AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1648

Juva maakirja 1648

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 108DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Surinemi By
Peer Wänäinen
Lars Lamainen
Madz Jönssonn Rångainen
Mårtenn Ibidem
Thomas Immoinen
Mårten Söfringzon
Oluf Hansson Tirroinen
Peer Rångainen
Hyfwöilä
Påål Rångainen
Erich Ibidem
Hindrich ibidem
Peer Hyfuöinen
Jöns Pardainen
Pelckilä
Lars Pelckinen
Anders ibidem
Härckälä
Thomas Härköinen
Eskill ibidem
Peer ibidem
Philpus Kiskinen
Laukala
Madz Pöriäinen
Erich Ibidem
Hans Rautiainen
Hindrich Herrainen
Anders Pernäinen eller Peer Pärnäins öde
Ähn af samma iordh öde
Erich Pärnäinen Brukar Olof Laukains iordh
Ninimäcki
Anders Månoinen

Sivu 109DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Läipämäcki
Nills Halinen
Jacob Härköinen
Påål ibidem
Palois
Anders Tomassonn
Immoila
Oluf Immois Öde
Jöns ibidem
Johann Rångainen
Mändyis
Knut Halinen
Michiell ibidem
Jöns Halinen
Peer Wihauainen
Rasmus Ollikainen
Hendrich Kiskinen
Hendrich Wihauainen
Caupi Hyfuöinens Öde
Kiskilä
Hendrich Ahoinen
Bertill Kiskinen
Peer Sigfredzon Weijalainen
Kaskis
Grelss Kijskinen
Peer Wasara
Mårten Oijnoinen eller Erich Kiskinen
Anders Tuhkoinen
Nillss Kiskinen
Påål ibidem Öde
Randåila
Erich Randoin
Tyrinmäki
Hendrich Wätäinen
Lautiala
Peer Lautiainen
Christer Harmainen

Sivu 110DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niemihärkälä
Anders Härkäinen
Michiell Kijskinen
Kiskilan Niemi
Påål Kiskinen
Erich Ibidem
Anders ibidem
Kupsala
Anders Kiskinen Kupsa
Oluf Lomainen
Summala
Nillss Pardainen
Jöns ibidem
Jacob Wätäinen
Larss Eskilssons öde
Mårten Thomasons öde
Purhoila
Lars Purhoinen
Lars Peerssonn
Arfwedh Kinnuinen E:J:S: frälse
Tönne Madzonn
Oluf Kestins öde Dito frälsse
Madz Kiehkoins öde Dito frälsse
Håttila
Simon Kiskinen
Hendrich Kerfuinen
Oluf Peerson Kiskinen
Såin Nemi
Anders Näcki
Jöns Leinoinen
Wijsa Matilains och Purhoins öde, E:J:S:frälse
Michiell Purhoinen Dito frelse
Eskill Råkoinen Dito frelse
Oluf Pardainen
Peer Matilainen Dito Frälse

Sivu 111DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michiell Låmalainen Erich Jespersons frelsse
Oluf Pardainen Erich Jespersons frelsse
Peer Matilainen Erich Jespersons frelsse
Casintaifwall
Anders Lautiainen
Kangahankylä
Eskill Mardikainen
Anders Pardainen
Madz Rimpi
Anders Pasainen
Isak Mutulainen
Anders Pörhöins Enckia
Kiettula
Madz Mårtensson Oijnoinen
Oluf Ulmainen
Anders Ulmains öde
Pättylä
Bertill Cainulainen
Jöns Hämmäläinen
Hans Tirroinen
Järfwenpää
Abraham Mutulainen
Jöran Larssonn
Anders Hyfwöins iordh
Hendrich Hyfwöins öde
Taifwall
Oluf Andersson
Anders Hapio
Under Jokas Prästebohl
Männinmäki
Peer Pardainen
Hendrich Madzon
Bärendt Mårtensson Förländt
Staphan Pardoins öde
Oluf Pardoins öde
Madz Huttuins öde, Bärendt Mårtenss förläning
Ylliwesi
Jacob Peerssonn
Teinus Laskoinen

Sivu 112DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kihomäki
Lars Martini H:r
Lars Mardikainen
Lars Passoinen
Hendrich Putkoinen
Christer Anderssonn Pätyinen
Poikola
Nillss Pijk Ländzman
Hattzola
Oluf Henderssonn Turakainen
Hemingh Hatzoinen
Peer Martinen
Thomas Mustoinen
Oluf Takiainen
Ollikala
Anders Ollikainen
Hendrich Ibidem
Jöns Pedikäinen
Patola
Thomas Smedh
Thomas Uckoinen
Ollikkala
Anders Nulpoinen
Påål ibidem
Anders Ihalainen
Jacob Hanninen Knecht
Peer Lambainen
Eskill Wäisäinen
Måns Ollikains Enkia
Peer Bengtson Wehurins Öde
Turakala
Peer Turakainen
Oluf Hemminghsson Turakain
Pohiais
Anders Råttzalainen
Oluf Cuifwalainen E:J:S: frälsse
Anders Pöräs Öde, E:J:S: frälsse
Michiell Peersson Orainen
Cossmala
Johan Cossmainen

Sivu 113DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pohjois
Peer Hämmäläin
Lars Thomasson Narinen
Anders Pekurinen
Thomas Safwolainen Erich Jespersons frälsse
Lars Narinen Kucko Erich Jespersons frälsse
Bengdt Cossmains öde
Thomas Ikoinen
Madz Kächöins öde, E:J:S: frälsse
Lars Pöndinen Fribonde
Oluf Cossins öde, Erich Jäspersons frälsse
Peer Kiettuinen Erich Jäspersons frälsse
Lars och Michiell Kähköins öde, Erich Jäspersons frälsse
Påål Madzon Narins öde, Erich Jäspersons frälsse
Mäkiöis
Eskill Cämiläinen
Oluf Tenhuinen
Staphan ibidem
Anders Aufwinen
Eskill Kämiläinen
Nillss Kämiläinen
Lars Tenhuins öde
Lars Hyfwöins öde
Heinoila
Oluf Heinoinen
Nills ibidem
Peer Puruinen
Simon Cossmainen E:J:S: frälsse
Mustoila
Abraham Abrahamssonn
Oluf Michielsson Kächköins öde, E:J:S: frälsse
Nillss Mustoinen
Anders Hafwerins öde benämbdh Tyrin Caupinpeldo, E:J:S: frälsse
Haloilamäki
Michiell Haloinen
Hackarala
Peer Sigfredzon

Sivu 114DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Hackarainen
Nills Suikainen
Hendrich Narinen
Randois
Erich Martinen
Påål ibidem
Jacob Peerssonn
Hetajärfwi
Anders Örröj
Peer Madzon Kettuinen
Peer Kettuinen
Hendrich Fråst
Eskill Cossmainen E:J:S: frälsse
Johann ibidem
Madz ibidem
Johan Nilsson ibidem E:J:S: frälsse
Peer Andersson Kettuins öde
Lars Cossmains öde, E:J:S: frälsse
Anderss Contti
Caislaiärfwi
Jöns Härköinen
Jons Ilfwoinen
Simon och Johan Martins öde
Maarala
Måns Marainen
Olli och Madz Härkäins öde
Peer Marainen
Käen Lahenpälys
Madz, Påål och Johan Marains öde
Af Johann Läskins
Markus Rissain af Lars Huttuins
Anders Ahoins och Peer Rehuins öde, E:J:S: frelsse
Maifwala
Nillss Peerssonn
Peer Condia

Sivu 115DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Hänninen
Staphan Cossmainen
Grelss ibidem
Erich Jäsperssonn
Jöns Turkia
Paiusalmi
Simån Heinoinen af Påål Läskins och Påål Marains iordh
Huchtima
Påål Läskinen
Killpoila
Mathias Schadewidz
Jöran Bengtsson
Anders Puttkinen
Madz Callinen
Jöns Hämmäläinen
Peckurila
Mårten Pekurinen
Anders ibidem
Cossmala
Påål Tarkiainen
Måns Olufzonn
Cossma Tarkiainen
Af Wesulax Sochn
Lehikoila By
Påål Lehikoinen
Påål Neula
Johann Lehikoinen
Madz Ibidem
Ingilä
Simon Wittzikainen
Thomas Johanssonn
Worilaxi
Hans Inginen

Sivu 116DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Bengdtsson
Philpus Tarkiainen
Awfuila
Anders Kumma
Madz Aufwinen
Anders ibidem
Oluf Ibidem
Anders och Madz Aufwins öde
Peer Aufwinen
Teifwala
Johann Teifwainen
Oluf ibidem
Jöns Längä
Murdois
Oluf Härköinen
Hendrich Jönsson Hämmäläin
Peer Hämäläins Enckia
Knut Hendersson Hämmäläin
Hångala
Oluf Larsson Oijkarinen
Laukalanlaxi
Hendrich Pafwilainen
Knutilanmäcki
Knut Hämmäläinen
Samuell ibidem
Peer Ruthu
Jöns Pulckinen
Thomas Rångainen
Remoiärfwi
Påål Jacobsonn Pafwilainen
Erich Michielsson
Abraham Remåinen
Lars Oijkarinen
Nills Pafwilains öde
Peer Tijlikains öde
Grels Caipoins Enckia
Peer Sullus öde
Knut Jurfwainen

Sivu 117DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf och Peer Remoins Öde
Peer Hanssonn Remoins öde
Oluf Cossmainen
Oluf Packars öde
Pylckälä
Oluf Pylckäinen
Clemet Ibidem
Erich Hendersson Hämäläin
Tuhkala
Oluf Tuhkainen
Nills Sålcki
Peer Peersson och Peer Larssonn Leijnoinens öde
Höty
Madz Cossmason Hötyläinen
Jöns Oijkarinen
Hendrich ibidem
Abrham Hötyläinen
Wäränmäcki
Peer Lambainen
Jöns Michielsson Lambainen
Mårten Lambain
Madz Hirfwoinen
Peer Hirfwoinen
Lars Pekurinen
Peer Leinoinen
Peer Jönssonn Leijnoinen
Michiell Leijnoinen
Madz Hansson Hirfwoinen
Karckiama
Lars Lambainen eller Erich Kankuin
Eskijll Pörhöinen
Anders ibidem
Lars Pöyhöinen
Peer Kurikainen
Peer Kurikainen
Narila
Anders Narinen
Påål Tarfwainen

Sivu 118DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hännilä
Christer Lamainen
Madz Hännins Enckia
Wähmais
Anders Pöxäinen
Madz ibidem
Lars Hatzoinen
Jacob Westerinen
Peer Mardikainen
Påål Larssonn Lamainen
Peer Rimpi
Philpus Kiskinen
Niels Wehmainen
Michiel Hatzoinen
Mårten Ibidem
Hinrich J: Achtiain
Anders Rimpi
Hinrich Märda
Näringh
Niels Tarkiain
Lars Nousiain
Anders Läschinen
Jacob Näringh
Oluff Penoinen
Madz Cossmain
Jöns Ibidem
Mårten Tönnesson eller Påål Kiärckäin
Påål Joroin
Anders Wänäläin
Påål Hatzoins ödhe

Sivu 119DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pomala Kiyrckiogiäldh
Sorjola
Hans Andersson Sorioin
Anders Hanson
Påål Sårioinen
Lars A. Sårioinen
Lars Råthinen
Mårten Såickain af Marckus Rastins iordh
Mårten Sårioin
Peer Kischinen

Sivu 120DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn
Sätterij Ägor: Ahola, Putkela, Marains, Simula, Rehula
Där Under Lyda Efterschrefne Bönder
Randois By
Jöns Huttuin
Niels Kiärckein
Jacob Peersson
Peer Kiättuin
Såpala By
Hinrich Såpain eller Peer och Johan Såpainen
Lauckola
Lars Heinoin
Peer Heinoin
Paiusalmi
Simon Heinoin
Läskälä
Jöran eller Hinrich Läschinen
Johan Läschinen
Madz Läschinen
Härkälä
Påål Härkäinen
Peer Härkäinen
Wijsala
Peer Andersonn Läschinen

Sivu 121DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pöllälä
Oluff Pölläinen
Lefwoila
Jöns Lefwoin
Påål Lefwoin
Hans Hamuinen
Madz Lehikoin
Johan Pärnäin
Rasala
Peer Rassainen
Jokela
Anders Waldoin
Pispala ödhe
Lefw
Niels Lipsainen
Påål Lipsainen
Jöns Lipsainen
Mäkiöis
Mårten Wänäläin
Miettula
Hinrich Kiärfwinen

Lähde:
Nide 8594
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020