AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä1664 → Nimihakemisto

Kuopio maakirja 1664

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Johansson (Niufwaniemj) 81A

Andersss Johansson (Wenäiäsari) 84A

Anna (Halolaby) 93A

Christer Gabrielis (Safwilax) 81A

Johan Ifwarsson (Safwisari) 81A, (Ackonwesi) 89A

Madtz Josepsson (Hatalaby) 85A

Mathias Henrici (Hirfwimäki) 82A

AAlkuun

Ahoinen

Oluff Påhlsson (Nilsiäby) 88A

Airaxinen

Oluff Johansson (Airaxelaby) 82A

Peer Larsson (Airaxelaby) 82A

Peer Madtsson (Airaxelaby) 82A

Per Andersson (Wehmasmäki) 82A

Andikain

Anderss Andersson (Wehmarsalmiby) 92A

Antikainen

Oluff Andersson (Ritoiniemiby) 92A

CAlkuun

Cassurinen

Jöran Madtzon (Kasurilaby) 86A

Mårten Mårtensson (Kasurilaby) 86A

Mårten Olufsson (Kasurilaby) 86A

Påhl Ericksson (Kasurilaby) 86A

Clemetinen

Oluff Anderssson (Kaereslax) 86A

Colemain

Anderss Michelsson (Punnonmäki) 82A

Colemainen

Månss Påhlsson (Punnonmäki) 83A

Peer Olofsson (Hakulila) 84A

Per Påhlsson (Punnonmäki) 82A

Påhl Staffansson (Soilax) 83A

Staffan Michelsson (Punnonmäki) 83A

Staffan Olufsson (Kuifwaniemi) 83A

Cuossmain

Johan Påhlsson (Urimålahdenby) 88A

EAlkuun

Eskelinen

Per Persson (Lydikäläby) 84A

FAlkuun

Fabriius

Peer (Toifwalaby) 87A

HAlkuun

Hackarain

Abram Hindersson (Lohilaxby) 89A

Hindrich Andersson (Lohilaxby) 89A

Thomas Ericksson (Hackaralaby) 87A

Thomas Jöranssonn (Wästinemiby) 89A

Hackarainen

Jacob Jöransson (Hackaralaby) 87A

Jöran Jöransson (Hackaralaby) 87A

Nilss Påhlsson (Karsamäki) 89A

Haikoinen

Thomas Madtzsson (Hirfwilaxby) 84A

Hakulinen

Larss Påhlsson (Hakulila) 84A

Matz Olufsson (Kartulaby) 83A

Hallikainen

Oluff Larsson (Mietiläby) 92A

Haloin

Michell Michelsson (Halolaby) 93A

Philip (Halolaby) 93A

Philpus Philpusson (Halolaby) 93A

Haloinen

Carel Persson (Halolaby) 93A

Per Philpusson (Halolaby) 93A

Hamuinen

Christer Olufsson (Hamulaby) 86A

Happoinen

Larss Hindersson (Litmaniemi) 91A

Per Madtzon (Ritoiniemiby) 92A

Hardikain

Hindrich Hindersson (Jännewirda) 87A, (Wotijerfwiby) 89A

Sigfredh Oluffsson (Jännewirda) 87A

Hartikainen

Anderss Andersson (Litmaniemi) 91A

Daniell Anderssson (Litmaniemi) 91A

Hatainen

Christer Larsson (Hatalaby) 84A

Larss Andersson (Hatalaby) 85A

Sigfredh Persson (Hatalaby) 85A

Heikinen

Anders Jonsson (Hatalaby) 85A

Bertill (Pellonnjemi) 87A

Larss Larsson (Pellonnjemi) 87A

Oluff Persson (Pellonnjemi) 87A

Per Jönsson (Pellonnjemi) 87A

Thomas Zachariasson (Piexäby) 88A

Heiskainen

Madtz Hansson (Rytköby) 81A

Madtz Olufsson (Enanlax) 92A

Påhl Staffansson (Pellosmäki) 82A

Hietain

Hindrich Hartwiksson (Ristawesiby) 90A

Hilduinen

Anderss Andersson (Wehmarsalmiby) 91A

Joran Persson (Uckonlax) 91A

Per Hindersson (Hildulalaxby) 82A

Hirfwuinen

Hanss Hindersson (Pöliäby) 86A

Huskainen

Oluff Staffansson (Kurolanlax) 85A

Hussoi

Anderss Madtzsson (Kasurilaby) 86A

Madtz Persson (Kasurilaby) 86A

Huttuinen

Johan Persson (Kartulaby) 83A

Hyfwärin

Erick Hindersson (Putusalmi) 92A

Eskiell Jöransson (Putusalmi) 92A

Hyfwärinen

Swen Olufsson (Wehmasmäki) 82A

Hyttuin

Thomas Madtzsson (Kermelaxby) 93A

Hålopain

Hinrich Clemetsson (Ritoiniemiby) 92A

Hålopainen

Anderss Clemetsson (Ritoiniemiby) 92A

Oluff Clemetsson (Puttroniemi) 91A

Hårtainen

Hartwik Persson (Ristawesiby) 90A

Oluff Persson (Piexäby) 88A

Hämälin

Mårten Staffansson (Ackonwesi) 89A

Hätinen

Anderss Påhlsson (Wehkalax) 89A

Jöran Påhlsson (Ristawesiby) 90A

IAlkuun

Ihalainen

Oluff Olofsson (Soikansariby) 91A

JAlkuun

Jalkain

Christer Påhlsson (Murdolax) 88A

Jalkainen

Oluff Olofsson (Murdolax) 88A

Peer Olufsson (Murdolax) 88A

Julkuinen

Anders Christersson (Julkula) 81A

Casper Jönsson (Räimäby) 85A

Jönss Persson (Räimäby) 85A

Per Jönsson (Wehmasmäki) 82A

Per Persson (Lapwetelälax) 84A, (Hipanlax) 89A

Järfwelain

Påhl Olofsson (Räsäläby) 92A

KAlkuun

Kackinen

Anders Hindersson (Hirfwilaxby) 84A

Anderss Andersson (Kehwoiby) 85A

Hindrich Påhlsson (Hirfwilaxby) 84A

Per Påhlsson (Hirfwilaxby) 84A

Kainulainen

Oluff Larsson (Palonurmiby) 89A

Kajoinen

Oluff Oluffsson (Wehmasmäki) 82A

Kankuinen

Erich Madtzsson (Räsäläby) 92A

Henrich (Räsäläby) 92A

Staffan Andersson (Wehmarsalmiby) 91A

Karhuinen

Madtz Persson (Kermelaxby) 93A

Oluf Persson (Tallusby) 84A

Per Persson (Tallusby) 84A

Per Påhlsson (Halolaby) 93A

Karhunen

Ifwar Påhlsson (Wijtataipal) 83A

Per Oluffsson (Punnonmäki) 83A

Staffan Oluffsson (Kuifwaniemi) 83A

Kartuinen

Hanss Påhlsson (Kartulaby) 83A

Peer Persson (Kartulaby) 83A

Påhl Påhlsson (Kartulaby) 83A

Kasurinen

Henrich Madtzsson (Kasurilaby) 86A

Madtz Thomasson (Kasurilaby) 86A

Oluff Ericksson (Hamulaby) 86A

Keijnäinen

Oluff Larss:n (Tuusniemi) 90A

Keijoinen

Madtz Hindersson (Pöliäby) 86A

Madtz Madtzsson (Pöliäby) 86A

Oluff Hinderssoin (Pöliäby) 86A

Keinäinen

Hanss Jönsson (Tuusniemi) 90A

Jönss Madtzsson (Tuusniemi) 90A

Madtz Madtzsson (Hårmaistenlaxby) 91A

Oluff Madtzon (Tuusniemi) 90A

Kejnänen

Anderss Madtzsson (Tuusniemi) 90A

Kekälinen

Henrich Pålsson (Ristawesiby) 90A

Kerfwinen

Hanss Jönsson (Hamulaby) 86A

Keto

Madtz Persson (Wehkasari) 88A

Ketoinen

Madtz Madtzsson (Tofwilalaxby) 93A

Kettuin

Anders Anderssson (Hirfwilaxby) 84A

Kinnuin

Staffan Hindersson (Kermelaxby) 93A

Kinnuinen

Erick Nilsson (Sotkaniemi) 92A

Larss Hindersson (Hamulaby) 85A

Knutinen

Erich Larsson (Knutila) 83A

Jöran Anderssson (Hackaralaby) 87A

Lars Larsson (Knutila) 83A

Madtz Andersson (Hamulaby) 86A

Madtz Larsson (Knutila) 83A

Oluff Olufsson (Knutila) 83A

Per Knutsson (Ninimäki) 88A

Kockoinen

Påhl Hindersson (Pöliäby) 86A

Kolemainen

Nilss Michelsson (Soilax) 83A

Kollin

Knut Nilsson (Kehwoiby) 85A

Kollionen

Per Sigfredsson (Wehmasmäki) 82A

Kopoin

Ifwar Hindersson (Ristawesiby) 90A

Kroare

Abram Olufsson (Hildulalaxby) 81A

Anders Jacobsson (Hildulalaxby) 82A

Kuroinen

Anderss Michelsson (Kurolanlax) 85A

Madtz Eskielsson (Kurolanlax) 85A

Kåistin

Anderss Hindersson (Enanlax) 92A

Kåistinen

Anderss Hindersson (Wehmarsalmiby) 91A

Henrich Hindersson (Wehmarsalmiby) 91A

Påhl Hindersson (Wehmarsalmiby) 91A

Kårdilain

Larss Michelsson (Ritoiniemiby) 92A

Kårhoin

Henrich Hendrichss:n (Suojerfwiby) 88A

Philpus Persson (Suojerfwiby) 88A

Kårhoinen

Nilss Nilsson (Haminalax) 81A

Sigfredh Persson (Suojerfwiby) 88A

Kårhonen

Hanss Nilsson (Rytköby) 81A

Kärfwinen

Hindrich Jönsson (Kermelaxby) 93A

Peer Jönsson (Kermelaxby) 93A

LAlkuun

Laihainen

Jacob Andersson (Ristawesiby) 90A

Laitinen

Påhl Persson (Wehmasmäki) 82A

Lakakoinen

Larss Larsson (Hackaralaby) 87A

Lakoinen

Johan Perss (Rönäby) 89A

Jönss Jönsson (Hackaralaby) 87A, (Toifwalaby) 87A

Lapweteläinen

Påhl Jönsson (Kaislaislaxby) 81A

Leinoinen

Jönss Michelsson (Wehmasmäki) 82A

Oluff Påhlsson (Lapwetelälax) 84A

Leskinen

Jönss Matzsson (Wotijerfwiby) 89A

Madtz Jönsson (Haminalax) 81A

Lillius

Jonas Olufsson (Cuopioby) 81A, (Hatzola) 81A

Linduin

Anders Andersson (Nilsiäby) 88A

Linduinen

Larss Andersson (Nilsiäby) 88A

Påhl Larsson (Pöliäby) 86A

Luckarinen

Hindrich Hindersson (Koifwumäcki) 86A

Oluff Hemmingss:n (Käyrytynby) 88A

Luttinen

Anderss Andersson (Nilsiäby) 88A

Lydikäinen

Jöran Hansson (Kartulaby) 83A

Peer Hansson (Lydikäläby) 84A

Lyttinen

Erick Hindersson (Tofwilalaxby) 93A

MAlkuun

Mahain

Sigfredh Ericksson (Räsäläby) 92A

Malinen

Grelss Nielsson (Ristawesiby) 90A

Madtz Michelsson (Wehmasmäki) 82A

Nilss Nilsson (Wehmasmäki) 82A

Marainen

Hindrich Andersson (Kurolanlax) 84A

Thomas Påhlsson (Riutalaby) 93A

Mietinen

Hindrich Jönsson (Octaniemi) 90A

Oluff Andersson (Sotkaniemi) 92A

Oluff Hindersson (Octaniemi) 90A

Oluff Larsson (Mietiläby) 92A

Per Hindersson (Octaniemi) 90A

Per Larsson (Mietiläby) 92A

Mustoinen

Anderss Madtzon (Kiukaniemi) 90A

Hanss Madtzon (Octaniemi) 90A

Madtz Madtzsson (Worisaloby) 91A

Myckäinen

Johan Påhlsson (Kurolanlax) 84A

Påhl Påhlsson (Kurolanlax) 84A

Mykyinen

Oluff Oluffson (Wehmasmäki) 82A

Mähoinen

Madtz Olofsson (Kermelaxby) 93A

Mähöinen

Jöran Anderssoin (Räsäläby) 92A

Månss Madtzsson (Kurolanlax) 85A

Oluff Madtzsson (Tallusby) 83A

Mäkärainen

Nilss Matdzsson (Tallusby) 83A

Mönköin

Henrich Peersson (Ninimäki) 88A

NAlkuun

Niskainen

Påhl Andersson (Jännewirda) 87A

Nissinen

Handss Persson (Ristawesiby) 90A

PAlkuun

Pardainen

Påhl Påhlsson (Halolaby) 93A

Parfwiain

Swen Hindersson (Ristawesiby) 90A

Pasainen

Anderss Larsson (Wotijerfwiby) 89A

Pekarinen

Nilss Staffansson (Kaereslax) 86A

Pekurinen

Peer Persson (Wehmasmäki) 82A

Pelkoinen

Oluff Olufsson (Worisaloby) 91A

Pennäins

Oluf (Kasurilaby) 86A

Pirinen

Johan Olofsson (Syfwäriby) 88A

Pirins

Mårten (Syfwäriby) 88A

Pitkein

Oluff Sigfredsson (Kåtasalmiby) 87A

Pitkäinen

Erick Hindersson (Sängimäki) 86A

Jönss Sigfredsson (Sängimäki) 86A

Mårthen Jönsson (Sängimäki) 86A

Pursiainen

Påhl Påhlsson (Haminalax) 81A

Pöxäinen

Per Persson (Kaereslax) 86A

RAlkuun

Rahuinen

Per Påhlsson (Jänissalo) 91A

Ratikainen

Peer Påhlsson (Kermelaxby) 93A

Rautaparda

Oluff Olofsson (Ritisenlax) 82A

Rautiainen

Madtz Larsson (Lamberilä) 84A

Reinikainen

Hinrich Påhlsson (Wehmarsalmiby) 91A

Rekinen

Anderss Sigfredhsson (Tofwilalaxby) 85A

Rissain

Anders Påhlsson (Rissala) 87A

Johan Madtzson (Rissala) 87A

Larss Jöransson (Rissala) 87A

Michell Thomasson (Rissala) 87A

Sigfredh Persson (Rissala) 87A

Rissainen

Madtz Persson (Haminalax) 81A

Per Thomasson (Rissala) 87A

Roininen

Larss Nilsson (Haminalax) 81A

Ruskainen

Larss Madtzsson (Hatalaby) 85A

Påhl Madtzon (Kaereslax) 86A

Ruskains

Hindrich Matdzsson (Kaereslax) 86A

Räseinen

Oluff Andersson (Räsäläby) 92A

Swen Andersson (Räsäläby) 92A

Rässäin

Bengt Bengtsson (Kermelaxby) 93A

Madtz Bengtsson (Kermelaxby) 93A

Räsäinen

Anderss Olufsson (Jurikamäki) 91A

Johan Bengtsson (Nemisjerfwi) 84A

Michell Swensson (Jurikamäki) 91A

Månss Olofsson (Jurikamäki) 91A

Oluff Swensson (Jurikamäki) 91A

Påhl Olofsson (Räsäläby) 92A

SAlkuun

Safwolain

Ifwar Larsson (Koifwusafwoi) 85A

Larss Larsson (Koifwusafwoi) 85A

Safwolainen

Per Ericksson (Kasurilaby) 86A

Sallinen

Oluff Jönsson (Ritoiniemiby) 92A

Sigfwoinen

Anderss Larsson (Ristawesiby) 90A

Nils (Ristawesiby) 90A

Småland

Anders Madtzsson (Syriäsari) 89A

Smålander

Madtz Persson (Octaniemi) 90A

Per Persson (Jänissalo) 91A

Soininen

Staffan Olofsson (Jonialax) 92A

Sopoinen

Henrich Påhlsson (Hatalaby) 85A

Staffanain

Hindrich Påhlsson (Halunaby) 88A

TAlkuun

Tackinen

Lars Persson (Toifwalaby) 87A

Madtz Larsson (Rönäby) 89A

Tarwanen

Påhl Bertilsson (Soilax) 83A

Taskinen

Hanss Madtzsson (Soilax) 83A

Hanss Persson (Safwilax) 81A

Per Persson (Nilsiäby) 88A

Staffan Persson (Safwilax) 81A

Thofwinen

Joren Jörensson (Tofwilalaxby) 85A

Tickainen

Thomas Thomasson (Hamulaby) 85A

Tidins

Sigfredh Staffanson (Julkula) 81A

Tihjoinen

Larss Andersson (Wehmasmäki) 82A

Tijhoinen

Madtz Andersson (Piexäby) 88A

Tilikain

Michell Michelsson (Enanlax) 92A

Tofwinen

Anderss Olofsson (Tofwilalaxby) 85A

Bertill Jönsson (Mielaniemi) 90A

Christer Hansson (Lohilaxby) 89A

Philpus Ericksson (Tofwilalaxby) 93A

Toifwain

Grelss Mårtensson (Toifwalaby) 87A

Henrich Hindersson (Kåtasalmiby) 87A

Hindrich Mårtensson (Toifwalaby) 87A

Påhl Andersson (Toifwalaby) 87A

Toifwainen

Christer Påhlsson (Pöliäby) 86A

Toloinen

Anders Thomasson (Utrialax) 83A

Påhl Thomasson (Kåifwulax) 83A

Tolpainen

Per Anderss (Wehkalax) 89A

Tomainen

Michel Madtzon (Enanlax) 92A

Tuchkainen

Sigfredh Nilsson (Pellosmäki) 82A

Turuinen

Eskiel Eskelsson (Tuusniemi) 90A

Henrich Johansson (Kartasalo) 91A

Ifwar Jacobsson (Putusmäki) 93A

Jacob Jacobsson (Putusmäki) 93A

Johan Jacobsson (Putusmäki) 93A

Larss Hindersson (Tuusniemi) 90A

Larss Madtzsson (Putusmäki) 93A

Påhl Hindersson (Tuusniemi) 90A

Turunen

Erich Jöransson (Punnonmäki) 83A

UAlkuun

Uckoinen

Jöns Olofsson (Käyrytynby) 88A

VWAlkuun

Wainikainen

Johan Hindersson (Hildulalaxby) 82A

Madtz Sigfredhsson (Haminalax) 81A

Waitinen

Clemet Thomasson (Rönäby) 89A

Wardiain

Hindrich Mårtensson (Hamulaby) 85A

Oluff Mårtensson (Hackaralaby) 87A

Waroinen

Påhl Hansson (Läppäranda) 90A

Påhl Nilsson (Syriäsari) 89A

Påhl Påhlsson (Syriäsari) 89A

Wartiainen

Bertill Nilsson (Ristawesiby) 90A

Larss Nisson (Wästinemiby) 89A

Madtz Nilsson (Rönäby) 89A

Nils Ohlsson (Ristawesiby) 90A

Watainen

Oluff Olofsson (Tallusby) 84A

Wenäläin

Påhl Hindersson (Kermelaxby) 93A

Wenäläinen

Hanss Michelsson (Wenäiäsari) 84A

Winikain

Påhl Madtzson (Kåtasalmiby) 87A

Wäinss

Madtz Swensson (Hirfwilaxby) 84A

Wäiseinen

Oluff Påhlsson (Halolaby) 93A

Wänäinen

Anderss Påhlsson (Wänäläby) 85A

Larss Hindersson (Kehwoiby) 85A

Madtz Madtzsson (Reitiäby) 88A

Per Påhlsson (Wänäläby) 85A

Påhl Påhlsson (Wänäläby) 85A

Staffan Påhlsson (Wänäläby) 85A

Wätäin

Oluff Andersson (Rönäby) 89A

Oluff Olufsson (Rönäby) 89A

ÅAlkuun

Åfwaskainen

Peer Hendrichsson (Nemisjerfwi) 84A

 

Tässä luettelossa on 326 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023