AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1711

Sulkava maakirja 1711

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1242DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila
Johan nu Elias Hintzain
Samuel Peerss: Aufwin
Erickala
Lagdt under Erickala Sätegårdh 5 Skmk men wijdh 692 åhrs indehlning afdrages 2 Skmk, i dett stället 2:ne Tårpare som här under förmähles skattlagit till 1 Skmk hwardera
Johan nu Eskell Kangain ödhe
Peer Erikain nu Johan Ahoin upt:
Halltula
Johan Parckin nu Olof Halltuin
Jacob nu Anders Kårhoin
Anders Parckin
Johan Ryhein nu Anders Kanckoin
Hassula
Hindrich Luuckoin nu Olof
Lamain nu H:r Mårth: Alenius nu Olof Terfwoin, ödhe
Hyfwerilä
Anders Pardain nu Hind: Wäijal:
Heikurila
Anders Hakulin

Sivu 1244DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hintzala
Johan Johansson Hintzain
Idenlax
Jos. Green nu Dawid Laitin
Johan el:r Påhl Månoin
Eskell Lamain nu Mårten Påchialain
Gustaf Erichson
Kardila
Peer Peerss: nu Bertill Kukaupi, Upt:
Johan Peerss: nu Anders Kardin, öde
Måns Kardin
Måns el:r Jöran Pellin
Kaipola
Lars Säppein el:r Sigf: Kinnuin 1½, Anders Tijtain öde 1½
Jöran nu Samuel Kåstiain
Hindrich Hyfwein nu Anders Heinoin
Peer Kaipain nu Anders Tijtain

Sivu 1246DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hyfwein el: Olof Wanhain, Ödhe Upt: af Philip Kårhoin
Johan Kaipain el:r Rautiain, Ödhe Upt: af Anders Lijkain
Kaitais
Punnoin eller Peer Erikain
Petter Kaipoin nu Hind: Såikain, öde
Petter Karfwin nu Staff: Huckain
Kammoila
Lars Kammoin nu Lars Haloin
Dafwid Ahoin el:r Philip Kårhoin, ödhe
Anders Kuckoin nu Olof Mäkäl:
Mattz Wänäl:n nu Hindrich Ahoin
Johan Cuosmain nu Hindrich Wäijal:n och Olof Tirroin, ödhe
Olof Mäkäl:n nu Wihawain
Kåskutjerfwi
Anders Kammoin el:r Lars Nulpoin
Kyrsywä
Johan Johansson Kammoin
Karjulamekj
Christer Anderss Häifwä nu Måns Lukasson
Påhl Pardain nu Christer Kammoin

Sivu 1248DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich nu Anders Haatain Ödhe
Greells nu Simon Hakulin
Bertill Brusiusson Pardain
Låhilax
Brusius Månss: nu Bertill Hana
Måns Lefwoin el:r Erich Mackoin, Upt: af Jöran Kerfwin
Lukas nu Johan Löppein
Petter el: Johan Sinckoin
Lingola
Philip Niellss: Kårhoin
Läipämekj
Samuell Lautiain
Hindrich Larss: Kanckoin
Marala
Påhl Jumpain
Mändyis
Petter eller Hindrich Sallin
Wihawain nu Anders Nousiain
Thomas nu Johan Wihawain Ödhe

Sivu 1250DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kammoin häraf 1½ Skmk Ödhe uptagit af Thomas Tijhoin
Johan Sallin nu Mattz Wästerin
Anders Kiskin nu Johan Sallin
Lars el: Anders Kånsti
Peer Härkäs ödhe
Anders Luuckoin nu Matz Lautiain, ödhe
Nijnimekj
Anders Pernain nu D:o Mähöin 1 Skmk, 1711 Samuell Lautiain Upt: Ödhe 3 Skmk
Pardala
Lagdt under Pardala Sätegårdh nu Öfwerste Lieutnant. Carl Gustaf Pistohlkors
Adam Uckoin nu d:o Pistohlkors
Pullkila
Wätäin nu Olof Tirroin
Rauhanemj
Petter Leinoin el:r Mant: Comiss: Strengbergh, ödhe
Lars Hatain nu Anders, ödhe
Johan el: Lars Hatain
Ruokonemj
Peer Kardin el: Johan Hellpi
Mattz e:r Johan Hellpi ett hem:n (yhdistetty kaarella edelliseen taloon)
Niells Kardin el:r Sigfred Tijtain, nu Jöran Håtacka för 1 Skmk

Sivu 1252DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Hanska nu Lars Hintzain
Anders Kardin nu Jöran Hellpi
Petter Hatain Ödhe Upt: af Peer Terfwoin
Hindrich Heinoin nu Erich Hanska, öde
Olof Rocka el: d:o Hanska, öde
Rachkolantaipall
Lars nu Peer Laackoin
Lars Hannuin upt. af Jöran Taskin i Randasallmi
Lars Kaipoin nu Olof Halltuin
Mårten Kammoin nu Mieloin, ödhe
Ruotila
Petter Waldoin nu Lars Ruotin, ödhe
Hindrich Ahoin nu Jöran
Petter Tuchkoin öde
Ryhälä
Hindrich Räpoin nu Mattz Räpoin, öde, 2 Skmk Crono Ograverat
Sullkawa
Anders Molander Kyrckioheerden H:r
Hindrich Radikains ett hem:n (yhdistetty kaarella edelliseen)
Olof Kåndiain el: Pernain 1 Skmk och H:r Mårthen Alenius 2 Skmk ograv:
Hendrich Kardin el:r Bertill Immoin
Lagdt under Prästebohlet

Sivu 1254DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sipikumbu
Lagdt under Cappell: b: med Uckoins ödhe
Sipilä
Brusius Radikain nu Michel Kardin, ödhe
Bengdt eller Olof Immoin öde
Säppälä
Samuell Säppäin nu Thomas Hyf:n
Sairalamekj
Erich Kåtilain nu Thomas Räpoin, öde
Sipilä
Olof Cnutsson nu Hardw: Sipain
Tannila
Peer Peerss: Kåndin
Telataipall
Peer Piedikein nu Lars d:o
Erich Hanska nu Mårten Hämäl:n
Olof Hålopain el: Mårt: Hämäl:n
Mattz Safwolain el:r Kardin
Tunnila
Pålack Föraren, nu Johan Pumal:n
And: Löpein nu Pumal:n
Greells Mäkäl:n el:r Mattz Bengtin
Jacob Hämäl:n nu Niells Parckin
Michel eller Jacob Turuin
Wätälä
Michell Jurfwain nu Tuchkain, öde

Sivu 1256DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wätäin nu Johan och And: Räposet
Ylisenaufwila
Anders el:r Brusius Aufwin
Hindrich Hintzain nu Simon
Johan Hellpi nu Hindrich Hintzain

Lähde:
Nide 8760
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021