AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1653

Juva maakirja 1653

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 316DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi
Peer Wänäin
Peer Lamain el:r Lars
Mates Rångain oförmögen
Mårten el:r Kiskin ibm
Thomas Imoin
Mårten Söfringsson Rimpi
Peeter Roiskoin oförmögen
Oluf Tirroin
Hyfwälä
Pååll Rångain
Erich ibm
Hindrich ibm
Peer Hyfwäin
Jöns Pardin
Pelkilä
Lars Pelkinen
Hindrich And: ibm
Härkelä
Thomas Härkäin
Eschill ibm eller Peer Pelkinen
Peer ibm el:r Pelkinen
Philpus Kiskin
Laukala
Mates Pärnäin
Erich Laukain
Hans Rautiain oförmögen

Sivu 317DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Härrain Ödhe
Anders Pärnäin bruk: till Safwolax Per Pärnäins Ödhe
Erich Pärnäin brukar Olli Laukains Jordh
Palos
Anders Hullkoin
Immola
Oluf Immoin
Johan Rångain
Jöns Immoin
Mändys
Anders Konsti
Kiskilä
Bertill Kiskin
Peer Weijalain el:r Ahoin
Peer Sigfredsson ibm
Kaskis
Grells Kiskin
Peer Wasara
Erich Michelson Kiskin
Nillss Kiskin
Pååll Kiskin Ödhe
Randois
Erich Randoin
Tyrinmäki
Hindrich Wätäinen
Lautiala
Peer Lautiainen
Christer Harmain

Sivu 318DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
NimenHärkälä
Anders el:r Peer Härkäin
Michell Kiskin el:r Paiain
Kiskiläniemi
Pååll Kiskinen
Erich Gorgoniusson
Anders Ibidem
Kupsala
Anders Kupssa
Oluf Lammain
Pååll Kopssas Jordh eler Anders Kopssa
Sunniala
Nills Pardin
Johann ibm
Jacob Wätainen
Lars Lampin eller Immoin
Mårten Thomasson
Purhola
Lars Purhoin
Lars Persson ibm
Thöne Matssonn
Håttila
Simon Håttoin el:r Kiskin
Hindrich Kerfwin oförmögen
Kasintaipal
Anders Lautiain Kurki
Såiniemi
Knut Antin el:r Nekj
Kangankyla
Eskill Mardikain

Sivu 319DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Isaak Mutulain
Mates Rimpi
Anders Pardoin el:r Isaak Muttulain
Anders Passoinen
Anders Pärnoins Enka
Kettula
Mates Oinoinenn
Oluf Ulmani
Anders ibm
Pätilä
Jönns Hamelain
Kurikala
Bertill Cainulain
Jarfwenpä
Abraham Muttalain
Lars Jörenssonn oförmögen
Anders Hyfwöins Jordstycke Taifwasenranda Pelkma, Saurunpää
Hindrich Hyfwäins Sajanpeldo eller Anders Konst
Taipall
Oluf Anderssonn
Anders Hapio eller Her Simon
Männimäkj
Peer Pardain
Mates Hinderssonn
Berendt Mårtensson Grabbe

Sivu 320DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staphan Pardain
Oluf ibm
Mates Huttuin
Ylwessi el:r Pitkelax
Staphan Månss. Tarfwelain
Teinus Laskoinen
Jacob Naasak
Kaihumäki
Lars Mardikain Her
Larss Mardikain
Peeter Pasainen
Hindrich Putkinen
Christer Päätinen
Poikoila
Nilss Pijk
Cossmola
Peer Cossmainen
Johann ibm
Hatzoila
Oluf Turkain
Hemingh Hatzoin
Peer Martinen
Thomas Mustoin
Oluf Tarkiains Enka
Ollickala
Anders Ollikain
Mates Lapweteläin
Jöns Pedikain oförmögen
Pätela
Thomass Smedh el:r Leskin
Mates Toifwain eller Uckoin

Sivu 321DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ollikkala
Anders Nulpoin
Påål Larsson ibm
Anders Ihalain
Jacob Hamuinen
Peer Lambain
Eschill Wäisein
Månss Ollikains Enkia
Peer Wahuoin
Turakala
Christer Turakain
Isaak Ryss eller Turakain
Påhiåisby
Anders Rotzalain el:r Suikoin
Hindrich Pöpäin
Michell Mustasuu
Bengt Cossmainen
Larss Narrinen
Anders Pekerin
Thomas Ikoinen
Lars Pöndinen
Mäckiös
Eschill Kämeläin
Oluf Thenhuin
Staphan Tenhuin oförmögen
Anders Illmari
Anders Rastoin el:r Kamilain

Sivu 322DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nills Kämberi oförmögen
Larss Thenhuin
Lars Hyfwöin
Heinola
Simon Kåssmainen
Olli Heinoinen
Nills Ibidem
Peer Puruin el:r Pöndin
Mustola
Abraham Abrahamsson
Nills Mustoin el:r Hindrich
Haloila
Michel Halloin
Haikarala
Peer Sigfredsson Kärkj
Jöran Haikarin
Nills Suickain el:r Orain
Randois
Erich Marttin eller Antoin
Pååll ibm
Jacob Persson
Hetaierf
Anders Örrökettuin
Peer Matssonn Kettu
Peer Peerssonn ibm
Matz Johansson Cossmain
Lars Fråsti
Kaislaierfwi
Johan Härkäin

Sivu 323DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Simon och Ifwar Martins Ödhe
Paiusalmi
Hindrich Leskin el:r Simon Heinoin af Maarins Ödhe
Maraila
Peer Maarain
Olli och Matz Herkein
Peer Marain el:r Månss
Mates Påålssonn Marainen
Johann Leskin
Markus Rasainen eller Hertuainen
Anders Ahoin eller Rehuin
Kolmelahden Pellys
Maifwela
Jöran Ihalambin
Per Condia el:r Brusi
Oluf Henninen
Staphan Cossmain
Grells Cossmain
Erich Jässperson
Jönns Turkia

Sivu 324DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kilpola
Mathias Schadewitz
Jöran Bengtssonn
Anders Pulkin
Mates Kallinen
Jöns Hämelain
Pekurila
Mårten Pekurin
Anders Ihalain
Cossmala
Pååll Tarkainen
Månss Olufssonn oförmögen
Lehikälä
Pååll Lehikoinen
Pååll ibm Neula
Johan Lehikoinen Ödhe
Mates Ibm
Ingilä
Simon Wainikain eler Laurinen
Thomas Johansson el:r Mates
Hanss Inginen
Worilax
Pååll Bengtinen
Philpus Tarckia
Aufwila
Mates Wänäin Anders Kulnin el:r Thomas Bertelssonn
Mates Aufwin eller Larss

Sivu 325DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Aufwin
Oluf Aufwin
Peer ibm
Anders och Matz ibm
Toifwola
Oluf Teifwain
Jönns Längä
Murdois
Oluf Härkäin
Hindrich Hämäläin
Peer Hämälains Enk
Knut Hind: Hämeläin
Oluf Larsson Oikarin eler Ihalainen
Hindrich Pafwilain
Knutilanmekj
Knut Hämelain
Samuell ibm
Peeter Ruutu
Jöns Pulkin
Ihannus Hämälein eller Thomas Rongain
Remojärff
Pååll Pafwilain
Erich Michelssonn
Abraham Remoin oförmögen
Lars Oijkarin
Nills Pafwilain
Peer Tilikain
Grells Kaupin

Sivu 326DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Pautia eller Hämelain
Knutt Jurfwain Ödhe
Olli och Peer Remoin
Peer Hansson Remoin oförmögen
Oluf Pakar el:r Ingin
Pylkälä
Oluf Pyllkein
Clemet ibm
Erich Hämälein el:r Pyllkäin
Tuchkala
Peer Larsson och Peer Persson Leinoinen, oförmögen
Oluf Tuchkalain oförmögen
Nillss Sollki
Hötisby
Mates Hötelain
Hindrich Hötiläin
Abraham ibm
Wessikanza Wurenma
Peer Lambain
Jöns Michllssonn
Mårten Lambain
Mates Hirfwoin
Mates Hansson ibm oförmögen

Sivu 327DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Ibidem
Lars Pekunen eller Mates Ranpoin
Peer Lenoin
Michell Lenoin
Lars Lenoin af Per Lenoins Jordh
Peer Jönsson Leijnoin oförmögen
Karkiama
Lars Lambain el:r Pöyhöin
Eschill Nillsson Pöhöin oförmögen
Anders Ibid
Peer Kurkain Ödhe
Lars Pöyhöin
Nills Pöhöyin eller Peer Kurkain
Narila
Anders Narrin
Thomas ibm
Påll Tarfwain
Hännilä
Christer Lamain och Mates Hennins Enkia
Randois
Peer Kettuinen
Wechmaisby
Anders Poxäinen
Mates Tiain el:r Pöxain
Lars Hatzoin
Jakob Wäster

Sivu 328DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mardikain
Pååll L: Lamainen
Peer Römpi eller Lapwetelein, Ödhe
Nills Wehmain el:r Pijk, Ödhe
Michell Hatzoinen
Mårten Sutar ibm
Hendrich Achtoinen
Anders Rimpi
Oluf Kerfwin eller Merda, oförmögen
Näringh
Nills Tarkiain
Lars Nousiain eller Peer Ropoin
Peer Cossmain el:r Leskin
Caupi Naringh
Oluf Primainen
Michel Cossmain Muiku eller Leskin
Johan Cossmain Lillj
Pååll Kärkin Mullj
Pååll Jaroinen
Anders Wänälain
Pååll Hatzoinen
Jöns Pedikain af Lars Jarains Jordh och af Mulli Kärkains hufdh

Sivu 329DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frälsse
Affanahsi Nassakens frälsse efter Norkiöpingz besluuth
Säterij: Rahula, Aholla, Palkala, Marala, Sumalla
Randois
Jönns Huttuin
Nills Kärkainen
Jacob Persson
Sopola
Peer Sopainen
Johan ibm
Laukala
Lars Haioin
Peer ibm
Paiusalm
Simon Heinoinen
Leskelä
Jöran Leskin el:r Oluf
Johann ibm
Mates Herkin el:r Leskin
Härkelä
Pååll Härkin
Peer ibm
Wisala
Peer Leskin el:r Wisa
Pöllälä
Oluf Pölläin
Lewoila
Jönns Lefwoinen
Pååll ibm el:r Oluf
Hanns Hamuinen oförmögen
Mates Lehikoin el:r Peer
Johan Pärnäin

Sivu 330DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Räsala
Peer Räsäinen
Jockela
Cossmain Håttinen el:r Muldoin
Pisspoola Ödhe
Lipsala
Nills Lipsainen
Pååll ibm
Jönns Ibidem
Mäckiös
Mårten Wäneläin el:r Lefwoinen
Metula
Hindrich Kerfwin el:r Rokolain
Hendrich Arfwedssons Norkiöpings besluutz frelsse
Toifwola
Jöns Toifwain
Corporal Markus Jacobssons Norkiöpingz besluutz frelsse
Souiemi
Oluf Pardoin
Jons Rossensmittz Norkiöpingz besluutz frelsse
Cossmalla
Cossmain Tarkiain
Kurkilä el:r Pätilä
Hanss Tiroin
Remoierfwi
Oluf Reimi
Leutnampten Michell Erichssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth
Håttila
Oluf Kiskinen
Kaislaierfwi
Jacob Ifwanainen
Wuorenma
Peer Persson Tendia Uptagit af Oluf Leinons Jordh
Commiss: Erich Jäsperssons frelsse efter Norkiöpingz besluuth
Pååhois
Oluf Kuifwalain Säterij
Thomas Safwolain Säterij
Lars Narrin Kucko Säterij
Mates Kärkäin Säterij
Oluf Cossmoinen Säterij

Sivu 331DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peter Kituinen Säterij
Lars Kåckoinen Säterij
Pååll Tarinen Säterij
Peer Hämälein Säterij
Soiniemi
Peer Matilain Thöres
Michell Lamalain
Michel Purhoin medh Simon Aufwin och Mates Rasainen
Thomas Ketelain el:r Jöns Leinoin
Oluf Cuppari el:r Pardainen
Eskell Rackoinen
Wissa Matilains af Purhoins Ödhe
Meckiös
Anders Hyfwäinen eler Lars Hyfwainen
Marala
Anders Ahoinen och Peer Ruhoinen
Hetaierff
Johan Nillsson Cossman eller Staphan Monoinen
Mates Cossmain ell Påål Harkin Haipä
Anders Konsti

Sivu 332DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Andersson Kettu
Lars Cossmainen
Eschill Cossmain brukas af Peer Rehuinen
Purhoila
Mates Kächkoinen
Oluf Kestoin
Arfwidh Kinnuin
Mustoila
Oluf Michelsson Karhoin
Anders Hafwoinen eller Påål Ryhoinen
Brännerfäldtz frälsse efter Norkiöpingz besluuth
Hyötysby
Jönns Oikarinen
Underlagde Hemman
Taipall
Under Prästebohl
Wechmaisby Näringh
Philpus Kiskinen

Lähde:
Nide 8609
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020