AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1686

Sulkava maakirja 1686

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 716DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sullkawa
Sigfredh Tijtain el:r Fend: Anders Skyringz Enckia, nu H:r Anders
Oloff Oloffsson Kåndiain nu Petter Dito, giestgif:re
Peer Ohlsson Kardin
Peer Ohlsson Härckäin el:r Jöran, upt. Öde
Under Prästebohlet ähr Lagdt
Hassula
Anders Hindrichsson Lukahain
Christer Lamain el:r Befall:n Magus Hielman
Sipikumby
Lagdt under Caplans bohl med Matz Uckoins ödhe
Tannila
Peer Larsson Kåndiain Påstb
Rauhaniemj
Oloff Laamain el:r Befall:n Magnus Hielman
Johan el:r Lars Persson Hatain
Anders el:r Jacob Hatain
Kardila
Peer Persson Kardin
Johan Persson Kardin
Måns el:r Michell Månsson Kardin
Måns Michelsson el:r Lars Påhlsson

Sivu 717DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindtzala
Elias Johansson Hindtzain
Rokoniemj
Matz el:r Johan Mårthensson Hellpi
Mårten el:r Johan Jöransson Hellpi ödhe
Peer Ohlsson Kardin
Hindrich Matzsson Hanska
Petter Hindersson Kardin
Hendrich Heinonen el:r Matz Hanska
Oloff Rackoin el:r Dito Hanska
Peer el:r Bertill Hatain
Yllisenaufwila
Måns el:r Anders Aufwin
Hindrich Matzson Hindzain
Thomas Ketäwäin el:r Mårten Hellpi, upt: öde
Sipilä
Berendt Ohlsson Immoin el:r H:r Anders Molander
Oloff Knuutsson Sipin
Brussius Radikain
Aufwila
Hendrich Hölker eller Elias Hindzain
Peer Aufwins Enckia, nu Samuell Persson
Telataipale
Thomas Haloin el:r Erich Hanska

Sivu 718DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Thomasson Hållopain
Lars Persson Peckain
Bertill Tåifwain el:r Matz Safwolain
Låhilax
Swen Brussiusson el:r Brussius Månsson
Lars eller Lukas Löppöin
Peer Siukoin el:r Johan Jönsson
Måns Lechwoin el:r Lukas Michain, optagit öde
Idelax
Oloff Ficke Cherg:, el:r Anders Mähäin
Johan eller Petter Månoin
Eskell Lamain el:r Mårten Persson Påchiolain
Erich Erichsson
Kaipoila
Peer Larsson Kinnoin
Hindrich el:r Erich Kåstiain
Anders Persson el:r Petter Kaipoin
Hendrich Hyfwerin el:r Petter Kaipoin, nu Oloff Wanhain, upt: öde
Hendrich Larsson Hyfwöin
Johan Larsson Kaipoin
Säppälä
Samuell Säppäin
Rachkolantaipal
Thomas Radikain el:r Lars Grelsson

Sivu 719DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grels Larsson Rachkoin el:r Petter Lakoin, uptagit öde
Lars Ohlsson Kaipoin
Mårten Mårtensson Klostarin
Marala
Hendrich Erichsson Kuckoin
Lingola
Philip Nielsson Korhoin
Kaitais
Peer Mårtensson Mullj
Grels Kaipoin el:r Matz Panoin
Halltula
Hendrich Haltuin el:r Johan Parkin
Anders Karhoin
Tunnila
Tålck Föraren, el:r Oloff Pardain
Anders Säppäs ödhe
Grels Mäckeläin el:r Matz Kankuin
Läipämäkj
Johan Hindrichsson Kanckuin
Lars Hindrichsson Kanckuin
Ninimäkj
Anders Grelsson Pärnäin
Mändyis
Brussius el:r Mårten Haaloin nu Lars Kammoin, uptagit öde
Peer Halloin el:r Bärendt, nu Hindrich Halloin
Matz Peersson Wihawain
Thomas Wihawain el:r Brusius, upt: ödhe

Sivu 720DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Halloin Petter el:r Johan Sallin
Oloff Kiskin el:r Mårten Halloin
Anders Andersson Kånsj
Peer Härkäs ödhe
Hyfwärilä
Anders Grelsson Pardain
Pardala
Anders Jönsson Uckoin
Cammola
Peer el:r Lars Cammoin
Philip el:r Erich Kuckoin
Johan Johansson Wänäläin
Peer Andersson Kangain
Johan Johansson Hintzain
Jacob el:r Anders Wihawain
Pulckila
Mårten Wätäin el:r Oloff Tirroin
Kåskutjärf:
Anders Cammoin el:r Påhl Nulpoin
Kyrsäwä
Johan Johansson Cammoin
Wätälä
Jacob Ohlsson Wätäin
Oloff Ohlsson Wätäin
Heikurila
Oloff Heikurin el:r Anders Hackulin
Råtila
Thomas Andersson Råtin
Petter Andersson Tuchkoin

Sivu 791DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Philipsson Ahoin
Kariulamäkj
Christer Andersson Häifwä
Påhl Jacobsson Pardain
Anders Larsson Hackulin
Matz Pörrin el:r Johan Nakain
Bertill Pardain el:r Lars
Ryhälä
Hans Mårtensson Räppoin
Donations el:r Lähne Godz
Öfwerstel:n Erich Pijstohlkors
Erickala
Lagdt under Erikala Sättegårdh
Tunnila
Jacob Kurkj el:r Jacob Cnutsson Hämäläin
Michel Condiain el:r Jacob Ryhäin
Commendanten Abraham Pistohlkors
Pardala
Lagdt under Pardala Sättegårdh
Ryttmester Hendrich Suurman
Mändyis
Oloff el:r Johan Wihawain
Tygmester Hendrich Seulenbergh
Kaitais
Matz Tijtoin el:r Thomas Radikain
Hattula
Bertill Michellsson Nachkahattu
Eskell el:r Johan Ryhäin
Ryttmester Erich Lillieskiöldh
Sairalamäkj
Peer Hansson Mattilains ödhe, el:r Erich Hörtwain

Lähde:
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021