AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1639 ☰ 

Juva maakirja 1639

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 136BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jorås T:dh ♦ Joroisten kymmenes (Joroisten neljännes)
Ei kylätietoa
Peer Mårthenson Kerrj
Peer Pajainen Sta:n ibm i stelle 630
Peer ibm
Madz Hämeleins E, öde 633
Jören Larsson Kockoin
Oluf Pajainen
Hans Rissainen
Eskell ibm
Pååll Hyfuöinen 2 öde 635 deraf skattes 639
Anders Wihoinen
Madz och Lars Colemain
Anders ibm
Jöns Lytinen
Madz Toroinen Kneht, öde 636
Madz Sormainen
Anders ibm
Gabriell Luokoinen öde 638
Stafuan Rautaparda
Erich Lippoinen
Oluf Hyttinen
Peer Lapwethelein
Bertill ibm
Larss Assikainen
Cauppi och Peer Pasoin öde 636
Pauell Nijrainen
Oluf Lefuoinen medh Lars
Peer Kuockainen

Sivu 137AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Kijskinen
Niels Clemettinen
Anders Särkinen
Markus Hurskainen
Hans Hynninen
Lars ibm
Peer Tuckiain
Erich Tenhuinen
Oluf ibm
Hendrich ibm
Pååll Colemain
Niels ibm
Lars ibm
Madz Mattilainen 1 öde 636
Peer Kumbulain öde 633
Knut Hyfuoinen
Stafwan Tåifuakain öde 633
Anders Tumåin
Knut Tackinen
Jåhan Mårthenson
Grels Heiskainen öde 634
Michell Häyryinen 1/2 öde 633
Lars Heiskainen
Niels Wihoinen
Anders ibm
Hendrich Tornioinen förymbdh, håller skogen aldeles __ 639
Peer Panoinen
Oluf Rautaparta Mängj
Oluf Karhunen
Hendrich Pryssman öde 635
Michell Larsson Hyfuoin förymbdh, öde 636
Olof Eskelain förymbdh till Liflandh 638
Canutus Mathia Her Caplan
Under Joros Prestebooll
Ryttare ♦ Ratsastalot, Joroisten kymmenes
Peer Larsson
Axell Aufwin
Larss N: Loustin Cass: 639

Sivu 137BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wesikansa T:dh eller Caitas ♦ Kaitaisten kymmenes, Vesikansan neljännes
Henrich Sickainen utfatigh, alldeles ödhe 638
Mårthen Nissinen
Peer ibm
Jören ibm
Olof Påållsson eller Oluf Ollsson Halikain öde 633
Oluf Larsson ibm
Oluf Ollsson ibm
Niels Achtiainen
Henrich ibm öde 637
Påuell Tackinen
Anders Juutinen
Oluf ibm
Pååll Lijkainen
Thåmas ibm
Wijsa Häyryinen
Thåmas Linduinen
Jönss Pispainen
Peer Pisspainen
Lars Sormuinen
Peer Sormuinen
Pååll Hurskainen öde, finns igen på Messoinen optagit af öde
Thåmas Stafuansson Caupin
Oluf Tanninen
Lars Nissinen
Madz Oinoin
Henrih Häyryinen
Lars Masson Ojnåin
Larss Påållsson ibm öde 633
Ryttare ♦ Ratsastalot, Kaitaisten kymmenes
Larss Nissinen
Henrih Häyryinen
Madz Oijnoinen

Sivu 138AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mawesi och Wesikansa T:dh ♦ Maaveden kymmenes, Vesikansan neljännes
Påuell Nyyssöin
Henrich ibm
Lars Timoinen
Hans Koikalainen öde 633
Anders Raaska
Peer Måndoin
Sillfuester Raaska
Lars Suichkoinen
Lars Ryttköinen
Nielss Måndoin
Pååll Oijnåin
Staffuan Kuifualainen lyder till Pexemeki Sochun
Oluf Suchoinen
Peer Langins E
Wårenma T:dh ♦ Vuorenmaan kymmenes (Vesikansan neljännes)
Madz Hirfuoinen
Frantz Hirfuoinen
Peer Kurkiainen utj Larss Larsson Peyheins stelle
Påuell Peersson Lambain öde 633
Jönss Michellsson Lambainen
Jöns Lejnoin
Peer Leinoinen
Mårthen Lambainen
Pååll Tarfuainen
Anders Thåmasson Narin uthj Thåmas ibm stelle
Peer Larsson Parkoin lyder till Pexemekj
Lars Peckurinen
Peer Pekurinen utfattig alldeles ödhe 639
Eskell Pöyhöin
Anders ibm
Ollikala T:dh ♦ Ollikkalan kymmenes (Juvan neljännes)
Mårthen Nulpoins E, utfattigh aldeles ödhe 639
Jöns Pedickein
Anders Olljckainen

Sivu 138BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich ibm
Anders Ihalainen Låkåtårfuj
Peer Bengtsson Wehuein utfattigh öde 638
Anders Patalainen utfattigh tiggiere aldeles öde 638
Jacob Hamoinen eller Hans
Thåmas Mustoin öde 636
Oluf Turuckain Tålska
Hemingh Hatzoinen
Oluf Ullmainen utfattigh alldeles öde 638
Larss Mardickainen
Lars Pasoinen
Madz Cossmainen eller Peer
Thåmas Patalain Smedh
Sigfredh Marttinen
Oluf Tarkiainen
Peer Lambainen
Pååll Jannain
Anders Pardainen
Jönss Pardainen ödhe 633
Oluf Nielsson Kässj öde 633
Henrich Erichzsson öde 633
Jönss Hemelein
Peer Ollsson Martikain
Jacob Westerin
Michell Lapio utfattigh tiggiare aldeles ödhe 637
Michell Hatzoin Lars Michelsson i stelle
Madz Paijuinen eller Peer
Henrich ibm
Oluf Colemainen
Jönss Cossmainen
Peer ibm öde 633
Lars Påållsson öde 633
Eskell Pardain öde 634
Larss Rimppi
Lars Miettinen
Larss Rissainen
Oluf Karfuinen eller Jacob, förymbdh öde 638

Sivu 139AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cauppi Naringin
Pååll Pennoinen
Anders Wenelein
Michell Purhoinen öde 633
Larss Noussiainen
Oluf Jarains E, utf: aldeles öde 637
Anders Hullkoinen
Jönss Lejnoinen
Lars Larsson Haminen öde 638
Oluf Pardainen
Ryttare ♦ Ratsastalot, Ollikkalan kymmenes
Larss Peersson Lambinen
Peer Lambinen
Eskell Wehmoinen
Jåhan Bertillsson Näringh
Peer Turakain
Eskell Weiseinen
Abraham Muttulain
Anders Ollsson __ipall
Hendrich Madzsson
Peer Pardain
Bertell Månsson
Henrich Ahoinen
Anders Nullpoin
Nielss Pijck
Madz Thåmasson Smedh
Kåikala T:dh ♦ Koikkalan kymmenes (Koikkalan neljännes)
Madz Peersson Kettuinen
Peer Peersson ibm
Anders Peersson ibm
Larss Hendersson Fråst
Eskell Cossmainen
Madz Puchackain
Larss Cossmainen öde 636
Erich Marttinen

Sivu 139BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Haloinen
Jönss Haikara
Larss Pöndinen
Peer Sigfredsson
Thåmas Ikoinen
Jönss Narinen
Eskell Kemiläin
Oluf Tenhuin
Staffuan ibm
Oluf Heinoinen
Larss Tenhuinen öde 633
Peer ibm öde 633
Nielss Heinoinen
Simon ibm utfattigh
Larss Peersson Hemeleinen
Bengt Martickain
Oluf Safuolainen
Pååll Marttinen
Anders Marttinen öde 636
Månss Peersson Marain
Oluf Kuifualain
Madz Rimppi
Niels Mieloinen
Jöns Summainen
Nielss ibm
Eskell Marttinen
Pååll Neula öde 635
Oluf Loumalain Henrich Tijttain
Jacob Wätäin
Oluf Purhoin
Jönss Lejnoin
Erich Randoin
Peer Matilainen
Anders Råtzalain
Anders Turkiain ödhe 636
Niels ibm ödhe 636
Lars ibm ödhe 636

Sivu 140AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryttare ♦ Ratsastalot, Koikkalan kymmenes
Larss Purhoinen
Peer Lautainen
Simon Lijskainen aldeles öde 639, finnes inthz i Rullan
Peer Larsson Purhoin
Thönne Madzsson
Anders Ilmar
Månss Marajnen
Jönss Herkoin
Jacob Peersson
Bengt Tuhkuinen
Maiffuala T:dh ♦ Maivalan kymmenes (Koikkalan neljännes)
Madz Aufuin
Oluf Torfuoinen
Madz ibm
Cossma Grelsson Cossmainen
Peer ibm
Staffuan Cossmain
Jöns Månsson Hemelein Knut Hend:n i stelle
Oluf Hamuinen
Peer Philpusson Aufwin
Madz Hendersson Kardin
Mårthen Pekurinen
Peer ibm
Jöns Hämäläin
Anders Råckolain
Lyder till Pumala Capelgieldh ♦ Puumalan kappeliseurakunnasta
Henrich Narin
Lars ibm öde 633
Anders Lamainen utfattigh Kneht håller skogen
Hans Lamain eller Pååll, utfattigh aldeles öde 638
Månss Lamain
Lars Sorjoin
Hans Inginen alldeles utfattigh gammall Ryttare 639

Sivu 140BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryttare ♦ Ratsastalot, Maivalan kymmenes
Jören Bengtsson i Kilpola
Bengt Bengtsson
Niels Peersson alldeles utfattigh 639
Peer Condia
Påuell Aufuin
Oluf ibm
Jören Aufwinen
Anders ibm
Pååll Bengtinen
Philpus Tarakain
Pååll ibm
Oluf Heilainen
Oluf Månsson
Grels Leskinen under Pumala Capelgieldh, finnes intet i Rullan 639
Anders Larsson Lamain under Pumala Capelgieldh, finnes intet i Rullan 639
Nielss Tarkiain
Lars Rothinen
Poell ibm
Wälb: Jacob Nassackes Freelsse ♦ Nassokinin läänitys
Wijsa Leskinen
Hanss Huttuinen
Hans Raståinen
Peer ibm
Peer Copoinen
Peer Rasainen
Henrich Såpainen
Jåhan ibm
Philipus Niutinen
Jören Leskinen
Madz Leskinen
Jåhan Leskinen
Pååll Peersson Ojrain
Henrih Herkein
Jöns Leskinen

Sivu 141AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Hörkein
Pååll ibm
Peer ibm
Simon Narin
Madz Thåmasson ibm
Frederigh Nassaken Sätterjt
Philipus Ahoinen Sätterjt
Anders ibm Sätterjt
Simon Caipain
Jöns ibm
Pååll ibm
Rossj ibm
Lars ibm
Oluf Rasainen
Oluf Påuelsson ibm
Pååll ibm
Nielss ibm
Jöns ibm
Anders Piskoinen
Knutt Meukoinen
Pååll Miettuinen
Jöns och Påll Lefuoinen
Hans Hamuinen
Pååll Yllettyin
Madz Lehikoinen
Pååll Lefwoinen
Jöns ibm
Härkälä T:dh Skatte Bönder ♦ Härkälän kymmenes (Juvan neljännes)
Madz Peersson Peräin
Peer Kinnuinen förymbdh till Liflandh 638
Erich Yriäinen utfatigh Kneht 638
Knut Haloinen
Henrich Kijskinen utfatigh 639 öfuergifuit hemman
Henrich Pardainen utfatigh aldeles ödhe 638
Oluf Hyfuinen

Sivu 141BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Marttinen Oluf Hansson i stelle
Peer Wänäinen
Erich Rångainen
Eskell Hörkein
Jöns Immoinen
Oluf ibm Berent ibm i stelle
Mårthen Soufringzsson
Peer Madzsson Wihauain
Jöns Peersson Karfuinen utf: aldeles öde 638
Pååll Luckasson Kijskinen
Anders Kupsa
Henrih Pellkinen
Anders Hullkoin
Larss Pelkinen
Anders ibm utf: förymbdh 638
Hans Rautain
Pååll Herkein
Erich Kijskinen
Ryttare ♦ Ratsastalot, Härkälän kymmenes
Erich Lauckain tillsatte 638
Thåmas Herkeinen
Jacob Herkein
Peer Weijalainen
Pååll Rongainen
Lars Lamainen
Anders Lutainen
Henrich Rångain
Mårthen Rångainen
Lars Thåmasson Hemelein
Madz Härkeinen
Nielss Haloin
Erich Gorgoniusson
Anders Hendersson Kijskin
Michell Haloinen

Sivu 142AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nielss Kijskinen
Henrich Wätäin
Bertell Kijskinen eller Philipus
Jönss Haloinen tillsatte 638
Larss Andersson ödhe 639

Sivu 123BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aff Jokas Sochn som Lyder under Piexemäki Kyrckiogield ♦ Pieksämäen seurakunnasta
Wesikansa Fierding ♦ Vesikansan neljännes
Peer Wtriojnen
Oluf Lar:n ibm
Oluf Oll: ibm
Oluf Caipiain
Staffan Leweinen
Pååll Grelsson Suhoinen
Jönss Nysäinen
Jönss Rissainen
Hans Halois E
Peer Tenhuinen
Jacob Jäppinen
Axell ibm
Påll Tomberi
Lars Peerson Jäppinen
Oluf Sormuinen
Jören Olchoinen
Thomas Läpoinen
Madz Colemainen
Jöns Kilpoinen
Eshell Saichoinen

Sivu 124AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lasse Hulckoinen
Johan Leshinen öde 638
Peer Henninen
Pååll ibm
Lasse Nysäinen
Madz Sikainen
Niels Liutoinen
Oluf Kärckäinen
Anders ibm
Michell Lydicheinen
Pååll Lehikoinen
Oluf Continen
Pååll Lappalainen
Erich Kuckoinen
Oluf Kärfuinen
Staffan Teifuainen
Anders Wepseleis E eller Lars
Anders Karjalainen
Pååll ibm
Pååll Laitiainen
Lars Laitiainen
Hemmingh Laitiainen
Peer Puruinen
Lars ibm
Dominicus Kerckoinen
Thomas Wauchkoinen
Pååll ibm
Lars Oittinen
Eshell Markainen
Peer ibms E
Knut Nutinen
Henrich Herrainen
Pååll Mustoinen
Caitas Tijend ♦ Kaitaisten kymmenes (Vesikansan neljännes)
Eshell Ichoinen
Peer Sikainen
Anders Tenhuinen eller Caupin, öde 638
Madz Staffanson Cauppinen
Lars Thomasson ibm
Madz Cauppinen
Peer Linduinen

Sivu 124BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Pajainen
Pååll Palloinen
Thomas ibm
Rossi Cauppinen
Peer Nyseinen
Jons Madzson Sikainen
Madz Nilsson Rautiainen
Peer Putkoinen
Råssi Caipoinen
Råssi Andersson ibm
Oluf Hilduinen
Michell Matilainen
Anders Heckinen
Oluf ibm
Jacob ibm
Lars Wäneleinen
Johan Hurskainen
Madz ibm
Anders Larsson ibm
Lars Nilsson ibm
Oluf Peer:n ibm
Staffan Sijkainen
Nils Madz:n Cauppinen
Worenmaa Tijend ♦ Vuorenmaan kymmenes (Vesikansan neljännes)
Henrich Weiseinen
Peer Peer:n ibm
Pååll Kurikainen
Lars Weiseinen
Pååll Madz:n Tarfuainen
Pååll Råpoi
Madz Hurshainen
Oluf ibm Mulchoinen
Lars ibm
Jacob Håtakainen
Morthen Tarfuainen
Oluf Jönsson ibm
Pååll Kessi
Madz Larsson Tarfuainen
Pååll Puruinen

Sivu 125AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jören Hipsa
Oluf Larsson Tarfuainen
Lars Larsson ibm
Påål Påll:n Mulkåinen
Pååll Ollikainen
Peer Pelli öde 638
Lars Hulchoinen eller Cauppin
Sigfredh Kiettueinen
Pååll Kuckoinen
Pååll Puhakainen
Jöns Kuckoinen
Madz Nikulainen
Peer Lar:n Parkoinen
Lars Madz:n Häckinen
Arfued Rautarda
Erich Kärfuinen
Anders Mäkäreinen
Staffan Kuifualainen
Erich Pulliainen
Pååll ibm
Nils Janhuinen
Nils Mustoinen
Peer Staffan:n Häckinen
Oluf Tenhuins E
Pååll Peer:n Kuifualainen
Grels Janhuinen
Peer Michel:n ibm
Madz ibm
Peer Hurshainen öde 633
Madz Henninen öde 637
Jöns Kurkolainen öde 633
Eshell Augustuss:n Manninen öde 637
Hans Kuckoinen öde 633
Hans Wijseinen öde 635
Oluf Hen:n Lydicheinen öde 636
Lars Wäijryinen öde 635
Henrich Turpeheinen öde 636
Lars Pöröis E, öde 637
Ihanus Kackoinen öde 633
Erich Jäppinen öde 633

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8558 Maakirja 1639-1639, sivut 136-142, 123-125
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8558

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16381640

© Maija-Liisa Laakso 2023