AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1681

Sulkava maakirja 1681

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 639DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sullkawaby
Sigfredh Tijtain el:r Fend: And:s Skyringz E:a, nu H:r Anders Molander
Oloff Ollsson Condia
Peer Ollsson Kardin
Peer Ollsson Härkein
Under Prästebohlet ähr Lagdt
Hasula
Anders Hindersson Lukoin
Christer Laamain el:r Befal: Magnus Heilman
Sipikumbu
Lagdt under Caplans bohlet med Matz Uckoins öde
Tannila
Peer Laarsson Condiain Påstbonde
Rauhanemj
Oloff Laamain el:r Befal: Magnus Hielman
Johan el:r Laars Peersson Haatain
Anders el:r Jacob Haatain
Cardila
Peer Peersson Kardin
Johan Peersson Kardin
Måns el:r Michell Månsson Kardin
Måns Michelsson el:r Laars Pellin

Sivu 640DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindtzala
Elias Johansson Hindtzain
Rokonemj
Mattz el:r Johan Mårthensson Hellpi
Mårthen el:r Johan Jörensson Helpi
Peer Ollsson Kardin ödhe
Hindrich Mattsson Hanska
Petter Hindersson Kardin
Hindrich Heinoin el:r Matz Hanska
Oloff Käckoin el:r Dito Hanska, Een åboo (yhdistetty kaarella edelliseen)
Peer el:r Bertill Haatain
Ylisenaufwi
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Mattsson Hintzain
Thomas Ketäwäin el:r Mårthen Hellpi
Sipilä
Berendt Ollsson Immoin el:r H:r Anders Molander
Oloff Knutsson Sipin
Brusius Radikain
Aufwila
Hindrich Höllker eller Elias Hindtzain
Peer Aufwins E:a, nu Samull Peersson
Telataipall
Thomas Haloin el:r Erich Hanska

Sivu 641DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Thomasson Holopain ödhe
Laars Peersson Pekin
Bertell Tåifwain el:r Matz Safwolain
Låhilax
Swen Brusiusson el:r Brusius Månsson
Laars eller Lukas Löppein
Peer Siukoin el:r Johan Jönsson
Måns Lehwoin el:r Lukas Mickoin, ödhe
Idelax
Oloff Ficke Cherg:t, el:r Anders Mähein
Johan eller Petter Månoin
Eskill Laamain el:r Mårthen Peersson Påhial:
Erich Erichsson
Caipola
Peer Laarsson Kinain
Hindrich el:r Erich Kåstiain
Anders Peersson el:r Petter Kaipoin
Hindrich Hyfwäin el:r Petter Kaipoin, ödhe
Hindrich Laarsson Hyfwein ödhe
Johan Laarsson Kaipoin
Säppälä
Samull Seppein
Rachkolantaipall
Thomas Radikain el:r Lars Grelsson

Sivu 642DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Greels Laarsson Rachkoin
Laars Olofsson Kaipoin ödhe
Mårthen Mårthensson Klåstarin ödhe
Marala
Hendrich Erichsson Kuckoin
Lingola
Philip Nillsson Korhoin
Caitais
Peer Mårthensson Mullj
Greels Kaipoin el:r Mattz Panoin
Halltula
Hindrich Haltuin el:r Johan Parkin
Anders Karhoin
Tunnila
Tåck Förare, el:r Olof Pardain
Anders Säppes ödhe, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Greels Mäkelein el:r Jacob Turuin, ödhe
Läipämäkj
Johan Hindrichsson Kanckuin
Laars Hindrichsson Kanckuin
Ninimäkj
Anders Greelsson Pernein
Mendys
Brusius el:r Mårten Haloin
Peer Haloin el:r Berendt, ödhe
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain

Sivu 643DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Haloin el:r Petter
Olof Kiskin el:r Brusius Haloin
Anders Andersson Kånstj
Petter Härkes öde, Een åbo (yhd. kaarella edelliseen)
Hyfwärilä
Anders Greelsson Pardain
Pardala
Anders Jönsson Uckoin
Cammola
Peer el:r Laars Kammoin ödhe
Philip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänälein
Peer Andersson Kangain ödhe
Johan Johansson Hindtzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Pullkela
Mårthen Wätein el:r Oloff Tirroin
Kåskutjerfwj
Anders Kammoin el:r Påhl Nullpoin el:r Muhoin
Kyrsywä
Johan Johansson Cammoin
Wätälä
Jacob Ollsson Wätäin
Oloff Ollsson Wätäin
Heikurila
Oloff Heikurin el:r Anders Hakulin
Råtila
Thomas Andersson Råtin
Petter Andersson Tuchkuin

Sivu 644DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Phillpusson Ahoin
Kariulamäkj
Christer Andersson Häifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hakulin
Matz Pöriein el:r Johan Nakain
Bertil Pardain el:r Laars
Ryhälä
Hans Mårtensson Repoin giestgif:e
Öfwersteleut: Erich Pistolkors Frällsse
Erickäla
Lagdt under Erikala Sättegårdh
Tunnila
Jacob Kurkj el:r Jacob Knutsson Hämäläin
Michell Kondia el:r Eskill Ryhäin, ödhe upt:
Ryttmest: Abraham Pistolkors F:e
Pardala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Ryttmest: Hindrich von Suurman
Mändyis
Oloff Wihawain el:r Rasmus
Tygmest: Hindrich Seulenbergh
Caitais
Matz Titain el:r Thomas Radikain
Halltula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskill el:r Johan Ryhäin
Comissarien Erich Lillieskiöldh
Sairalamäkj
Peer Hansson Matikains öde

Lähde:
Nide 8690
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021