AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1644

Juva maakirja 1644

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 124DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi By
Peer Wänäinen
Larss Laamainen Ryttare
Madz Jönson Rongain
Mårten Ibidem Ryttare
Jönss Rångain
Mårten Söfringzson
Oluf Hanson Tirroin
Peer Rångainen
Hyfwölä By
Påål Rongain Ryttare
Erik Ibidem
Hindrich Ibidem Ryttare
Peer Hyfwöinen
Jönss Pardainen
Pelckilä By
Lars Pelgkinen
Anders Ibidem
Härckälä By
Tommes Härkäinen Ryttare
Eschill Ibidem
Peer Ibidem
Philpus Kischinen
Lauckala By
Madz Pärnäinen
Erick Ibidem
Hanss Rauthiainen
Hindrich Herrainen
Anderss Pärnäin brukar till Lille Safwolax

Sivu 125DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ähn af samma Jordh Öde
Erick Pärnäinen
Ninimäki By
Anders Monoinen Ryttare
Leipämäki By
Nillss Halin Ryttare
Jakop Härkäin Ryttare
Påål Ibidem
Palois By
Anderss Tommeson
Immåila By
Oluff Immoinen Öde
Jönss Ibidem
Erick Ibidem
Mändyis By
Knut Haloinen
Mikiel Ibidem Ryttare
Jönss Halinen Ryttare
Peer Wihawainoinen
Hindrich Kiskinen
Hindrich Wijhawainoin
Rasmus Olikainen
Caupi Hyfwäins Öde
Kiskilä By
Peer Peerson Weijalain
Bertill Kischinen Ryttare
Peer Zegfredson Weijalain
Kaskis By
Gräels Kischinen
Peer Wasara
Morten Oinoinen Ryttare
Anderss Tuchkuin Ryttare

Sivu 126DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nills Kischinen Rytt.
Påål Ibidem Öde
Randoila By
Erik Randainen
Tyrynmäki
Hindrich Wätäin Ryttare
Lautiala By
Peer Lautiainen Ryttare
Christer Harmainen
Nemihärkälä By
Anderss Harkäin Rytt:
Mikiel Kischinen
Kiskilan Niemi
Påål Kischinen
Erick Ibidem Ryttare
Anderss Ibidem Ryttare
Kupsala By
Anderss Kischin Kupsa
Oluff Laamain
Summala By
Nills Pardain
Jönss Ibidem
Jakop Wätäin
Larss Eschillsons Öde
Mårten Tommesons Öde
Purhoila By
Lars Purhoinen Rytt:
Lars Peerson Rytt:
Arffwedh Kinnuin
Tönne Madzson Ryttare
Oluff Käistins Öde

Sivu 127DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Kiächkoins Öde
Håttila By
Simon Kischinen
Hindrich Kierfwin
Oluff Peerson Kischinen
Soijniemi By
Oluff Purhoin
Jönss Leinoin
Wisa Matilais och Purhois Öde
Mikiel Purhoin Erich Jesperss (läänitys)
Eschill Roikoin Erich Jesperss (läänitys)
Oluff Pardain Erich Jesperss (läänitys)
Peer Mattilain Teräs
Mikiel Loomalain Erich Jesperss (läänitys)
Oluff Pardain
Peer Mattilainen Erich Jesperss (läänitys)
Cassintaipall
Anders Lautiainen
Kangankylä
Eschill Mardikainen
Anderss Anderson Pardain
Madz Rimppi
Jakop Peerson
Isack Muttulain
Kiettula By
Hindrich Ahoinen Ryttare
Oluff Ulmain
Anderss Ulmains Öde
Pättylä By
Jönss Hämeläin
Gräels Kurikains Öde

Sivu 128DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Järfwenpää
Abraham Muttulain Ryttare
Jöran Larson
Anderss Hyfwäins Jordstycker Tolfwaisen Randa ett st. Jylhin Maa Saurunpää
Hindrich Hyfwöinss Öde
Taifwall By
Oluff Anderson Ryttare Rytt.
Anderss Hapio
Under Jockas Prästebool
Männinmäki By
Peer Pardain Ryttare
Hindrich Madzson Ryttare
Berendt Mårtenson g:Leut: Berent Mårtss frit i lifstijdh...bref den 12.Aug: 647
Staphan Pardais Öde
Oluff Pardais Öde
Madz Huttuis Öde
Yliwesi
Jakop Peerson Ryttare
Theins Laskoin Ryttare
Kaijhomäki
Larss Marthini H:r
Larss Mardikain
Larss Pasainen
Hindrich Putkin
Christer Anderson Öde
Poikola By
Nillss Pijk Ryttare
Cosmala By
Johan Cosmain

Sivu 129DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hatzola By
Oluff Hemingzson Turukain
Hemingh Hatzoinen
Peer Marttin
Tommes Mustoin
Oluff Tarkiain
Ollikala By
Anders Ollikain
Hindrich Ibidem
Jönss Pedikein
Patola
Tönies Smedh
H:r Erikz Enkia
Ollikkala
Anderss Nulpoin Rytt:
Påål Ibidem
Anderss Ihalain
Jakop Hannin Öde
Peer Lambain Öde
Eschill Wäisäin
Måns Ollikainss Enkia
Peer Bengdtzson Wachwois Öde
Turokala
Peer Turakainen Rytt:
Isack Ryss
Pochias By
Anderss Rotzalainen
Oluff Kuifwalainen Erich Jesperss (läänitys)
Anderss Pöräis Öde
Mikiel Peerson Orain
Peer Hämäläinen
Larss Tommeson Narinen
Anderss Pekurinen
Tommes Safwolainen Erich Jesperss (läänitys)
Lars Narinen Kuiku Erich Jesperss (läänitys)

Sivu 130DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdt Cosmains Öde
Tommes Ikoin
Madz Kächkois Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Lars Pöndin
Oluff Cosmas Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Peer Kituin Erich Jesperss (läänitys)
Lars och Mikiel Kiächkois Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Påål Madzson Naris Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Mäkiöis By
Eschill Kemiläin
Oluff Teenhuin
Staphan Ibidem
Anderss Aufwin Ryttare
Anderss Rastois Öde
Tommes Kiemiläis Öde
Larss Teenhuins Öde
Larss Hyfwäis Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Heinola By
Oluff Heinoin
Nillss Ibidem
Peer Puruin
Simon Cosmain
Mustola By
Abraham Abrahamson
Oluf och Mikiel Kächkois Öde
Nills Mustoinen
Anderss Hafwerinss Öde
Halåilanmäki
Mikiel Haloinen
Haikarila
Peer Zegfredson
Jönss Haikara
Nillss Swikain
Hindrich Narin

Sivu 131DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randois By
Erick Marttin
Påål Ibidem
Jakop Peerson Ryttare
Heta Järf By
Anderss Örrö
Peer Madzson Kiettu
Peer Kiettuin
Hindrich Fross
Eschill Cosmain Erich Jesperss (läänitys)
Johan Ibidem
Madz Ibidem
Johan Nillson Ibidem Erich Jesperss (läänitys)
Peer Anderson Kiettuis Öde
Larss Cosmains Öde, Erich Jesperss (läänitys)
Anderss Contti Erich Jesperss (läänitys)
Caisla Järf By
Jakop Härkäinen Ryttare
Jönss Ifwoinen Jönss Härkä
Simon och Johan Marttinss Öde
Marala By
Månss Marainen Ryttare
Oluff och Madz Härkäs Öde
Peer Marainen
Käen Lahen pälis
Madz, Påål, Johan Marais Öde
Af Johan Leskis Jordh Sarfwen Keskutt
Markus Rasain
Anders Ahoins och Peer Rehuinss Öde, Erich Jesperss (läänitys)

Sivu 132DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maifwala By
Nillss Peerson
Peer Condia Ryttare
Oluf Hännin
Staphan Cosmain
Gräelss Ibidem
Larss Anderson
Jönss Turkia
Paiusalmi By
Hindrich Leskin och Påål Marais Öde
Huctima By
Påål Leschinen Ryttare till Pumala medh Tijendenn
Kilpåila By
Mathias Schadewidtz
Jöran Bengdtzson Ryttare
Bengdt Jörenson Ryttare
Madz Kallinen
Jönss Hämeläinen
Pekurila By
Mårten Pekurinen Ryttare
Cosmala By
Påål Tarkiain Ryttare
Tommes Bertilson Ryttare
Cosma Tarkiain
Af Wesulax Sochn
Lehikola By
Påål Lehikoin Rytt:
Påål Neula
Johan Lehikoin
Madz Ibidem

Sivu 133DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ingilä By
Simon Wainikain
Påål Inges Ödes Jordh hafwer Tommes Johanson optagit 8 SkMk
Worlax By
Påål Bengdtson Ryttare
Philpus Tarkiain Ryttare
Aufwila By
Madz Wänäin Aufwin
Madz Aufwin
Anderss Ibidem
Oluff Ibid Ryttare
Peer Ibidem
Anderss och Madz Aufwins Öde
Teifwula By
Johan Teifwain
Oluff Ibidem
Jönss Längä
Murdois By
Oluff Härkäin Ryttare
Hindrich Jönson Hämeläin
Peer Hämeläinss Enkia
Knut Hindrichzson Ibidem Ryttare
Hångala By
Oluff Larson Oikarin
Laukalanlax
Hindrich Pafwilain Rytt:
Knutilanmäki
Knut Hämeläinen Ryttare
Samuel Ibidem
Peer Ruthu Ryttare
Bengdt Pulckin
Ihannus Hämeläis Öde
Ihannus Hämeläin

Sivu 134DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Remo Järf By
Påål Jakopzson Pafwilain
Erik Mikielson Ryttare
Abraham Remoin Ryttare
Lars Oikarin
Nills Päfwilais Öde
Peer Tilikais Öde
Gräels Capais Enkia
Peer Suliais Öde
Knut Jurfwain
Oluf och Peer Remois Öde
Peer Hanson Remois Öde
Oluff Cousmain
Oluff Pakarss Öde
Pylckälä By
Oluff Pylckäin
Clemmedt Ibidem
Erik Hindrichzson Hämeläin
Tuchkala By
Oluff Tuchkalain
Nillss Solcki
Peer Peerson och Peer Laarson Leinois Öde
Höty By
Madz Cosmason Hötyläin
Jönss Åikarinen
Hindrich Ibidem Ryttare
Abraham Hötyläin
Wårenmäki By
Peer Lambain Ryttare
Jönss Mikielson Lambain
Mårten Lambain
Madz Hirfwoin
Peer Hirfwoin

Sivu 135DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Pekurinen
Peer Leinoinen
Peer Jonson Leinoinen
Mikiel Leinons Öde
Madz Hanson Hirfwoin
Karkiama By
Larss Lambainen
Eschill Pöyhoin
Anderss Ibidem
Peer Kurikain Knecht
Lars Pöyhöin
Nillss Ibidem
Narila By
Anderss Narinen
Påål Tärfwanen
Hännilä By
Christer Laamain
Madz Hänninss Enkia
Wechmas By
Anderss Pöxänen
Madz Ibidem
Lars Hatzonen
Jakop Westerinen
Peer Mardikain
Påål Laarson Laamain Ryttare
Peer Rimppi
Philpus Kischinen
Nillss Wechmain
Mikiel Hatzonen
Mårten Ibidem
Hindrich Jakopzson Achtiain
Anderss Rimppis Öde
Oluff och Staphan Larfwoins Öde

Sivu 136DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Näringh By
Nills Tarkiain Ryttare
Larss Nousiain
Peer Cousmain
Jakop Näringh
Oluff Pennanen
Madz Cousmain
Jönss Ibidem
Mårten Tönneson
Påål Jaarain
Anderss Wäneläin
Påål Hatzonens Öde
Pomula Kiyrkiegiäldh
Såriåla By
Hanss Anderson Såriain Ryttare
Anderss Hanson
Påål Sariain
Larss Anderson S
Lars Rotinen Rytt:
Morten Soikainen aff Markus Rastans Jordh
Månss Såriain Knecht
Christer Cousman

Sivu 137DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn
Sätterij Ägor: Ahola, Pulckela, Maranss, Simula, Rehula
Der Under Lyda Efterschrefne Bönder
Randois By
Jönss Huttunen
Nills Härkäin
Jakop Peerson
Peer Kettunen
Såpala By
Hindrich Såpainen
Johan Ibidem
Laukala
Lars Heinonen
Peer Heinonen
Paiusalmi
Simon Heinonen
Leskelä
Jören eller Hindrich Leschinen
Johan Leschinen
Madz Leschinen
Härkälä
Påål Härkäin
Peer Härkäin
Wisala
Peer Anderson Leschinen
Pöllölä
Oluff Pölläinen
Lefwola
Jönss Lefwoinen Knecht

Sivu 138DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Lefwoinen
Hanss Hamunen
Madz Lehikoin
Johan Pärnänen
Rasala
Peer Rasanen
Jokela
Cosoi Hottinss Öde
Pispala Öde
Lipsala
Nillss Lipsanen
Påål Lipsanen
Jönss Lipsanen
Mäkiös By
Mårten Wäneläin
Mietula
Hindrich Kierfwinen

Lähde:
Nide 8573
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020