AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1672

Kuopio maakirja 1672

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 523BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby
Lagt under Cuopio Prester bohlgårdh
Jonas Olufsson
Hans Peersson Taskin
Staphan Peerss. Djto
Christierni Enckia
Jonas Olufss. Lendz.
Anders Johansson
Johan Ifwardhsson
Anders Julkuin
Hend. Tåifwainen
Kaislalax
Påål Jönsson Lapwät.
Rytkynby
Hans Kårhåinen
Matz Hansson Heiskain
Haminalax
Lars Nilson Råinin
Matz Joensson Leskin
Nils Nilsson Kårhoin
Matz Sigfredhss. Waj.
Hend. Pål. Pursiain
Matz Peersson Rissain
Hildulanlax
Abraham Olufsson
Anders Jacobsson
Peer Hilduinen
Johan Wainikainen
Ritislax
Oluf O. Rautapard.
Hirfwimäki
Mathias Henrjcj Herr
Sigfredh Tuchkain
Påål Heiskain
Wechmasmäki
Peer Jönsson Julkuin
Peer A. Airaxinen
Mattz Michelss Malin
Peer Sigfredhss: Collioin
Nils Nilson Malin
Jöns Leinoin
Oluf Möykyinen
Oluf O. Kajoin
Swen Hyfwärin

Sivu 234AKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars A. Tijhåin
Peeer Pekurinen
Påål Peersson Laitinen
Airaxile
Peer Matzsson Airaxin
Oluf Ihanusson Djto
Peer Larsson Airaxin
Punnonmäki
Mons Collemain
Anders Michelsson
Peer Påålss. Collemain
Staphan Michelsson
Påål Staphansson
Erich Jönsson Turuin
Peer O. Karhuin
Soinlax
Påål Tarfwåinen
Nils Collemain
Hans Matzsson Taskin
Kuifvaniemi
Staphan O. Collemain
Staphan O. Karhuin
Wiitataifwal
Ifwardh Karhuin
Kartulaby
Jöran Hansson Lydikäin
Peer Påålsson Karkuin
Hans Påålsson Djto
Peer Peersson Karkuin
Johan Peersson Huttuin
Matz Ol. Hakulinen
Koifvulax
Påål Thomasson Tålåin
Anders Thomasson Djto
Knutilaby
Lars Larsson Knutin
Matz Larsson Djto
Oluf O. Knutinen
Erich Larsson Knutin
Tallusby
Oluf Matzsson Mähöin
Nils Matzsson Mäkär.
Oluf O. Wätäin
Oluf Peersson Karhuin
Peer Peersson Djto
Thomas Marainen

Sivu 234BKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lydikäläby
Peer Hansson Lydikäin
Peer Peersson Eskelin
Hakulila
Peer O Collemain
Hans Påålsson Hakulin
NiemisJärf
Peer Hend. Owaskain
Johan Bengtsson Räsäin
Hirfvilax
Thomas Matzon Hajk.
And. A Huttuin
Peer Pålsson Kakin
Hend. Påålss. Djto
Lars Jäppinen
Påål Lydikäinen
Wenäinsari
Hans Michelsson Wenäl.
And. Johansson
Lamberij
Matz Larsson Rautiain
Lapwetelänlax
Oluf Påålss. Leinoin
Peer Peersson Julkuin
Kurolanlax
Matz Eskelsson Kuroin
Mons Matzon Mähöin
Johan Påålsson Wijnikain
And. Michelsson Kuroin
Hend. A. Marain
Påål Myckäin
Påål Pursiain
Hatalaby
Lars Christersson Hatain
Lars Matzon Ruskain
Hend. Påålsson Sipåin
Lars And. Hatain
Sigfredh Hatain
Påål Hatainen
Matz Josep.ssn
Tofwilanlax
Jöran Tofwisses Enckia
And. Reikinen
And. O. Tofwinen
Koifvusari
Ifward Larsson Safwolain
Lars Larsson Djto
Wänäläby
Staphan Påål. Wänäin
Påål Påålsson Djto

Sivu 235AKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
And. Påålsson Wänäin
Peer Påålsson Djto
Kechwåiby
Peer Wenäläinen
Lars Hend. Wänäin
Michel Wänäinen
Räimä
Jöns Peersson Julkuin
Hamulaby
Lars Hend. Kinnuin
Thomas Tickainen
Hend. Wardiainen
Oluf Grelsson Kasur.
Peer Påålss. Paiain
Christer Hamuin
Hans Jönsson Kerfwin
Pölliä
Påål Linduin
Påål Hend. Kackin
Matz Hend. Keioinen
Lars Larsson Mietin
Oluf Keioinen
Matz Matzsson Keijoin
Christer Påålsson Toif.
Hend. Lukarin
Sängimäki
Erich Pitkäinen
Mårthen Pitkäinen
Jöns Pitkäinen
Kareslax
Oluf A. Lemettin
Nils Staphansson Pek.
Peer Peerssson Pöxäin
Påål Matzsson Rusk.
Hend. Ruskain
Kasurila
And. Matzsson Kasurin
Jöran Matzsson Djto
Bertill Knutin
Peer Erichss. Safwol.
Hend Matzsson Kasur.
Matz Thomasson Djto
Påål Erichsson Kas.

Sivu 235BKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårthen Matzon Kasurin
Mårthen O. Kasurin
Hackarala
Mårthen O. Wardiain
Lars Larsson Lakoin
Jöns Jönsson Lakoin
Jöran Hackarain
Jacob Hackarain
Thomas Erichss. Djto
Jöran And. Knutin
Rissalaby
Michell Rissainen
Peer Thomasson Djto
And. Rissain
Johan Matzsson Rissain
Lars Jönsson Djto
Sigfredh Peersson Djto
Toifvala
Gabrielis Enkia
Påål And. Toifwainen
Grels Mårthensson
Hend. Toifwainen
Jöns Jönsson Lakoinen
Lars Peersson Takinen
Jännewirda
Hend. Hardikainen
Michell O Hardikain
Oluf Sigfredh Djto
Påål And. Niskain
Peloinniemi
Oluf Peersson Hejkin
Peer Jönsson Heikinen
Bertill Jonsson Djto
Lars Larsson Hejkinen
Kotasalmi
Hend. Toifwainen
Påål Wijnikainen
Oluf Sigfredhsson
Murdolax
Peer Olufss. Jalkain
Christer Påålss. Djto
Oluf Ol Jalkainen
Haluna
Hend. Pålsson Staphain
Wechkasari
Matz Peerss. Keto

Sivu 526ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Piexäby
Thomas Heikinen
Oluf Hårtanainen
Matz A. Tihjoin
Knuth Peersson Knutin
Nilsiäby
Oluf Ahoinen
Johan Olufsson Pirin
Lars Linduinen
Peer Peersson Taskin
And A. Luttinen
Oluf O Wätäinen
Syfwäriby
Johan O. Pirinen
Keyritty
Johan O. Uckoinen
Oluf Hem. Lukarin
SoJärfwi
Hend. Kårhåinen
Sigfredh Kårhåinen
Philpus Kårhåin
Urimalax
Johan Pålsson Kosmain
Reittua
Matz Matzsson Wänäin
Karsanmäki
Nils Påålss. Hakarain
Palonurmi
Oluf Kainulainen
WotiJarfvi
And. Larss. Pasain
Jöns M. Leskin
Hend. Hardikainen
Hipanlaxi
Peer Peerss. Julkuin
Wechkalax
And. Hätinen
Peer And. Tålpain
Akoinwesi
Johan Ifwardhsson
Mårthen Hämäläin
WestinNiemi
Lars Nilson Wardiain
Thomas Joransson Hak.
Rönäby
Johan Peerss. Lakoin
Matz Nilson Wardiain
Oluf O Wätäin
Matz Larsson Takin
Oluf A. Wäitäises Enkia
Clemet Wätäinen
Lohilax
Hend. Hakarainn
Abraham Hakarain
Christer Tofwises Enkia

Sivu 526BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Syriäsari
Påål Påålsson Waroin
Nils Påålss. Djto
And. Smolender
Melaniemi
Bertill Bertillsson Tof.
Rijstawesi
Ifwardh Kopåinen
Swen Parfwiainen
Nils Nilson Wardiain
Bertill Nilson Djto
Jöran Peersson Hätinen
Hend. Hietainen
Jacob Laihiainen
Hardwick Peerss. Hetain
Grels Malinen
Påål Kekäläinen
And. Sichwoinen
Nils Sichwoinen
Hans Peersson Nissin
Påål Hanson Waroin
TuusNiemi
Oluf Matzsson Keinäin
Jöns Matzsson Djto
Hans Jönsson
Eskell Eskellss. Turuin
Lars Hend.sson
Påål Turuinen
And. Matzsson Keinäin
Oluf Larsson Djto
Ochtaniemi
Peer Mietinen
Oluf Mietinen
Hend. Jönsson Djto
Matz Peersson Smoland.
Ifward Räsäinen
Kiuckaniemi
Anders Mustoin
Jurickamäki
Oluf Swensson Räsäin
Michell Swensson Djto
Mons Olufsson Räsäin
Anders Oluf Räsäin
Kartasalo
Hendrich Turuinen

Sivu 527ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Litmaniemi
And. Anderss. Hardikain
Daniel Hardikain
Lars Hend. Happåin
JänisSalo
Peer Påålss. Rahuin
Ifwardh Pålsson Smol.
Putroniemi
Påål Ihalembj
Worisalo
Oluf Oluf Pelkäin
Matz Mustoinen
Råikansari
Oluf Olufss. Ihalainen
Uckonlax
Jöran Peersson Hilduin
Hårsmaslax
Matz Matzon Keinäin
Wehmersalmi
Staphan A. Kankuin
And. Hilduinen
Hend. Reinikainen
And. Hend. Koistin
Hend. Koistin
Påål Kåistinen
And. Andikainen
Ritåniemi
Oluf A. Andikainen
Lars Kårdilainen
And. Hålapainen
Hend Clemetsson
Peer Matzsson Happåin
Oluf Jönsson Sallinen
Mietilä
Oluf Mietinen
Oluf Hallikainen
Hend. Mönköinen
Räsälä
Påål Oluf Räsäin
Sigfredh Mahainen
Erich Kankuin
Hend. Matzsson Djto
Påll Järfweläin
Jöran And. Mähöin
Swen A. Räsäin
Oluf A. Djto
Enånlax
Matz Olufsson Heiskain
Påål And. Kåistin

Sivu 527BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michel Tilikainen
Jonianlax
Michel Thomahainen
Stahan O. Soininen
Putusmäki
Lars Matzsson Turuin
Johan Jacobsson
Ifwardh Jacobsson
Jacob Turuinen
Såtkaniemi
Hend Erichsson Kinnuin
Oluf And. Mietinen
Puutussalmi
Påål Erichsson Hyfwärin
Hend. Erichss. Enkia
Jöran Eskelsson Hyfuärin
Tawinsalmi
Ladugården medh 5 tårpar
Tofvilanlax
Philpus Tofwinen
Matz Matzsson Keto
Erich Hyttinen
Kärmelax
Peer Påålsson Radikain
Matz O. Mähöinen
Påål Hend. Wenäläin
Matz Bengtsson Räsäin
Bengt Bengtsson Djto
Hend. Kinnuin
Thomas Matzsson Hytt.
Hend. Kerfwinen
Peer Kerfwinen
Matz Peerss. Karhuin
Haloilaby
Peer Philpussson
Carl Haloinen
Philpus Halåinen
Philpus Philipisson
Påål Pardainen
Oluf Pålss. Wäjsäin
Peer Pålss. Karhuin

Sivu 528ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerien
Rijstawesi
Murue

Lähde:
Nide 9158
Mikrofilmi ES2472
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020