AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1659 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1659

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And: (Huckala) 451

Anders Person (Lukoila) 451

Bengdt Simons: (Hylckylä): Mensich 455

Carel Dirichson (Hamula, Pardala Tijondh) 454

Christer Christerson (Piskoila): Mensich 455

Gabriel (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Hendrich Jöranson (Lukoila) 451

Jöns Matzson (Haukalaby): Mensich 455

Matz Christerson (Kyllälä): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Matz Thomason (Kittula) 452

Oloff (Hylckylä): Mensich 455

Peer (Hurisaloby): Mensich 455

Peer Clemetson (Hylckylä): Mensich 455

Påhl Wålmarson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Påll Matzson (Condiala): Mensich 455

Påll Peerson (Mallialaby): Mensich 455

Simon Larson (Hylckylä): Mensich 455

Staffan (Ninisarij) 451

AAlkuun

Achtiainen

Lars (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Aufwinen

Mårthen (Hamula): Hans Brudgummes N.B. frelsse 456

Peer (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

BAlkuun

Bengdtin

Anders Anderson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Peer Påhlson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Påhl Påskason (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Bengdtinen

Lars (Kietewälä, Underlagde Ränttor) 456

Bengdtson

Lars (Huckala) 451

Branof

Clas Johan: Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Brudgumme

Hans: Hans Brudgummes N.B. frelsse 456

CAlkuun

Caipahain

Peer (Caipala): Sahl: Affanazi Nasaks Erfwingars Nork. Beslutz frelsse 456

Påhl (Caipala): Sahl: Affanazi Nasaks Erfwingars Nork. Beslutz frelsse 456

Caipahains

Lars (Caipala): Sahl: Affanazi Nasaks Erfwingars Nork. Beslutz frelsse 456

Caupinen

Lars (Caupila) 452

Måns (Caupila) 452

Condiainen

Lars (Condiala): Mensich 455

HAlkuun

Hakulin

Anders Olofson (Keriniemi): Johan Pistolkortz N.B. frelsse 456

Johan Anderson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Peer Påhlson (Pirtimäki, Lamala Tijondh) 453

Hakulinen

Johan Johanson (Keriniemi, Lamala Tijondh) 452

Olof Olofson (Keriniemi, Lamala Tijondh) 452

Påhl Thomason (Keriniemi, Lamala Tijondh) 452

Haloinen

Jöns Olofson (Condiala): Mensich 455

Hamuinen

Jacob (Hamula, Pardala Tijondh) 454

Harmainen

Peer Olofson (Harmala, Lamala Tijondh) 453

Peer Påhlson (Harmala, Lamala Tijondh) 453

Thomas (Harmala, Lamala Tijondh) 453

Hatainen

Berthel (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Herckeinen

Matz (Ninisarij) 451

Herckä

Jöns (Kittula) 452, (Mietylä, Lamala Tijondh) 453

Himainen

Anders (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Huckain

Johan Person (Huckala) 451

Lars Person (Huckala) 451

Huckainen

Lars Person (Lindusalo) 452

Huijainen

Per (Rockotaipal) 452

Hulckoinen

Michel (Ninisarij) 451

Hylckeinen

Lars (Hylckylä): Mensich 455

Hämeläin

Jöran (Ollickala) 452

Madz (Ollickala) 452

IAlkuun

Ickoinen

Påhl (Ickoila): Mensich 455

Ihalain

Anders (Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Lars (Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Staffan (Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Ihalainen

Anders (Reppoila) 451

Ingin

Oloff (Hylckylä): Mensich 455

Inginen

Clemet (Hylckylä): Mensich 455

Mårthen (Hylckylä): Mensich 455

JAlkuun

Janhuinen

Mårthen (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Juckarainen

Hendrich (Hurisaloby): Mensich 455

KAlkuun

Kallinen

Lars (Magnola) 451

Kangainen

Johan (Mietylä, Lamala Tijondh) 453

Kangas

Antte (Piskoila): Mensich 455

Kanuingen

Peer (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Karfwinen

Hans (Caupila) 452

Keickein

Peer (Mallialaby): Mensich 455

Kietew:n

Anders Johanson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Johan Olofson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Kietewein

Anders Berendtson (Kietewälä): Hans Brudgummes N.B. frelsse 456

Kietewäin

Biörn Person (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Hendrich (Haukalaby): Mensich 455

Matz (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Matz Olofson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Mårthen (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Kietäwäin

Matz Olofson (Mietylä, Lamala Tijondh) 453

Kiliuinen

Grels Jönson (Magnola) 451

Hendrich Larson (Magnola) 451

Jacob Mårth: (Magnola) 451

Lars Jönson (Kiliula) 451

Matz Person (Kiliula) 451

Nils Person (Lindusalo) 452

Peer Jönson (Magnola) 451

Swen Person (Kiliula) 451, (Lindusalo) 452

Kilpaloin

(Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Kittuinen

Påll Nielson (Kittula) 452

Kiäckoinen

Påhl (Caipala): Sahl: Affanazi Nasaks Erfwingars Nork. Beslutz frelsse 456

Kiäkoin

Hans Hanson (Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Kockoinen

Lars (Kockala) 451

Kuthj

Måns Jönson (Magnola) 451

Kylleinen

Matz (Kyllälä): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Kylloinen

Påhl (Kyllälä, Pardala Tijondh) 454

Kåttro

Christer (Ninisarij) 451

LAlkuun

Laamainen

Peer (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Laitinen

Jöran (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Lamain

Anders Olofs: (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Lamainen

Hendrich (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Peer Nils: (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Lambainen

Jöns (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Påhl Påhlson (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Lappalainen

Anders (Piskoila): Mensich 455

Lapwetelainen

Jöns (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454, (Hurisaloby): Mensich 455

Laskoinen

Oloff (Pittkelax): Mensich 455

Lauritzsain

Hans Jönson (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Lefwoinen

Jost (Kietewälä): Johan Pistolkortz N.B. frelsse 456

Leijnoinen

(Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Peer (Condiala): Mensich 455

Leinoinen

Påhl (Hurisaloby): Mensich 455

Leskinen

Påhl (Huchtiama) 454

Lijkain

Anders Gabrielson (Ollickala) 452

Lijkainen

Matz (Lindusalo) 452

Matz Jönson (Lindusalo) 452

Limattain

Anders Madzson (Lijmattala) 451

Hendrich (Lijmattala) 451

Jacob (Lijmattala) 451

Jöns Madzson (Lijmattala) 451

Mårthen (Lijmattala) 451

Lukainen

Jöns Matzson (Kittula) 452

Lukanen

Lars Påhlson (Kittula) 452

Luukoinen

Christer (Lukoila) 451

Greels (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Jöns Påhlson (Lukoila) 451

Oloff Larson (Lukoila) 451

MAlkuun

Malliesmees

Caupi (Mallialaby): Mensich 455

Lars (Mallialaby): Mensich 455

Thomas (Mallialaby): Mensich 455

Mietuinen

Hendrich (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Mietynen

Peer (Mietylä, Lamala Tijondh) 453

Påll Person (Mietylä, Lamala Tijondh) 453

Mondoinen

Påhl (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Munk

Anders Erichson (Ninisarij) 451

NAlkuun

Narinen

Hendrich (Haickarila) 454

Nasak

Affanazi: Sahl: Affanazi Nasaks Erfwingars Nork. Beslutz frelsse 456

Necki

Andrers (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

PAlkuun

Pardain

Cnut (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Peer (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Påhl (Ryhälä, Pardala Tijondh) 454

Pellin

Olof Matzson (Thelalax) 454

Per Anderson (Thelalax) 454

Pellinen

Jöran (Keriniemi, Lamala Tijondh) 452

Oloff Olofson (Thelalax): Johan Pistolkortz N.B. frelsse 456

Piskoinen

Anders (Piskoila): Mensich 455

Lars (Piskoila): Mensich 455

Pistolkort

Johan: Johan Pistolkortz N.B. frelsse 456

Päycköinen

Lars (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Pöllein

Anders Staff: (Lijmattala) 451

RAlkuun

Rasain

Per (Näringh) 454

Repoinen

Mårthen (Kittula) 452

Ryheinen

Anders (Hamula, Pardala Tijondh) 454

Råckainen

Anders (Kittula) 452

Lars (Kittula) 452

Per (Kittula) 452

SAlkuun

Safwolainen

Michel (Kittula) 452

Saickoinen

Lars Olofson (Kittula) 452

Mårthen Larson (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Sauckoinen

Måns (Kittula) 452

Mårthen (Näringh) 454

Sipinen

Hendrich Larson (Thelalax) 454

Smålander

Michel (Keriniemi, Lamala Tijondh) 452

Solla

Peer (Ihala): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

Somalainen

Matz (Hamula, Pardala Tijondh) 454

Sorioinen

And: Hanson (Näringh) 454

Hans Anderson (Näringh) 454

Lars Anders: (Näringh) 454

Måns (Näringh) 454

Påhl (Näringh) 454

Suliu

Bengdt (Hamula, Pardala Tijondh) 454

Summain

Jöns Person (Rockotaipal) 452

Sålla

Peer (Kyllälä): Clas Johan Branofz Norkiöpingz beslutz frelsse 456

TAlkuun

Taifwainen

Samuel (Wesiniemi, Lamala Tijondh) 454

Tijmoinen

Hans (Condiala): Mensich 455

Turckiainen

Berthel (Ninisarij) 451

Per Hend: (Ninisarij) 451

VWAlkuun

Waldoin

Lars Christers: (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Waldoinen

Påhl (Kietewälä, Lamala Tijondh) 453

Westerfinck

Christer (Piskoila): Mensich 455

Wichtoinen

Johan (Mietula): Hans Brudgummes N.B. frelsse 456

Wittickainen

Peer (Lindusalo) 452

 

Tässä luettelossa on 184 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023