AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1648 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1648

Ruodutus- ja väenottoluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

AAlkuun

Asikainen

Madz Madzsson, (Ullmalaby) Ruotu 13, (Ulmalaby) Talolliset:Pois

CAlkuun

Colemainen

Eshill, (Pielawesi) Ruotu 8

Cuossmainen

Peeter Cuossmasson, (PaiuJärfwj) Talolliset:Pois

Cuåssmain

Peeter Cuåssmasson, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Cuåssmainen

Cuåssma Cuåssmasson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Johan Påålsson, (PaiuJärfwj) Ruotu 1

EAlkuun

Eshelinen

Pååll Persson, (SångaJärfwj) Ruotu 10

HAlkuun

Harmainen

Madz Henderss:, (Ångiwesij) Ruotu 4

Madz Hindrichzsson, (Ongiwesi) Väenottoluettelo

Heishainen

Anderss Larsson, (HärneJärfwj) Ruotu 12

Larss, (Palosby) Ruotu 12

Larss Persson, (Palosby) Ruotu 13

Heiskainen

Anderss Larsson, (Juumisby) Talolliset:Pois

Larss Persson, (Palohby) Talolliset:Pois

Hilduinen

Clemet, (Narfwanlax) Ruotu 3

Jönss Ollsson, (Narfwanlax) Ruotu 2

Michill Larsson, (Narfwanlax) Ruotu 2

Mårthen Swensson, (Narfwanlax) Ruotu 2

Hilli Lappalainen

Jönss Perss:, (Puråwesi) Ruotu 17

Huiainen

Olof Ollss, (Lambanjerfwj) Väenottoluettelo

Oluff Ollsson, (Lambanmäkj) Ruotu 6

Huttuin

Jass Jönsson, (Swanninmäkj) Ruotu 10

Madz Madzsson, (Swänninmäkkj) Talolliset:Pois

Marckuss Markusson, (Idensalmj) Talolliset:Pois

Markuss Jönsson, (Witaby) Ruotu 12

Huttuin eller Souru

Larss Jönss, (Swänninmäkkj) Talolliset:Pois

Huttuinen

Anderss Anderss:, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Anderss Andersson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Anderss Erichzson, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Anderss Erichzsson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Hindrich Larss:, (Swanninmäkj) Ruotu 10

Larss Larsson, (SångaJärfwj) Ruotu 11, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Larss Ollsson, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Marckus Jönsson, (Wijtala by) Talolliset:Pois

Matz Madzss:, (Swanninmäkj) Ruotu 10

Olof Ollsson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Oloff Ollsson, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Peer Andersson, (Witaby) Ruotu 12, (Wijtala by) Talolliset:Pois

Peer Jonsson, (Swänninmäkkj) Talolliset:Pois

Peer Jönsson, (Swanninmäkj) Ruotu 10

Peer Larsson, (Witaby) Ruotu 12

Hutuin

Markuss Markusson, (Idensalmiby) Ruotu 9

Hyfwerin

Nielss Staphansson, (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Staphan Persson, (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Hyfwerinen

Madz Hinderss:, (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Madz Hindrichzsson, (Niemisjerfwj) Väenottoluettelo

Madz Jacobsson, (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Oluf Hinderss:, (NiemisJärfwj) Ruotu 15

Hyfwärin

Madz Jacobsson, (NiemisJärfwj) Talolliset:Pois

Nielss Staphansson, (NiemisJärfwj) Talolliset:Pois

Olof Hindersson, (NiemisJärfwj) Talolliset:Pois

Staphan Persson, (NiemisJärfwj) Talolliset:Pois

IAlkuun

Ikåinen

Larss Påålsson, (Ollickalaby) Ruotu 1, (Ollickalaby) Talolliset:Pois

JAlkuun

Junduinen

Hindrich, (Puråwesi) Talolliset:Pois

Larss, (Puråwesi) Ruotu 17, (Puråwesi) Talolliset:Pois

Juudtinen

Hindrich, (Puråwesi) Ruotu 17

Juutinen

Olof Ollsson, (Salame) Talolliset:Pois

Oloff Ollsson, (SångaJärfwj) Ruotu 11

KAlkuun

Kainulainen

Larss Madzsson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Kanckuinen

Wijssa, (Luupålaby) Ruotu 15

Karakain

Eshill Jönsson, (Idensalmiby) Ruotu 9, (Idensalmj) Talolliset:Pois

Kauppinen

Bertill Jönsson, (Idensalmiby) Ruotu 9

Kechkoin

Anderss Ollsson, (Juurusby) Ruotu 12

Kechkoinen

Anderss Madss., (HärneJärfwj) Ruotu 12

Anderss Madzsson, (HärneJärfwj) Talolliset:Pois

Anderss Ollsson, (Salame) Talolliset:Pois

Olof Ollsson, (Ullmalaby) Ruotu 13, (Nerkå) Talolliset:Pois

Peer Larsson, (Ullmalaby) Ruotu 13

Peer Madzsson, (Ullmalaby) Ruotu 13

Kechköinen

Hindrich, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kerjeinen

Anderss Madzsson, (Ullmalaby) Ruotu 13

Kerkain

Jönss Ollsson, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kerkein

Olof Persson, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kerkeinen

Peer Peersson, (Heinämäkj) Ruotu 7

Kerkäin

Olof Nielss, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Oloff Persson, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Peer Ollss:, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Kettuin

Hindrich Påålsson, (Walkianiemj) Talolliset:Pois

Peer Larsson, (Walkianiemj) Talolliset:Pois

Kettuinen

Hindrich Pållsson, (Walkianen) Ruotu 9

Olof Pållss:, (Walkianen) Ruotu 9

Peer Larsson, (Walkianen) Ruotu 9

Kijshinen

Peer Philpusson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Kiskinen

Peer Philpusson, (Kiuruwesi) Talolliset:Pois

Kopåinen

Hanss Hindersson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Kornuinen

Olof Bengdtsson, (Pielawäsi) Talolliset:Pois

Kutilainen

Larss, (Puråwesi) Ruotu 17

Olof Ollsson, (Walkianen) Ruotu 9, (Walkianiemj) Talolliset:Pois

Kåckarinen

Erich, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kåfwolainen

Hindrich Sigfredss:, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Kåfwålain

Hindrich Sigfredss:, (Ångiwesij) Ruotu 4

Kålemainen

Eshill, (Pielawäsi) Talolliset:Pois

Kånåinen

Pååll, (Luupålaby) Ruotu 15

Kåppi (Ollikainen Kåppi)

Hindrich Persson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Kåppåinen

Sigfredh, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Kåpåinen

Hanss Hendersson, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Kårnuin

Olof Bengtsson, (Pielawesi) Ruotu 8

Kämäreinen

Peer, (Luupåla) Talolliset:Pois

Kämäräinen

Peer, (Luupålaby) Ruotu 15

Kärckeinen

Oloff Peersson, (Hautajerfwj) Väenottoluettelo

Käriäinen

Anderss Madzsson, (Nerkå) Talolliset:Pois

Kärkein

Thomass Ollsson, (KåliåJärwj) Ruotu 15

Kärkeinen

Jönss Ollsson, (HautaJärfwj) Talolliset:Pois

Olof Nielsson, (HautaJärfwj) Talolliset:Pois

Olof Peersson, (HautaJärfwj) Talolliset:Pois

Peer Ollsson, (HautaJärfwj) Talolliset:Pois, (KallioJärf.) Talolliset:Pois

Thomass Ollsson, (KallioJärf.) Talolliset:Pois

Kärkäinen

Peer Andersson, (KåliåJärwj) Ruotu 15

LAlkuun

Lapewätelain

Pååll Enwardzsson, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Lappalain

Erich Larsson, (Kiuruwesi) Ruotu 17, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Larss Madzsson, (Kiuruwesi) Ruotu 17, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Thomas Hindersson, (Kiuruwesi) Ruotu 17

Thomass Hindersson, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Lappalain (Mäki Lappalain)

Hindrich Larss:, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Lappalainen

Larss Olufzsson, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Olof Thomass:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Olof Thomasson, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Oloff Hinderss:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Peer Persson, (Puråwesi) Ruotu 17

Lappalainen (Hilli Lappalainen)

Jönss Perss:, (Puråwesi) Ruotu 17

Lappalainen (Mäkj Lappalainen)

Hind: Larss:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Lapwet: (Röncköi Lapwet:)

Pååll Erichsson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Lapwetelein

Madz Anderss:, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Madz Mårthenss:, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Pååll Endwardsson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Lapweteleinen

Anderss Perss:, (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Lapweteleinen (Rönckö Lapweteleinen)

Peer Erhss:, (Lapwelanmäkj) Talolliset:Pois

Lapweteläin (Rönköj Lapweteläin)

Påål Peersson, (Lapwetelenmäkj) Väenottoluettelo

Launoinen

Olof, (Sulkawa) Ruotu 14

Oloff, (Sulkawa) Talolliset:Pois

Lippoinen

Mårthen, (Heinämäkj) Ruotu 7

Olof, (Heinämäkj) Ruotu 7

Lippåinen

Olof, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

MAlkuun

Mardikainen

Jacob Persson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Martikain

Axell Persson, Sotilaaksi määrätty

Martikainen

Christer Larsson, (Ångiwesij) Ruotu 5, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Olof Persson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Peer Ollsson, (Ångiwesij) Ruotu 5, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Peer Peersson, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Peeter Peterss:, (Ångiwesij) Ruotu 3

Marttikainen

Axell Peersson, Irtolaiset:VäenO

Olof Peersson, (Ongiwesi) Väenottoluettelo

Mäki Lappalain

Hindrich Larss:, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Mäkj Lappalainen

Hind: Larss:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Mätinen

Hans, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

NAlkuun

Nijrain

Peer Anderss:, (Puråwesi) Ruotu 17

Nishainen

Anderss, (Pielawesi) Ruotu 7

Daniell Pållsson, (Pielawesi) Ruotu 7

Olof Larsson, (Pielawesi) Ruotu 8

Niskainen

Daniell Påålsson, (Pelawesi) Väenottoluettelo

Isack, (Pielawesi) Ruotu 7

Oloff Persson, (Ångiwesij) Ruotu 4

Nissinen

Jönss Jönsson, (Nissilä by) Ruotu 9, (Nissilä by) Talolliset:Pois

Jören, (HärneJärfwj) Ruotu 12, (HärneJärfwj) Talolliset:Pois

Månss Jönsson, (SångaJärfwj) Ruotu 10, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Olof Erichzsson, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Oloff Erichzsson, (Salame) Talolliset:Pois

Nousiainen

Oluff, (Sulkawa) Ruotu 13

Noussiain

Larss Ollsson, (Sulkawa) Väenottoluettelo

Nåusiainen

Larss Ollss:, (Sulkawa) Ruotu 13

OAlkuun

Ollickainen

Thomass, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Ollikainen

Anderss Pålsson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Jacob Jönsson, (Ollickalaby) Ruotu 1, (Ollickalaby) Väenottoluettelo

Jönss Peersson, (Ollickalaby) Talolliset:Pois

Jönss Persson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Larss Hindersson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Larss Påålsson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Pååll Ollsson, (Ollickalaby) Ruotu 1, (Ollickalaby) Talolliset:Pois

Thomass, (Ångiwesij) Ruotu 5

Ollikainen Kåppi

Hindrich Persson, (Ångiwesij) Ruotu 3

PAlkuun

Pachkoinen

Madz, (LambanJärfwj) Talolliset:Pois

Pardain

Anderss Johnasson, Sotilaaksi määrätty

Anderss Jönsson, (Walkianen) Ruotu 9

Anderss Pååösson, (Pelawesi) Väenottoluettelo

Hindrich Ifwarsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pardainen

Anders Pålsson, (Nissilä by) Ruotu 9

Hindrich Påålsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Johan Carellsson, (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Johan Carllss, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Larss, (SångaJärfwj) Ruotu 10, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Larss Michillss:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Michill, (Luupålaby) Ruotu 15, (Luupåla) Talolliset:Pois

Michill Olls:, (Walkianen) Ruotu 9

Michill Ollsson, (Walkianiemj) Talolliset:Pois

Pååll Jönsson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pååll Persson, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Pardanen

Anderss Jönsson, Irtolaiset:VäenO

Hindrich Påålsson, (Hapajerfwj) Väenottoluettelo

Pardoin

Hindrich Ifwarss:, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Parwiain

Peer Påålsson, (Pielawesi) Ruotu 8

Perhkäinen

Madz, (Lambanmäkj) Ruotu 6

Pickarainen

Michill, (Heinämäkj) Ruotu 6, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

Piedikäinen

Hindrich, (Sulkawa) Ruotu 14

Pietikäinen

Larss Larsson, (Ångiwesij) Ruotu 4

Pitkäinen

Larss Larsson, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Purdinen

Larss Andresson, Sotilaaksi määrätty

Puurdinen

Larss Andersson, Irtolaiset:VäenO

Pyllikös

Anders Anderss, (Witaby) Ruotu 12

Anderss Andersson, (Wijtala by) Talolliset:Pois

Pölläinen

Erich Peersson, (Sångajerfwj) Väenottoluettelo

Peer Peersson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Pöllöin

Erich Persson, (SångaJärfwj) Ruotu 10

Pööein

Peer Persson, (SångaJärfwj) Ruotu 10

RAlkuun

Rautaparda

Anderss Jorensson, (Pörsenmäkj) Talolliset:Pois

Anderss Jörenss:, (SagnaJärfwj) Ruotu 6

Erich Ifwarsson, (Porseumäkj) Ruotu 5, (Pörsenmäkj) Talolliset:Pois

Ruåtzalain

Nielss Persson, (Pielawesi) Ruotu 8

Ruåtzalainen

Anderss Larsson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Anderss Peerss:, (Ångiwesij) Ruotu 4

Nielss Peersson, (Ångiwesij) Ruotu 4

Ryhäinen

Peer Andersson, (Puråwesj) Väenottoluettelo

Peer Ollsson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Ryhöin

Jonss Andersson, (Puråwesi) Ruotu 17

Peer Anderss, (Puråwesi) Ruotu 17

Ryhöinen

Peer Ollsson, (SångaJärfwj) Ruotu 10

Rynäinen

Bertill, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Olof Ollsson, (Ångiwesi) Talolliset:Pois

Rynöinen

Bertill, (Ångiwesij) Ruotu 3

Hindrich Ollsson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Oloff Ollsson, (Ångiwesij) Ruotu 3

Rytkeinen

Peer Persson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Pååll, (Pielawäsi) Talolliset:Pois

Rytkäin

Hemming Hendersson, (Pielawesi) Ruotu 8

Peer Påålsson, (HautaJärfwj) Ruotu 14

Pååll Anderss:, Sotilaaksi määrätty

Rytkäinen

Peer Peersson, (Sulkawa) Talolliset:Pois

Peer Persson, (Pielawesi) Ruotu 8

Peer Påållsson, (Pielawäsi) Talolliset:Pois

Peer Påålsson, (Pielawesi) Ruotu 8

Ryttkäinen

Hindrich, (Pielawesi) Ruotu 8

Pååll, (Pielawesi) Ruotu 7

Ryttköin

Hemmingh Hindersson, (Pelawesi) Väenottoluettelo

Ryttköinen

Pååll Andersson, Irtolaiset:VäenO

Rönckö

Lars Andersson, (SagnaJärfwj) Ruotu 5

Rönckö Lapweteleinen

Peer Erhss:, (Lapwelanmäkj) Talolliset:Pois

Röncköi

Anderss Andersson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Madz Andersson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Röncköi Lapwet:

Pååll Erichsson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Röncköj

Anderss Anderss:, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Madz Anderss:, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Rönkö

Påål Persson, (Lapwetelänmäkj) Ruotu 5

Rönköj Lapweteläin

Påål Peersson, (Lapwetelenmäkj) Väenottoluettelo

SAlkuun

Saaroinen

Madz, (Sulkawa) Talolliset:Pois

Saikåinen

Pååll Michillsson, (LambanJärfwj) Talolliset:Pois

Sichwåinen

Pååll Persson, (Ollickalaby) Ruotu 1

Silfwenoin

Thomas Thomasson, (Sulkawa) Talolliset:Pois

Thomass Thomss:, (Sulkawa) Ruotu 14

Soikain

Michill Michillsson, (Lambanmäkj) Ruotu 6

Soikainen

Pååll Michillss:, (Lambanmäkj) Ruotu 6

Sonroinen

Madz, (Sulkawa) Ruotu 14

Souru (Huttuin eller Souru)

Larss Jönss, (Swänninmäkkj) Talolliset:Pois

Sutinen

Anders Persson, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Anderss Persson, (PaiuJärfwj) Talolliset:Pois

Nielss Andersson, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

Peeter Nielsson, (Paiujerfwj) Väenottoluettelo

Peter Nielsson, (PaiuJärfwj) Ruotu 2

TAlkuun

Tapanainen

Bertill, (Kiuruwesi) Ruotu 16, (HaapaJärfwj) Talolliset:Pois

Tenhuinen

Anderss, (Sulkawa) Ruotu 14

Tickainen

Hintza Påålss:, (Kiuruwesi) Ruotu 16

Peer Andersson, (Pielawesi) Ruotu 8, (Pielawäsi) Talolliset:Pois

Tijckainen

Oloff Ollsson, (Ullmalaby) Ruotu 13

Tuofwinen

Michill Michillss:, (Salameby) Väenottoluettelo

Tuofwoinen

Madz Michillsson, (Juumisby) Talolliset:Pois

Turuinen

Larss Anderss:, (SångaJärfwj) Ruotu 10

Larss Andersson, (SångaJärfwj) Talolliset:Pois

Tuåfwin

Madz Michillss:, (Juurusby) Ruotu 12

Michill Michilss:, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Tuåfwinen

Michill Ollss:, (SångaJärfwj) Ruotu 11

Tåssarinen

Larss, (Pielawesi) Ruotu 7

Pååll, (Pielawesi) Ruotu 8

UAlkuun

Ullmainen

Christer Ollsson, (Ullmalaby) Ruotu 13, (Ulmalaby) Talolliset:Pois

Ulmainen

Jönss Jönsson, (Ullmalaby) Ruotu 13, (Nerkå) Talolliset:Pois

Utriainen

Bertill Peersson, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

Bertill Persson, (Heinämäkj) Ruotu 7

Hindrich Nielss:, (Pielawesi) Ruotu 7

Hindrich Nielsson, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

Nielss Anderss:, (Heinämäkj) Ruotu 6

Pååll Eshillss:, (Heinämäkj) Ruotu 7

Pååll Eshillsson, (Heinämäkj) Talolliset:Pois

VWAlkuun

Wenttinen

Lars Hendrichzsonn, (Juurusby) Ruotu 12

Larss Hindrichzsson, (Salameby) Väenottoluettelo

Wäisäinen

Pååll Persson, (Ångiwesij) Ruotu 5

Staphan Persson, (Ångiwesij) Ruotu 5

Wätäinen

Hanss, (Heinämäkj) Ruotu 6

Tässä hakemistossa on yhteensä 284 nimeä

© Väinö Holopainen 2021