AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1662

Puumala maakirja 1662

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 561DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lintusalon kymmeneskunta
Kockola
Laars Kakoinen
Huchkala
Laars Peersson Hukainen
Johan Peersson ibm ödhe
Lars Bengtsson el:r Anders, ödhe
Lukoila
Oloff Larsson Lukain
Christer ibm
Hindrich Jöransson
Jöns Påhlsson ibm
Anders Peersson
Ninisari
Anders Erichsson Munck
H:r Staphan el:r Christer Kotro
Matz Herkein
Michell Hulkoin
Bertill Turkiainen
Peer Hindrichsson ibm
Limatala
Mårthen Limatain
Hindrich ibm
Jacob ibm
Jöns Matzson ödhe
Anders Matzson ibm
Anders Staphansson Pätein
Magnola
Laars Kallinen
Jacob Mårthensson Killi
Peer Jönsson ibm
Greels Jönsson ibm
Hinrich Larsson ibm
Måns Jönsson Kuthi

Sivu 562DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Repoila
Anders Haloin
Killiula
Swen Peersson Killiuin ödhe
Matz Peersson Killiuin
Lars Jönsson ibm
Olikala
Anders Gabriellss Lijkoin
Matz Hemelein
Jören Hemelein
Rokotaipal
Peer Huiainen
Jöns Peersson Sumoin
Caupila
Hans Karfwinen
Måns Kauppinen
Laars ibm ödhe
Lindusalo
Niells Peersson Killiun ödhe
Peer Witikain
Swen Peersson Killiun
Matz Lijkoinen
Matz Jönsson ibm
Laars Peersson Haukain ödhe
Kittula
Laars Ollsson Saikoin
Påhl Nielsson Kittuin
Jöns Härka
Laars Peersson Lukain
Michel Safwolain
Jöns Matzson Lukoin
Matz Thomasson
Måns Saikoin
Peer Råkainen
Mårthen Repoin
Anders Råkain
Laars ibm

Sivu 563DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamala Tijondh
Keriniemj
Johan Johansson Hakulin
Påhl Thomasson ibm
Oloff Ollsson ibm
Jöran Pellinen ödhe
Michel Smålander ödhe
Kietäwälä
Påhl Wolmarsson
Johan Ollsson Kietewein
Anders Johansson
Greells Lukain
Johan Andersson Halloin ödhe
Biörn Peersson Kietewein ödhe
Anders Ollsson Lamain ödhe
Bertill Hatainen
Påhl Wäldoin
Lars Pöykeinen
Matz Kietewäinen
Hindrich Lamainen
Påhl Mondoin
Påhl Påskasson Bengtin
Gabriel H:r
Anders Andersson ibm
Peer Påhlsson ibm
Jöns Lambinen
Påhl Påhlsson ibm
Jöran Laitinen
Mietula
Peer Mietuinen
Påhl Peersson Mietun
Johan Kangain

Sivu 564DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Härkä ödhe
Matz Ollsson Kietewäin
Harmala
Thomas Harmainen
Peer Ollsson ibm
Peer Påhlsson ibm
Kietewäla
Peer Aufwinen
Mårthen Kietewein
Matz Ollsson ibm
Lars Christersson Waldain
Peer Kanungeinen
Pirtimäki
Peer Påhlsson Hakolin
Wesiniemi
Peer Lamainen
Lars Achtiainen
Samuel Taifwainen
Anders Nekj el:r Kilpoinen
Hindrich Mietun
Mårthen Larsson Saikoin
Peer Nielsson Lamainen ödhe
Pardala Tijondh
Ryhälä
Hans Jönsson Lauritzain el:r Erich Larson
Knuth Peersson och Påhl Pardain
Anders Himainen
Mårthen Janhuinen
Jöns Lapweteläin
Hamula
Jacob Hamunen
Matz Suomalainen
Carll Dirichsson
Anders Ryhenen
Bengdt Sullin

Sivu 565DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllälä
Påhl Kylloinen
Thelalax
Pellilä
Olloff Matzson Pellin
Peer Andersson ibm ödhe
Hindrich Laarsson Sipin
Af Jokas Sochn
Huchtima
Påhl Leskinen
Näringh
Hans Andersson Soriainen
Anders Hansson ibm
Påhl ibm
Laars Andersson Soriain
Mårthen Saukoin aff Peer Rasains Jordh, ödhe
Måns Sorioin
Haikarila
Hindrich Narinen
Frälsse
Pitkelax
Olloff Leskinen
Piskola
Christer Westerfinck
Anders Piskoinen
Christer Christersson
Kangas Antes Ödhe
Anders Lappalain
Lars Piskoinen
Hylkälä
Laars Hylkein medh Oloff
Peer Clemetsson
Simon Larsson
Clemet Inginen

Sivu 566DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdt Simonsson medh Mårthen
Ollof Ingins ödhe
Hauhola
Hindrich Kietewein
Jöns Matzson
Ikoila
Påhl Ikoin
Mallilaby
Thomas Maliasmies
Caupi Malliasmies
Laars ibm
Peer Keckoin
Påhl Peersson
Condula
Lars Condunen
Hans Tijmoinen
Peer Leinoinen
Påhl Matzon medh Jöns Ollsson Halloin
Hurisaloby
Hindrich Jukarinen
Påhl Leinoinen
Jöns Lapweteleinen
Peer Lappensares
Ähn Uhrminnes Ödhe
Ihalainen
Laars Ihalain
Staphan ibm el:r Anders
Peer Solla el:r Leinoinen
Hans Hansson Kekoins Ödhe
Kyllölä
Matz Kylloin medh Matz Christersson
Ödhes Uthmark brukas aff Peer Solla
Kaipaala
Peer Kaipahain
Påhl ibm
Påhl Kiekoinen
Laars Kaipahains Ödhe

Sivu 567DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiätäwälä
Jost Lefwoin
Telalax
Ollof Ollsson Pellinen
Kieriniemi
Anders Ollsson Hakulin
Mietula
Johan Wichtinen
Kietewälä
Anders Bertillsson Kietewein
Hamula
Mårthen Aufwunen
Underlagde Hemman
Haikarila
Lagdt under Jäskis Häradh
Telalax
Under Prestebohlet
Kiätawälä
Lars Bengtinen

Lähde:
Nide 8639
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020