AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä1650 → Nimihakemisto

Kuopio maakirja 1650

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Olufzssonn (Hildula) 384

Anders Johansson (Coopiå) 384

Anders Johanssonn (Hirfwilaxi) 386

Christer Gabrielis (Coopiå) 384

Erich Larssonn (Tallis) 386

Gabriel Thome (Putusalmi) 384

Grells Mårtensson (Toifwala) 384

Hanss Larssonn (Coopiå) 384

Henrich Mårtensson (Toifwala) 384

Ifwar Johansson (Coopiå) 384

Jacob Olufsson (Hildula) 384

Johann Jacobssonn (Putusalmi) 385

Johann Tomassons (Kasurila) 387

Madz Henrici (Putusalmi) 385

Oluff Pallkoinenn (Wårisalå) 389

Påål Philpusson (Rissala) 387

AAlkuun

Achmahaloin

Jacob Peerssonn (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Oluff Olsson (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Philpuss Olsson (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Philpuss Påålsson (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Achoin

Påål Anderssonn (Syfwärilä) 388

Airaxinenn

Madz (Airaxela) 385

Oluf Johanssonn (Airaxela) 385

Peer Larssonn (Airaxela) 385

Andikainenn

Anders (Ritånemi) 390

CAlkuun

Casurin

Henrich Matzon (Kasurila) 387

Clemettin

Nills Staphanssonn (Kareslax) 387

Oluff Anderss:n (Kareslax) 387

Colemain

Michell Jacobsson (Punnonmäk) 385

Månss Pålsson (Karttula) 385

Peer Ollsson (Lydickälä) 386

Peer Påålssonn (Punnonmäk) 385

Påål Peersson (Punnonmäk) 385

Påål Staffansson (Punnonmäk) 385

Staffann Michelss: (Punnonmäk) 385

Staffann Ollssonn (Punnonmäk) 385

Colioin

Peer Sigfredssonn (Wechmaismäk) 385

Cordelainenn

Anders (Ritånemi) 390

Lars (Ritånemi) 390

Cossmain

Johann Pålsson (Syfwärilä) 389

EAlkuun

Eshelinenn

Peer (Lydickälä) 386

HAlkuun

Haadtain

Lars Andersson (Maningawesi) 387

Haadtainen

Sigfredh (Maningawesi) 387

Haadtainenn

Christer (Maningawesi) 386

Hackarain

Erich Erichss:n (Hackarala) 387

Nills Påålssonn (Syfwärilä) 389

Hackarainen

Henrich (Rijstaiärf) 388

Thomass (Rönä) 388

Hackulinen

Matz Ollssonn (Karttula) 385

Haikoinenn

Madz (Hirfwilaxi) 386

Hakarainenn

Jacob (Hackarala) 387

Jörann Jöranssonn (Hackarala) 387

Hallickain

Lars (Miettilä) 390

Haloin

Philppuss Brussiusson (Haminalax) 384

Haloinen

Peer Philpusson (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Philpuss Philpussonn (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Hamuinenn

Oluff (Hamuila) 387

Happoin

Peer Matzsson (Ritånemi) 389

Hara

Anders (Kermelax): Dito Frus Förlänte 391

Hardikain

Anders (Wårisalå) 389

Daniel Anderssson (Wårisalå) 389

Hardikain Kuppi

Henrich (Jännewirda) 388

Sigfredh Henderssonn (Jännewirda) 388

Hartikain

Henrich (Wåtiiärf.) 388

Haräs

Anders: Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Hatinen

Jörann (Rijstaiärf) 388

Heetain

Hartwijk (Rijstaiärf) 388

Heickinenn

Thomass (Piexä) 389

Heickinn

Jönnss (Jännewirda) 387

Lars Larssonn (Jännewirda) 388

Oluff Peersson (Jännewirda) 387

Heiskain

Erich Larssonn (Ritånemi) 390

Oluff Påålsson (Enanlaxi) 390

Heiskainen

Staphann (Wechmaismäk) 385

Heiskainenn

Mads (Haminalax) 384

Hetain

Hardtwijk Peersson (Rijstaiärf) 388

Hettinenn

Anders (Rijstaiärf) 388

Hildemoins

Oluff (Hirfwilaxi) 386

Hilduin

Anders (Ritånemi) 390

Peer (Hildula) 384

Hirfwoin

Sigfredh (Toifwala) 384

Holopain

Oluff Clemetsson (Wårisalå) 389

Husså Kasurinen

Madz (Kasurila) 387

Hyfwein

Bertil Matzon (Putusalmi) 384

Erich (Putusalmi) 384

Jörann Matzon (Putusalmi) 384

Swenn Ollssonn (Wechmaismäk) 385

Hyttinen

Erich Hendersson (Tåfwilanlax): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Hyttinenn

Thomass (Kermelax): Dito Frus Förlänte 391

Hålopainenn

Anders (Ritånemi) 389

Henrich (Ritånemi) 390

Hårtanain

Oluf Peersson (Piexä) 389

Hämäläin

Mårthen Staph: (Ackonwäsi) 388

JAlkuun

Jaadtinen

Staffann (Wechmaismäk) 385

Jallkainen

Madz (Hackarala) 387

Jollkain

Oluff Ollsson (Hackarala) 387

Jullkuin

Jönnss Peersson (Kasurila) 387

Jullkuinen

Anders (Coopiå) 384

Christer (Coopiå) 384

Peer (Wechmaismäk) 385

Julluin

Peer Persson (Hirfwilaxi) 386

Justenn

Anna (Maningowessi): Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Justenns

Anna: Hustro Anna Justenns Förlähningh 391

Järfueläin

Påål Olsson (Räsälä) 390

KAlkuun

Kackinen

Henrich Pålsson (Hirfwilaxi) 386

Kackinenn

Peer (Hirfwilaxi) 386

Kallinen

Knut (Coopiå) 384

Kanckuinenn

Staffan (Ritånemi) 390

Karhuin

Oluff Peerssonn (Tallis) 386

Staphann Ollssonn (Punnonmäk) 385

Karttuin

Henrich H: (Wårisalå) 389

Kartuinen

Hans Påålssonn (Karttula) 385

Peer Persson (Karttula) 385

Påål Peersson (Karttula) 385

Kassurinen

Madz Hendersson (Kasurila) 387

Peer (Kasurila) 387

Kasurinen

Madz (Kasurila) 387

Kasurinen (Husså Kasurinen)

Madz (Kasurila) 387

Kasurinenn

Erich (Kasurila) 387

Mårthen (Kasurila) 387

Oluff Madzssonn (Kasurila) 387

Keinäinen

Henrich (Pöliä) 387

Jönnss (Tuusnemi) 389

Madz (Tuusnemi) 389

Kekelein

Henrich Christersson (Ritånemi) 390

Kerfuinen

Hanss Jönsson (Hamuila) 387

Kerfwinen

Henrich (Hamuila) 387

Kettuin

Anders Anderss:n (Hirfwilaxi) 386

Kettuinen

Påål (Ackonwäsi) 388

Kiettwein

Jönnss Matzsson (Pöliä) 387

Killkein

Peer Påålsson (Karttula) 385

Kinnuinen

Lars (Hamuila) 387

Staffann (Kärmelax) 387

Knutinen

Lars Larssonn (Tallis) 386

Oluff (Tallis) 386

Knuttinenn

Peer (Piexä) 389

Koistinen

Anders (Enanlaxi) 390

Koistinenn

Henrich (Ritånemi) 390

Koistinn

Påål Hendersson (Enanlaxi) 390

Kuckoin

Anders Andersson (Wechmaismäk) 385

Kuppi

Henrich (Jännewirda) 388

Kuppi (Hardikain Kuppi)

Henrich (Jännewirda) 388

Sigfredh Henderssonn (Jännewirda) 388

Kuroinenn

Anders (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Eshell (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Kårhoin

Hannss (Haminalax) 384

Philpuss Peersson (Syfwärilä) 389

Kårhoinenn

Nills (Haminalax) 384

Käckaläinen

Henrich (Rijstaiärf) 388

Kähoin

Henrich Peersson (Syfwärilä) 389

Sigfredh (Syfwärilä) 389

LAlkuun

Laakoinen

Peer (Rönä) 388

Laihikain

Anders Andersson (Rijstaiärf) 388

Laijtinen

Påål (Wechmaismäk) 385

Lakoinen

Jönnss (Toifwala) 384, (Hackarala) 387

Lakoinenn

Lars (Hackarala) 387

Lappalain

Henrich Hendersson (Coopiå) 384

Lapweteläin

Anders (Hirfwilaxi) 386

Jönnss (Haminalax) 384

Matz Hansson (Hirfwilaxi) 386

Leinoinen

Jönss (Toifwala) 384

Leshinenn

Madz (Haminalax) 384

Leskinen

Jönns Matzsson (Wåtiiärf.) 388

Lille Tåwinen

Olli Michelss:n (Tåfwilanlax): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Linduinen

Anders (Syfwärilä) 389

Påål Larsson (Pöliä) 387

Linduinenn

Lars (Syfwärilä) 389

Luckarin

Jönnss Hendersson (Syfwärilä) 389

Luttinen

Anders (Syfwärilä) 389

Lydikainenn

Michell (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Lydikein

Hanns Peersson (Lydickälä) 386

Jörann Hansson (Karttula) 385

MAlkuun

Mahoin

Sigfredh Erichsson (Räsälä) 390

Malinen

Nills (Wechmaismäk) 385

Marainenn

Påål (Tallis) 386

Maroin

Henrich Andersson (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Mehoinenn

Månss (Tallis) 386

Mietin

Jönnss (Tuusnemi) 389

Peer Hendersson (Tuusnemi) 389

Miettin

Lars Ollssonn (Miettilä) 390

Mustoin

Anders Matzsson (Tuusnemi) 389

Mustoinenn

Lars (Putusalmi) 384

Madz (Wårisalå) 389

Myckäinenn

Påål (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Måndonens

Lars (Ritånemi) 390

Mächöinen

Madz Ollsson (Kermlex): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Mächöinenn

Oluf (Kermelax): Dito Frus Förlänte 391

Mähöin

Anders Peerssonn (Räsälä) 390

Mäkäräinen

Madz (Tallis) 386

Mönckoinen

Lars (Räsälä) 390

Möncköinen

Peer (Miettilä) 390

Möykyinen

Oluff (Wechmaismäk) 385

NAlkuun

Nijrain

Peer Madzssonn (Jännewirda) 388

Niskain

Påål Anderssonn (Jännewirda) 388

Nuriainenn

Påål (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

OAlkuun

Ofwaskain

Per Hendersson (Lydickälä) 386

PAlkuun

Parfwiainenn

Swenn (Rijstaiärf) 388

Pasain

Anders Peersson (Wåtiiärf.) 388

Pirinen

Mårthenn (Syfwärilä) 389

Oluff (Syfwärilä) 389

Pursiainen

Påål (Haminalax) 384

Puttin

(Hackarala) 387

Pålfuin

Henrich Thomsson (Piexä) 389

RAlkuun

Radikainenn

Erich (Såängimäki) 387

Jönns Ollssonn (Såängimäki) 387

Påål (Kermlex): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Sigfredh Swenssonn (Såängimäki) 387

Rautaparda

Oluff (Putusalmi) 385

Reckinenn

Anders (Tofuilanlax) 386

Reinickain

Henrich (Ritånemi) 390

Rissain

Matz Matzon (Wåtiiärf.) 388

Rissainenn

Johann (Rissala) 387

Sigfredh Peersson (Rissala) 387

Thomass (Rissala) 387

Roininen

Lars Nillssonn (Haminalax) 384

Ruskain

Påål Madson (Kareslax) 387

Räsainenn

Erich (Räsälä) 390

Räsein

Anders Swenssonn (Räsälä) 390

Swenn Andersssonn (Räsälä) 390

Räsäin

Johann Bengtsson (Lydickälä) 386

Räsäinen

Oluff (Tuusnemi) 389

Oluff Pålsson (Räsälä) 390

Swänn (Tuusnemi) 389

Räsäinenn

Bengt (Kermlex): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

SAlkuun

Safwolain

Ifwar Larsson (Coopiå) 384

Sigwoin

Anders Larssonn (Rijstaiärf) 388

Skates

Barbro: Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391, : Dito Frus Förlänte 391

Smoland:

Anders Matzsson (Rijstaiärf) 388

Smolander

Peer Matzssonn (Tuusnemi) 389

Peer Perssonn (Wårisalå) 389

Soinin

Staffan Olsson (Putusalmi) 385

Staphanain

Påål Henders (Syfwärilä) 389

Såpainen

Henrich (Maningawesi) 386

TAlkuun

Tarfwain

Nills Michelssonn (Punnonmäk) 385

Påål Bertilsson (Punnonmäk) 385

Thomass Nilsson (Punnonmäk) 385

Taskinen

Hans (Coopiå) 384

Staffan (Coopiå) 384

Taskinenn

Staffann (Coopiå) 384

Tijhoin

Madz Andersson (Piexä) 389

Tijhoinenn

Lars (Wechmaismäk) 385

Tijlickainen

Michell (Enanlaxi) 390

Toifuain

Jönss Henderson (Toifwala) 384

Toifwainen

Henrich (Jännewirda) 388

Toloin

Påål Thomsson (Tallis) 386

Tomahin

Matz Swensson (Enanlaxi) 390

Tuchkain

Sigfredh Nilsson (Wechmaismäk) 385

Tuppurain

Zachris (Putusalmi) 385

Turuin

Eshell Eshelsson (Tuusnemi) 389

Henrich Matzsson (Tuusnemi) 389

Turuinen

Johan Jacobsson (Putusalmi) 385

Madz (Putusalmi) 385

Tåfwin

Christer Hanssonn (Rijstaiärf) 388

Jörenn Jörensson (Tofuilanlax) 386

Tåfwinen

Bertill (Rijstaiärf) 388

Oloff Olssonn (Tåfwilanlax): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Oluff (Pöliä) 387

Tåfwinenn

Erich (Tåfwilanlax): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Oluff (Rijstaiärf) 388

Tålpain

Peer Andersson (Ackonwäsi) 388

Tåwinen (Lille Tåwinen)

Olli Michelss:n (Tåfwilanlax): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

VWAlkuun

Wadtainenn

Madtz (Hirfwilaxi) 386

Wainikain

Johann Hendersson (Coopiå) 384

Waitinen

Thomas (Ackonwäsi) 388

Waittin

Clemet Thomsson (Rönä) 388

Wardiain

Lars Nillsson (Rönä) 388

Madz Nillssonn (Rönä) 388

Nills Nillsson (Rijstaiärf) 388

Waroinen

Nills (Rijstaiärf) 388

Påål (Rijstaiärf) 388

Warttiain

Oluff Mårtenss (Hackarala) 387

Watainen

Oluff (Tallis) 386

Wckoinen

Jönns Ollssonn (Syfwärilä) 389

Weneläinenn

Henrich (Rönä) 388

Wenälains

Hans (Hirfwilaxi) 386

Wenäläin

Påål Hendersson (Kermlex): Maijoren Sahl: Anders Haräs Enckia Frus Barbro Skates Frellsse 391

Wädtäin

Clemet Ollssonn (Rönä) 388

Oluff Ollssonn (Rönä) 388

Wänein

Påål Påålsson (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

Wänäinen

Matz (Syfwärilä) 389

Wänäinenn

Peer (Råckåwäsi och Kurolanlax) 386

 

Tässä luettelossa on 281 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023