AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1655

Puumala maakirja 1655

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 278ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lintusalon kymmeneskunta
Kockoila
Lars Kockoinen
Huchkala
Lars Peersson Huchkain
Johan Peersson ibid Postbonde
Lars Bengt:n el:r Anders
Lukoila
Oluf Larsson Luukoin
Christer ibid
Hendrich Jönsson ibid
Jöns Påhlsson
Anders Peersson
Ninisarj
Anders Ehrsson Munck
H:r Staphan el:r Christer Kothro
Madtz Härköinen
Michell Hullkoinen
Bertell Turkiainen
Peer Hendersson ibid
Limatala
Mårthen Limatain
Hindrich ibid
Jacob ibid
Jöns Madtzsson ibid

Sivu 278BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Madtsson ibid
Anders Staphansson Pethin
Magnola
Lars Kallinen
Jacob Mårth:n Kiliuin
Peer Jönsson ibid
Grells Jönsson ibid
Hindrich Larsson ibid
Mågns Jönsson Kuthj
Repoila
Anders Ihalaxin
Kiliula
Swen Peersson Kiluin
Madtz Peersson ibid
Lars Jönsson ibid
Ollikala
Anders G. Lijkain
Madtz Hämmäläinen
Jören ibid
Råkåtaipal
Peer Huiainen
Jöns Peersson Sumain
Kauppila
Hans Karfuinen
Mågns Kaupinen
Lars ibid

Sivu 279ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lindusalo
Niels Peersson Killiuin
Peer Witikain
Swen Peersson Killiuin
Madtz Lijkainen
Madtz Jönsson ibid
Kitula
Lars Ohlsson Saikoin
Påhl Nielsson Kituin
Jöns Härkä
Lars Peersson Lukoin
Michell Safuolain
Jöns Madtsson Lukoin
Madtz Thomasson
Mågns Saukoinen
Peer Råckainen
Mårten Repoinen
Anders Råckainen
Lars ibid
Lamala Tijendh
Keriniemj
Johan Johansson Hakulin
Påhl Thomasson ibid
Oluf Ohlsson ibid
Jören Pellinen
Michell Smålander

Sivu 279BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiätäwälä
Påhl Wollmarsson
Johan Ohlsson Kietewäin
And: Johan:n ibid el:r Mårten
Grels Luukoinen
Johan Andersson Hakulin
Biörn Peersson Kietäwäin
Anders Ohlsson Lamain
Bertill Hatainen
Påhl Walldoinen
Kietauälä
Lars Peikoinen
Madtz Kietäwäinen
Hindrich Hend: Lamain
Påhl Måndoinen
Påhl Påskasson Bengtin
Gabriel H:r
Anders Andersson ibid
Peer Påhlsson ibid
Jöns Lambinen
Påhl Påhlsson ibid
Jören Laitinen
Mietula
Peer Mietuinen
Pååhl Peersson ibid

Sivu 280ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Kangainen
Jöns Härkä
Madtz Ohlsson Kietäwäin
Harmala
Thomas Harmainen
Peer Ohlsson ibid
Peer Påhlsson ibid
Pirtimäckj
Peer Påhlsson Hakulin
Kietäuälä
Peer Aufwinen
Mårten Kietäwäin
Madtz Ohlsson ibid
Lars Christ:n Waldoin
Peer Kanunginen
Wesiniemj
Peer Lamainen
Lars Achtiainen
Samuel Taifuain
Anders Nackj
Hendrich Mietuinen
Mårten Larsson Saikoin
Hans Jönsson Lauritzain
Peer Nielsson Lamainen

Sivu 280BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tijendh
Pardala
Knut Per Påhl Pardain
Anders Himainen Påstbonde
Mårten Janhuin
Jöns Lappalainen
Hamula
Jacob Hamuinen
Madtz Somalain
Carll Dijricksson
Anders Ryhäinen
Bengt Sulin
Kyllälä
Påhl Kyllainen
Telalax
Pellilä
Oluf Madtsson Pellin
Peer Andersson ibid
Hindrich Hansson Sipin
Af Jockas Sochn Lagdt under Pumala Kyrckia
Huchtima
Påhl Leskinen
Wechmasnäring
Hans Andersson Sorioin
Anders Hansson ibid
Påhl ibid

Sivu 281ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Sorioin
Mårten Saukoin af Peer Rassains Jordh
Hendrich Narhinen
Mågns Sorioinen
Ligger under Jäskis Häradh
Under Pumala Prestebohl
Lars Bengtinen
Frällsse Efter Norckiöpingz Besluth
Capitein Wälb: Johan Pistolkors Efter Kongl: Bref
Pirtimäckj
Anders Ohlsson Hakulinen
Kietäwälä
Jost Lefwoinen
Oluf Ohlsson Pellinen
Fändrichen Hans Brudum Efter Kongl: Bref
Hamula
Mårten Aufwinen
Mietula
Johan Wichtinen
Anders Berentss Kietäwäin

Sivu 281BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Nassaken Efter Kongl: Bref Dat: den 25 Septemb: A:o 1640
Kaipala
Peer Kaipainen
Påhl ibid
Påhl Käncköinen
Hans Kaipahains ödhe
Wälb: Claus Johan Baranoff Efter Kongl: Bref d: 28 Junij A:o 1613
Piskoila
Oluf Laskoinen
Christer Hansson Piskoinen
Anders Piskoinen
Christer Summa ibid
Anders Jönsson Lapalain
Christer Pajainen
Lars Andersson Piskoinen
Höllkölä
Lars Påhlsson Höllkoinen
Peer Clemetsson ibid
Simon Inginen
Clemet Inginen
Bengt Inginen
Mårten Inginen
Oluf Ingins ödhe

Sivu 282ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hauhola
Hindrich Kietäuäinen
Jöns ibid
Ikoila
Påhl Ikoinen
Maliala
Thomas Maliasmies
Kauppi ibid
Påhl Peersson ibid
Lars Larsson ibid
Christer Kuifwainen
Kondula
Lars Konduinen
Hans Timoinen
Anders Leinoinen
Hurisalo
Erich Jukarainen
Påhl Larsson Leinoins ödhe
Jöns Lappalains ödhe
Påhl Kyllöins ödhe
ähn urminnes ödhe
Ikala
Påål Solla Leinonen
Lars Andersson Ihalainen
Anders Ihalainen
Peer Pelldoinen

Sivu 282BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllälänsalo
Madtz Ohlsson Kyllöinen
Pether Solla

Lähde:
Nide 8615
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020