AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1648

Puumala maakirja 1648

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 146DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lindusalo Tiendh
Kockoila By
Lars Kockoinen
Huhkala
Larss Peersonn Huchkainen
Johan Peerson ibidem
Anders Wijsason ibidem
Lukoila
Oluf Larssonn Luckoinen
Christer ibidem
Hindrich Jönssonn ibidem
Jöns Påålsonn ibidem Påstbonde
Anders Påålssonn ibidem
Ninisari
Anders Erichsonn Munck
Staphan H:r Kyrkioherde
Madz Härköinen
Michiell Hulckoinen
Bertill Turkiainen
Peer Hendersson ibidem
Limattala
Mårten Lijmatainen
Hindrich ibidem
Jacob ibidem
Anders Madzsonn ibidem
Jöns Madzon ibidem
Anders Staphansson Pettyinen
Magnola
Lars Callinen
Jacob Mårtenson Kiliuinen
Peer Jönsson
Grelss ibidem
Hindrich Ibidem
Måns Kuttinen

Sivu 147DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Repoila
Anders Ihalainen
Killiula
Swen Peerssonn Kiliuinen
Madz Peerssonn ibidem
Lars Jönsonn ibidem
Ollickala
Anders Gabrielssonn Lijkainen
Madz Hämmäläinen
Jöran Hämmäläinen
Råko Taifwall
Peer Huiainen
Jöns Peerssonn Summainen
Caupila
Hans Karfwoinen
Måns Caupinen
Lars ibidem
Lindusalo
Nills Peersonn Kiliuinen
Peer Witikainen
Swen Peerssonn Kiliuinen
Madz Lijkainen
Lars Peersonn Lukoinen
Madz Jönsson Härkä
Kittula
Lars O: Saijkoinen
Påål Nillssonn Kituinen
Lars Peersonn Lukoinen
Michiell Safwolainen
Jöns Madzon Lukoinen
Madz Thomasson ibidem
Jöns Härkä
Mårten Repoinen
Måns Saijkoinen
Peer Råckainen
Anders Råckainen

Sivu 148DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamala Tiendh
Keriniemi
Johann Johanssonn Hakulinen
Påål Thomasson ibidem
Oluf Olufzon ibidem
Jöran Pellinen
Michiell Nillssonn Smolander
Anders O: Hakulinen
Kiettäwälä
Påål Wålmarsson
Johan O: Kietäuäinen
Anders Biörnsson ibidem
Erich Lagerkrandz Frelsse
Kietävälä
Cossma J: Ketäuäinen
Grelss Lukoinen
Biörn P: Kietäuäinen
Bertill Haatainen Påstbonde
Påål Påålssonn Lambinen
Kietävälä
Jöns Häifwa
Anders O: Lamainen
Påål Wåldoinen
Lars Päiköinen
Madz C: Kietäuäinen
Hindrich B: Lamainen
Påål Måndoinen
Påål Påskason Bengtinen
Gabriell H:r
Lars Bengtinen
Anders A: Ibidem
Peer Påålsson ibidem
Jöns Lambinen
Jöran Laitinen
Mietula
Peer Mietuinen
Påål Peersson ibidem
Johan Kangainen
Jöns Härkä af Larss och Peer Läskinens iordh
Madz Olufzon Kiätäinen
Jöran Laitinen

Sivu 149DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Harmala
Pilpus Harmainen
Peer Olufzon ibidem
Peer Poolsson ibidem
Pirttimäki
Peer Peersson Hakulinen
Kietäwälä
Peer Aufwinen
Mårten Kietäuäinen
Madz O: ibidem
Anders Christerson Waldoinen
Peer Kanunginen
Jost Lafuoinen Under Jacob Nasakz Ryttare hemman efter Kongl: bref
Wesiniemi
Peer Lamainen
Lars Ahtiainen
Samuell Taifuainen
Anders Neki
Hindrich Mietinen
Mårten Larssonn Saijkoinen
Peer Nillssonn Lamainen
Parttala Tiendh
Ryhälä
Peer, Knut och Påål Partainen
Anders Himainen
Mårten Janhuinen
Jöns Lapueteläinen
Hamula
Jacob Hamuinen
Madz Såmalainen
Carll Dirichzon
Anders Ryhäinen
Bengdt Suliu
Morten Aufwinen
Kyllälä
Påål Kyllöinen
Telalax Tiendh
Pellilä
Oluf Madzonn Pellinen
Oluf Olufzonn ibidem

Sivu 150DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Anderssonn ibidem
Hindrich Hansson Sipinen
Under Pomala Prästebohl
Lars Peersson och Larss Larsson Lukoinen
Anders Caupinen och Mårten Repoins iordh
Johan Caupinen och Mårten Reponen
Anders, Johan, Peer och Lars Lamains
Peer och Påål Mietins
Anders Cossmains och Rosi Lamains
Påål Harmains
Peer Coikalains ochHelfwaldins
Påål, Johann och Oluf Måndåins
Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn
Mårten och Michill Ollikains
Hindrich Poolssonn Taifuainen
Oluf Peerssonn Kietäuäinen
Oluf Waldåins
Oluf, Peer och Anderss Pellins
Måns och Lars Kempins
Peer Teräwäins
Påål, Hindrich, Johan, Philpus och Caupi Walkoins Jordh
Simån Mårtenssonn och Johan J
Anders Wanhain eller Lars Sipinen
Hindrich Saikoinen
Mans Mielikäinen
Wälbör: Jacob Nasakz Frelse
Caipoila
Påål och Peer Caipoinen
Cossma Håttinen
Hans Caipoinen
Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn
Piskoila By
Christer Christerssonn Piskoinen
Anders Hanssonn ibidem
Christer Suma
Kauniss Anttiss Öde
Larss Piskoinen och Jönss Lappalainen
Peter Sallas Öde
Hylköilä
Larss Hylcköinen medh Oluf
Peer Clemetsonn ibidem
Simån Larsson Ibidem
Clemet Inginen
Bengdt Inginen
Mårthen ibidem
Hauhola
Hindrich Kietäuäinen
Jöns Madzon ibidem
Ikoila
Påål Jönssonn Ikoinen
Maliala
Thomas Maliassmes
Caupi Maliasmes
Lars ibidem
Peer Hanssonn Kächköinen
Påål Maliassmes
Condiala
Lars Condiainen
Hans Timmoinen
Peter Leinoinen
Påål Salla medh Jönss Ihalainen
Hurisalo
Hindrich Jukarainen
Påål Larssonn Leinoinen

Sivu 152DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Kyllöins Öde Lappensaar
Ähnn Urminnes Öde
Jons Jönssonn Lappalainen
Ihalala
Larss Andersson Ihalainen
Staphann ibidem
Hans Hanssonn Kiähköinen
Kyllöilä
Madz Christersonn Kyllöinen
Peter Sålla
Madz Olufzon Corhoinen

Lähde:
Nide 8594
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020