns Pedicheinen
Peer Peerson Lambainen öde 638
Anders Ollichainen
Henrich ibm
Oluf Turachainen
Jacob Hamuinen
Henrich Hatzoinen
Bengt och Peer Wachuain
Anders Hulchoinen
Anders Petoinen

Sivu 209AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Hämeläinen
Anders Pardainen
Morthen Nulpoinen
Jöns Pardainen öde 633
Nills Summainen
Jöns ibm öde 636, skatt för ½ 638
Eshell Pardainen öde 634
Peer Matilainen öde 632, skatt för ½ 638
Anders Ihalainen
Oluf Nillson Kessi öde 633
Henrich Erichson öde 633
Jöns Leinoinen
Arfued Kinnuin
Lars Marthinen
Lars Marthini Her
Jöns Cosmainen
Peer ibm öde 633
Oluf Tarkiainen
Sigfred Marthinen
Lasse Larson Hännin öde 633
Oluf Ulmainen
Oluf Pardainen
Oluf Teifuainen
Jönss ibm
Jacob Wäteinen
Erich Gorgoniuss Kijshinen
Koikala Fierding ♦ Koikkalan neljännes
Henrich Narinen
Lars ibm
Jöns Madzson Narinen
Bengt Marthinen
Anders Lamoinen
Hans ibm
Mogns ibm
Lars Sorioinen
Staphan Pöndins E
Pååll Marainen
Michell Haloinen
Oluf Tenhuinen
Lars ibm
Peer ibm
Madz Aufuinen
Grels Cosmainen med Peer ibms E

Sivu 210AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan ibm
Peer Philpusson Kurfuinen
Eshell Kämiläinen
Henrich Fråst
Madz Puhakainen
Johan ibm
Oluf Cuifualainen
Lars Peerson Hämeläinen
Oluf Thomasson Sawolainen
Oluf Hamoinen
Nills Meilainen
Madz Peerson Rimpi
Peer Philpusson Aufuinen
Jöns Jönson Hämeläns E
Anders Marthinen öde 636
Pååll ibm
Bengt ibm
Erich ibm
Anders Tarkiainen öde 636
Nills ibm öde 636
Lars ibm öde 636
Eshell Kosmainen
Jönss ibm
Lars ibm öde 636
Henrich och Jönss Hämäläinen
Anders Rokolainen
Peer Hännin
Oluf Heinojnen
Nills ibm
Jöns Haikara
Madz Kettuin
Peer ibm
Anders Peerson ibm
Peer Sigfredson
Staffan Cauppinen
Oluf Pekurinen
Pååll Pekurin
Madz Kallinen
Simon Heinoinen
Lass Anderson
Thomas Ichoinen
Pååll Neula öde 635
Oluf Henninen

Sivu 211AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälb: Jacob Nasakens Frelsse ♦ Nassokinin läänitys
Wijsa Läshinen
Hans Huttuinen
Hans Rastoinen
Peer ibm
Peer Copoinen
Peer Rasainen
Henrich Sopainen
Johan ibm
Lars Leinoinen
Johan Leinoinen
Philpus Nutinen
Jöran Leshinen
Madz Leshinen
Johan Leshinen
Pååll Orainen
Peer Orainen
Henrich Härcheinen
Jönss And: Leshinen
Peer Härcheinen
Pååll ibm
Peer ibm
Simon Narinen
Madz Thomass ibm
Fredrich Natzachen Sätterij
Philpus Ahoinen Sätterij
Anders ibm Sätterij
Simon Caipiainen
Jöns ibm
Pååll ibm
Rossi ibm
Lars ibm
Oluf Rastoinen
Oluf Påållson ibm
Pååll ibm
Nills ibm
Jöns ibm
Anders Pishoinen
Knut Mauchuinen
Pååll Mietyinen
Jönss och Påll Lefuoin
Hans Hamunen
Pååll Ylöttyinen

Sivu 212AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryttare ♦ Ratsastalot
Peer Pardainen
Oluf Aufuinen
Axell Taipalinen
Peer Hörkäinen
Thomas Hämäläinen
Jöran i Kilpola
Berent Morthenson
Peer Condia
Anders Illmar
Anders Pållsons E
Mogns Marainen
Madz Kallinen
Michell Kijshinen
Abram Muttulainen
Jacob Härcheinen
Thomas ibm
Mogns Olufsson
Peer Turakainen
Nills Pijck
Nills Heinämäen Tarkia
Henrich Madzson Jokas
Lars Purhojnen
Anders Kijshinen
Lars Lamainen
Oluf Rångainen
Pååll Leshinen
Henrich Rångainen
Morthen ibm
Pååll Tarkiainen
Jöns Härköinen
Erich Kijshinen
Lars Nissinen
Lars Nulpoinen
Philpus Tarkiainen
Pååll Bengtinen
Henrich Ahojnen
Henrich Wäteinen
Madz Oinoinen
Nills Pernoinen
Nills Halojnen
Oluf Olufss Kijshin
Lars Peerson Purhoinen
Lars Peerson Lambainen

Sivu 213AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Natzachen
Johan Tönneson i Parkola
Peer Halojnen
Peer Larson
Lars Nillson Loustinen
Nills Peerson Maifuala
Pååll Aufuinen
Jöns Haloinen
Peer Weijalains E
Axell Aufuinen
Madz Thomass i Wechmas
Erich Pernoinen
Michell Philpusson Kijshinen
Peer Lautiainen
Anders Olufss Aufuinen
Oluf Olufss Heilainen
Johan Bertellsons E
Eshell Wechmojnen
Peer Lambainen
Eshell Weisens E
Lars Rottinen
Anders Larson Lamainen
Bengt Tuchkainen
Jönss Andersson Skump
Henrich Häyryinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8554 Maakirja 1638-1638, sivut 202-213
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8554

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16371639

© Maija-Liisa Laakso 2023