AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1646

Juva maakirja 1646

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 106DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi By
Peer Wäneinen
Larss Laamainen
Madz Jönsonn Rengoinen
Mårten Ibidem
Tommas Immoinen
Mårten SöfringzSonn
Oluf Hansonn Tirråinen
Peer Rengoinen
Hyfwölä By
Påål Rengoinen
Erich Ibidem
Hindrich Ibidem
Peer Hyfwöin
Jöns Pardainen
Pelckila By
Lars Pelckinen
Anders Ibidem
Härckälä By
Tommas Härckäinen
Eschill Ibidem
Peer Ibidem
Philpus Kischinen
Lauckala By
Madz Pärnäinen
Erich Ibidem
Hanss Ruuthiain
Hindrich Herrain
Anders Pärnäin eller Peer
Perais Ödhe
Ähn af Samma iordh Ödhe
Erich Pärnein brukar Oluff Lauckains iordh

Sivu 107DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäki By
Anderss Monoinen
Leipämäki By
Nills Halin
Jacob Härckäin
Påål Ibidem
Palois By
Anderss Tommass:n
Immåila By
Oluf Immoinen Öde
Jöns Ibidem
Johan Rångainen
Mändyis By
Knut Haloinen
Michiell Ibidem
Jöns Halinen
Peer Wihawain
Hindrich Kischinen
Hindrich Wihawain
Rasmus Ollikain
Cauppi Hyfwöins Ödhe
Kiskilä By
Peer Peersonn Weijalain
Bertill Kischinen
Peer Sigfredzsonn Weijalain
Kaskis By
Greels Kischinen
Peer Wasara
Mårten Oinöin eller Erich Kischin
Anders Tuchkuinen
Nillss Kischinen
Påål Ibidem Ödhe

Sivu 108DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randoila By
Erich Randoinen
Tiyrynmäki By
Hindrich Wätäin
Lautiala By
Peer Lautiainen
Christer Harmainen
Nemihärkälä By
Anders Härkäinen
Michiell Kischinen
Kiskilan Niemi
Påål Kischinen
Erich Ibidem
Anders Ibidem
Kupsala By
Anders Kischinen Kupssa
Oluf Laamain
Summala By
Nillss Pardain
Jönss Ibidem
Jacob Wätäin
Larss Eschillsons Öhe
Mårten Tommesons Ödhe
Purhoila
Larss Purhoinen
Larss Peersonn
Arfwedh Kinnuinen
Tönne Madzsonn
Oluf Kästins Ödhe
Madz Kiöchkoins Ödhe

Sivu 109DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hättila By
Simon Kischinen
Hindrich Kierfwin
Oluf Peersonn Kischinen
Soijn Niemi By
Anderss Nekin
Jönss Leinoin
Wijsa Matilainss och Purhoins Ödhe
Michiell Purhoin
Eschill Råikoinen
Oluf Pardain
Peer Matilain Täräs
Michiell Luåmalain
Oluf Pardain
Peer Matilain
Kassintaipall
Anderss Lauthiainen
Kangahankiylä
Eschill Mardikain
Anders And. Pardain
Madz Rimppi
Anderss Paasain
Isak Muttulain
Anders Pärhois Enkia
Kiettula By
Hindrich Ahoinen eller Madz Mårthensonn Oinoin
Oluf Ulmain
Anderss Ullmains Ödhe

Sivu 110DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pättylä By
Bertill Kainulain
Jöns Hämäläin
Greels Kurikains Öde optagit af Hanss Tirråin
Järfwänpää
Abraham Muttulain
Jöran Larss:n
Anders Syfweins Jordh
Hindrich Hyfweins Öde
Taifwall By
Oluf Andersonn
Anderss Hapio
Under Jockas Prästebohl
Männinmäki By
Peer Pardain
Hindrich Madzsonn
Berendt Mårtenson
Staphan Pardains Öde
Oluf Pardainss Ödhe
Madz Huttuins Öde
Yliwesi
Jacob Peersonn
Teinis Lashoin
Kaihomäki
Larss Martinj H:r
Larss Mardikain
Larss Pasoinen
Hindrich Pudtkin
Christer Andersonss Ödhe

Sivu 111DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påickåla By
Nilss Pijk
Cosmala
Johan Cossmainen
Hatzola By
Oluf Heminghsonn Turokain
Hemingh Hatzoin
Peer Marttin
Tommess Mustoin
Oluf Takiain
Ollickala By
Anderss Ollikain
Hindrich Ibidem
Jöns Pedikein
Patola
Tommess Smedh
Erichs H:r, Madz Taifwain
Ollikkala
Anderss Nullpain
Påål Ibidem
Anders Ihalain
Jacob Hannin Knecht
Peer Lambain
Eschill Wäisäin
Måns Ollikains Enkia
Peer Bengdtzson Wachwois Öde
Turockala By
Peer Turokain
Isak Ryss
Påchiais By
Anderss Rotzsalain
Oluf Cuifwalain

Sivu 112DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Pöräs Öde
Michiell Peersonn Orain
Peer Hämäläin
Larss Tommesonn Narinen
Anderss Pekurin
Tommess Safwolain
Larss Narin Cuickå
Bengdt Cosmains Öde
Tommas Ikoin
Madz Kiechkoins Ödhe
Larss Pöndinen
Oluf Cosinss Öde
Peer Kiettuin
Lars och Michiell Kiechkoins Öde
Påål Madzsonn Narins Öde
Mäkiois By
Eschill Kiämelein
Oluf Tenhuin
Staphan Ibidem
Anderss Aufwinen
Anderss Rastois Öde
Tommess Kiämeläins Öde
Larss Teenhuins Öde
Larss Hyfwöins Öde
Häinola By
Oluf Heinoin
Nillss Ibidem
Peer Puruin
Simon Cosmain
Mustoila By
Abraham Abrahamss:n
Oluf och Michiell Kiechkoins Öde
Nillss Mustoin
Anderss Hafwerins Öde
Haloilanmäki
Michiell Haloin

Sivu 113DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haickarila By
Peer Sigfredzsonn
Jöns Haickarin
Nills Swikain
Hindrich Narin
Randois By
Erich Marttin
Påål Ibidem
Jacob Peersonn
Heeta Järf By
Anderss Orrö
Peer Madzsonn Kiettuin
Peer Kiettuin
Hindrich Fråst
Eschill Cosmain
Johan Ibidem
Madz Ibidem
Johan Nillsonn Ibidem
Peer Andersonn Kiettuins Öde
Larss Cossmains Öde
Anderss Contti
Kaisla Järf By
Jöns Härckäin
Jöns Illfwoin
Simon och Johan Marttins Öde
Marala By
Måns Marainen
Oluf och Madz Härckäis Öde
Peer Marainen
Känn Lahen Pälys
Madz, Påål, Johan Marains Öde
Af Johan Leschins Jordh
Marckus Rasain och Larss Huttuin
Anderss Ahoins och Peer Rehuins

Sivu 114DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maifwela By
Nillss Peersonn
Peer Condia
Oluf Hämeinen
Staphan Cosmain
Greelss Ibidem
Erich Jäspersonn
Jöns Turkia
Paiusalmi By
Hindrich Leschin och Påål Marains Öde
Huchtima By
Påål Leschinen
Killpåila By
Mathias Schadewidtz
Jöran Bendtzsonn
Bengdt Jöransonn eller Anderss Pudtkin
Madz Kallinen
Jöns Hämälein
Pekurila By
Mårten Pekurin
Anders Pekurin
Cosmala By
Påål Tarkiainen
Tommes Berttillss:n eller Måns O:
Cossma Tarkiain
Af Wesulax Sochn
Lehickåla by
Påål Lehickåinen
Påål Neulla
Johan Lehikåin
Madz Ibidem

Sivu 115DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ingilä By
Simon Winikain
Påål Ingins Ödess Jordh Hafwer Tommes Johansonn optagit
Worlax By
Påål Bengdtzsonn
Philpuss Tarkiain
Aufwila By
Madz Wäneinen Aufwinen
Madz Aufwinen
Anders Ibidem
Oluf Ibidem
Anderss och Madz Aufwins Ödhe
Peer Aufwinen
Teifwala By
Johan Teifwain
Oluf Ibidem
Jöns Länge
Murdois By
Oluf Härckäin
Hindrich Jönsson Hämäläin
Peer Hämeleins Enkia
Knut Hind. Hämelein
Hångala By
Oluf Larsonn Oickarin
Lauckalanlax
Hindrich Pafwilain
Knutilanmäki
Knut Hämälein
Samuell Ibidem
Peer Ruthu
Jönss Pulckinen
Ihannus Hämeleins Ödhe

Sivu 116DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Remo Järf By
Påål Jacobzsonn Pafwilain
Erich Michielsonn
Abraham Remoin
Larss Oickarain
Nillss Pafwilains Öde
Peer Tilikais Öde
Greels Capiais Enckia
Peer Suliais Öde
Knut Jurfwain
Oluf och Peer Remois Öde
Peer Hansonn Remois Öde
Oluf Cosmain
Oluf Pakars Öde
Pylckälä By
Oluf Pylckeinen
Clemedt Ibidem
Erich Hindrichzson Hämäläin
Tuchkala By
Oluf Tuchkalain
Nillss Solckj
Peer Peersonn och Peer Larsonn Teinuss Ödhe
Hööty By
Madz Cossmasonn Höötyläin
Jöns Oickarin
Hindrich Ibidem
Abraham Hötyläin
Wärenmäki By
Peer Lambainen

Sivu 117DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jönss Michiellsonn Lambain
Mårten Lambain
Madz Hirfwåin
Peer Hirfwain
Larss Pekurin
Peer Leinoin
Peer Jönsonn Leinoin
Michiell Leinoins Öde
Madz Hansonn Hirfwåin
Karkiama By
Lars Lambainen eller Erich Kiuckoin
Eschill Peuhoin
Anders Ibidem
Larss Peuhoin
Nillss Peuhoin
Peer Kurikain
Narila By
Anderss Narinen
Påål Tarfwainen
Hännilä By
Christer Laamain
Madz Hennins Enkia
Wechmais By
Anderss Pöxenen
Madz Ibidem
Larss Hatzonen
Jacob Westerin

Sivu 118DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mardikain
Påål Larsonn Laamain
Peer Rimppi
Philpus Kischinen
Nillss Wechmain
Michiell Hatzoinen
Mårten Ibidem
Hindrich Jacobzsonn Achtinen
Anders Rimppins Öde
Oluf och Staphan Carfwins Öde
Näringh By
Nillss Tarkiain
Larss Nousiain
Peer Cousmain
Jacob Näringh
Oluf Pennonen
Madz Cousmain
Jönss Ibidem
Mårten Tommesonn eller Påål Kiärckäin
Påål Ifwarain
Anderss Wäneläin
Påål Hatzonens Öde
Pommala Kiyrckiegiäldh
Såriåla By
Hanss Andersonn Såriain
Anders Hansonn
Påål Såriain
Larss Andersonn Såriain
Larss Rothinen
Mårten Såickain af Markus Rastains Jordh
Månss Såriain
Christer Cousmain

Sivu 119DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn
Sätterij Ägor: Ahola, Pudtkala, Marais, Simula, Rahula
Dehr Under Lydha Eftershrefne Bönder
Randois By
Jönss Huttuinen
Nillss Härckäin
Jacob Peersonn
Peer Kiettuin
Såpala By
Hindrich Såpainen eller Peer Johan Såpain
Lauckala
Larss Heinoinen
Peer Heinoinen
Paiusallmi
Simon Heinoinen
Läskälä
Jöran eller Hindrich Leschinen
Johan Leschinen
Madz Leschinen
Härckälä
Påål Härckäin
Peer Härckäin
Wijsala
Peer Andersonn Leschinen

Sivu 120DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pöllälä
Oluf Pölläinen
Lefwola
Jönss Lefwoinen
Påål Lefwoinen
Hanss Hamuinen
Madz Lehikoinen
Johan Pärnäinen
Rasala
Peer Rasainen
Jokela
Cossai Håttins Öde
Pispala Öde
Lipsala
Nillss Lipsåinen
Påål Lipsåinen
Jönss Lipsåinen
Mäkiös By
Morthen Wänäläinen
Miettula
Hindrich Kierfwinen

Lähde:
Nide 8584
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020