AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1629 ☰ 

Puumala maakirja 1629

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 100AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tiendh ♦ Partalan kymmenes
Ei kylätietoa
Lars Wäteinen
Nils Korhoinen
Anders Balki
Anders Nilsson Cammoinen
Lars Leinäkäinen
Jöns Grelsson Partain
Grels Andersson ibm
Jöns Madzssons Enkia
Johan Morthensson
Jöns Hämäläinen
Henrich Hyfuirinen
Peer ibm
Peer Partain Suartmun
Jöns Sorfuinen
Henrich Persson Partain
Madz Suomalain
Anders Mähöinen
Stafan Hamuin
Jöns Hamuins Enkia
Caup Jacopsson Hamuin
Jöns Härköinen
Bengt Suliu
Anders Häijfuä
Lars Pöriäinen
Påll Wätäin
Anders Caupsson Pardainen
Arfuedh Hamuinen
Oluf Wätäin
Peer Bertilsson Hyfuärinen
Peer Monsson Lapueteläinen

Sivu 100BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rythare Under Gärdt Henickhuss Compagni ♦ Ratsastalot, Partalan kymmenes
Anders Hyfuöinen
Stafan Erihsson
Jöns Stafansson Cammoinen
Jöns Jönsson Cammoinen
Jöns Andersson Wätäin
Anders Hijmainen
Anders Wihawainoinen
Under Henrih Nödingz Compagni ♦ Ratsastalot, Partalan kymmenes
Michell Uckoinen
Under Johan Henderssons Compagni ♦ Ratsastalot, Partalan kymmenes
Peer Grelsson Partainen
Peer Ambrosiusson Partain
Peer Persson Ryhäinen
Lamala Tiendh ♦ Laamalan kymmenes
Tönne Hakulinen
Peer Morthensson Kieteuäinen
Madz Ragualdsson
Anders Hakulinen
Oluf Lamainen
Jönns Achtiainen
Egidius Kietäuein
Henrih Kanunginen
Lars Lambinen
Påll Persson ibm
Påll Larsson Wiholain
Påll Pålsson Lambinen

Sivu 101AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Grelsson Wiholainen
Anders O: Hakulinen
Peer Olsson Harmainen
Påll Harmainen
Jöns Wiutijnen
Lars Andersson Hakulinen
Henrich Henricsson Lamainen
Jöns Hendersson ibm
Christofer Kietäuäin
Peer ibm
Peer Olsson ibm
Peer Olsson Pöyköinen
Peer Pålsson Aufuinen
Oluf Knutsson Kietäuäin
Oluf Persson Waldoinen
Anders Taifuain
Peer Jönsson Mondoinen
Jöns ibm
Peer Leskinen
Oluf Meetinen
Påska Bengtinen
Lars Matia Her
Madz Nenoinen
Bertil Hatain
Michel Nilsson Smolander
Henrih Henrihsson Lamainen
Henrih Kiskinen
Lars Bengtinen
Amundh Lamainen
Madz Madzsson Hakulinen
Oluf Madzsson ibm
Peer Madzsson ibm
Peer Kuttinen
Oluf Madzsson Kietäuäin
Påll Harmainen
Johan Persson

Sivu 101BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich H: Lamainen
Grels Lukoinen
Henrich Bengtinen
Oluf Persson Mietuinen
Ryttare Under Gärdt Henickhuss Phana ♦ Ratsastalot, Laamalan kymmenes
Hans Dirichssonn
Peer Hakulinen
Anders Christersson Waldoinen
Henrich Lamainen
Under Johan Henderssons Phana ♦ Ratsastalot, Laamalan kymmenes
Mons Saikoinen
Henrich Mietuinen
Lindusalo Tiendh ♦ Lintusalon kymmenes
Lars Kockoinen mz Suen
Lars Andersson Luckoinen
Peer Morthensson Huckainen
Oluf Hansson Huckainen
Morthen Jönsson Luckoinen
Anders Persson ibm
Madz Hendersson Huckainen
Madz Madzsson Luckoinen
Lars Hanes Enkia
Lars Hulkoinen
Oluf Karfuoins Enkia
Peer Thomasson Witikainen

Sivu 102AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larsson Saikoinen
Jöns Hendersson Kiliuinen
Madz Madzsson Limatain
Morthen Repoinen
Mons Ihalainen
Suen Repoins Enkia
Peer Summainen
Lars Ollinen
Lars Korhoinen
Morthen Kiliuinen
Nils ibm
Jöns Jönsson ibm
Knut Kallinen
Peer Jonsson Kiliuinen
Grels ibm
Lars Caupinen
Lars Heikinen
Peer Huiainen
Mons Kiliuins Enkia
Madz Thomasson Rokainen
Anders Persson Kituinen
Eskell Lapueteläin
Henrich Rehuinen
Madz Hämäläinen
Ihanus Kiliuins Enkia
Peer Suensson Kiliuinen
Christer Morthensson Lukoinen
Peer Persson Rokainen
Peer Monsson ibm
Jöns Härkä
Peer Turkiainen
Anders Persson Limatain
Lars Lukoinen
Madz Andersson Lukoinen
Anders Hendersson Rokainen
Nils Pålsson Limatain
Lars Kiliuinen

Sivu 102BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Persson Huckainen
Lars Hendersson Kiliuinen
Jöns Olsson Limatain
Abraham Lapueteläinen
Peer Matsson
Anders Huckainen
Ryttare Under Henrich Nödingz Phana ♦ Ratsastalot, Lintusalon kymmenes
Morthen Heikinen
Oluf Person Kitulesalo
Under Johan Hendersons Phana ♦ Ratsastalot, Lintusalon kymmenes
Madz Thomasson
Peer Madzsson Lukoinen
Jacop Hendersson Limatain
Påll Henderson Tarkia
Lars Larsson Rokain
Påll Nilsson Kituin
Jöns Pålsson Lukoinen
Carll Dirichssonn
Oluf Sigfredhsson Rokainen

Lähde:

Karjalan voutikuntien tilejä - 6116 Viipurin, Savonlinnan ja Kymenkartanon läänien maakirja 1629-1629, sivut 100-102
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 6116

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16271631

© Maija-Liisa Laakso 2022