AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1680

Kuopio maakirja 1680

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 492DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby
Lagdt und: Cuopio Prestebohl
Jöns Ohlss: Lillius Lensman
Safwilax
Hans Peersson Taskinen med sin B:r Staphan Peerss: Taskin
Christer Gabrielis H:r Cappelan
Hatzoila
Jönas Ohlsson Lillius Lens:n
Safwisari
Johan Ifwarsson Befalningaz:n
Niufwaniemi
Anders Johanssonn Capit:
Julkola
Anders Christersson Julkuinen
Sigfredh Staphansson Tidins Encka
Kaisaslax
Påhl Jönsson Lapwetelein
Rytkeby
Hans Nielsson Karhoinen
Madtz Hansson Heiskainen
Haminalax
Lars Nielsson Ronninen
Matz Jönsson Leskinen
Niels Nielsson Korhoinen
Matz Sigfredhsson Weinikain
Matz Peersson Risainen
Påhl Påhlsson Pursiain
Hildulalax
Abraham Ohlssonn Krögare
Anders Jacobsson Dito
Peer Hindrichsson Hilduin

Sivu 493DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Hendersson Wainikain
Ritisenlax
Oloff Ohlsson Rautaparda
Hirfwimäki
Mathias Henrici H:r kyrckieherde uthi Läppäwirda
Pellosmäki
Sigfredh Nielsson Tuckain
Påhl Staphansson Heiskain
Wechmasmäki
Peer Jönsson Julkoin
Peer Andersson Airaxinen Nybygge
Peer Sigfredhsson Kollionen
Matz Michelsson Malinen
Jöns Michelsson Leinoin
Oloff Ohlsson Myckein
Olof Ohlsson Heinoin
Swen Ohlsson Hyfwerin
Lars Andersson Tihoin
Peer Peersson Peckurinen
Påhl Peersson Laitin
Niels Nielsson Mallinen
Airaxela
Peer Madtsson Airaxinen
Oloff Johansson Dito
Peer Larsson Dito
Punnonmäki
Anders Michelsson Cuolemain
Peer Påhlsson Cuolemain
Måns Påhlssonn Dito
Staphan Michelsson Dito
Erich Jörensson Turroin
Peer Ohlssonn Kerhuin

Sivu 494DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Soilax
Påhl Bertillsson Tarfwinen
Niels Michelsson Cuolemain
Hans Matssonn Taskinen
Påhl Staphansson Cuolemain
Kuifwaniemi
Staphan Ohlsson
Witataipail
Ifwar Påhlsson Karhuin
Kartula
Jören Hansson Lydickein
Peer Peersson Kartuin
Hans Påhlsson Dito
Påhl Påhlsson Dito
Johan Peersson Huttuin
Matz Ohlsson Hakulin
Kåifwulax
Påhl Thomasson Tohjoinen
Utrialax
Anders Thomasson Tolloin
Knutila
Lars Larsson Knutin medh sin Bror Matz Larssonn
Erich Larsson
Olof Ohlsson Knutinen
Tallusby
Oloff Madtssonn Mächkäin
Niels Madtsson Mäkerinen
Oloff Ohlssoin Wätein
Oloff Peersson Karhu
Peer Peersson Dito
Kuifwaniemi
Staphan Ohlsson Karhuin
Lydikälä
Peer Peersson Lydikäin
Peer Peersson Eeskelein

Sivu 495DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hakulila
Peer Ohlssonn Cuolemain med Hans Påhlsson Hakulin
Nemisjerfwi
Peer Hindersson Åfwiskainen
Johan Bengtsson Räsäin
Hirfwilax
Thomas Matsson Hackoinen
Anders Andersson Kackinen
Peer Påhlsson Kackinen
Madtz Suensson Weins Enckia
Hendrich Påhlsson Kackinen
Anders Hendersson Dito
Wänäjäsarj
Hans Michelsson Wänäläin
Anders Johansson Capit:
Läpwätälälax
Oloff Påhlsson Leinoin
Peer Peersson Julkoinen
Lamberilä
Matz Larsson Rautiain
Kurolanlax
Joahn Påhlsson Myckeinen
Hendrich Andersson Marain
Påhl Påhlsson Myckeinen
Hatalaby
Christer Larsson Hatain
Lars Matsson Rijskain giort Ny Åcker
Hendrich Påhlsson Sippoin
Lars Andersson Hatain
Sigfredh Peersson Dito
Anders Jönsson
Madtz Josephsson Smedh

Sivu 496DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Toifwilalax
Jören Jörensson Tofwinen
Anders Sigfredhsson Räckinen
Anders Ohlsson Tofwinen
Koifwusafwj
Ifwar Larsson Safwolain
Lars Larsson Dito
Wänäläby
Staphan Påhlsson Wänein
Påhl Påhlsson Dito
Anders Påhlsson Dito
Peer Påhlsson Dito
Kechwoiby
Anders Andersson Kackinen
Lars Hindersson Wänens
Cnuth Nielsson Kallin medh sin Mågh
Kurolanlax
Olof Staphanssonn
Anders Michelsson Kuroinen
Måns Matsson Mähoinen
Matz Eeskelssonn Kuroinen
Räimäby
Jöns Peersson Julkuinen medh sin Son Casper Jönsson Dito
Hamula
Lars Hendersson Kinnuin
Thomas Thomsson Tickain
Hendrich Mårthensson Wardiain
Oloff Erichsson Kusurinen
Christer Ohlsson Hamuin
Hans Jönsson Karfwinen
Matz Andersson Cnutinen

Sivu 497DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pölliä
Påhl Larsson Linduin
Påhl Hindersson Karckoinen
Matz Hendersson Käppåin
Hans Hendersson Hirfwuin
Oloff Hendersson Käijoinen
Matz Matsson Dito
Christer Påhlsson Tåifwain
Kåifwumäki
Hendrich Hendrichsson Lukarin
Sängimäki
Erich Hendrichsson Pitkein
Mårthen Pitkein
Jöns Sigfredhsson Dito
Kaereslax
Olof Andersson Clemetin
Niels Staphansson Pekuri medh Peer Peersson Pöxeinen
Påhl Påhlsson Ruskain
Hendrich Matsson Ruskains Encka
Kasurila
Anders Matsson Hussoi medh sin Bror Jören Matsson Kasurin
Matz Peersson Dito medh Olof Pönins Jordh
Hendrich Matsson Kasurinen
Matz Thomssonn Kasurinen
Peer Erichsson Safwolain
Påhl Erichsson Kasurinen
Mårthen Mårthensson Dito
Mårthen Ohlssonn Dito

Sivu 498DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackarala
Oloff Mårthensson Wardiain
Lars Larsson Lakakoin
Jöns Jönsson Lakoin
Jören Jörensson Hakarin
Jacob Jörensson Dito
Thomas Eerichsson Dito
Jören Andersson Knutin
Risala
Michel Thomsson Rijsoin medh Peer Thomsson Dito
Anders Påhlsson Dito
Johan Matsson Dito
Lars Jörensson Dito
Sigfredh Peersson Dito
Toifwola
Peer Fabritius Probsten H:r
Påhl Andersson Toifwain
Grels Mårthensson Dito
Hendrich Mårthensson
Jöns Jönsson Lakoin
Lars Peersson Tackinen
Jännewirda
Hindrich Hindersson Hardikain
Sigfredh Ohlsson Dito
Påhl Andersson Niskain
Pellonniemj
Oloff Peersson Heikinen
Peer Jönsson Heiknen medh sin B:r Bertill Häikinen

Sivu 499DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larsson Heikinen
Kåttasalmi
Hendrich Hendersson Toifwain
Påhl Matsson Winnikainen
Oloff Sigfredhsson Pitkein
Murdolax
Peer Ohlsson Jalkainen
Oloff Ohlsson Dito Nybyggiare
Christer Påhlsson Jalkainen Nyby:g:e
Wekasarj
Matz Peersson Keto
Haluna
Hendrich Påhlsson Staphanain
Piexeby
Thomas Zachariesson Heikinen
Oloff Peersson Hårtainen
Ninimäki
Peer Cnuthsson Cnutinen
Hendrich Peersson Moukoin
Nilsiäby
Oloff Påhlsson Ahoin
Lars Andersson Linduin
Peer Peersson Taskinen
Anders Andersson Linduinen
Anders Andersson Luttinen
Syfweriby
Johan Ohlsson Pirinen medh Mårthen Pirins Ödhe
Kärytynby
Jöns Ohlsson Wckoinen medh Olof Hemmingsson Lukarin
Suojerfwi
Hendrich Hendrichsson Korhoin
Sigfredh Peersson Kårhoin
Philpus Peersson Kårhoin

Sivu 500DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Urimalachdenby
Johan Påhlsson Cuossmain
Räitiäby
Matz Matsson Weneinen
Karsamäki
Niels Påhlsson Hackarain
Pallonurmi
Oloff Larsson Kainulain
Wotijerfwiby
Anders Larsson Pasoin
Jöns Matsson Leskinen
Hendrich Hendrichsson Hardikainen
Hipanlax
Peer Peersson Julkoinen
Wechkalax
Anders Påhlsson Hätäinen
Peer Andersson Tålpain
Ackonweszi
Mårthen Staphansson Hämelein
Johan Ifwarss:n Befalningzman
Westiniemi
Lars Nielsson Wartiainen
Thomas Jörensson Hackarain
Rönäby
Johan Peersson Lakoinen
Matz Nielsson Wartiainen
Oloff Ohlsson Wätein
Madtz Larsson Takineen
Oloff Andersson Wätein
Clemet Thomsson Waitinen
Låhilaxby
Hendrich Hendrichsson Hakarin medh sin Broor Abraham
Christer Hansson Tofwinen

Sivu 501DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Syriäsaari
Påhl Påhlsson Waroinen
Påhl Nielsson Dito
Anders Matsson Småhlender
Mielaniemi
Bertel Jönsson Tofwinen Nemd
Ristawesszi
Ifwar Hendrichsson Kopoin
Suen Hendrichsson Parfwiain
Niels Nielsson Martiain medh sin Broor Bertill
Jören Påhlsson Hätinen
Hendrich Hartwichsson
Jacob Andersson Lefwoin
Hartwih Peersson Hietain
Grels Nielsson Malinen
Hendrich Påhlsson Käckelinen
Anders Larsson Sigweinen medh sin Broder Niels Sigwainen
Hans Peersson Nissinen
Läppäranda
Påhl Hansson Wareinen
Tuusniemi
Oloff Matsson Käineinen med sin Broor Hans Matssonn
Hans Jönsson Dito
Eeskell Eeskelsson Turuinen
Lars Hendersson Dito
Påhl Hendersson Dito

Sivu 502DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Matsson Keijneinen medh Oloff Larsson Keitinen
Ockaniemj
Peer Hendersson Mietinen
Oloff Hendersson
Hendrich Jönsson Dito
Matz Peersson Smolender
Hans Madtsson Mustoin
Kiukaniemi
Anders Matsson Mustoin
Jurikamäki
Oloff Swensson Räseinen medh Michell Suensson
Måns Ohlsson Räsäinen
Anders Ohlsson Dito
Kartasalo
Hendrich Johansson Turuinen
Litmahniemi
Anders Andersson Hartickainen
Daniel Andersson Dito
Lars Hendrichsson Happoinen
Jänissalo
Peer Påhlsson Rahuinen
Peer Peersson Smohlender
Worisaloby
Oloff Ohlsson Pelkoinen
Matz Mustoinen
Putroniemi
Oloff Clemetsson Hålpainen
Uckonlax
Jören Peersson Hilduin
Soikasarj
Oloff Ohlsson Ihalain
Harmaistenlax
Matz Matsson Käineinen

Sivu 503DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wächmarsalmj
Staffan Andersson Kanckuinen
Anders Andersson Hilduin
Hendrich Påhlsson Reinikain
Anders Hendersson Kåisiein medh sin Broor Hendrich Hendrichssonn
Påhl Hendrichsson Kåisinen
Anders Andersson Antikain
Ritoiniemi
Oloff Andersson Antikain
Lars Michelsson Kårdilain
Anders Clemetsson Hållopain
Peer Matsson Hapoinen
Hendrich Clemetsson Hållopain
Oloff Jönson Sachlinen
Mieitiläby
Oloff Larsson Mietin medh sin Broor Petter
Oloff Larsson Hallickain
Räsäläby
Påhl Ohlsson Räsein
Sigfredh Eerichsson Mahain
Eerich Matsson Kankuinen medh Bror
Påhl Ohlsson Jerfwelein
Jören Andersson Mehoin
Swen Andersson Räsäin
Oloff Andersson Dito
Enanlax
Matz Ohlsson Heiskain
Anders Hendrichsson Kåstinen
Michell Michelsson Tillikain

Sivu 504DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Matsson Tomain
Jonialax
Staffan Ohlsson Sonninen
Putusalmi
Erich Hendrichsson Hyfwerin
Eskell Jönsson Dito
Såtkaniemi
Erich Nielsson Kinnuinen
Oloff Andersson Mietinen
Putusmäki
Lars Matsson Turoinen
Johan Jacobsson Dito
Jacob Jacobsson Turuin
Ifwar Jacobsson
Riutula
Thomas Påhlsson Marainen
Tafwisalmi
Tafwisalmi Ladugårdh medh 5 Tårpare
Tofwilalax
Philpus Erichsson Tofwinen
Matz Matsson Kietoin
Erich Hendrichsson Hyttinen
Kärmälax
Peer Påhlsson Radikain
Matz Ohlsson Mähoin
Påhl Hendrichsson Wänelein
Matz Bengsson Räsoin medh sin Bror Bengt Bengtsson
Staffan Hindrichsson Kinuin
Thomas Matsson Huttuin
Matz Peersson Karhuin
Hendrich Jönsson Karfwinen medh sin Broor Peer Jonsson
Haloilaby
Peer Philiphsson Haloin medh sin Sonn Carel Peerssonn
Philphus Philiphsson Haloin medh sin Sonn Philippus och sin B:r son Michel Michelsson
Påhl Påhlsson Pardainen hust: Anna Justens Mågh
Oloff Påhlsson Wäsein
Peer Påhlsson Karhuin
Fiskerijen
Ristawessi Fiskerij
Muruo Fiskerij

Lähde:
Nide 8688
Mikrofilmi LT1182
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020