AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1701 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1701

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Brusius Måns. (Låhilax) 861

Eskill (Erickala) 865

Gustaf Ehrsson (Idenlax) 859

Hindr: Peerson (Kardila) 859

Hindrich Mattzs. (Rokonemj) 862

Jören (Råtila) 863

Måns (Kardila) 860

Peer Ohlss: (Sulkawa) 863

Simon (Ylisenauf:) 864

AAlkuun

Ahoin

(Kammola) 860

Hind: (Råtila) 863

Ahonen

Hindrich (Kammola) 860

Alenius

Mårten (Hasula) 859

Auf:n

Samuell Peers: (Aufwila) 859

Aufwin

Anders (Ylisenauf:) 864

Brusius (Ylisenauf:) 864

BAlkuun

Bengdtin

Mattz (Tunnila) 864

CAlkuun

Cuosmain

Johan (Kammola) 860

EAlkuun

Erickain

Mattz (Erickala) 865

Peer (Kaitais) 860

FAlkuun

Fick

Olof (Idenlax) 859

HAlkuun

Hakul:

Greels Påhls. (Kariulamekj) 861

Hakulin

And:s (Heikurila) 859

Halloin

Mattz (Mendys) 862

Haloin

Joachim (Mendys) 861

Hammuin

(Rahkolantaipall) 863

Hana

Bert: (Låhilax) 861

Hanska

(Rokonemj) 862, (Rokonemj) 863

Erich (Telataipal) 864

Hatain

And:s (Rauhanemj) 862

Hans (Rokonemj) 862

Hindrich (Kariulamekj) 861

Joh: (Rauhanemj) 862

Johan (Halltula) 859, (Rauhanemj) 862

Lars (Rauhanemj) 862

Peer (Rokonemj) 862

Heikurin

Olof (Heikurila) 859

Heinoin

And:s (Kaipola) 860

Hindrich (Rokonemj) 863

Hellpi

(Rokonemj) 862

Joh: (Rokonemj) 862

Jör: (Ylisenauf:) 864

Mattz (Rokonemj) 862

Herkein

Peer (Mendys) 862

Hiellman

Måns (Rauhanemj) 862

Hintzain

(Rokonemj) 862

Hindrich (Ylisenauf:) 864

Johan (Aufwila) 859, (Hintzala) 859

Huckain

(Kaitais) 860

Hyfwein

Anders (Kaipola) 860

Hindrich Lars: (Kaipola) 860

Thomas (Säppälä) 864

Häif:

Christer Anders. (Kariulamekj) 861

Hämäl:n

(Tunnila) 864

Mårten (Telataipal) 864

Härkä

Joh: (Mendys) 861

IAlkuun

Immoin

Bengdt (Sipilä) 863

Olof (Sipilä) 863

JAlkuun

Jumpain

Påhl (Marala) 861

KAlkuun

Kaipain

Joh: (Kaipola) 860

Lars Ohls: (Rahkolantaipall) 863

Peer (Kaitais) 860

Kaipiain

Petter (Kaipola) 860

Kam:

Mårthen Mårthens. (Rahkolantaipall) 863

Kammoin

(Mendys) 861

And:s (Kammola) 860

Anders (Kåskjerfwj) 861

Johan Johans: (Kyrsyfwä) 861

Lars (Kammola) 860

Kanckoin

Hindrich Larss: (Läipämäkj) 861

Johan Hinderss: (Läipämäkj) 861

Kangain

Johan (Erickala) 865

Peer Anders. (Kammola) 860

Kardin

(Telataipal) 864

And:s (Rokonemj) 862

Hind: (Sulkawa) 863

Johan Peers: (Kardila) 859

Måns (Kardila) 859

Niells (Rokonemj) 862

Peer (Kardila) 859

Peer Ohlss: (Rokonemj) 862

Kietewein

(Ylisenauf:) 864

Kinnuin

Sigfredh (Kaipola) 860

Kiskin

Anders (Mendys) 862

Joh: (Mendys) 861

Kuck:

Michel (Pardala) 862

Kuckoin

And:s (Kammola) 860

Hindrich (Marala) 861

Kåndiain

Olof (Sulkawa) 863

Peer Larsson (Tannila) 864

Kånstj

Anders (Mendys) 862

Lars (Mendys) 862

Kårhoin

Philip Niellss: (Lingola) 861

Kårhåin

And:s (Halltula) 859

Jacob (Halltula) 859

Kåstiain

Hindrich (Kaipola) 860

Jöran (Kaipola) 860

Kåtil:n

Erich (Sairalamekj) 865

LAlkuun

Laf:

Måns (Låhilax) 861

Lakoin

Greels (Rahkolantaipall) 863

Lars (Rahkolantaipall) 863

Lamain

Christer (Hasula) 859

Eskill (Idenlax) 859

Lautiain

Mattz (Mendys) 862

Leijnoin

Peer (Rauhanemj) 862

Lijkain

Peer And:ss. (Råtila) 863

Lukoin

Hind: (Hasula) 859

Olof (Hasula) 859

Luukoin

(Mendys) 862

Löppein

Lars (Låhilax) 861

Luukas (Låhilax) 861

MAlkuun

Mack:

Luuk: (Låhilax) 861

Matil:

Peer (Sairalamekj) 865

Mollander

Anders (Sulkawa) 863

Mullj

Peer (Kaitais) 860

Månoin

Johan (Idenlax) 859

Påhl (Idenlax) 859

Mähein

Anders (Ninimekj) 862

Olof (Ninimekj) 862

Mähoin

Anders (Idenlax) 859

Mäkel:n

Olof (Kammola) 860

Mäkelein

Olof (Kammola) 860

NAlkuun

Nousiain

Anders (Mendys) 861

Nullp:

(Kåskjerfwj) 861

PAlkuun

Parckin

Anders (Haltula) 860

Pardain

Anders Greelss: (Hyfwerilä) 859

Brusius (Kariulamekj) 861

Greels (Tunnila) 864

Påhl Jacobs. (Kariulamekj) 861

Parkin

Johan (Halltula) 859

Niells (Tunnila) 864

Pernain

Anders (Ninimekj) 862

Olof (Sulkawa) 863

Piedick:

Thomas (Kaitais) 860

Pohial:n

Mårt: (Idenlax) 859

Pukoin

Anders (Telataipal) 864

Pöllein

Jöran (Kardila) 860

RAlkuun

Radick:

Thomas (Rahkolantaipall) 863

Radickain

Brusius (Sipilä) 863

Hindrich (Sulkawa) 863

Rautiain

(Kaipola) 860

Reponen

Thomas (Sairalamekj) 865

Rotin

Lars (Råtila) 863

Thomas (Råtila) 863

Ryhein

Eskill (Haltula) 860

Eskill el:r Joh: (Haltula) 860

Joh: (Haltula) 860

Råckain

Olof (Rokonemj) 863

Räponen

Mattz (Ryhälä) 863

Räppoin

Hind: Mårthens. (Ryhälä) 863

Räsein

Olof (Rokonemj) 862

SAlkuun

Safwol:n

Mattz (Telataipal) 864

Sallinen

Hind: (Mendys) 861

Peer (Mendys) 861

Sinkoin

Johan (Låhilax) 861

Peer (Låhilax) 861

Sipainen

Olof Cnuths: (Sipilä) 864

Såikain

Hindrich (Kaitais) 860

Säppe

Anders (Tunnila) 864

Säppein

Lars Larss: (Kaipola) 860

Samuell (Säppälä) 864

TAlkuun

Tijtain

And:s (Kaipola) 860

Tirroin

(Pulkila) 862

Olof (Kammola) 860

Tjta

(Rokonemj) 862

Tuhkain

Johan (Wätälä) 864

Turuin

Jacob (Tunnila) 864

Michel (Tunnila) 864

Tållck

Jören (Tunnila) 864

UAlkuun

Uckoin

Anders (Pardala) 862

Urf:n

Michel (Wätälä) 864

VWAlkuun

Wanhain

Olof (Kaipola) 860

Weijal:n

Hind: (Kammola) 860

Wichawain

Anders (Kammola) 860

Wihawain

Joh: (Mendys) 861

Johan (Mendys) 862

Mattz Mattzs. (Mendys) 861

Wkoin

(Sipikumbu) 863

Wänäl:n

Mattz Johans: (Kammola) 860

Wästerin

(Mendys) 862

Wätein

Anders Ohls: (Wätälä) 864

Jacob (Wätälä) 864

Mårthen (Pulkila) 862

 

Tässä luettelossa on 183 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023