AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1643

Juva maakirja 1643

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 121DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi By
Peer Wänäinenn
Larss Laamainenn Ryttare
Madz Jönson Rongainenn
Mårten Ibidem Ryttare
Jönss Ibidem
Marten Söfringsonn
Oluf HindrichzSonn Tirroinen
Peer Rångains Öde
Hyfwölä By
Påål Rångainenn Ryttare
Erich Rångainenn
Hindrich Ibidem Ryttare
Peer Hyfwöinenn
Jönss Pardainenn
Pelkilä By
Lars Pelkinenn
Anders Ibidem Öde
Härkälä By
Thommes Härkäinenn Ryttare
Eschill Härkäinenn
Peer Ibidem
Philpus Kiskinenn
Laukala By
Madz Pärnäinenn
Erik Ibidem Ryttare
Hanss Rauthiainenn
Hindrich Herrainenn

Sivu 122DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Pärnäinenn brukar till Lillesafwolax Peer Pärnäis Öde
Ähn af samma Jordh
Erik Pärnäinenn
Ninimäki By
Anderss Monoinenn Ryttare
Leipämäki By
Nillss Haalinenn Ryttare
Jakop Härkäinenn Ryttare
Påål Ibidem Ryttare
Palos By
Anders Thommesonn
Immoila By
Oluff Immoinenn
Jönss Ibidem
Erik Ibidem Öde
Mendys By
Knut Haloinenn
Mikiel Ibidem Rytt
Jönss Halinen Rytt
Peer Wihawainoinen
Hindrich Kiskinenn
Hindrich Wihawainoinen
Rasmus Olikainen
Caupi Hyfwöins Öde
Kijskilä By
Peer Weijalainenn
Bertill Kiskinenn Rytt.

Sivu 123DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaskis By
Gräels Kiskinenn
Peer Wasara
Mårtenn Oinoinenn Ryttare
Anderss Tuchkuinen Ryttare
Nillss Kiskinen Ryttare
Påål Ibidem
Randoila By
Erik Randoinen
Tyrynmäki By
Hindrich Wätäinenn Ryttare
Lautiala By
Peer Lautiainenn
Christer Harmainenn
Niemihärkälä By
Anderss Harkäinen Ryttare
Mikiell Kiskinenn
Kijskilän Niemi
Påål Kiskinen
Erik Ibidem Ryttare
Anderss Ibidem Ryttare
Kupsala By
Anderss Kiskinen Kupsa
Oluff Laamainen
Summala By
Nillss Pardainen
Jönss Ibidem
Jakop Wätäinenn

Sivu 124DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Eschillsons Öde
Morten Tommesons Öde
Purhoila By
Larss Purhoinenn Ryttare
Larss Peersonn Ryttare
Arffwedh Kinnuinen
Tönne Madzsonn Ryttare
Oluff Käistins Öde
Madz Kächköis Öde
Håttila By
Simon Kiskinen
Hindrich Kerfwinen
Oluff Peerson Kijskinen
Soijn Niemi By
Oluff Purhoinenn
Jönss Leinoinen
Wijsa och Matilains Purhoins Öde
Mikiel Purhoinen
Eschill Råikoinen
Oluff Pardainenn
Peer Matilain Teras
Mikiel Loomalainen
Oluff Pardainen
Peer Matilainen
Cassintaipall
Anders Lautiainen
Kangankylä
Eskill Matikainenn

Sivu 125DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Andersonn Pardain
Madz Rumppi
Jakop Peersonn
Isach Muttulainen
Kiettula By
Hindrich Ahoinen Ryttare
Oluff Ullmainenn
Anderss Ullmains Öde
Pätylä By
Jönss Hämäläinen
Gräelss Kurkins Öde
Järfwenpää
Abraham Muttulainenn Ryttare
Jören Larson Ryttare
Anderss Hyfwöinen
Hindrich Hyfwöins Öde
Taijfwall By
Oluff Andersonn Ryttare Rytt:
Anderss Hapio
Under Jockas Prästebool
Mennyn Mäki By
Peer Pardainen Ryttare
Hindrich Madzsonn Ryttare
Bärendt Mårtensonn
Staphan Pardains Öde
Madz Huttuins Öde
Oluff Pardais Öde

Sivu 126DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Yliwesi
Jakop Peersonn
Teinus Laskoin
Kaijhomäki By
Larss Marthini H:r
Larss Mardikainenn
Larss Paasoinen
Hindrich Putkinen
Christer Andersonn Öde
Poikola By
Nillss Pijk Ryttare
Cosmala By
Johan Cosmainen
Hatzola By
Oluff Hemmingzson Turakain
Hemmingh Hatzoinenn
Peer Marttinenn
Thommess Mustoinenn
Oluff Tarkiainenn
Ollickala By
Anders Ollikainenn
Hindrich Ibidem
Jönss Pedikeinenn
Patola By
Thommes Smedh
H:r Erikz Enka
Ollikala By
Anderss Nullpoinenn Ryttare

Sivu 127DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Nullpoinenn
Anderss Ihalainenn
Jakop Hänninen
Peer Lambainenn
Eschill Wäisäinenn
Månss Ollikains E:
Peer Bengdtzson Wechwais Öde
Turokala By
Peer Turåkainenn Rytt:
Isach Ryss
Pohias By
Anderss Rotzalainenn
Oluff Kuifwalainenn
Anders Pöxäs Öde
Lars Orainen
Peer Hämäläinen
Bengdt Cosmains Öde
Larss Thommeson Narinen
Anders Pekurinenn
Tommes Safwolainenn
Lars Narinen Kuuka
Thommes Ikoinen
Madz Kächköis Öde
Larss Pöndinenn
Oluff Casanes Öde
Peer Kituinenn
Larss och Mikiel Kächköns Öde
Påål Madzson Narins Öde
Mäkiois By
Eschill Kämeläinenn

Sivu 128DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Teenhuinenn
Staphann Ibidem
Anders Aufwinen Ryttare
Anders Rastos Öde
Tommes Heimeläis Öde
Larss Teenhuins Öde
Larss Hyfwöins Öde
Heinåla By
Oluff Heinoinenn
Nillss Ibidem
Peer Puruinenn
Simon Cosmainenn
Mustola By
Abraham Abrahamsonn
Oluf och Mikiel Kächköis Öde
Nillss Mustoinenn Öde
Anderss Hafwerins Öde
Haloilanmäki
Mikiell Haloinenn
Haikarila By
Peer Sigfredsonn
Jönss Haikara
Nillss Suikainenn
Hindrich Narinenn
Rantois By
Erik Marttinenn
Påål Marttinenn
Jakop Peersonn
Heeta Järfwi By
Anders Örrö
Peer Madzsonn Kettu

Sivu 129DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Kettuinenn
Hindrich Fråst
Eschill Cossmainenn
Johan Ibidem
Madz Ibidem
Johan Nillsonn Ibidem
Peer Anderson Kettuis Öde
Larss Cosmains Öde
Anders Cåntti
Kaijsta Järf By
Jönss Härkäinenn Rytt:
Jönss Ifwåinen
Simon och Johan Marttins Öde
Marala By
Månss Marainenn Rytt:
Oluff och Madz Härkäins Öde
Peer Marainenn
Käslahenpälys
Madz, Påål, Johan Marains Öde
Af Johan Leskes iordh Sarfkaskut
Markus Rasain och Larss Huttuins Öde
Anders Ahoins och Peer Rehuins Öde
Maijfwala By
Nillss Peersonn
Peer Condia Rytt.
Oluf Hanninen
Staphan Cosmainen
Larss Andersonn
Jönss Turkia
Gräellss Cosmainenn

Sivu 130DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Paiusalmi By
Hindrich Leskin och Påål Marais Öde
Huctima By
Påål Leskinenn Rytt.
Kilpoila By
Mathias Schadewitz
Jörenn Bengdtzsonn Ryttare
Bengdt Jörensonn Ryttare
Madz Kallinenn
Jönss Hämäläinenn Wesulax
Pekurila
Mortenn Pekurinenn
Cosmala By
Påål Tarkiainenn Rytt
Tommes Bertillsonn Rytt
Cossma Tarkiainenn
Aff Wesulax Sochn
Lehikola By
Påål Lehikoinenn Rytt
Påål Neula
Johan Lehikoinen
Madz Ibidem
Ingilä By
Simon Wainikainenn
Påål Ingins Öde, Johan Tommess:n optager 8 SkMk
Worlax By
Påål Bengdtinenn Ryttare
Philpus Tarkiainenn Ryttare
Aufwila By
Madz Wänäinen Aufwinenn Casser: Rytt:

Sivu 131DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Aufwinenn
Anderss Ibidem Ryttare
Oluff Ibidem Ryttare
Peer Ibidem
Anders och Madz Aufwins Öde
Teifwala By
Jönss Teifwainen
Oluff Ibidem
Jönss Längä
Murdois By
Oluff Härkäinenn Ryttare
Hindrich Jönson Hämeläin
Peer Hämeläins Enkia
Knut Hindrichzsonn Hämeläin tillskat 643
Hångala By
Oluff Larson Oikarinenn
Laukanlax
Hindrich Pafwilainenn Rytt:
Knutilanmäki
Knutt Hämäläinen Ryttare
Samuel Ibidem
Peer Rutu Rytt:
Bengdt Pulkinenn
Ihannus Hämäläins Öde
Remo Järf By
Påål Jakopson Pafwilain
Erik Mikielsonn Ryttare
Abraham Remoinen Ryttare
Larss Oikarinen
Nillss Pafwilains Öde
Peer Tilikaises Öde
Gräelss Kapais Öde

Sivu 132DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Sulias Öde
Knut Jurfwainenn
Oluf och Peer Remois Öde
Peer Hansonn Remois Öde
Oluf Riminen
Oluff Pakars Öde
Pylkälä By
Oluf Pylkeinen
Clemet Ibidem
Erik Hindrichzsonn Hämäläin
Tuckala By
Oluf Tuchkalainenn
Nillss Sålckj
Peer Peerson och Peer Larson Leinoins Öde
Höty By
Madz Cosmason Hötyläin
Jönss Oikarinenn
Hindrich Ibidem Ryttare
Abraham Hötyläinen
Wårenmäki By
Peer Lambainenn Ryttare
Jönss Mikielson Lambain
Mårten Lambainen
Madz Hirfwoinen
Peer Ibidem
Larss Pekurinenn
Peer Leinoinenn
Peer Peerson Leinoinenn
Mikiel Leinois Öde
Madz Hanson Hirfwoinen

Sivu 133DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Karkiama By
Lars Lambainen
Eschill Pöyhöinenn
Anderss Ibidem
Peer Kurikainenn
Larss Pöyhäinenn
Nillss Ibidem
Narila By
Anderss Narinenn
Påål Tarfwainenn
Hännilä By
Christer Laamainenn
Madz Hännins E:
Wechmas By
Anderss Pöxäinen
Madz Ibidem
Larss Hatzoinen
Jakop Westerinenn
Peer Mardikainenn
Påål Larson Laamain Ryttare
Peer Rimppi
Philpus Kiskinen Rytt:
Nillss Wehmoinenn
Mikiell Hatzoinenn
Mårtenn Ibidem
Hindrich Jakopson Ochtain
Anderss Rimpins Öde
Oluf och Staphan Karfwins Öde
Näringh By
Nillss Tarkiainenn Rytt
Larss Nousiainenn

Sivu 134DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Cossmainen
Jakop Näringh
Oluff Penoinen
Madz Cosmainen
Jönss Ibidem
Mårtenn Tönnesonn
Påål Jaarainen
Anderss Wäneläinenn
Påål Hatzåis Öde
Pomula Kiyrckiegiäldh medh Tiijendenn
Såriola By
Hanss Andersonn Sorioinenn Rytt:
Anders Hansonn
Påål Sorioinenn
Larss Andersonn
Larss Rootinenn Rytt:
Mårten Soikainen
Måns Sorioinen
Christer Cossmainen

Sivu 135DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jakop Nassakens Frällsse I Jockas Sochn
Sätterij Ägor: Ahola, Pulkala, Marans, Simola, Rehula
Der Under Lyda Efterschrefne Bönder
Randois By
Jönss Huttuinenn
Nillss Härkäinen
Jakop Peersonn
Peer Kettuinenn
Såpala By
Hindrich Såpainenn
Johann Ibidem
Laukala By
Larss Heinoinenn
Peer Heinoinenn
Paiusalmi By
Simmon Heinonenn
Leskelä
Jören eller Hindrich Leskinenn
Johan Leskinen
Madz Leskinen
Härkalä
Påål Härkäinenn
Peer Harkäinenn
Wisala
Peer Anderson Leskinenn
Pöllölä
Oluff Pölläinenn

Sivu 136DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lefwola
Jönss Lefwoinenn
Påål Lefwoinenn
Hanss Hamuinenn
Madz Lehikoinenn
Johan Pärnänenn
Rasala By
Peer Rasanenn
Jokela
Cosoi Hottins Öde
Pispala Öde
Lipsala
Nillss Lipsanenn
Påål Lipsanen
Jönss Lipsanen
Mäkiös By
Mårtenn Wäneläinenn
Miettula By
Hindrich Kerfwinenn

Lähde:
Nide 8569
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020