AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä1644 → Nimihakemisto

Kuopio maakirja 1644

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Oluffzson (Hildula By) 79

Anderss Johansson (Hirfwilax By) 81

Bertill Tommason (Putus Salmi By) 79

Christer (Cuopio By) 78

Gabriel Thomae (Hildula By) 79

Hindrich Madzson (Cuopio By) 78

Ifwar Johansson (Cuopio By) 78

Jakop Oluffzson (Hildula By) 79

Johan Tommesons (Kasurila By) 83

Madz (Cuopio By) 78

Madz Hinricj (Putus Salmi By) 79

AAlkuun

Achma Halonen

Jakop Peerson (Maningawesi) 82

Oluff O: (Maningawesi) 82

Philpus Olufzson (Maningawesi) 82

Philpus Påålson (Maningawesi) 82

Ahonen

Påål Anderson (Sywäri By) 85

Airaxinen

Ihannus (Airaxela By) 80

Madz (Airaxela By) 80

Oluff (Airaxela By) 80

Peer Laarson (Airaxela By) 80

Auwinen

Påål (Råkowesio och Kurolanlax) 81

CAlkuun

Clemettinen

Anders (Kareslax By) 84

Colemainen

Mikiel Jakopzson (Punnonmäki By) 80

Colemanen

Måns Påålson (Lydikelä By) 81

Nills Mikielson (Punnonmäki By) 80

Oluff Staphanson (Punnonmäki By) 80

Peer Peerson (Punnonmäki By) 80

Peer Påålson (Punnonmäki By) 80

Tommas Nillson (Punnonmäki By) 80

Colemanen Teppoj

Peer Peerson (Punnonmäki By) 80

Colionen

Peer Segfredson (Wechmas Mäki By) 79

Cordilainen

Anderss (Ritoniemi By) 87

Lars (Ritoniemi By) 87

Cosmanen

Påål Påålson (Sywäri By) 85

HAlkuun

Haara

Anderss (Kärmelax By) 82

Hackarain

Nillss Påålson (Sywäri By) 86

Hackarainen

Erick Erickzson (Hackarala By) 83

Hindrich (Rista Järfwi By) 85

Jakop (Hackarala By) 83

Jören Jörenson (Hackarala By) 83

Jören Peerson (Hackarala By) 83

Tommes (Rönä By) 84

Haikoinen

Madz (Hirfwilax By) 81

Hakuli

Madz Olufzson (Kartula By) 80

Hakulin

Hanss Påålson (Lydikelä By) 81

Hallikainen

Lars (Mietilä By) 87

Haloinen

Philpus Brusiuson (Haminalax By) 79

Halonen

Peer Anderson (Maningawesi) 82

Peer Philpuson (Maningawesi) 82

Philpus Philpuson (Maningawesi) 82

Halonen (Achma Halonen)

Jakop Peerson (Maningawesi) 82

Oluff O: (Maningawesi) 82

Philpus Olufzson (Maningawesi) 82

Philpus Påålson (Maningawesi) 82

Hamunen

Jönss (Hamula) 83

Oluff (Hamula) 83

Happonen

Madz (Ritoniemi By) 86

Hardikain

Anders (Worisalo By) 86

Daniel Anderson (Worisalo By) 86

Hardikain Kuppi

Hindrich (Jännewirda By) 84

Oluff HindrichzSon (Jännewirda By) 84

Hardikainen

Hindrich (Wåti Järfwi By) 85

Hatanen

Christer (Maningawesi) 82

Lars Anderson (Maningawesi) 82

Segfredh (Maningawesi) 82

Heikinen

Jönss (Jännewirda By) 84

Lars (Jännewirda By) 84

Peer (Jännewirda By) 84

Heikonen

Tommes (Piexe By) 86

Heishain

Erik Laarson (Worisalo By) 86

Heishainen

Jakop (Haminalax By) 78

Madz (Haminalax By) 78

Staphan (Wechmas Mäki By) 79

Heishanen

Oluff Påålson (Enanlax By) 87

Hetanen

Hartwich (Rista Järfwi By) 85

Hilduins

Oluff Madzson (Hirfwilax By) 81

Hildunen

Anderss (Ritoniemi By) 87

Peer (Hildula By) 79

Hirfwonen

Sigfredh (Toifwola By) 78

Holopainen

Hindrich (Ritoniemi By) 87

Oluff Clemetzson (Worisalo By) 86

Holopanen

Anderss (Ritoniemi By) 86

Hussu Kasurinen

Madz (Kasurila By) 83

Hyfwerin

Erick HindrichzSon (Wechmas Mäki By) 79

Hyfwerinen

Hindrich (Putus Salmi By) 79

Jören Madzson (Putus Salmi By) 79

Madz (Putus Salmi By) 79

Hyttinen

Tommas (Kärmelax By) 82

Hyttinss

Oluff (Kärmelax By) 82

Hätinen

Jören (Rista Järfwi By) 85

JAlkuun

Julckunen

Jönss Peerson (Kasurila By) 83

Oluff (Hackarala By) 83

Peer (Wechmas Mäki By) 79

Julkunen

Anders (Cuopio By) 78

Peer (Cuopio By) 78

Järfweläinen

Oluff (Räselä By) 87

KAlkuun

Kackinen

Hindrich Påålson (Hirfwilax By) 81

Påål (Hirfwilax By) 81

Kallinen

Knut (Cuopio By) 78

Kankunen

Anderss (Ritoniemi By) 87

Karhu

Påål Peerson (Punnonmäki By) 80

Staphan Peerson (Punnonmäki By) 80

Karhuin

Oluff Peerson (Tallus By) 80

Karhunen

Nilss (Haminalax By) 78

Karttunen

Christer Peerson (Kartula By) 80

Lars Påålson (Kartula By) 80

Påål Peerson (Kartula By) 80

Kasurin

Hindrich Madzson (Kasurila By) 83

Kasurinen

Erick (Kasurila By) 83

Mårten (Kasurila By) 83

Oluff Madzson (Kasurila By) 83

Peer (Kasurila By) 83

Kasurinen (Hussu Kasurinen)

Madz (Kasurila By) 83

Kasuris

Jönss (Kasurila By) 83

Kechkelein

Hindrich (Rista Järfwi By) 84

Kiegonen

Hindrich (Pöliä By) 83

Kieinoin

Jönss (Tusniemi By) 86

Madz (Tusniemi By) 86

Kieinonen

Hemingh (Rista Järfwi By) 85

Kierfwin

Hindrich Jönson (Wechmas Mäki By) 79

Kierfwinen

Jönss (Hamula) 82

Jönss Jönsson (Hamula) 83

Oluff Påålson (Rista Järfwi By) 85

Kiettunen

Anders Anderson (Hirfwilax By) 81

Påål (Akenwesi By) 85

Kilckonen

Peer Påålson (Kartula By) 80

Kinnunen

Lars (Hamula) 82

Staphan (Kärmelax By) 82

Knutinen

Erick Laarson (Tallus By) 80

Lars Laarson (Tallus By) 80

Oluff (Tallus By) 80

Peer (Piexe By) 86

Koistinen

Hindrich (Ritoniemi By) 87

Påål HindrichzSon (Enanlax By) 87

Kopoin

Ifwar Hindrichzson (Rista Järfwi By) 85

Korhonen

Hindrich Peerson (Sywäri By) 85

Segfredh (Sywäri By) 86

Kuppi (Hardikain Kuppi)

Hindrich (Jännewirda By) 84

Oluff HindrichzSon (Jännewirda By) 84

Kuronen

Anders (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Eshill (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Kächkonen

Tommas (Wechmas Mäki By) 79

LAlkuun

Laakonen

Jönss (Toifwola By) 78

Peer (Rönä By) 84

Laakånen

Lars (Hackarala By) 83

Laihiain

Anders Anderson (Rista Järfwi By) 85

Laitinen

Påål (Cuopio By) 78

Lappalain

Hindrich Hindrichzson (Cuopio By) 78

Lapweteläin

Anders (Hirfwilax By) 81

Jönss (Haminalax By) 78

Madz Hanson (Hirfwilax By) 81

Leinonen

Jönss (Toifwola By) 78

Leshinen

Jönss Madzson (Wåti Järfwi By) 85

Madz (Haminalax By) 78

Lille Tofwinen

Oluff Mikielson (Towilanlax By) 82

Lindunen

Lars (Sywäri By) 85

Påål Peerson (Pöliä By) 83

Luckarin

Jönss HindrichzSon (Sywäri By) 86

Luckarin Ticka

Oluff (Sywäri By) 85

Luttinen

Anders (Sywäri By) 85

Lydikein

Hanss Hansson (Lydikelä By) 81

Hanss Peerson (Lydikelä By) 81

Jören Hansson (Kartula By) 80

Lydikenen

Mickiel (Råkowesio och Kurolanlax) 81

MAlkuun

Mahonen

Sigfredh ErickzSon (Räselä By) 87

Malinen

Mikiel Philpuson (Wechmas Mäki By) 79

Nilss (Wechmas Mäki By) 79

Maranen

Hindrich Anderson (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Marans

Påål (Tallus By) 80

Matilainen

Oluff (Sywäri By) 85

Metinen

Jönss (Tusniemi By) 86

Peer HindrichzSon (Tusniemi By) 86

Mietinen

Lars O. (Mietilä By) 87

Monckenen

Peer (Mietilä By) 87

Mustonen

Anderss Madzson (Tusniemi By) 86

Lars (Putus Salmi By) 79

Myckenen

Påål (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Mäckäräinen

Madz (Tallus By) 80

Mähenen

Madz (Tallus By) 80

Mähönen

Clemmet O: (Kärmelax By) 82

Madz O: (Kärmelax By) 82

Möhenen

Anders Peerson (Räselä By) 87

Mönkenen

Lars O: (Räselä By) 87

Möykynen

Oluff (Wechmas Mäki By) 79

NAlkuun

Nijranen

Peer Madzson (Jännewirda By) 84

Niskanen

Påål Anderson (Jännewirda By) 84

OAlkuun

Orawa

Staphan (Putus Salmi By) 79

Owashain

Peer HindrichzSon (Lydikelä By) 81

PAlkuun

Parfwiainen

Swen (Rista Järfwi By) 85

Pekurinen

Nills Staphanson (Kareslax By) 84

Pelckånen

Oluff (Worisalo By) 86

Pidtkenen

Hindrich (Sängimäki By) 84

Jönss O. (Sängimäki By) 84

Segfredh Swenson (Sängimäki By) 84

Pirinen

Oluff (Sywäri By) 86

Polfwinen

Tommes (Piexe By) 86

Pursiainen

Lars (Haminalax By) 78

Påål (Haminalax By) 79

Pykeleinen

Hindrich (Wåti Järfwi By) 85

RAlkuun

Radikainen

Påål (Kärmelax By) 82

Reinikainen

Hindrich (Ritoniemi By) 87

Rissanen

Johan (Rissala By) 84

Peer Madzson (Rissala By) 84

Påål Philpuson (Rissala By) 83

Tommes (Rissala By) 83

Ruskanen

Påål Madzson (Kareslax By) 84

Räsenen

Anders Swenson (Räselä By) 87

Erick (Räselä By) 87

Oluff (Tusniemi By) 86

Oluff Påålson (Räselä By) 87

Swen (Tusniemi By) 86

Swen Anderson (Räselä By) 87

Räsäin

Bengdt (Kärmelax By) 82

SAlkuun

Safwolain

Lars O. (Piexe By) 86

Safwolainen

Lars (Cuopio By) 78

Sallinen

Jönss (Ritoniemi By) 87

Sichwonen

Lars (Rista Järfwi By) 84

Smolander

Anderss Madzson (Rista Järfwi By) 85

Peer Peerson (Worisalo By) 86

Smolender

Peer Madzson (Tusniemi By) 86

Soininen

Staphan O: (Putus Salmi By) 79

Såpånen

Hindrich (Maningawesi) 82

TAlkuun

Tackinen

Madz (Rönä By) 84

Tashinen

Hanss (Cuopio By) 78

Staphan (Cuopio By) 78

Teppoj (Colemanen Teppoj)

Peer Peerson (Punnonmäki By) 80

Ticka (Luckarin Ticka)

Oluff (Sywäri By) 85

Tijhonen

Madz Anderson (Piexe By) 86

Tilikainen

Mikiel (Enanlax By) 87

Tofwin

Oluff O: (Towilanlax By) 82

Tofwinen

Bertill (Rista Järfwi By) 85

Erick (Towilanlax By) 82

Jören Jörenson (Towilanlax By) 82

Oluff (Rista Järfwi By) 85

Tofwinen (Lille Tofwinen)

Oluff Mikielson (Towilanlax By) 82

Tofwins

Påål (Towilanlax By) 82

Toifwanen

Hindrich (Jännewirda By) 84

Jönss Andersson (Toifwola By) 78

Mårtten (Toifwola By) 78

Nills (Toifwola By) 78

Oluff (Pöliä By) 83

Påål (Pöliä By) 83

Tolonen

Madz (Sywäri By) 85

Påål Tommeson (Tallus By) 80

Tolpanen

Peer Anderson (Akenwesi By) 85

Tomahain

Madz Swenson (Enanlax By) 87

Tomahainen

Anderss (Enanlax By) 87

Tuchkanen

Nillss (Wechmas Mäki By) 79

Turunen

Eshill Eshilson (Tusniemi By) 86

Johan Jakopzss. (Putus Salmi By) 79

Madz (Putus Salmi By) 79

Tåfwinen

Christer Hanson (Rista Järfwi By) 85

UAlkuun

Uckonen

Oluff (Punnonmäki By) 80

VWAlkuun

Wainikain

Madz Segfredson (Haminalax By) 78

Waitinen

Tommes (Akenwesi By) 85

Waittinen

Tommes (Rönä By) 84

Wardiain

Hindrich Nillson (Rönä By) 84

Madz Nillson (Rönä By) 84

Nillss Nillson (Rista Järfwi By) 85

Oluff Mårtenson (Hackarala By) 83

Waronen

Nillss (Rista Järfwi By) 85

Påål (Rista Järfwi By) 85

Watainen

Oluff (Tallus By) 80

Watanen

Madz (Hirfwilax By) 81

Swen (Hirfwilax By) 81

Wäneläins

Hanss (Hirfwilax By) 81

Wänenen

Madz (Cuopio By) 78

Peer (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Påål (Råkowesio och Kurolanlax) 81

Wänäinen

Madz (Sywäri By) 86

Wätenen

Hindrich O. (Rönä By) 84

Oluff O: (Rönä By) 84

 

Tässä luettelossa on 272 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023