AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1650 ☰ 

Kuopio maakirja 1650

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 384AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Coopiå/Kuopio [4]
Ifwar Larsson Safwolain
Knut Kallinen
Henrich Hendersson Lappalain
Anders Jullkuinen
Christer Jullkuinen
Ifwar Johansson
Anders Johansson
Hans Taskinen
Staffan ibm
Christer Gabrielis Herr
Hanss Larssonn
Johann Hendersson Wainikain
Henrich Hendersson Lappalain
Staffann Taskinenn
Toifwala/Toivala
Jönnss Lakoinen
Jönss Leinoinen
Sigfredh Hirfwoin
Jönss Henderson Toifuain
Henrich Mårtensson
Grells Mårtensson
Haminalax/Haminalahti
Lars Nillssonn Roininen
Jönnss Lapweteläin
Madz Leshinenn
Nills Kårhoinenn
Hannss Kårhoin
Mads Heiskainenn
Påål Pursiainen
Philppuss Brussiusson Haloin
Hildula/Hiltulanlahti
Abraham Olufzssonn
Jacob Olufsson
Peer Hilduin
Putusalmi/Puutossalmi
Gabriel Thome Herr
Erich Hyfwein
Jörann Matzon ibm
Bertil Matzon Hyfwein
Lars Mustoinenn

Sivu 385AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Olsson Soinin
Madz Turuinen
Johann Jacobssonn
Zachris Tuppurain
Oluff Rautaparda
Madz Henrici Herr
Johan Jacobsson Turuinen
Wechmaismäk/Vehmasmäki
Sigfredh Nilsson Tuchkain
Staphann Heiskainen
Peer Jullkuinen
Peer Sigfredssonn Colioin
Oluff Möykyinen
Lars Tijhoinenn
Nills Malinen
Staffann Jaadtinen
Påål Laijtinen
Anders Andersson Kuckoin
Swenn Ollssonn Hyfwein
Airaxela/Airaksela
Madz Airaxinenn
Oluf Johanssonn ibm
Peer Larssonn ibm
Punnonmäk/Punnonmäki
Peer Påålssonn Colemain
Michell Jacobsson ibm
Påål Bertilsson Tarfwain
Nills Michelssonn ibm
Thomass Nilsson ibm
Staffann Ollssonn Colemain
Påål Peersson ibm
Staffann Michelss: Colemain
Påål Staffansson ibm
Staphann Ollssonn Karhuin
Karttula/Karttula
Jörann Hansson Lydikein
Peer Persson Kartuinen
Hans Påålssonn ibm
Månss Pålsson Colemain
Påål Peersson Kartuinen
Peer Påålsson Killkein
Matz Ollssonn Hackulinen

Sivu 386AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tallis/Tallus
Oluff Peerssonn Karhuin
Lars Larssonn Knutinen
Oluff ibm
Erich Larssonn
Madz Mäkäräinen
Oluff Watainen
Månss Mehoinenn
Påål Marainenn
Påål Thomsson Toloin
Lydickälä/Lyytikkälä
Hanns Peersson Lydikein
Peer Eshelinenn
Peer Ollsson Colemain
Per Hendersson Ofwaskain
Johann Bengtsson Räsäin
Hirfwilaxi/Hirvilahti
Madz Haikoinenn
Peer Kackinenn
Madtz Wadtainenn
Peer Persson Julluin
Henrich Pålsson Kackinen
Matz Hansson Lapweteläin
Anders ibm
Hans Wenälains Hustru
Anders Johanssonn
Anders Anderss:n Kettuin
Cronones Ödhe Pullkin mäki Litunsari och Karekiesecki
Oluff Hildemoins Ödhe
Råckåwäsi och Kurolanlax/Ruokovesi,Kurolanlahti
Påål Påålsson Wänein
Eshell Kuroinenn
Anders ibm
Påål Myckäinenn
Henrich Andersson Maroin
Michell Lydikainenn
Påål Nuriainenn
Peer Wänäinenn
Tofuilanlax/Tuovilanlahti
Jörenn Jörensson Tåfwin
Anders Reckinenn
Maningawesi/Maaninkavesi
Christer Haadtainenn
Henrich Såpainen

Sivu 387AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Haadtain
Sigfredh Haadtainen
Kärmelax/Käärmelahti
Staffann Kinnuinen
Hamuila/Hamula
Lars Kinnuinen
Henrich Kerfwinen
Oluff Hamuinenn
Hanss Jönsson Kerfuinen
Pöliä/Pöljä
Påål Larsson Linduinen
Jönnss Matzsson Kiettwein
Henrich Keinäinen
Oluff Tåfwinen
Kasurila/Kasurila
Madz Husså Kasurinen
Peer Kassurinen
Madz Hendersson ibm
Erich Kasurinenn
Mårthen ibm
Oluff Madzssonn ibm
Johann Tomassons Enkia
Jönnss Peersson Jullkuin
Henrich Matzon Casurin
Hackarala/Hakkarala
Lars Lakoinenn
Jacob Hakarainenn
Jörann Jöranssonn ibm
Madz Jallkainen el. Puttin
Oluff Mårtenss Warttiain
Jönnss Lakoinen
Erich Erichss:n Hackarain
Oluff Ollsson Jollkain
Rissala/Rissala
Thomass Rissainenn
Påål Philpusson
Johann Rissainenn
Sigfredh Peersson ibm
Kareslax/Kaaraslahti
Oluff Anderss:n Clemettin
Nills Staphanssonn ibm
Påål Madson Ruskain
Såängimäki/Sänkimäki
Erich Radikainenn
Jönns Ollssonn ibm
Sigfredh Swenssonn ibm
Jännewirda/Jännevirta
Oluff Peersson Heickinn
Jönnss ibm

Sivu 388AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larssonn ibm
Henrich Toifwainen
Henrich Hardikain Kuppi
Sigfredh Henderssonn ibm
Påål Anderssonn Niskain
Peer Madzssonn Nijrain
Rönä/Ryönä
Madz Nillssonn Wardiain
Henrich Weneläinenn
Oluff Ollssonn Wädtäin
Clemet Ollssonn ibm
Clemet Thomsson Waittin
Peer Laakoinen
Lars Nillsson Wardiain
Thomass Hackarainen
Rijstaiärf/Riistajärvi
Henrich Käckaläinen
Anders Larssonn Sigwoin
Hardtwijk Peersson Hetain
Anders Andersson Laihikain
Nills Nillsson Wardiain
Christer Hanssonn Tåfwin
Henrich Hackarainen
Påål Waroinen
Nills ibm
Anders Matzsson Smoland:
Bertill Tåfwinen
Hartwijk Heetain
Jörann Hatinen
Swenn Parfwiainenn
Oluff Tåfwinenn
Anders Hettinenn
Ackonwäsi/Akonvesi
Peer Andersson Tålpain
Påål Kettuinen
Thomas Waitinen
Mårthen Staph: Hämäläin
Wåtiiärf./Vuotjärvi
Anders Peersson Pasain
Henrich Hartikain
Jönns Matzsson Leskinen
Matz Matzon Rissain
Syfwärilä/Syvärilä
Påål Anderssonn Achoin

Sivu 389AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Linduinenn
Anders Luttinen
Anders Linduinen
Jönns Ollssonn Wckoinen
Påål Henders Staphanain
Johann Pålsson Cossmain
Henrich Peersson Kähoin
Sigfredh ibm
Matz Wänäinen
Nills Påålssonn Hackarain
Oluff Pirinen
Jönnss Hendersson Luckarin
Philpuss Peersson Kårhoin
Mårthenn Pirinen
Piexä/Pieksä
Thomass Heickinenn
Henrich Thomsson Pålfuin
Oluf Peersson Hårtanain
Madz Andersson Tijhoin
Peer Knuttinenn
Wårisalå/Vuorisalo
Oluff Clemetsson Holopain
Peer Perssonn Smolander
Anders Hardikain
Daniel Anderssson ibm
Oluff Pallkoinenn
Henrich H: Karttuin
Madz Mustoinenn
Tuusnemi/Tuusniemi
Swänn Räsäinen
Oluff ibm
Madz Keinäinen
Jönnss ibm
Anders Matzsson Mustoin
Peer Matzssonn Smolander
Henrich Matzsson Turuin
Eshell Eshelsson Turuin
Peer Hendersson Mietin
Jönnss ibm
Ritånemi/Ritoniemi
Peer Matzsson Happoin
Anders Hålopainenn

Sivu 390AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Larssonn Heiskain
Anders Cordelainenn
Lars ibm
Henrich Koistinenn
Staffan Kanckuinenn
Anders Hilduin
Henrich Reinickain
Henrich Christersson Kekelein
Henrich Hålopainenn
Lars Måndonens Cronones Ödhe
Anders Andikainenn
Miettilä/Miettilä
Lars Ollssonn Miettin
Lars Hallickain
Peer Möncköinen
Räsälä/Räsälä
Erich Räsainenn
Påål Olsson Järfueläin
Oluff Pålsson Räsäinen
Anders Peerssonn Mähöin
Anders Swenssonn Räsein
Swenn Andersssonn ibm
Sigfredh Erichsson Mahoin
Lars Mönckoinen
Enanlaxi/Enonlahti
Michell Tijlickainen
Matz Swensson Tomahin
Oluff Påålsson Heiskain
Påål Hendersson Koistinn
Anders Koistinen
Arrende Fiskerierne ♦ Kalastamot
Rijstäwäsi fiskeri
Murå fiskerij

Sivu 391AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse ♦ Barbro von Schaden läänitys
Tåfwilanlax/Tuovilanlahti
Erich Tåfwinenn
Olli Michelss:n Lille Tåwinen
Erich Hendersson Hyttinen
Oloff Olssonn Tåfwinen
Kermlex/Käärmelahti
Påål Radikainenn
Madz Ollsson Mächöinen
Bengt Räsäinenn
Påål Hendersson Wenäläin
Dito Frus Förlänte ♦ Barbro von Schaden läänitys
Kermelax/Käärmelahti
Thomass Hyttinenn
Oluf Mächöinenn
Anders Hara
Tafinsalm Ladegårdh/Tavinsalmi
Dito Gårdz Arrende Räntar
Hustro Anna Justenns Förlähningh ♦ Anna Juustenin läänitys
Maningowessi/Maaninkavesi
Peer Philpusson Haloinen
Philpuss Philpussonn ibm
Anna Justenn Hustru
Oluff Olsson Achmahaloin
Philpuss Olsson ibm
Philpuss Påålsson ibm
Jacob Peerssonn ibm

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8598 Tositekirja 1650-1650, sivut 384-391
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8598
Mikrofilmi LT1065
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8600 Kuopion ja Iisalmen tilikirja 1650-1650, sivut 28-36
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8600
Mikrofilmi LT1065

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16441658

© Väinö Holopainen 2023