AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1643

Puumala maakirja 1643

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 141DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lindusalo Tiyendh
Kåckala By
Lars Kåckoinenn
Huckala By
Larss Peersonn Huckainenn
Johan Peersonn Ibidem
Anderss Wisasonn Ibidem Öde
Luckoila By
Oluff Laarsonn Luckoinenn
Christer Ibidem Öde, till Skatt 645
Hindrich Jönsonn Ibidem
Jönss Påhlsonn Ibidem
Anderss Peersonn Luckoins Öde
Ninisarij
Anderss Erichzsonn Munck
Larss Peersonn Heikinens Öde begiewen Kyrckioherdenn H:r Staphan Optaga
Mattz Harkainenn
Mikiell Hullkoinenn
Bertill Turkiainenn
Peer Hindrichzsonn Ibidem
Limmattala By
Mårttenn Limmattainen
Hindrich Ibidem
Jakoph Ibidem
Jönnss Mattzsonn Ibid:
Anderss Mattzsonn Ibid:

Sivu 142DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Staphanssonn Pettyinen Optaget Mårten Limmattains Jordh
Magnåla By
Larss Kallinenn
Jakop Mårtenson Kiliuinen
Peer Jönsonn Ibid:
Grälls Jönsonn Ibidem
Hindrich Laarsonn Ibidem
Månss Jönson Kutinen af Jönss Jönsons Kiluila Jordh, Optaget 643
Repåla By
Anderss Ihalainenn
Kiliula By
Swenn Peersonn Kiliuinenn
Mattz Peersonn Ibidem
Larss Jönsonn Ibidem
Ollila By
Anderss Gabrielson Lijkainen
Mattz Hämäläinen
Jörann Ibid will Optaga aff Anders Gabriels:s Likaises Jordh
Rakåtaiwall
Peer Hwiainenn
Jönss Peersonn Summainen
Kaupila By
Hanss Karfwoinenn
Månss Kaupinenn
Larss Ibidem
Lindusalå By
Nillss Peersonn Kiliuinenn
Peer Witikainen
Swenn Peersonn Kiliuinen Jyrkein

Sivu 143DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Lijkainenn Knecht
Larss Peersonn Liukoinen Till skatt 645
Mattz Jönsonn Ibidem Härkä
Kitula By
Larss Olufsonn Saikoinen Ryttare
Påål Nillson Kituinen Ryttare
Larss Peersonn Liukainen Ryttare
Mikiel Saffwolainenn Ryttare
Jönnss Mattzsonn Luckainen Ryttare
Mattz Tommesonn Ibidem Ryttare
Jönss Härkä Ryttare
Mårtenn Repoinenn Ryttare
Månss Saukoinenn Ryttare
Paulus Rockainenn Ryttare
Larss Rockainenn Ähr Casserat 643, derföre skall han skatta
Lamala Tiyendh
Kieriniemi By
Johan Johansonn Hakulinenn Till skatt 645
Påål Tönnesonn Ibidem
Oluff Oluffsonn Ibidem
Christer Kåtrå
Mikiell Nillson Smolander
Anderss Olufsonn Hakulinenn Till skatt 644
Kietewäle By
Påål Wolmarsonn
Johann Olufsonn Kietewäinenn
Anderss Biörnsonn Ibidem
Cosma Johansonn Ibid Till skatt 645
Gräelss Luckonenn
Jönss Lewiä
Biörn Peersonn Kietewäinenn

Sivu 144DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Olufsonn Lamainenn
Bertill Hatainen
Påfwall Waldoinenn
Larss Pöykeinenn
Mattz Christerson Kietewäinen
Hindrich Hindrichzsonn Lamainenn
Påål Mondoinenn
Påål Påskasonn Bengdtinenn
H:r Staphans Öde H:r Gabriel Optaget, Till skatt 643
Larss Bengdtinenn Öde
Anderss Andersonn Ibidem
Peer Påålsonn Ibidem
Jönss Lambinenn
Påål Påålsonn Ibidem
Jörann Laitiainenn
Miettula By
Peer Miettuinenn
Påål Peersonn Ibidem
Johan Kangahainenn
Lars och Peer Leskins Öde
Mattz Olufson Kietewäinenn Optaget 642
Johan Wistinens Öde
Harmala By
Philpus Harmainen
Peer Olufsonn Ibid
Peer Påålsonn Ibidem
Pirtimäki By
Peer Peersonn Hakulinen Ryttare
Kietewäle By
Peer Auffwinenn Ryttare
Mårtenn Kietewäinenn Ryttare

Sivu 145DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Oluffsonn Ibidem Ryttare
Anders Christersonn Waldoinenn
Peer Kanunginenn Ryttare
Hurisalo
Joost Lawoinenn
Wesiniemi By
Peer Lamainenn Ryttare
Larss Achtiainenn Ryttare
Hannss Dijrichzsonn Ryttare
Peer Nirainenn Ryttare
Hindrich Mietuinenn Ryttare
Mårtenn Larsonn Saikoinenn Ryttare
Peer Nillsonn Lamains Öde
Pardala Tiyendh
Ryhälä
Knutt, Peer, Påål, Peer Patrais Öde
Anderss Himainen
Mårtenn Jaanhuinenn Knecht 643
Jönss Lapweteläin
Hammula By
Jakop Hamuinenn
Madz Somalainenn
Carll Dijrichzsonn
Anderss Ryhäinenn
Bengdt Suliu
Mårtenn Auffwinenn Till skatt 647
Kyllölä
Påål Kyllönenn Rytt: Gierdt Lefwes i Wesulax Sochn
Telalax Tiyendh
Pellilä
Oluff Mattzsonn Pellinenn
Oluff Olufsonn Ibidem
Peer Andersonn Ibidem
Hindrich Hansonn Sipinenn

Sivu 146DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker
Aff Lars Peersonn och Lars Larson Liukoins Jordh
Aff Anderss Kaupinenn och Morten Repoins Jordh
Aff Johan Caupinenn och Peer Repoins Jordh
Af Anders, Johan, Peer och Lasse Lamains Jordh
Larss, Peer och Påål Metinens Jordh
Peer Kåikäläis och Halwaldais Jordh
Påål, Johan och Oluff Måndoins Jordh
Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn
Mårtenn och Mikell Olkoins Jordh
Hindrich Påålssonn Toifwains Jordh
Oluff Peersonn Kietewäis Jordh
Oluff Waldoins Jordh
Oluff, Peer och Anderss Pellins Jordh
Månss och Larss Kiempins Jord
Peer Terewäins Jordh
Påål, Hindrich, Johan, Philpus, Caupi Walkoins Jordh
Simon Mårtensonn Johan Tauses Jordh
Anderss Wanhainenn och Larss Siparis Jordh
Hindrich Saikoins Jordh
Manss Mielikeins Jordh

Sivu 147DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mensich Baranoufz Frällsse Ifrån St. Mickiellss Sochnn
Piskola By
Christer Christersonn Wästerfinck
Anderss Hansonn Piskonenn
Christer Christersonn Ibidem
Caunis Anttis Öde
Anderss Jönsonn Lappalain
Petter Salås Öde
Hylckylä By
Larss Påålsonn Hylkäin
Peer Clemmetzsonn Ibidem
Simmon Larsonn Ibid.
Oluff Larsonn Ibidem
Clemmet Inginenn
Bengdt Simonsonn
Oluff Inginens Öde
Hauhala By
Hindrich Nillsonn Kietewäin
Jönnss Mattzsonn Ibidem
Ikola By
Påål Jönsonn Ikoinenn
Maliala By
Tommes Maliasmies
Caupi Maliasmies
Larss Ibidem
Petter Hansonn Kechkänenn
Peer Maliasmies Öde
Condiala By Uthom Fridzmijlen
Larss Condiain
Hanss Timonen
Peether Leinonen
Påål Mattzsonn Sålla

Sivu 148DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hurisalo
Hindrich Jukarain
Påål Larson Leinonen
Jönss Jönson Lappalain
Peer Kylles Öde Lappensaares
Ähn Urminnes Öde
Ihala By
Larss Andersonn Ihalain
Jönss Olufsonn Ibidem
Staphann Ibid.
Peer Sålla eller Leingonenn
Hanss Hanson Kächkönens öde
Kyllölä By
Mattz Christersonn Kyllönänn
Ödess Uthmark
Mattz Olufson Korhoin
Jakop Nassakens af Jockas S:n Frällsse inom Fridzmijlen
Caipala By
Påål Caipanenn
Peer Ibidem
Cosoi Hottainen
Hanss Kaipanenn

Lähde:
Nide 8569
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020