AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1730

Sulkava maakirja 1730

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 1344DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aufwila
Johan eller Elias Hintzain
Samuel Aufwin nu Lieutnant Strählman
Erikala
Sahl Cap. Pistolkors Erfwingar
Johan eller Eskel Kankoin nu d:o Erfwingar
Mattz Erikain nu Dito Erfwingar
Haltula
Johan Parkin nu Erick Kilpelein
Anders Kårhoin nu Jacob d:o
Anders Parkoin nu Johan Parkins Encka
Johan Persson Ryhein
Hassula
Hendrich Luukoin nu Per Månoins Hustro
Lamain nu Mattz Andersson Reppoin
Hyfwerilä
And: Pard: nu Lieut: Böisman

Sivu 1346DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Heikurila
Anders Hakulin nu Thomas Thomass. Mietuin
Hintzala
Johan Johanss. nu Hendrich Hintzain
Idenlax
Joseph Grän nu qwatermest: Kajander
Joseph Månoin nu Furman Pistolkors
Eskell Lamain nu Hendrich Kårhoin
Gustaf Erichsson nu Befalningzman Hindr. Masalin
Kardila
Petter Perss. Håtaka nu Anders Nousiain
Johan Persson Hintzain nu Petter Hintzain
Måns Kardin nu Anders Aufwin
Jörren Pellin nu Johan Tärfwoins Hustro
Kaipola
Lars Seppein nu Anders
Jörr: Kåstiain nu Erich
Hendr. Hyfwein nu d:o Kåstiain
Per Kaipoin nu Häradskrif: Wjkberg

Sivu 1348DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hyfwein nu Philip Kårhoins Hustro
Johan Kaipains öde
Kaitais
Punnoin nu Adam Erikain
Petter Kaipoin nu Hendrich Asikain
Petter Karfwin nu Påhl Huckain
Kammoila
Lars Kammoin nu Mattz Hämäläin
Dafwid Ahoin el:r Philip Kårhoins öde
Anders Kuckoin nu Påhl Ohlss. Mäkäläin
Mattz Wänäläin nu Hendrich Ahoin
Johan Cuosmain nu Johan Ahoin
Olof Mäkäl: nu Per Wihaw:
Kåskutjerfwj
Anders Kammoin nu Per Mickoin
Kyrsywä
Johan Johanss. Kammoin
Karjulanmekj
Anders Häifwä nu Bruss: Pardain

Sivu 1350DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Pardain nu Abraham Matsson
Hendrich eller Anders Hatain nu Hendrich Kammoin
Grels Månsson nu Adam Hakulin
Bertell Månsson nu Mårten Pardain
Låhilax
Brussius Månsson nu Nils Hämäläin
Måns Lefwoin eller Jörren Kärfwin
Lukas Löppein nu Lars Waldoin
Petter Sinckoin nu Maria Naukaritar
Lingola
Philip Kårhoins Hustro
Läipämäkj
Samuel Lautiain nu Johan Lautiain
Hendrich Kanckuin nu Lars
Marala
Påhl Jumpain nu Mattz d:o
Mändyis
Petter Sallin nu Hendr. Turuin
Wihawain nu Th: Perss. Wäjal:n
Th: Wihaw nu Mårt: Mie: Hustro

Sivu 1352DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Kammoins öde
Johan Sallin nu Petter Matss. Wästerin
Anders Kaskin nu Benimin Biörn
Lars Kånstj nu Olof Dito
Petter Härkäs öde, nu D:o Olof Kånsti
Anders Luukoin nu Olof Sallin
Ninimekj
Anders Pernain nu Olof Pernain och Johan Parkin
Pardala
Pistolkors Erfwingar, nu Casseuren Johan Wadsten
Öfwerste Pistolkors Erf:r, nu d:o Casseur Wadsten
Pulckila
Wätäin eller Olof Tirroin, nu Anders Wasaras Hustro
Rauhanemj
Petter Leinoins eller Sacellan Molanders öde
Lars Hatain nu Anders Kärf:n
Lars el: Joh. Hatain nu Hendr. Såjkain
Rokonemi
Per Kardin nu Cap. Beckborg
Nils Kardin
Thom: Hanska nu Cap. Beckborg

Sivu 1354DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Kardin nu Cap. Beckborg för 1 Sk. och Swen Mattila för 1
Hans Hatain nu Johan Tärfwoin
Hendrich Heinoin nu Erich Sinckoin
Olof Råcka nu Beniam Paunoin
Rachkolantaipal
Lars Laakoin nu Jacob Summain
Lars Hämmäläin eller Jörren Taskin
Lars Ohlss. Kaipoin eller Olof Haltuin
Mårten Kammoin nu Jörren Taskins Hustro
Rotila
Petter Waldoin nu And: Rotins Hustro
Hendr. Philipss. nu Per Larsson Rotin
Tuchkoin nu Th: Hyfwein
Ryhälä
Hendrich Räppoin nu And.
Sulkawa
Claudius Molander Kyrck:
Olof Kåndin nu Erich Mickoin
Hendr. Kard: nu Förar: Barckhus

Sivu 1356DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lagdt under Prästebohlet
Sippikumbu
Lagdt under Cappelans Bohlet
Sippilä
Brusius Radikain nu Michel Hämmäläin
Bengt Immoin nu Mattz Pällin
Olof Cnutsson nu Anders Sipin
Säppälä
Samuel Säppein nu Samuel Sigfredsson d:o
Sairalamekj
Erich Kåtilain el:Thomas Roppoin
Tannila
Per Kåndin nu Corp: Harald Haraldson
Telataipal
Petter Piedkein nu Petter Peekoin?
Erich Hanska nu Mårten Hämäläin
Olof Holopain nu D:o Hämäl:
Mattz Safwolain nu Joh. Auf:
Tunnila
Johan Pumalain
Grels Mäkäl: nu Olof Bengtin
Jacob Hämäl: nu Nils Park:

Sivu 1358DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michel Turuin nu Grels Pöllein
Wätälä
Michel Jurfwain nu Olof Johanss. Wätäin
Wätäin nu Petter Repoin och Lars Parkoin
Ylisenaufwila
Anders Aufwin nu Sam: Aufwins Hustro
Hendrich Hintzain nu Mårt: Kammoin
Johan Helpe nu Hendrich Hintzain

Lähde:
Nide 8788
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021