AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1638 jousiluettelo ☰ 

Iisalmi jousiluettelo 1638

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idesalm

Båga Lengd


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 128

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
Pååll Påållsson Nissinen
Nijls Oluffson Nissinen
Oluff Oluffson Nissin:
Lars Larson Mackoinen
Hans Peeson Kerffwin:
Oluff Anderson Kiettuin:
Anders Oluffs. ibm Son
Oluff Påållson Kiettuin:
Thomas Oluffsson ibm Son
Anders Jonsson Partain:
Pååll Larsson Kiettuin:
Peer Larsson ibm B:r
Michell Oluffs. Partain:
Pååll Peerson Laakoin:
Matz Matzon Caupin:
Jons Matzon ibm B:r
Greels Philpusson SysterSon
Bertill Jonson Caupin:
Greels Jonsson ibm B:r
Eskill Jonsson Karakain:
Oluff Oluffson Kutilain:
Mårthen Oluffson ibm B:r
Anders Jonsson Kaarakain:
Anders Anderson ibm Son
Matz Matzon Colioin:
Oluff Oluffson Rynäin:
Michel Oluffs. ibm B:r
Hendrich Jundunen
Hindrich Huttuin:
Jacob Matzon Huttuin:
Peer Larsson Huttuin:
Anders Larsson ibm B:r
Lars Larsson Huttin:
Oluff O. Huttuin:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 129

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Anders Olufffson ibm B:r
Pååll Person Eskelin:
Anders Anderson Röncköi
Anders Anderson Huttuinen
Anders Matzon Kächköin:
Sigfred Sormuin:
Anders Peerson Pölläin:
Peer Peerson ibm B:r
Erich Peersson ibm B:r
Peer Oluffson Ryhäin:
Wincentius Anderson Röncköi
Nijls Anderson ibm B:r
Anders Anderson Pyllikäs
Marcus Jonson Huttuin:
Lars Oluffson Junduin:
Hendrich Matzon Hynyin
Greels Malinen Bolagzman
Anders Larson Heiskain:
Pååll Anderson ibm Son
Peer Peerson Partainen
Jons Peerson ibm B:r
Oluff Hemmingson Luttain:
Nijls Påållson Ulmainen
Christer Oluffson Ulmain:
Oluff Oluffson Tijkain:
Matz Matzon Asikain:
Matz Matzon ibm Son
Pååll Jonson Ulmain:
Peer Matzon Kächköin:
Peer Larson Kächköin:
Oluff O. Kächköin:
Jens Hanson Jääskeläin:
Eskill Oluffson Jääskeläin:
Nijls Anderson Jutin:
Nijls Nijllson Jutin: Son
Pååll Peerson Siffwoin:
Lars Hendrichss. Ollikain:
Bertill Hendrichsson ibm B:r
Hendrich Sipoin:
Jören ibm B:r
Peer Peerson Martikain:
Jören Peerson ibm B:r
Peer Staffanson Wäisäin:
Hans Staffanson ibm B:r
Erich Bertillson Rynäin:
Peer Person Sårsa
Pååll Ollson Ollikain:
Johan Påållson Cååsmain:
Lars Hemmingson Luckarin:
Peer Laarson ibm Son
Cååsma Cååsmason Cååsmain:
Nijls Cååsmason Cååsmain: Brodher
Sigfred Jonson Coppoin:
Michell Larson Hilduin:
Lars Anderson Peletin: Mogh
Clemett Clemettson Hilduin:
Swen Mårthenson Hilduin:
Jons Ollson Hilduin:
Peer Larson Ruotzalain:
Anders Larsson ibm B:r
Hindrich Person Korpi
Hindrich Ollson Rynäin:
Oluff Yletyin:
Hindrich Hanson Jääskeläin:
Hans Hanson ibm B:r
Matz Anderson Poikoin:
Erich Anderson ibm B:r
Matz Mårthenson Lappeteläin:
Anders Jörenson Partain:
Erich Iffwarson Rautapartain:
Johan Carllson Rautapartain:
Bertill Rautapartain:
Pååll ibm B:r
Peer Påållsson Rytköin:
Anders Peerson ibm Son
Peer Peerson Kärckäin:
Lars Oluffson Lippoin:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 130

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Staffan Anderson Utriain:
Bertill Peerson Utriain:
Nijls Oluffson Utriain:
Lars Eskillson Utriain:
Jose: Påållson Niskain:
Johan Påållson ibm B.
Lars Tossawainen
Hendrich Larson Lappalain:
Anders Peerson Ruotzalain:
Nijls Peerson ibm B:r
Påål Påållson Utriain:
Hendrich Harmainen
Hans Lars. Piedikäin:
Hindrich Sigfreds. Koffwalain:
Pååll Hindrichs. Räisäin:
Oluff Henderson ibm B.
Pååll Oluffson Nousiain:
Matz Anderson Tenhuin:
Matz Larson Saarain:
Hindrich Nijllson Piedikäin:
Oluff Larson Launoin:
Peer Hendrichs. Lappalain:
Hendrich Hind. ibm B.
Peer Philpusson Kijskin:
Pååll Påållson Konoin:
Caupe Staffanson Hyffwärin:
Oluff Peerson Hyffwärin:
Oluff Hinderson Hyffwärin:
Matz Caupison Hyffwärin:
Jons Ollson Kallio Kärckäin:
Peer Ollson ibm B:r
Oluff Oluffson ibm B:r
Thomas Ollson ibm B:r
Hendrich Ollson ibm B:r
Oluff Nijllson Kärckäin:
Peer Oluffson Kärckäin:
Gabriell Staffanson Hyffwärin:
Oluff Peerson Kärckäin:
Peer Person Kämäräin:
Matz Peerson ibm B.
Michell Michells. Partain:
Peer Mårthenson Lumbus
Lars Hindrichson Lumbus
Erich Larson Kirjoi
Oluff Peerson Kyffweläin:
Lars Michellson Partain:
Peer Påållson Hyffwöin:
Pååll Peerson ibm Son
Pååll Hintzason Tickain
Lars Hintzason ibm B:r
Pååll Jonson Partain:
Lars Jonson ibm B.
Wijsa Wijsason Kumbulain:
Pååll Peerson Partain:
Hindrich Påållson ibm Son
Lars Hind. Mäki Lappalain:
Peer Andersson Nijrain:
Nijls Anders. ibm B.
Oluff Peerson Martikain:
Axell Peerson ibm B.
Jacob Peerson Martikain:
Peer Ollson Martikain:
Christer Larson Martikain:
Hans Henderson Karpin:

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Jören Oluffsons Frelze

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 130

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Lars Jonson Remexin:
Jons Jonson Remexin:
Matz Anderson Remexin:

Vero- ja kruununtilat

Itselliset ♦ Inhyses Män

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 131

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Måns Jonson Nissin:
Anders Påållson Partain
Lars Matzon Nijrain:
Oluff Påållson Konoin:
Staffan Staffans. Condiain:
Lars Larson Lappalainen
Greels Pölläin:
Oluff Hujain:
Peer Linduin:
Lars Påållson Ollikain:
Lars Ollson Lappalain:
Anders A:r Luckarin:
Erich Ollson Kockarin:
Lars Person Lappalain:
Lars Kapain:
Peer Jonson Rytköin:

Yli-ikäiset ♦ Thesse Efter:ne är offwer 60 åhr

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 131

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Lars Ollson Mackoin:
Matz Greells. Caupin:
Anders Lars. Röncköi
Jons Pers. Ulmain:
Erich Pers. Colioin:
Thomas Colioin:
Lars Olls. Kächköin:
Matz Person Kächköin:
Lars Peerson Martikain
Hindrich Lars. Ollikain:
Peer Coosmas. Cååsmain:
Oluff Lars. Kutilain
Anders Nijlls. Nijrain
Oluff A. Huttuin
Matz Peerson Colioin
___ Biörn
Lars A Huttuin
Lars Outonen
Peer Jacob. Hyf___
Peer Peers. Martikain
Carll A. Partain
Erich Nissinen
Matz Hynyin:
Anders Ollikain
Pååll Hans. Cååsmain
Peer Ollikain Lompe
Anders A. Ryhäin
Peer Peers. Lappalin
Peer Lappalain Kijffweläin
Lars Kirjoi
Hintza Tickain:
Peer Keckoi
Peer Kämäräin:
Anders Kärkäin
Nijls ibm
Jöns Kaikoin:
Hans Rautiain:
Michell Philpus. Cåfwain:
Oluff A. Nousiain:
Mårthen Swens. Hilduin
Philpus Hyföin:
Michell Saikoin:
Michell Mich. ibm
And. Matzon Arffwuin:
A. Nijllss. Utriain:
Pååll Pafain:
Michell Hyföin:
Nijls Nijlls. Utriain:
A. A. Huttuin:
Matz Jacob. Huttuin
Marcus Marcusson ibm
Michel Pickarain:
Mårthen Lippoin:
Oluff Junduin:
Peer Peers. Härkäin:
Bertil Rynäin:
Hemming Ruotzalain
Peer Siffwoin:
Staffan Wäisäin:
Oluff Rautapartain

Nimismiehet ♦ Länsmän

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 131

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Bertill Hynyin:
Matz Bertillson S.
Lars Heiskain: stiuffson
Drengiar
Oluff Henson Partain:
Anders Olls. Kächköin:

Talolliset Pekka Ruotsalainen ♦ Peer Ruotzalain

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 131

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Nijls Peerson Son
Drengiar
Erich Larson Haapalain:
Anders Cååssmain:

Talolliset Eskeli Makkonen ♦ Eskill Mackoin:

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 131

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Pååll Eskillson Son
Drengiar
Michell Michellson Partain:
Anders Wijsason Partain: Drengiar

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1638, Rulla 611
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 128, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16371639

© Väinö Holopainen 2023