AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1738 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1738

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Andersson (Piskoila5) 601

Anders Simonsson (Huchtima1) 593

Erich Bertilsson (Kiliula3) 597

Hind: Johansson (Kietäwelä5) 596

Hindrich Persson (Mietula3) 600

Israel (Kyrckioby1) 596

Johan Andersson (Hauhola1) 594

Johan Christersson (Wäsnemj2) 602

Johan Johansson (Lukoila4) 598, (Magnola2) 599, (Pätäiänemj1) 601

Johan Mattsson (Junnimäkj1) 594

Johan Ohlsson (Ryhälä2) 602

Lars Hindrichsson (Kitula5) 597

Lars Larsson (Kitula3) 597

Matts Christersson (Ninisarj5) 600

Matts Johansson (Limatala2) 599

Matts Jöransson (Muramekj1) 599, (Mietula5) 600, (Rokotaipal2) 601

Mattz Hindrichsson (Lukoila1) 598

Mattz Mattsson (Kyllälä1) 598

Mattz Thomasson (Kyllälä3) 598

Michel (Kyrckioby2) 596

Michel Eskilsson (Kaipola1) 597

Per Johansson (Kietäwelä2) 596

Per Persson (Ihala2) 596

Påhl Wållmarsson (Kietäwelä3) 596

Thomas Thomasson (Himahuha1) 593

AAlkuun

Antoin

Mattz (Hamula3) 593

Arpoin

Mattz (Kitula4) 597

Assikain

Mattz (Hamula4) 593

Aufwin

Johan (Himahuha1) 593

BAlkuun

Bengtin

Matts (Ryhälä2) 602

HAlkuun

Hakulin

Anders (Pirtimäkj3) 601

Johan (Sårjola2) 602

Mattz (Kärinemj1,2) 598

Påhl (Kärinemj3) 598, (Kärinemj4) 598

Haloin

Johan (Hylkälä2) 594

Matts (Säppälä1) 602

Hamuin

Per (Pirtimäkj3) 601

Harmain

Mattz (Harmala2) 593

Harmain (Pitkä Harmain)

(Harmala3) 594

Hatain

Anders (Pätäiänemj1) 601

Mattz (Kietäwelä1) 596

Haukain

Johan (Pirtimäkj1) 601

Heikin

Lars (Ninisarj1) 600

Huckain

Lars (Huhkala2) 593

Hujain

Anders (Ihala1) 594, (Ryhälä3) 602

Nils (Rokotaipal2) 601

Hulkoin

Matts (Ninisarj5) 600

Simon (Sipilänsarj1) 602

Huttuin

Lars (Ollila1) 600

Hylkein

Lars (Hylkälä1) 594

Håttin

Lars (Lindusalo1) 599

Hämäl:

Jöran (Kyllälä3) 598

Hämäläin

Bert: (Ollila2) 601

Eskill (Bengtilä1) 593

Johan (Hylkälä4) 594

Matts (Ollila2) 601

Hännin

Bruss: (Hamula2) 593

Härkein

Hind: (Hamula2) 593

Per (Hamula4) 593

Påhl (Ninisarj2) 600

IAlkuun

Ihalain

Bengt (Sårjola2) 602

Grels (Räpoila1) 602

Lars (Huhkala2) 593

Ikoin

Johan (Kietäwelä6) 596

Michel (Maliala4) 600

Påhl (Kietäwelä6) 596

Ikäheinon

Hans (Ryhälä6) 602

Ingin

Johan (Hylkälä6) 594

Jöran (Hylkälä4) 594

Matts (Ryhälä3) 602

Mattz (Hylkälä1) 594

JAlkuun

Jack

Carl (Kyrckioby1) 596

Jukarain

Lars (Hurisalo4) 594

Mattz (Hurisalo2) 594

Pehr (Hurisalo3) 594

Påhl (Hurisalo3) 594

KAlkuun

Kainulain

Hind: (Huchtima3) 593

Johan (Wäsnemj2) 602

Kaipoin

Johan (Kaipola1) 597

Per (Kaipola2) 597

Påhl (Kaipola4) 597

Kangain

Johan (Mietula1) 600

Mårten (Wäsnemj4) 602

Karfwin

Hans (Magnola4) 599

Matts (Pitkälax1) 601

Olof (Kaupila2) 597

Kaupin

Mattz (Kaupila3) 597

Kietäwäin

Daniel (Kärinemj1,2) 598

Johan (Kietäwelä2) 596

Matts (Säppälä1) 602

Mattz (Kietäwelä7) 596

Mårt: (Hauhola2) 594, (Kietäwelä4) 596

Mårten (Pirtimäkj2) 601

Per (Waldoila2) 602

Virg: (Kietäwelä3) 596

Kiljuin

Bengt (Ollila1) 600

Johan (Magnola2) 599

Killjuin

Christer (Lindusalo2) 599

Erich (Kiliula1) 597, (Magnola3) 599

Jacob (Magnola3) 599

Lars (Kiliula2) 597, (Magnola4) 599

Mattz (Kiliula1) 597, (Kaupila2) 597

Per (Kiliula3) 597, (Magnola1) 599, (Råkansalo1) 602

Påhl (Kyllälä1) 598

Samuel (Ryhälä5) 602

Swen (Lindusalo2) 599

Kilpeläin

Mattz (Huchtima1) 593

Kilpoin

Johaan (Harmala1) 593

Kituin

Hind: (Kitula2) 597

Kiuka

Hind: (Kitula1) 597

Jacob (Lukoila2) 598, (Lukoila3) 598

Mårt: (Lukoila1) 598

Kuifwain

Jöns (Maliala2) 600

Staffan (Ryhälä1) 602

Kylloin

Johan (Kyllälä2) 598

Kyllöin

Johan (Kyllälä2) 598, (Lindusalo5) 599

Kåndiain

Abram (Kåndiala1) 598

Elias (Ninisarj4) 600

Johan (Hamula5) 593, (Kåndiala1) 598

Lars (Hauhola2) 594

Mårten (Wäsnemj5) 602

Pähr (Maliala5) 600

Kåttro

Christer (Lambila2) 598

Johan (Wäsnemj3) 602

Jöns (Wäsnemj3) 602

Matts (Ninisarj4) 600

Kähärä

Lars (Maliala3) 600

Kähäräin

Jacob (Magnola5) 600

LAlkuun

Lamain

Mattz (Kietäwelä7) 596

Per (Kietäwelä5) 596, (Wäsnemj1) 602

Staffan (Ikoila1) 596

Lambin

Johan (Kaipola3) 597

Mattz (Lambila1) 598

Påhl (Lambila3) 598

Lappalain

Anders (Piskoila5) 601

Leinoin

Anders (Hurisalo2) 594

Eskill (Hurisalo4) 594

Hind: (Ihala1) 594

Michel (Harmala1) 593

Limatain

Anders (Piskoila2) 601

Hind: (Limatala4) 599

Jöran (Kåckola1) 596

Olof (Limatala2) 599

Per (Limatala4) 599

Thomas (Wäsnemj6) 602

Liutin

Matts (Lukoila5) 599

Liutu

Matts (Lukoila6) 599

Olof (Säppälä2) 602

Luckoin

Johan (Himahuha2) 593

Mattz (Himahuha2) 593

Lukoin

(Kitula4) 597

Abr: (Ninisarj3) 600

Anders (Junnimäkj1) 594, (Kitula1) 597, (Wäsnemj1) 602

Bertill (Kitula5) 597

Hans (Lukoila2) 598

Jacob (Lukoila4) 598

Johan (Wäsnemj4) 602

Lars (Kitula3) 597, (Lukoila3) 598

Matts (Lukoila5) 599, (Limatala3) 599

Mårt: (Mietula2) 600

Mårten (Ryhälä4) 602

Per (Pöllälä2) 601

Påhl (Ninisarj2) 600

Thomas (Kietäwelä1) 596

Läskin

Grels (Huchtima2) 593, (Kaipola2) 597, (Pirtimäkj1) 601

Matts (Mietula4) 600

Påhl (Huchtima2) 593, (Pitkälax1) 601

MAlkuun

Maliain

Thomas (Maliala1) 600

Marander

Hindrich (Sårjola1) 602

Mattin

Abram (Limatala1) 599, (Limatala) 599

Mietin

Thomas (Lambila2) 598

Mietuin

Hind: (Mietula2) 600

Hindrich (Mietula5) 600

Per (Mietula3) 600

Måndoin

Hans (Ikoila1) 596

Johan (Maliala1) 600, (Maliala5) 600

Joseph (Maliala2) 600

Mårt: (Ihala2) 596

Per (Bengtilä1) 593

Påhl (Piskoila2) 601

Månoin

Anders (Hauhola1) 594

Mätäin

Lars (Piskoila6) 601

NAlkuun

Narin

Per (Huchtima3) 593

Naukarin

(Pöllälä3) 601

Nyrhin

Joh: (Hamula1) 593

OAlkuun

Orraeus

(Kyrckioby2) 596

PAlkuun

Parckoin

Olof (Kaipola5) 598

Staffan (Ihala3) 596

Pardain

Bert: (Hylkälä5) 594, (Kärinemj4) 598

Lars (Hurisalo1) 594

Petin

Mårten (Piskoila1) 601

Peukoin

Hind: (Kietäwelä4) 596

Hindrich (Säppälä3) 602

Samuel (Säppälä2) 602

Piedikein

Erich (Hylkälä3) 594

Pirri

Nils (Lukoila6) 599

Piskoin

Anders (Piskoila1) 601

Christer (Piskoila4) 601

Lars (Piskoila3) 601

Matts (Piskoila3) 601

Per (Piskoila4) 601

Pitkein

Mattz (Hylkälä2) 594

Pitkä Harmain

(Harmala3) 594

Pursiain

Per (Magnola5) 600

Pölläin

Per (Pöllälä1) 601, (Pöllälä2) 601

RAlkuun

Romanus

Hind: (Kitula2) 597

Ryhein

Mattz (Hamula5) 593

Per (Sårjola1) 602

Råcka

Per (Lindusalo1) 599

Råckain

Abram (Råkansalo2) 602

Johan (Pirtimäkj2) 601

Lars (Råkansalo3) 602

Per (Råkansalo1) 602

Råinin

Påhl (Ryhälä4) 602

Räpoin

Hind: (Råkansalo2) 602

Hindrich (Mietula4) 600, (Räpoila2) 602

Matts (Ninimäkj1) 600, (Räpoila2) 602

Måns (Lindusalo4) 599, (Ryhälä6) 602

Olof (Räpoila1) 602

Thomas (Ryhälä5) 602

SAlkuun

Safwolain

Erich (Såpalanemj1) 602

Saukoin

Hind: (Kaipola4) 597

Lars (Lindusalo5) 599, (Ninimäkj1) 600

Sinckoin

Johan (Pöllälä1) 601

Sipin

Hindrich (Sipilänsarj1) 602

Sorjoin

Anders (Kaupila1) 597, (Mietula1) 600

Jacob (Kaupila1) 597, (Kaupila3) 597

Summain

Erich (Råkansalo3) 602

Jöns (Rokotaipal1) 601

Jöran (Lindusalo3) 599

Thomas (Rokotaipal1) 601

Sålla

Anders (Ihala3) 596

Jöran (Huhkala1) 593

Lars (Piskoila6) 601

Sårjoin

Christer (Kaipola3) 597, (Lambila1) 598

Hind: (Hamula1) 593

Mån (Lambila3) 598

Säppein

Pähr (Maliala4) 600

TAlkuun

Teifwain

Ohlof (Wäsnemj5) 602

Terfwoin

Gust: (Limatala3) 599

Timoin

Per (Hurisalo1) 594

Tjimoin

Per (Hylkälä3) 594

Tuchkuin

Mattz (Hamula3) 593

Turdiain

Samuel (Ninisarj3) 600

Turkiain

Per (Ninisarj1) 600

Törne

(Kåckola1) 596

UAlkuun

Uikain

Jacob (Maliala3) 600

VWAlkuun

Waldoin

Anders (Muramekj1) 599, (Waldoila1) 602, (Waldoila2) 602

Bertil (Huhkala1) 593

Lars (Waldoila1) 602

Thomas (Säppälä3) 602

Wirolain

Christ: (Kaipola5) 598

Per (Ryhälä1) 602

Witika

And: (Hylkälä5) 594

Mårten (Wäsnemj6) 602

Witiko

Jöran (Lindusalo3) 599

 

Tässä luettelossa on 256 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023