AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1639 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1639

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Carell Dirichzsson (Pardala Tiendh) 134B

Hanss Dirichsson (Ryttare) 135B

Jönss Påållsson (Lindusalo T:dh) 135B

Jören Ollssons (Läänitykset) 135B

Larss Matthiae (Lamala T:dh) 135A

Madz Christersson (Lamala T:dh) 134B

Madz Ragwalldsson (Lamala T:dh) 134B

Staffan Erihsson (Ryttare) 136A

AAlkuun

Achtiainen

Larss (Ryttare) 136A

Aufuin

Peer Påållsson (Ryttare) 136A

Aufwuin

Jåhan (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

BAlkuun

Bengdtinen

Påska (Lamala T:dh) 135A

Bengtinen

Henrich (Lamala T:dh) 135A

Larss (Lamala T:dh) 135A

CAlkuun

Cammoin

Peer Andersson (Pardala T:dh) 136A

Camoin

Jåhan Mårthensson (Pardala T:dh) 136A

Jönss Stafuensson (Ryttare) 136A

Camoinen

Jönss Jönsson (Ryttare) 136B

Caupinen

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Månss Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Cottra

Christer (Lamala T:dh) 134B

HAlkuun

Hackulinen

Oluf Madzsson (Lamala T:dh) 134B

Peer Peersson (Ryttare) 136A

Pååll Tönnesson (Lamala T:dh) 134B

Hackulinen Lefuiä

Anders (Lamala T:dh) 134B

Haiuinen

Arfwedh (Pardala Tiendh) 134B

Hakulinen

Larss Andersson (Lamala T:dh) 135A

Hamuinen

Cauppi (Pardala Tiendh) 134B

Harmainen

Peer Ollsson (Lamala T:dh) 134B

Peer Påållsson (Lamala T:dh) 134B

Philipus (Lamala T:dh) 134B

Hatainen

Bertill (Lamala T:dh) 135A

Heikurinen

Jöns (Ryttare) 136B

Hemeleinen

Madz (Lindusalo T:dh) 135B

Herkein

Peer Madzsson (Lindusalo T:dh) 135B

Himainen

Anders (Pardala T:dh) 136A

Huchkain

Jåhan Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Hucka

Jöns Madzsson (Ryttare) 135B

Hucka (Lukoinen Hucka)

Jöns Madzsson (Ryttare) 135B

Hujain

Madz (Ryttare) 136B

Hujainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135B

Hukain

Larss Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Hullkoinen

Lars (Lindusalo T:dh) 135A

Hyfuerin

Peer Bertillsson (Pardala T:dh) 136A

Hyfuärin

Peer Peersson (Pardala T:dh) 136A

Häijfua

Anders (Pardala Tiendh) 134B

Härkä

Jöns (Ryttare) 135B

IAlkuun

Ihalainen

Måns (Lindusalo T:dh) 135B

JAlkuun

Jauhjainen

Mårthen (Pardala Tiendh) 134B

KAlkuun

Kallinen

Larss (Lindusalo T:dh) 135B

Kanungin

Peer Hendersson (Ryttare) 136A

Kanunginen

Jåhan (Lamala T:dh) 135A

Karfuinen

Hans (Lindusalo T:dh) 135B

Kietänein

Oluf Månsson (Ryttare) 136A

Kietäuein

Anders Biörnsson (Lamala T:dh) 134B

Kietäuäin

Egidius (Lamala T:dh) 134B

Kietäwäin

Johan Peersson (Lamala T:dh) 135A

Jåhan Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Mårthen (Lamala T:dh) 134B

Peer Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Kiliuinen

Grels Jönsson (Lindusalo T:dh) 135A

Killiäinen

Peer Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Swen Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Killuinen

Abraham Ihanusson (Lindusalo T:dh) 135B

Jacob Mårthensson (Lindusalo T:dh) 135B

Lars Henrichsson (Lindusalo T:dh) 135B

Lars Jönsson (Lindusalo T:dh) 135B

Peer Jönsson (Lindusalo T:dh) 135B

Peer Swensson (Lindusalo T:dh) 135B

Kituinen

Pååll Nielsson (Ryttare) 135B

Knutin

Peer (Lamala T:dh) 135A

Kockoin

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Korhoinen

Hans Ollsson (Lindusalo T:dh) 135B

Niels (Pardala T:dh) 136A

Kånst

Anders (Pardala T:dh) 136A

LAlkuun

Lamain

Henrih Henrihsson (Lamala T:dh) 134B

Oluf Ollsson (Lamala T:dh) 134B

Lamainen

Peer (Ryttare) 136A

Lambainen

Jöns Larsson (Lamala T:dh) 134B

Lambinen

Pååll Peersson (Lamala T:dh) 135A

Lapwettelein

Jöns Månsson (Pardala Tiendh) 134B

Lefuiä

Anders (Lamala T:dh) 134B

Lefuiä (Hackulinen Lefuiä)

Anders (Lamala T:dh) 134B

Lehwåin

Jåhan Peersson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Leinikeinen

Larss (Pardala T:dh) 136A

Lijkainen

Anders Gabrielsson (Lindusalo T:dh) 135B

Madz Andersson (Lindusalo T:dh) 135B

Limattain

Anders (Lindusalo T:dh) 135A

Anders Peersson (Lindusalo T:dh) 135B

Hendrich (Lindusalo T:dh) 135A

Madz Madzsson (Lindusalo T:dh) 135A

Mårthen Nielsson (Lindusalo T:dh) 135A

Lukain

Anders Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Mårthen Jönsson (Lindusalo T:dh) 135A

Oluf Hansson (Lindusalo T:dh) 135A

Lukoin

Larss Peersson (Ryttare) 135B

Lukoinen

Grels (Lamala T:dh) 135A

Madz Thåmasson (Ryttare) 135B

Lukoinen Hucka

Jöns Madzsson (Ryttare) 135B

Låikainen

Knut (Lindusalo T:dh) 135B

Löppein

Dauidh (Ryttare) 136A

MAlkuun

Mickoinen

Luckas (Ryttare) 136A

Miettinen

Henrih (Ryttare) 136A

Miettuinen

Peer Peersson (Lamala T:dh) 135A

Pååll Peersson (Lamala T:dh) 135A

Muhoinen

Anders (Pardala T:dh) 136A

Munck

Anders Erichzsson (Lindusalo T:dh) 135B

Måndoin

Pååll Jönsson (Lamala T:dh) 135A

NAlkuun

Nijrainen

Lars (Ryttare) 136A

Peer (Ryttare) 136A

PAlkuun

Pardainen

And: (Pardala T:dh) 136A

Brusius (Ryttare) 136A

Cauppi (Pardala T:dh) 136A

Grels (Pardala Tiendh) 134B

Wållmar (Pardala Tiendh) 134B

Pellinen

Oluf Madzsson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Oluf Ollsson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Peer Andersson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Pöriäinen

Larss (Pardala Tiendh) 134B

Pöycköinen

Larss (Lamala T:dh) 135A

RAlkuun

Repoinen

Mårthen (Ryttare) 135B

Ryhäinen

Anders (Pardala Tiendh) 134B

Råckainen

Larss Larsson (Ryttare) 135B

Råkain

Peer Månsson (Ryttare) 136A

SAlkuun

Safuolain

Michell Erichzsson (Ryttare) 135B

Saikoin

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Månss (Ryttare) 136A

Mårthen (Ryttare) 136A

Saikoinen

Lars Ollsson (Ryttare) 135B

Smålander

Michell Nielsson (Lamala T:dh) 134B

Sorfwainen

Jönss (Pardala T:dh) 136A

Suliu

Bengt (Pardala Tiendh) 134B

Sulpå

Oluf (Ryttare) 136B

Sulpå (Wättainen Sulpå)

Oluf (Ryttare) 136B

Summainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135B

Såmalainen

Madz (Pardala T:dh) 136A

TAlkuun

Turkia

Henrih (Ryttare) 135B

Turkiain

Bertill Peersson (Lindusalo T:dh) 135B

UAlkuun

Uckoin

Brusius Michellsson (Ryttare) 136A

Oluf Madzsson (Ryttare) 136A

VWAlkuun

Waldoin

Anders Christersson (Ryttare) 136A

Waldoinen

Pååll Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Wihauain

Anders (Ryttare) 136B

Witickainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135A

Wättainen Sulpå

Oluf (Ryttare) 136B

Wätäin

Anders Andersson (Ryttare) 136B

Lars (Pardala T:dh) 136A

Michell Peersson (Pardala T:dh) 136A

 

Tässä luettelossa on 148 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020