AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1651

Juva maakirja 1651

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 158ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
SuriNemi
Peer Wäänäinen
Peer Lamainen el:r Lars
Madz Jönsson Rångain
Mårthen ibm el:r Peer Kijskin
Thomas Immoinen
Mårthen Söfringzson Rimpi
Oluf Hanson Tirroin
Hyvölä
Pååll Rångainen
Erich ibm
Henrich ibm
Peer Hyfwöinen
Jöns Pardainen
Pelkilä
Larss Pelginen
Henrich och Anders And:n ibm
Härckälä och Lauckala
Thomas Härckein
Eskell ibm el:r Peer Pelginen
Peer ibm el:r Pelginen
Philpus Kijskinen
Laukkala
Madz Pärnainen
Erich Lauckainen
Hanss Rauttiain
Henrich Herrainen
Anders Pärnäin brukar ___ Saflax Peer Pärnäins ödhe
Erich Pärnäinen brukar Olli Lauckains Jordh
Nijnimäcki
Anders Månoinen
Leipämäcki
Niels Haloinen
Jakob Härkeinen
Pååll ibm el:r Christer Nils Meloin
Palois
Anders Thomasson Hullkoin
Mändois
Knutt Haloinen
Michell ibm
Jöns ibm
Peer Wichawainen

Sivu 158BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Kijskinen
Henrich Wichawain el:r Hartwijck Weijeläin
Rassmus Ollkoin el:r Anders Wichawainen
Caupi Hyfwöinen
Immoila
Oluf Immoinen
Johan Rångainen
Jöns Immoinen
Kijskilä och Kaskis
Peer Peerson Weijlein el:r Hartwijck
Peer Sigfredzson ibm
Berttill Kijskinen
Kaskii
Grelss ibm
Peer Wasara
Erich Michellson Kijskin
Anders Tuchkuin
Nills Kijskinen
Pååll ibm
Sårila
Lars Råådtinen
Randois
Erich Randoinen
Tyrymäcki
Henrich Wädtäinen
Lautiala
Peer Lauttiainen
Christer Harmainen
Nemi Härckälä
Anders Härckein el:r Peer
Michell Kiskin el:r Paiain
KijskilänNemi
Pååll Kijskinen
Erich Gårgoniusson ibm
Anders ibm
Kupsala
Anders Kupsa
Oluf Lamainen
Summala
Nills Pardain
Johan ibm
Jakob Wäätäinen
Lars Erichson Lampin el:r Peer Immoin
Mårthen Thomasson
Purchoila
Lars Larson Purhoin
Lars Peersson ibm

Sivu 159ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Harmainen
Thönne Madzsson
Höttila
Simon Hottin el:r Kiskinen
Henrich Kerfwinen
Oluf Peerson Kijskinen
Kasintaipal
Anders Lauttiain Kurki
SoinNiemi
Cnut Anttoin el:r And: Näkj
Kangankylä
Eskell Mardikain
Isack Muttulainen
Madz Rimpi
Anders Pardainen el:r Isack Muttulainen
Anders Pasainen
Anders Pärnäins Enkia
Kettula
Madz Mårthenson Oinoin
Oluf Ullmainen
Anders ibm
Pätylä
Jöns Hämäläin el:r Knut
Kurickala
Berttill Kainulain
JärfuenPää
Abraham Muttulain
Lars Jöranson Påsa
Anders Hyfwöins Jordhstycke Koiwoisenranda af Pelkin Maa, Sourunpää
Henrich Hyfweins Saijanpeldå el:r Anders Kånst
Taipall
Oluf Anderson Taippall
Anders Haapia el:r H:r Simon
Under Jockas Prestebohl
Männinmäckj
Peer Pardain el:r Nills
Madz Henrichzsson
Berendt Mårthenson Grabbe
Staffan Parttain
Oluf ibm
Madz Huttuinen
Yliwäsi Pidkälax
Jakob Peerson Nadzack
Teinus Laaskoinen

Sivu 159BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaihumäki
Larss Mardikain Heer
Larss Mardikainen
Peer Passainen
Hindrich Puttkinen
Christer Andersson Pätyn
Poikoila
Nielz Nielsson Pijck
Cosmala
Peer Cossmainen
Johan ibid
Hatzoila
Oluff Hemminghsson Turäkon
Hemmingh Hatzoin
Peer Martinen
Thomass Mustoinen
Oluff Tarkiens Enkia
Ollikala
Anders Ollikainen
Madz Lapwetelein
Jönss Pedikoinen
Pätölä
Thomass Smedh el:r Hendrich Leskinen
Matz Tofwain el: Oluff Wckoinen
Ollikkala
Anderss Nulpoinen
Påål ibid el:r Larss
Anderss Ihalainen
Jacob Hamuinen
Peer Lambain
Eskil Weiseinen
Månss Ollikains Enkia
Peer Benchtsson Wahain
Turuckala
Christer Turokain
Isach Ryss el:r Oluff Turokain
Pohiais
Anders Råtzolain el:r Suickoin
Olli Turåkoin
Hendrich Pöxanen
Michel Mustasuu
Peer Hemelein

Sivu 160ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bencht Cossmein
Larss Tomesson Nerinen
Anderss Peckurinen
Thomass Ickoinen
Larss Pöndinen
Mäckiois
Eskil Hämeläinen
Oluff Thenhuinen
Staffan ibid
Anderss Ilmar
Anders Rostoin el:r Eskel Hämeläin
Larss Tenhuinen
Nielz Kiemileinen
Larss Hyfwoinen
Heinoila
Olli Heinoinen
Nielss ibm
Peer Puruinen el:r Larss Pöndin
Mustoila
Abraham Abrahamsson
Nielss Mustoin el:r Hindrich
Haloila
Michel Haloin el:r Peer Michelsson
Haikarala
Peer Sigfredsson Köoki
Jöran Jönsson Haikarein
Nielss Suikoin el:r Mårthen Pulkoin Orain
Randois
Erich Martinen och Erich Anttoin
Påål ibid
Jacob Peersson
Hetajärf
Anders Örrö Kettuinen
Per Matzsson Kettu
Peer Peersson ibid
Larss Fråst

Sivu 160BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Johansson ibid
Matz ibid
Kaislajärf
Johan Härkeinen
Jacob Ilfwoin
Simon och Ifwar Martins ödhe
Pajusalmi
Hendrich Leskinen el:r Simon Heinoins och Påål Marins öde
Huchtima
Påål Leskinen
Marala
Peer Månsson Marain
Olli och Matz Härkein
Peer Marain el:r Månss
Matz Påålsson och Johan Marain
Johan Leskinen
Markuss Rasain och Johan Herttuainen
Anderss Ahoin el:r Per Rehuin
Kalna Ladhen Pällys
Majfuala
Jören Ihalambinen
Peer Condia el:r Brusi
Oluff Hänninen
Staffan Cossmainen
Greelss ibid
Erich Jespersson
Jöns Turckia
Kilpoila
Matiass Skadewidz
Jören Benchtsson
Anders Puttkoin
Jönss Hämäläin
Peckurila
Mårten Peckurinen
Anders Ihalainen
Cosmala
Påål Tarkieinen
Månss Oloffsson
Cossma Tarkiainen
Kilpola
Madz Kalljnen

Sivu 161ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lechikola
Påål Lekikonen
Påål ibid Neula
Jochan el:r Brussi ibid
Matz ibid
Ingilä
Thomass Johansson el:r Matz
Simon Watzikain
Hanss Inginen
Worlax
Påål Benchtinen
Philpuss Tarkia
Aufuila
Matz Wännäin And: Kumma el:r Thomass Bertilsson
Matz Aufwin el:r Larss
Larss Andersson Aufwin
Oluff Aufwinen
Peer ibidem
Anders och Matz ibidem
Teifuala
Oluff Teifwein
Jönss Längä
Murdois
Oluff Härkeinen
Hendrich Hämeläinen
Peer Hämeleins E:a el:r Oluff
Knut Hendersson Hämeläin
Hångala
Oluff Larsson Oikirin eller Mårthen Nielsson Ihalain
Hendrich Pafwelainen
Knutilamäkj
Knut Hämeläin
Samuel ibidem
Peer Ruutu
Jöns Pulkinen
Johannus Hämelain eller Tomass Rångoinen
Remojärf
Påål Pafweleinen
Erich Michelsson
Abraham Remoinen
Larss Oijkarinen
Nielss Pafwelinen el:r Paunoin
Peer Tijllikainen

Sivu 161BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grellss Cauppinen
Peer Påutia el:r Nills Hämäläin
Knutt Jurfwain
Olli och Peer Remoin
Per Hanson el:r And. Remoin
Oluf Parkar el:r Oluf Inginen
Pylkoilä
Oluf Pyllckoin
Clemet ibm
Erich Hämäläin el:r Bertill Pyllckoin
Tuchkala
Oluf Tuchkalainen
Nills Sållckj
Peer Peerson el:r Peer Larson Leinoin
Hötyby
Madz Cossmason Hötylein
Henrich Hötyläinen
Abraham ibm
Wårenma Wesikansa
Peer Lambain el:r Pååll
Jöns Michellsson
Mårthen Lambain
Madz M: Hirfwoin
Madz Hanson ibm
Peer ibm
Lars Pekurin el:r Madz Pållson Råpoinen
Peer Leijnoinen
Michell ibm
Tuckala
Lars Leinoin af Peer Jönson Leinoins Jordh
Karckiama
Lars Lambain el:r Eskell Nillson Pöyhöin
Eskell Nillson Pöyhöin
Anders ibm
Peer Kurikain el:r Henrich Peerson

Sivu 162ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Pöyhöinen
Nills Pöyhöin el:r Peer Jönson Kurickain
Narila
Anders Narinen
Thomas ibm
Pååll Tarfwainen
Wechmas Näringh
Christer Lamain el:r Madz Hynnins Enckia
Vehmaa
Anders Poxäinen
Madz Tijainen el:r Pöxäin
Lars Hadtzoin el:r Jacob Peerson
Jakob Wester
Peer Mardikainen
Pååll Larson Lamainen
Peer Rimpi el:r Lapwetteläin
Phillpuss Kijskinen
Nillss Wehmoin el:r Nills Pijk
Michell Hadzoinen
Mårthen ibm Suuthar
Henrich Ochtoinen
Anders Rimpi
Olli och Staffan Kärfuin eller Henrich Mardha
Näärinki
Nills Tarckiain
Lars Nåusiain el:r Peer Påållson Ropoinen
Peer Cossmain el:r Anders Leskinen
Caupi Näringh
Oluf Pennoin
Madz Cossmain Miucku
Jochan Cosmain Lille
Pååll Kärckainen Mullj
Pååll Jaroinen
Anders Wenälein

Sivu 162BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Hadzoinen
Jöns Pedikeinen af Lars Jaroins Jordh och af Mulli Kärckäins hofdh
Sorjola
Hans Anderson Sorioin
Anders Hanson ibm
Pååll ibm
Lars A: Sorioinen
Mårthen Sauckoin af Pååll Rastas Jordh
Mons Sårioinen
Christer Cossmain el:r Peer Ollson Kijskinen
Henrich Narinen
Paiusalm
Peer och Lars Heinoinen brukar Anders Pijspains Jordh

Sivu 163BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frelse uthi förbemälte Jockas Sochn
Saligh Afanatzj Nazackz Sohn Jacob Nazak hafwer under Frellse effter H K Mt:z breff Daterat:
Under Sätterij: Ahola, Palkala, Marala
Randois
Jöns Huttuinen
Niels Härcköinen
Jakob Peersson
Peer Kettuinen
Såpala
Peer Såpainen
Jochan ibm
Lauckala
Lars Heinoinen
Peer ibm
Paiusalm
Simon Heinoinen
Leskelä
Jöran Leskinen el:r Oluff
Johan ibm
Härckälä
Madz Härkain el:r Hendrick
Pååll Härkäinen
Peer ibm
Wijsala
Peer Andersson Leskin el:r Wijsa
Pellilä
Oluf Pölläinen
Lievola
Jöns Lefwoinen
Pååll ibm el:r Oluf
Hans Hamuinen
Madz Lechikoin el:r Peer
Johan Pärnäinen
Rasala
Peer Rasainen

Sivu 164ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jockela
Cossma Håttinen eller Anders Waldoinen
Pijspala Ödhe
Lipsala
Niels Lipsainen
Pååll ibm
Jöns ibm
Mäckiois
Mårthen Wenäläin el:r Peer Leifuäin
Miettilä
Henrich Kerfwinen
Commissarien Wälb: Erich Jesperson hafwer Under Frellsse efter H:s K Maij:tz Breff
Purhola
Arfwedh Kinnuinen
Olli Keistinen
Madz Kächkinen
SoinNemi
Jöns Leinoinen
Wijsa Matilain af Purhoila Ödhe
Michell Purhoinen el:r Simon Afuin
Eskell Roikoinen
Peer Matilainen Teräs
Michell Låmainen
Olli Kuppar
Peer Mattilain Läpi Neula
Mustoila
Oluf Michellson Kähkein
Anders Håfwinen
Hetajärf
Jochan Nillson Kosmain
Peer Andersson Kettu
Lars Cosmainen
Anders Kånst
Eskel Cosmainen
Turackala
Thomas Safwolainen
Lars Narin
Madz Kechkojnen
Olof Cosmajnen
Peer Ketuinen
Lars och Michel Kechkoinen
Peer Madzson Narinen
Heinola
Simon Cosmajnen
Marala
Anders Ahoin och Per Rehoin

Sivu 164BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leutnampten Manhaftig Hendrich Arfwedsson hafwer under Frellsse
Teiuala
Jöns Teifwain
Corporall Markus Jakobson hafwer under Frellsse efter H K Mtz bref
SoinNiemi
Oluf Pardainen
Tygmestaren Wälb: Seulenbergh hafwer under Frellsse efter H:s K Mtz breef
SuuriNemi
Peer Råiskoinen
Hötyis by
Jöns Oikarinen
Wårenma
Peer Jönson Leinoin
Maijoren Wälb Jöns Rosensmitt hafwer under Frellsse efter H K Mt:z breef Dat : Ståkholm
Kurickala
Hans Tirroinen
Remojärff
Oluf Rimi

Lähde:
Nide 8601
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020