AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1664

Kuopio maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 81ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby
Lagt under Cuopio Prestegårdh
Jonas Olufsson Lillius Lendtzman
Safwilax
Hanss Persson Taskinen medh Br
Staffan Persson Taskinen
Christer Gabrielis H:n Cappellan
Hatzola
Jonas Olufsson Lillius Lendtzman
Safwisari
Johan Ifwarsson Befalningzman
Niufwaniemj
Anders Johansson Captein
Julkula
Anders Christersson Julkuinen
Sigfredh Staffanson Tidins Enkia
Kaislaislaxby
Påhl Jönsson Lapweteläinen
Rytköby
Hanss Nilsson Kårhonen
Madtz Hansson Heiskainen
Haminalax
Larss Nilsson Roininen
Madtz Jönsson Leskinen
Nilss Nilsson Kårhoinen
Madtz Sigfredhsson Wainikainen
Påhl Påhlsson Pursiainen
Madtz Persson Rissainen
Hildulalaxby
Abram Olufsson Kroare

Sivu 82ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Jacobsson Dito
Per Hindersson Hilduinen
Johan Hindersson Wainikainen
Ritisenlax
Oluff Olofsson Rautaparda
Hirfwimäki
Mathias Henrici H:n Kyrkoherde i Leppäwirda
Pellosmäki
Sigfredh Nilsson Tuchkainen
Påhl Staffansson Heiskainen
Wehmasmäki
Per Jönsson Julkuinen
Per Andersson Airaxinen
Per Sigfredsson Kollionen
Madtz Michelsson Malinen
Nilss Nilsson Malinen
Jönss Michelsson Leinoinen
Oluff Oluffson Mykyinen
Oluff Oluffsson Kajoinen
Swen Olufsson Hyfwärinen
Larss Andersson Tihjoinen
Peer Persson Pekurinen
Påhl Persson Laitinen
Airaxelaby
Peer Madtsson Airaxinen
Oluff Johansson Dito
Peer Larsson Dito
Punnonmäki
Anderss Michelsson Colemain
Per Påhlsson Colemainen

Sivu 83ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Månss Påhlsson Dito
Staffan Michelsson Dito
Erich Jöransson Turunen
Per Oluffsson Karhunen
Soilax
Påhl Bertilsson Tarwanen
Nilss Michelsson Kolemainen
Hanss Madtzsson Taskinen
Påhl Staffansson Colemainen
Kuifwaniemi
Staffan Olufsson Colemainen
Staffan Oluffsson Karhunen
Wijtataipal
Ifwar Påhlsson Karhunen
Kartulaby
Jöran Hansson Lydikäinen
Peer Persson Kartuinen
Hanss Påhlsson Kartuinen
Påhl Påhlsson Kartuinen
Johan Persson Huttuinen
Matz Olufsson Hakulinen
Kåifwulax
Påhl Thomasson Toloinen
Utrialax
Anders Thomasson Toloinen
Knutila
Lars Larsson Knutinen Medh son Madtz Larsson
Oluff Olufsson Knutinen
Erich Larsson Knutinen
Tallusby
Oluff Madtzsson Mähöinen
Nilss Matdzsson Mäkärainen

Sivu 84ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Olofsson Watainen
Oluf Persson Karhuinen
Per Persson Dito
Lydikäläby
Peer Hansson Lydikäinen
Per Persson Eskelinen
Hakulila
Peer Olofsson Colemainen
Larss Påhlsson Hakulinen
Nemisjerfwi
Peer Hendrichsson Åfwaskainen
Johan Bengtsson Räsäinen
Hirfwilaxby
Thomas Madtzsson Haikoinen
Anders Anderssson Kettuin
Per Påhlsson Kackinen
Madtz Swensson Wäinss Enckia
Hindrich Påhlsson Kackinen
Anders Hindersson Kackinen
Wenäiäsari
Hanss Michelsson Wenäläinen
Andersss Johansson Captein
Lapwetelälax
Oluff Påhlsson Leinoinen
Per Persson Julkuinen
Lamberilä
Madtz Larsson Rautiainen
Kurolanlax
Johan Påhlsson Myckäinen
Hindrich Andersson Marainen
Påhl Påhlsson Myckäinen
Hatalaby
Christer Larsson Hatainen

Sivu 85ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Madtzsson Ruskainen
Henrich Påhlsson Sopoinen
Larss Andersson Hatainen
Sigfredh Persson Dito
Anders Jonsson Heikinen
Madtz Josepsson Smedh
Tofwilalaxby
Joren Jörensson Thofwinen
Anderss Sigfredhsson Rekinen
Anderss Olofsson Tofwinen
Koifwusafwoi
Ifwar Larsson Safwolain
Larss Larsson Dito
Wänäläby
Staffan Påhlsson Wänäinen
Påhl Påhlsson Dito
Anderss Påhlsson Dito
Per Påhlsson Dito
Kehwoiby
Anderss Andersson Kackinen
Larss Hindersson Wänäinen
Knut Nilsson Kollin med Mogh
Kurolanlax
Oluff Staffansson Huskainen
Anderss Michelsson Kuroinen
Månss Madtzsson Mähöinen
Madtz Eskielsson Kuroinen
Räimäby
Jönss Persson Julkuinen medh Son Casper Jönsson Dito
Hamulaby
Larss Hindersson Kinnuinen
Thomas Thomasson Tickainen
Hindrich Mårtensson Wardiain

Sivu 86ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Ericksson Kasurinen
Christer Olufsson Hamuinen
Hanss Jönsson Kerfwinen
Madtz Andersson Knutinen
Pöliäby
Påhl Larsson Linduinen
Påhl Hindersson Kockoinen
Madtz Hindersson Keijoinen
Hanss Hindersson Hirfwuinen
Oluff Hinderssoin Keijoinen
Madtz Madtzsson Keijoinen
Christer Påhlsson Toifwainen
Koifwumäcki
Hindrich Hindersson Luckarinen
Sängimäki
Erick Hindersson Pitkäinen
Mårthen Jönsson Pitkäinen
Jönss Sigfredsson Dito
Kaereslax
Oluff Anderssson Clemetinen
Nilss Staffansson Pekarinen med Per Persson Pöxäinen
Påhl Madtzon Ruskainen
Hindrich Matdzsson Ruskains E:a
Kasurilaby
Anderss Madtzsson Hussoi med Br Jöran Madtzon Cassurinen
Madtz Persson Dito medh Oluf Pennäins Jordh
Per Ericksson Safwolainen
Henrich Madtzsson Kasurinen och Madtz Thomasson Kasurinen
Påhl Ericksson Cassurinen
Mårten Mårtensson Dito
Mårten Olufsson Dito

Sivu 87ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackaralaby
Oluff Mårtensson Wardiain
Larss Larsson Lakakoinen
Jönss Jönsson Lakoinen
Jöran Jöransson Hackarainen
Jacob Jöransson Dito
Thomas Ericksson Hackarain
Jöran Anderssson Knutinen
Rissala
Michell Thomasson Rissain och Per Thomasson Rissainen
Anders Påhlsson Rissain
Johan Madtzson Rissain
Larss Jöransson Dito
Sigfredh Persson Dito
Toifwalaby
Peer Fabriius H:r Probsten
Påhl Andersson Toifwain
Grelss Mårtensson Dito
Hindrich Mårtensson Dito
Jönss Jönsson Lakoinen
Lars Persson Tackinen
Jännewirda
Hindrich Hindersson Hardikain
Sigfredh Oluffsson Dito
Påhl Andersson Niskainen
Pellonnjemi
Oluff Persson Heikinen
Per Jönsson Heikinen Med Br Bertill Heikinen
Larss Larsson Heikinen
Kåtasalmiby
Henrich Hindersson Toifwain
Påhl Madtzson Winikain
Oluff Sigfredsson Pitkein

Sivu 88ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdolax
Peer Olufsson Jalkainen
Oluff Olofsson Dito
Christer Påhlsson Jalkain
Wehkasari
Madtz Persson Keto
Halunaby
Hindrich Påhlsson Staffanain
Piexäby
Thomas Zachariasson Heikinen
Oluff Persson Hårtainen
Madtz Andersson Tijhoinen
Ninimäki
Per Knutsson Knutinen
Henrich Peersson Mönköin
Nilsiäby
Oluff Påhlsson Ahoinen
Larss Andersson Linduinen
Per Persson Taskinen
Anders Andersson Linduin
Anderss Andersson Luttinen
Syfwäriby
Johan Olofsson Pirinen Medh Mårten Pirins Öde
Käyrytynby
Jöns Olofsson Uckoinen medh Oluff Hemmingss:n Luckarinen
Suojerfwiby
Henrich Hendrichss:n Kårhoin
Sigfredh Persson Kårhoinen
Philpus Persson Kårhoin
Urimålahdenby
Johan Påhlsson Cuossmain
Reitiäby
Madtz Madtzsson Wänäinen

Sivu 89ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Karsamäki
Nilss Påhlsson Hackarainen
Palonurmiby
Oluff Larsson Kainulainen
Wotijerfwiby
Anderss Larsson Pasainen
Jönss Matzsson Leskinen
Hindrich Hindersson Hardikain
Hipanlax
Per Persson Julkuinen
Wehkalax
Anderss Påhlsson Hätinen
Per Anderss Tolpainen
Ackonwesi
Mårten Staffansson Hämälin
Johan Ifwarsson Befal:n.
Wästinemiby
Larss Nisson Wartiainen
Thomas Jöranssonn Hackarain
Rönäby
Johan Perss Lakoinen
Madtz Nilsson Wartiainen
Oluff Olufsson Wätäin
Madtz Larsson Tackinen
Oluff Andersson Wätäin
Clemet Thomasson Waitinen
Lohilaxby
Hindrich Andersson Hackarain m Br Abram Hindersson
Christer Hansson Tofwinen
Syriäsari
Påhl Påhlsson Waroinen
Påhl Nilsson Dito
Anders Madtzsson Småland

Sivu 90ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mielaniemi
Bertill Jönsson Tofwinen
Ristawesiby
Ifwar Hindersson Kopoin
Swen Hindersson Parfwiain
Nils Ohlsson Wartiainen med Son Bertill Nilsson
Jöran Påhlsson Hätinen
Hindrich Hartwiksson Hietain
Jacob Andersson Laihainen
Hartwik Persson Hårtainen
Grelss Nielsson Malinen
Henrich Pålsson Kekälinen
Anderss Larsson Sigfwoinen m Br Nils Sigfwoinen
Handss Persson Nissinen
Läppäranda
Påhl Hansson Waroinen
Tuusniemi
Oluff Madtzon Keinäinen m Bror Jönss Madtzsson
Hanss Jönsson Dito
Eskiel Eskelsson Turuinen
Larss Hindersson Turuinen
Påhl Hindersson Dito
Anderss Madtzsson Kejnänen och Oluff Larss:n Keijnäinen
Octaniemi
Per Hindersson Mietinen
Oluff Hindersson Dito
Hindrich Jönsson Dito
Madtz Persson Smålander
Hanss Madtzon Mustoinen
Kiukaniemi
Anderss Madtzon Mustoinen

Sivu 91ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jurikamäki
Oluff Swensson Räsäinen medh Michell Swensson
Månss Olofsson Räsäinen
Anderss Olufsson Dito
Kartasalo
Henrich Johansson Turuinen
Litmaniemi
Anderss Andersson Hartikainen
Daniell Anderssson Hartikainen
Larss Hindersson Happoinen
Jänissalo
Per Påhlsson Rahuinen
Per Persson Smålander
Worisaloby
Oluff Olufsson Pelkoinen
Madtz Madtzsson Mustoinen
Puttroniemi
Oluff Clemetsson Hålopainen
Soikansariby
Oluff Olofsson Ihalainen
Uckonlax
Joran Persson Hilduinen
Hårmaistenlaxby
Madtz Madtzsson Keinäinen
Wehmarsalmiby
Staffan Andersson Kankuinen
Anderss Andersson Hilduinen
Hinrich Påhlsson Reinikainen
Anderss Hindersson Kåistinen m Bror Henrich Hindersson
Påhl Hindersson Kåistinen

Sivu 92ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Andersson Andikain
Ritoiniemiby
Oluff Andersson Antikainen
Larss Michelsson Kårdilain
Anderss Clemetsson Hålopainen
Hinrich Clemetsson Hålopain
Per Madtzon Happoinen
Oluff Jönsson Sallinen
Mietiläby
Oluff Larsson Mietinen m Br Per Larsson
Oluff Larsson Hallikainen
Räsäläby
Påhl Olofsson Räsäinen
Sigfredh Ericksson Mahain
Erich Madtzsson Kankuinen m Br Henrich Kankuinen
Påhl Olofsson Järfwelain
Jöran Anderssoin Mähöinen
Swen Andersson Räseinen
Oluff Andersson Dito
Enanlax
Madtz Olufsson Heiskainen
Anderss Hindersson Kåistin
Michell Michelsson Tilikain
Michel Madtzon Tomainen
Jonialax
Staffan Olofsson Soininen
Putusalmi
Erick Hindersson Hyfwärin
Eskiell Jöransson Dito
Sotkaniemi
Erick Nilsson Kinnuinen
Oluff Andersson Mietinen

Sivu 93ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Putusmäki
Larss Madtzsson Turuinen
Johan Jacobsson Turuinen
Jacob Jacobsson Turuinen
Ifwar Jacobsson Turuinen
Riutalaby
Thomas Påhlsson Marainen
Tafwisalmi
Tafwisalm Ladugårdh
Tofwilalaxby
Philpus Ericksson Tofwinen
Madtz Madtzsson Ketoinen
Erick Hindersson Lyttinen
Kermelaxby
Peer Påhlsson Ratikainen
Madtz Olofsson Mähoinen
Påhl Hindersson Wenäläin
Madtz Bengtsson Rässäin medh Br Bengt Bengtsson
Staffan Hindersson Kinnuin
Thomas Madtzsson Hyttuin
Hindrich Jönsson Kärfwinen m Br Peer Jönsson
Madtz Persson Karhuinen
Halolaby
Per Philpusson Haloinen medh Son Carel Persson
Philpus Philpusson Haloin med Son Philip och Brs Son Michell Michelsson
Påhl Påhlsson Pardainen hustru Anna, hustrus Mågh
Oluff Påhlsson Wäiseinen
Per Påhlsson Karhuinen

Sivu 94ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerien
Rijstawesi Fiskie
Muruo Fiskierij

Lähde:
Nide 8644
Mikrofilmi ES2625
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020