AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1645 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1645

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bengdt Simonsonn (Hylckylä By) 152

Carll Dirichzsonn (Hamula By) 150

Gabriel (Kietewälä By) 149

Johan Jönson (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Påål Wolmarson (Kietewälä By) 149

Simon Mårtenson (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Staphan (Ninisari) 147, (Kietewälä By) 149

AAlkuun

Achtiainen

Lars (Wesiniemi By) 150

Aufwinen

Mårten (Hamula By) 150

Peer (Kietewälä By) 149

BAlkuun

Baranouf

Mänsich (Mänsich Baranoufz Frällsse af Pumala Sochn) 152

Bengdtinen

Anders Anderson (Kietewälä By) 149

Lars (Kietewälä By) 149

Peer Påålson (Kietewälä By) 149

Bengtinen

Påål Poskason (Kietewälä By) 149

CAlkuun

Caipainen

Hanss (Caipala By) 151

Peer (Caipala By) 151

Påål (Caipala By) 151

Caunis

Antti (Pispala By) 152

Caupinen

Anders (Under Pommula Prästebool) 150

Johan (Under Pommula Prästebool) 150

Lars (Kaupila By) 148

Måns (Kaupila By) 148

Condinen

Tommes (Condila By) 152

Cosmain

Anders (Under Pommula Prästebool) 150

HAlkuun

Hakulin

Johan Johanson (Kiäriniemi By) 148

Oluff O (Kiäriniemi By) 148

Påål Tönneson (Kiäriniemi By) 148

Hakulinen

Anders O (Kiäriniemi By) 148

Peer Peerson (Pirttimäki By) 149

Hamuinen

Jakop (Hamula By) 150

Harmain

Påål (Under Pommula Prästebool) 150

Harmainen

Peer Olufzson (Harmala By) 149

Peer Påålson (Harmala By) 149

Philpus (Harmala By) 149

Hatainen

Bertill (Kietewälä By) 149

Helwaldan

(Under Pommula Prästebool) 150

Himainen

Anderss (Ryhälä) 150

Huckainen

Anders Wijsason (Huckala) 147

Johan Peerson (Huckala) 147

Lars Peerson (Huckala) 147

Hulckoinen

Mikiell (Ninisari) 147

Hwiainen

Peer (Råkåtaifwal) 148

Hylckeinen

Lars Påålsonn (Hylckylä By) 152

Oluff Laarson (Hylckylä By) 152

Peer Clemmedtzson (Hylckylä By) 152

Simon Laarson (Hylckylä By) 152

Håtinen

Cosma (Caipala By) 151

Hämeläinen

Jöran (Ollila By) 148

Madz (Ollila By) 148

Härkä

Jönss (Kitula By) 148

Härkäinen

Madz (Ninisari) 147

IAlkuun

Ihalain

Jönss O. (Ihala By) 152

Lars Andersonn (Ihala By) 152

Staphan (Ihala By) 152

Ihalainen

Anderss (Repåila By) 147

Ikoinen

Påål Jonsonn (Ikåila By) 152

Inginen

Clemmet (Hylckylä By) 152

Mårtenn (Hylckylä By) 152

Oluff (Hylckylä By) 152

JAlkuun

Jannhuinen

Mårten (Ryhälä) 150

Juckarain

Hindrich (Hurisalo) 152

KAlkuun

Kallinen

Lars (Magnola By) 147

Kangahtinen

Johan (Mietula By) 149

Kanunginen

Peer (Kietewälä By) 149

Karfwainen

Hanss (Kaupila By) 148

Keylläinen

Påål (Kiyllölä By) 150

Kiekoin

Hanss Hanson (Ihala By) 152

Kiempin

Lars (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Måns (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Kietewain

Madz Christerson (Kietewälä By) 149

Kietewainen

Biörn Peerson (Kietewälä By) 149

Kietewein

Hindrich Nillsonn (Hauhala By) 152

Jönss Madzsonn (Hauhala By) 152

Kietewäin

Oluff Peerson (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Kietewäinen

Anders Biörnson (Kietewälä By) 149

Cosma Johanson (Kietewälä By) 149

Johan Olufzson (Kietewälä By) 149

Madz Olufzson (Mietula By) 149, (Kietewälä By) 149

Mårten (Kietewälä By) 149

Kiliuinen

Lars Jönson (Kiliula By) 148

Madz Peerson (Kiliula By) 148

Nills Peerson (Lindusalo By) 148

Swen Peerson (Kiliula By) 148, (Lindusalo By) 148

Kiliunen

Greels Jönson (Magnola By) 147

Hindrich Laarson (Magnola By) 147

Jakop Mårtenson (Magnola By) 147

Peer Jönson (Magnola By) 147

Kituinen

Påål Nillson (Kitula By) 148

Kiyllan

Peer (Hurisalo) 152

Kiylläin

Madz Christersonn (Kiyllölä By) 152

Kiächkoinen

Peer Hanson (Maliala By) 152

Koikalain

Peer (Under Pommula Prästebool) 150

Korhoinen

Madz Olufzsonn (Kiyllölä By) 152

Kutinen

Måns Jönson (Magnola By) 147

Kåckainen

Lars (Kåckala By) 147

Kåtrå

Christer (Kiäriniemi By) 148

LAlkuun

Laamain

Anders (Under Pommula Prästebool) 150

Johan (Under Pommula Prästebool) 150

Lars (Under Pommula Prästebool) 150

Peer (Under Pommula Prästebool) 150

Laamainen

Peer (Wesiniemi By) 150

Peer Nillson (Wesiniemi By) 150

Lafwoinen

Jost (Kietewälä By) 149

Laitinen

Jören (Kietewälä By) 149

Lamain

Hindrich Hindrichzson (Kietewälä By) 149

Rossi (Under Pommula Prästebool) 150

Lamainen

Anders O (Kietewälä By) 149

Lambinen

Jönss (Kietewälä By) 149

Påål Påålson (Kietewälä By) 149

Lappalain

Anderss Jönson (Pispala By) 152

Jönss Jonson (Hurisalo) 152

Lapweteläinen

Jönss (Ryhälä) 150

Lefwiä

Jönss (Kietewälä By) 149

Leijnoinen

Peer (Condila By) 152

Leinoinen

Påål Laarson (Hurisalo) 152

Leinonen

Lars Anderson (Ihala By) 152

Leskinen

Lars (Mietula By) 149

Peer (Mietula By) 149

Lijkainen

Anders Gabrielson (Ollila By) 148

Madz (Lindusalo By) 148

Limattainen

Anders Madzson (Limattala By) 147

Hindrich (Limattala By) 147

Jakop (Limattala By) 147

Jönss Madzson (Limattala By) 147

Mårtenn (Limattala By) 147

Lukoin

Lars Laarson (Under Pommula Prästebool) 150

Lars Peerson (Under Pommula Prästebool) 150

Lukoinen

Greels (Kietewälä By) 149

Jönss Madzson (Kitula By) 148

Lars Peerson (Lindusalo By) 148, (Kitula By) 148

Madz Jönson (Lindusalo By) 148

Madz Thommeson (Kitula By) 148

Luukoinen

Anders Peerson (Lukåila) 147

Christer (Lukåila) 147

Hindrich Jonson (Lukåila) 147

Jönss Påålson (Lukåila) 147

Oluff Laarson (Lukåila) 147

MAlkuun

Maliamies

Christer (Maliala By) 152

Maliasmies

Caupi (Maliala By) 152

Lars (Maliala By) 152

Peer (Maliala By) 152

Tommes (Maliala By) 152

Mielikein

Måns (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Mietinen

Peer (Under Pommula Prästebool) 150

Påål (Under Pommula Prästebool) 150

Miettuinen

Hindrich (Wesiniemi By) 150

Mietuinen

Peer (Mietula By) 149

Påål Peerson (Mietula By) 149

Mondoin

Johan (Under Pommula Prästebool) 150

Oluff (Under Pommula Prästebool) 150

Påål (Under Pommula Prästebool) 150

Mondoinen

Påål (Kietewälä By) 149

Munck

Anders Erikzson (Ninisari) 147

NAlkuun

Nasach

Jakop (Wälb: Jakop Nasachz Frällsse aff Jockas Sochn till Pommula Kyrkiegieldh) 151

Nirainen

Peer (Wesiniemi By) 150

OAlkuun

Olckoin

Mikiell (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Mårten (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

PAlkuun

Pardainen

Cnut (Ryhälä) 150

Peer (Ryhälä) 150

Påål (Ryhälä) 150

Peikoinen

Lars (Kietewälä By) 149

Pellin

Anders (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Oluff (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Peer (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Pettrin

Anders Staphanson (Limattala By) 147

Pölläinen

Oluff Madzson (Pellilä) 150

Oluff Olufzson (Pellilä) 150

Peer Anderson (Pellilä) 150

RAlkuun

Repoin

Mårten (Under Pommula Prästebool) 150

Peer (Under Pommula Prästebool) 150

Repoinen

Mårten (Kitula By) 148

Rockainen

Lars (Kitula By) 148

Paulus (Kitula By) 148

Peer (Kitula By) 148

Ryheinen

Anders (Hamula By) 150

SAlkuun

Safwolainen

Mikel (Kitula By) 148

Saikoin

Hindrich (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Saikoinen

Lars Olufzson (Kitula By) 148

Måns (Kitula By) 148

Mårten Laarson (Wesiniemi By) 150

Sikainen

Anderss Hansonn (Pispala By) 152

Christer Christerson (Pispala By) 152

Siparin

Lars (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Sipinenen

Hindrich Hanson (Pellilä) 150

Smolander

Mikaell Nillson (Kiäriniemi By) 148

Somalainen

Madz (Hamula By) 150

Suliu

Bengdt (Hamula By) 150

Summainen

Jönss Peerson (Råkåtaifwal) 148

Sålla

Peer (Pispala By) 152, (Ihala By) 152

Påål Madzsonn (Condila By) 152

TAlkuun

Taufwainen

Samuel (Wesiniemi By) 150

Teifwainen

Hindrich Påålson (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Terewein

Peer (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Timoinen

Hanss (Condila By) 152

Turkiainen

Bertill (Ninisari) 147

Peer Hindrichzson (Ninisari) 147

VWAlkuun

Waldoin

Oluff (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Waldoinen

Anders Christerss (Kietewälä By) 149

Påål (Kietewälä By) 149

Walkoin

Caupi (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Hindrich (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Johan (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Philpus (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Påål (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Wanhainen

Anders (Ligger Till Jäschis Häradh aff Pummala Sochn) 151

Wistinen

Johan (Mietula By) 149

Witikainen

Peer (Lindusalo By) 148

Wästerfink

Christer Christersonn (Pispala By) 152

 

Tässä luettelossa on 209 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020