AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1675

Puumala maakirja 1675

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 617DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckioby
Kyrckioherd:s Sahl: H:r Gabriel Carolj Enckia
Sahl: Erich Larssons Enckia el:r Walentin Baltzarsson
Lagdt Und:r Pumala Presteboolet
Und: Dito Caplansboolet ähr Lagdt
Lambila
Påell Wåckålain Länssmann
Matz Lambin
Påell Påelsson Lambin
Bengtilä
Påell Måndoin el:r Mårten
Luckoila
Anders Mårtenss Lukoin
Hendrich Olofsson Lukoin
Lars Christersson Lukoin
Nils Michelsson Parrj
Jöns Jönsson Lukoin
Matz el:r Thomas Lukoin el:r Matz Olofson Lukoin
Ketewälä
Johan Mårtenss el:r Matz Thomass Lukoin
Peer Aufwin el:r Påel Wålmarss
Mårten Giliusson Ketewäin
Peer Johanss Ketewäin
Peeter Hendersson Lamain

Sivu 618DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Joost Lechwoin el:r Anders Ikoinen
Muramäkj
Anders Christersson Waldoin
Säppelä
Matz Ketewäin el:r Jöns Råcka, öde
Peer Olofsson Ketewäin
Hendrich Larsson Peukein
Himahua
Peer Peersson Aufwin
Johan Greelsson Lukoin
Kåckola
Oloff Kituin el:r Johan Limatain
Huchtuma
Matz Olofss Kilpoin
Greels Jacobsson Läskin
Olof el:r Brusius Narin
Kiliula
Peer Matsson Kiliuin
Lars Jönsson Kiliuin
Matz Peerssons öde
Kitula
Matz Jönsson Härkä el:r Jöns
Hendrich Påelsson Kituin
Simon Lukoin el:r Matz Saikoin
Lars Thomasson Lukoin Påstbonde
Bertill Hendersson Lukoin
Råukotaipal
Hendrich el:r Jöns Summain
Nils Peersson Hujain

Sivu 619DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäkj
Lars Mårtensson Saikoin
Limatala
Gustaff Taifwain el:r Thomas Lukoin
Olof el:r Abraham Olofss Mattin
Hendrich el:r Peeter Limatain
Olof Andersson Limatain
Såriola
Anders Hansson Sårioin
Peer Sårioin el:r Thomas Bengtin
Råckansalo
Johan el:r Matz Råckain el:r Peeter
Lars Andersson Råckain
Abraham Larsson Råckain
Ållila
Lars Huttuin el:r Olof Saikoin
Böriel Hemelein
Magnula
Anders Kilius Enkia el:r Johan Anderss
Peer el:r Greels Kiliuin
Hendrich Larsson Kiliuin
Lars Larsson Kallin
Mårten Jacobsson Kiliuin
Räpola
Jöns el:r Anders Månsson
Jöran Mårtensson Räpoin
Caupila
Anders Larsson Sårioin
Matz Larsson Caupin

Sivu 620DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Hansson Karfwin
Ninisarj
Peer Peersson Turkiain
Christer Kåttro
Lars Larsson Hulkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Hans Händuin el:r Arfwedh Turkiain
Lindusalo
Greels Ihalain el:r Anders Råcka
Greels Swensson Kiliuin
Hend: Mårtensson Witika
Matz Anderss Lijkain
Jöns el:r Måns Saikoin
Petejenemj
Matz Andersson Hatain
Junnimäkj
Thomas el:r Jöns Lukoin
Huchkala
Lars Peersson Huchkain
Peer Larsson Lukoin
Caipoila
Peer Larsson Caipoin
Kyllälä
Hendrich el:r Påel Kylloin
Kärnemj
Oloff el:r Matz Hakulin
Peer el:r Matz Hakulin
Påel Påelsson Hakulin
Bertill Brusiusson Pardain

Sivu 621DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pyrtimäkj
Lars Johansson Lambain
Johan Hakulin el:r Lars Ketewäin
Mietula
Johan Kangain el:r Johan Peersson
Johan Hendersson Mietuin
Oloff Peersson Mietuin
Peer Påelsson el:r Olof Mietuin
Ryhälä
Befall: Sahl: Erich Larss el:r Walentin Baltzarss
Matz Staffansson Aufwin
Sigfredh Ilwoin el:r Johan Kiskin, öde
Anders Andersson Himain Påstbonde
Mårten Janhuin el:r Måns Uckoin
Wässnemj
Peer Peersson Lamain
Jöns Christersson Achtiain
Eskill el:r Oloff Taifwain
Hans Johanss Kåtro
Mårten Peersson Kanungin öde
Hans Simonsson Pöllein
Hamula
Brusius Jacobsson Hamuin
Dito Brusius Hamuin
Bengt Såliu
Matz Asilain el:r Mårten Hanss

Sivu 622DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Andersson Ryhäin
Pällilä
Thomas Mustoin el:r Erich Jönss Sinckoin
Peer Olofsson Pällin
Harmala
Thomas Philipsson Harmain
Påell Peersson Harmain
Påell Peersson Pittkäharmain
Sipiläsarj
Hendrich Sipin el:r Jöns Mårtenss Ketewäin el:r Johan Hulkoin
Såpolanemj
Erich Safwolain el:r Johan Peersson Aufwin
Waldola
Lars el:r Anders Waldoin
Peer Matsson Ketewäin
Frelsse
Major Claus Johan Baranoff
Pittkälax
Oloff Laskoin el:r Thomas Pehikein
Piskola
Lars Paijain el:r Just Matsson, ödhe
Påel Wästerfinck el:r Jören Limatain
Lars Andersson Piskoin

Sivu 623DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Christersson Piskoin
Jören Lappalain el:r Anders Larsson
Lars Mättelein el:r Jacob Larsson
Maliala
Påell Thomasson Maliamees
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kuifwain
Peer Hendersson Säppelein
Påell Jönsson Parkin
Condiala
Lars Larss el:r Abraham Condiain
Hurisalo
Peer Hansson Tijmoin
Anders Peersson Leinoin
Påell Erichsson Jukarin
Eskill Påelsson Leinoin
Ihala
Matz Sålla el:r Leinoin
Mårten Peersson el:r Lars Conduin
Staffan Parkin
Hylkelä
Lars Larsson Hylkein
Ickoila
Anders Ikoin el:r Staffan Leinoin, öde
Hylkelä
Lars Peersson el:r Frantz
Erich Michelsson Ingin
Clemet Ingis Enkia el:r And: Sutarj
Bengt Simonsson Ingin el:r Lars Ingin

Sivu 624DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårten Simonsson Dito
Hauhoila
Påell Ketewäin el:r Lars Hämelein
Matz Andersson Dito
Kyllälä
Peer Sålla el:r Hendrich Kyllä
Jören Hämelein el:r Erich Wäselein
Capit: Hans Brudgums frelsse
Ketewälä
Peer Peersson Saikoin
Mietula
Hendrich Olofsson Mietuin öde
Ryhälä
Mårten Aufwin el:r Nils Ikäheimoin
Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r
Pyrtimäkj
Anders Olofsson Hakulin
Pällilä
Oloff Olofsson Pällins öde el:r Sigfredh Kangain
Leutn: Sahl: Michel Erichssons frelsse
Caipoila
Peer Larss Caipoin Skatt:r för Randois godz
Sahl: Jacob Nasakins Erfwingars frelsse
Caipoila
Peer Larsson Caipoin

Sivu 625DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påell Påelsson Caipoin el:r Olof Parkin
Påell Thomasson Käckoin

Lähde:
Nide 8676
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020