AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1685 nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1685

Ruodutusluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillsson, (Pörsänmäki) Ruotu 123_komp_6

Anders Jöransson, (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6

Erich Ifwarsson, Ruotu 106_komp_6

Hindrich Matsson, Ruotu 141_komp_6

Johan Johansson, Ruotu 43_komp_6

Lars Peerson, (Närckoby) Ruotu 139_komp_8

Matz Andersson, Ruotu 109_komp_6

Matz Laarss, (Palois) Ruotu 108_komp_6

Peer Peersson, Ruotu 94_komp_6, Ruotu 131_komp_6

Per, (Herneierfwi) Ruotu 34_komp_6

Påhl Ollss, Ruotu 134_komp_6

Påhl Olofsson, Ruotu 110_komp_6

Påhl Peersson, Ruotu 137_komp_6

Påhl Påhlsson, Ruotu 138_komp_6

Samuel Andersson, (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6

Thomas Peersson, Ruotu 103_komp_6

AAlkuun

Ackain

Michell, (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6

Asickain

Matz Anderss, Ruotu 134_komp_6

CAlkuun

Colemåin

Påhl Bertillss, (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6

Collemoin

Bertill, (Ruotanmäki) Ruotu 97_komp_6

Collioinen

Bertill Matss, (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6

Peer Matsson, (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6

Comulain

Jacob Jacobss, (Sälewaby) Ruotu 24_komp_6

Cumbul:n

Jöns Wijsasson, (Pårowesi) Ruotu 138_komp_6

Cumbulain

Anders, (Haiaisby) Ruotu 130_komp_6

Peer, (Pårowesi) Ruotu 44_komp_6

Wijssa, (__iosby) Ruotu 121_komp_6

Cuåssmain

Johan Peersson, (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8

Johan Påhlsson, (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8

Peer Cuåssmason, (Karfwasalmj) Ruotu 130_komp_8

Peer Peerson, Ruotu 127_komp_8

Peer Peersson, (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8

Påhl Påhlsson, (Koppoila) Ruotu 134_komp_8

Cuåssmainen

Peer Cuåssmass, (Karfwasalmi) Ruotu 101_komp_6

EAlkuun

Eskelin

Eskell Matsson, (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6

Påhl Matss, (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6

Eskelinen

Niels Peerss, (Wechmasierfwi) Ruotu 107_komp_6

Påhl Peersson, (Wächmasierfi) Ruotu 24_komp_6

HAlkuun

Hakarin

Peer Larss, Ruotu 112_komp_6

Haloin

Philip Philipssonn, Ruotu 45_komp_6

Haloinen

Peer Jacobsson, (Warpaiss) Ruotu 33_komp_6

Påhl, Ruotu 96_komp_6

Hapalain

Erich Sigfredss, Ruotu 39_komp_6

Harickain

Oloff, (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6

Heinoin

Erich, (Ullmala) Ruotu 109_komp_6

Heiskain

Bertill, (Paloisby) Ruotu 140_komp_6

Jeremias, (Kårpijerfwi) Ruotu 95_komp_6

Jöns, (Jumisby) Ruotu 33_komp_6

Jöns Laarss, (Palois) Ruotu 108_komp_6

Påhl Anderss, Ruotu 102_komp_6

Hetain

Oloff Hartwichsson, Ruotu 111_komp_6

Hilduin

Grels Jöranss, Ruotu 95_komp_6

Iffwar Swenson, (Narfwanlax) Ruotu 129_komp_8

Johan Jönson, (Narfwanlax) Ruotu 129_komp_8

Mårten, (Koppoila) Ruotu 134_komp_8

Niels Jönson, (Narwanlax) Ruotu 140_komp_8

Hillduin

Johan Johanss, Ruotu 111_komp_6

Niels Michellson, (Narfwanlax) Ruotu 125_komp_8

Hilli

Jöns, (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6

Peer Jönsson, (Sukewaby) Ruotu 46_komp_6

Hillj

Matz Jönnsson, (Sukewa) Ruotu 133_komp_6

Hirfwoin

Hans Hanson, Ruotu 128_komp_8

Hoffrenius

Hindrich, (Walkeaisby) Ruotu 26_komp_6

Hujain

Michell Olofsson, Ruotu 130_komp_6

Hujainen

Oloff, (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6

Huskain

Lars Bertillss, Ruotu 140_komp_6

Huttuin

Anders Anderss, (Kilpisari) Ruotu 135_komp_6

Anders Peerss, (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6

Erich Erichsson, Ruotu 93_komp_6

Hindrich Jönsson, (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6

Jacob, (Wijtaby) Ruotu 34_komp_6

Johan, (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6

Johan Jacobss, Ruotu 46_komp_6

Jöns, (Svennimäki) Ruotu 92_komp_6

Jöns Markuss, (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6

Laars Larsson, (Sångaierfwi) Ruotu 30_komp_6

Matz Matzss, (Svennimäki) Ruotu 92_komp_6

Matz Peersson, (Swenimäki) Ruotu 133_komp_6

Michell Larss, (Rutacko) Ruotu 31_komp_6

Niels Matsson, (Swenimäki) Ruotu 133_komp_6

Oloff, (Oinasierfwi) Ruotu 134_komp_6

Oloff Marckuson, (Kilpisari) Ruotu 137_komp_8

Peer Erichsson, (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6

Peer Oloffss, (Oinasierfwi) Ruotu 31_komp_6

Påhl Anderss, (Wijta) Ruotu 135_komp_6

Påhl Olofson, (Häinämäkj) Ruotu 136_komp_8

Thomas Jönsson, (Ruotanmäki) Ruotu 138_komp_6

Huttuinn

Markus, (Rutackå) Ruotu 94_komp_6

Hyfwein

Oloff Staffanss, (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6

Hyfwerin

Matz Jacobss, Ruotu 43_komp_6

Niels Nielsson, Ruotu 104_komp_6

Oloff Staffanss, (Niemisierfwi) Ruotu 137_komp_6

Påhl Oloffsson, Ruotu 27_komp_6

Hyfwerinen

Gabriell, (Ossmangi) Ruotu 116_komp_6

Jacob Matss, (Niemisby) Ruotu 43_komp_6

Oloff Henders, (Niemisierfwi) Ruotu 128_komp_6

Hyfwäin

Jacob Laarsson, Ruotu 24_komp_6

Hynnin

Bertill Henderss, (Jumisby) Ruotu 95_komp_6

Bertill Matss, (Palois) Ruotu 96_komp_6

Lars Mattzon, (Pallois) Ruotu 137_komp_8

IAlkuun

Ihalain

Johan, (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6

Ikoin

Laars Påhlsson, (Ollickala) Ruotu 111_komp_6

Innoin

Peer Erichssonn, Ruotu 41_komp_6

JAlkuun

Jatinen

Staffan, Ruotu 133_komp_6

Junduin

Laars Larss, (__iosby) Ruotu 121_komp_6

Oloff Laarss, (__iosby) Ruotu 121_komp_6

Peer Larsson, (Påråwesi) Ruotu 121_komp_6

Jutinen

Oloff, (Jumisby) Ruotu 95_komp_6

Jäskeläin

Hans Hinderss, (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6

Niels Ollsson, Ruotu 117_komp_6

KAlkuun

Kackinen

Markus, (Ullmala) Ruotu 36_komp_6

Kaickoin

Jöns Eskellss, (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6

Kaikoin

Peer Eskellsson, (Niemisierfwi) Ruotu 137_komp_6

Kaikoinen

Eskell, (Niemisby) Ruotu 43_komp_6

Kainul:

Peer Jacobss, (Rutackå) Ruotu 94_komp_6

Karakain

Anders, (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6

Johan, (Idensallmiby) Ruotu 131_komp_6

Karfwoinen

Mårten, (Idensallmiby) Ruotu 32_komp_6

Karhuin

Påhl, (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6

Karialain

Simon Påhlson, Ruotu 140_komp_8

Karppinen

Jacob Hinderssonn, (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6

Katainen

Oloff, (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8

Oloff Oloffson, (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8

Kauppinen

Bertill Jönss, (Kauppila) Ruotu 28_komp_6

Christer, (Kauppila) Ruotu 27_komp_6

Grels, (Kauppila) Ruotu 28_komp_6

Michell, (Kauppila) Ruotu 27_komp_6

Niels Matss, Ruotu 124_komp_6

Påhl Michellss, Ruotu 92_komp_6

Kechköin

Anders Laarss, (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6

Laars Laarsson, (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6

Peer Mattzson, Ruotu 138_komp_8, (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8

Peer Wisasson, Ruotu 37_komp_6

Kecköin

Johan Peersson, (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6

Keinen

Johan, (Läppälax) Ruotu 130_komp_8

Keinon

Hans Olofson, Ruotu 137_komp_8

Keinonen

Michell Matss, Ruotu 33_komp_6

Kejoin

Påhl Matsson, Ruotu 98_komp_6

Kenckyin

Jöns Larss, (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6

Kenckyinen

Oloff Jönsson, (Pardala) Ruotu 39_komp_6

Ketewäin

Peer Peerss, Ruotu 139_komp_6

Kettuin

Bertill Henderss, (Nissilä) Ruotu 27_komp_6

Johan Oloffsson, (Walkeais) Ruotu 39_komp_6

Mårten Oloffss, Ruotu 29_komp_6

Oloff Anderss, (Wieremä) Ruotu 26_komp_6

Peer Oloffsson, (Walkeais) Ruotu 39_komp_6

Påhl Påhlsson, (Walkeaisby) Ruotu 26_komp_6

Thomas, (Walkeais) Ruotu 39_komp_6

Kettuin (Pulcka Kettuin)

Anders, (Walkeaisby) Ruotu 131_komp_6

Oloff Anderss, (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6

Kettuinen

Anders, (Wieremä) Ruotu 131_komp_6

Påhl Hindrichss, (Wieremä) Ruotu 42_komp_6

Kijskinen

Daniel, (Idensalmi) Ruotu 124_komp_6

Philip, (Kiuruwesi) Ruotu 97_komp_6

Knutj

Matz Hindersson, Ruotu 125_komp_6

Kockoin

Matz Erichss, (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6

Kockoinen

Niels, (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6

Kopoin

Philipus Laarss, (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6

Kuockain

Lars Laarsson, Ruotu 38_komp_6

Kurfwinen

Hans, (Wieremä) Ruotu 132_komp_6

Kutilain

Lars Peersson, Ruotu 141_komp_6

Mårten, (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6

Oloff, (Pardala) Ruotu 124_komp_6

Peer, (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6

Kåckarin

Oloff Erichson, (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8

Oloff Oloffson, (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8

Kåckoinen

Hindrich, (Wieremä) Ruotu 42_komp_6

Kållioin

Matz Matssonn, Ruotu 28_komp_6

Kånoin

Oloff Påhlss, (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6

Peer, Ruotu 126_komp_6

Påhl, (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6

Kårhoin

Christer Nielsson, Ruotu 100_komp_6

Sigfred, (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6

Kårpinen

Påhl Påhlsson, Ruotu 139_komp_6

Kächköin

Christer Olofsson, Ruotu 99_komp_6

Erich Olofss, Ruotu 108_komp_6

Käckoin

Matz Peerss, Ruotu 128_komp_6

Kämäräin

Jacob Peersson, Ruotu 44_komp_6

Kämäräinen

Peer, (Luupoeby) Ruotu 122_komp_6

Kärckein

Johan Laarss, Ruotu 120_komp_6

Laars Thomass, (Källliojärwi) Ruotu 116_komp_6

Kärckeinn

Peer Peersson, (Hautaierfwi) Ruotu 128_komp_6

Kärckäin

Anders Peerson, (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8

Jöns, (Hautaierfwi) Ruotu 128_komp_6

Jöns Oloffsson, (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6

Mårten, (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6

Oloff Oloffss, (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6

Peer Oloffss, (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6

Påhl Johannss, (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6

Kärckäin (Pöxi Kärckäin)

Peer Olofss, (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6

Käriäin

Anders Hämingson, (Närckoby) Ruotu 139_komp_8

Påhl Anderss, (Nerkoby) Ruotu 98_komp_6

Kärkein

Lars Hindrichss, (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6

Thomas Larsson, Ruotu 116_komp_6

Thomas Thomass, (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6

Kättuin

Laars, (Idensallmiby) Ruotu 131_komp_6

LAlkuun

Laitinen

Johan Johansson, Ruotu 32_komp_6

Lars, (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8

Lamain

Michel Hinderss, Ruotu 138_komp_6

Lappal:

Laars Johansson, Ruotu 93_komp_6

Lappal:n

Hindrich Henderss, (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6

Hindrich Olofss, (Kiuruwesi) Ruotu 137_komp_6

Lars Hinderss, (Ruotanmäki) Ruotu 97_komp_6

Lappalain

Erich, (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6

Hans Hendersson, (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6

Hindrich Peerss, (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6

Jöns Hindrichss, (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6

Lars Larson, (Läppälax) Ruotu 131_komp_8

Matz Matss, (Ruotanmäki) Ruotu 44_komp_6

Michell, (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6

Peer, (Ruotanmäki) Ruotu 44_komp_6, (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6

Peer Hindrichss, (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6

Thomas Hinderss, Ruotu 129_komp_6

Lappel:

Peer Mårtenss, (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6

Lappweteläin

Anders, (Ullmala) Ruotu 109_komp_6

Lapwetel:

Olof Erichson, Ruotu 135_komp_8

Lapwetelein

Anders Larson, (Lapwätälämäkj) Ruotu 135_komp_8

Enwaldh, (Läppälax) Ruotu 130_komp_8

Jöran Matss, (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6

Påhl Cnutson, (Leppelax) Ruotu 140_komp_8

Påhl Påhlsson, (Läppälax) Ruotu 130_komp_8

Lapwätäla:

Niels Anderson, (Ullmala) Ruotu 137_komp_8

Launoi

Johan, (Salmiärfwi) Ruotu 106_komp_6

Lefwäskin

Peer Simonson, Ruotu 139_komp_8

Leskinen

Matz Peerss, Ruotu 107_komp_6

Peer, (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6

Linduin

Michell, (Ongiwessi) Ruotu 126_komp_8

Lippoin

Eskell, (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8

Mårten, (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8

Oloff, (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8

Lippon

Laars Eskellson, Ruotu 133_komp_8

Lipponen

Olof, Ruotu 132_komp_8

Luckarin

Johan Erichson, (Luckarilla) Ruotu 140_komp_8

Luckarinen

Hemmingh, (Luckarila) Ruotu 112_komp_6

Laars Laarss., (Luckarila) Ruotu 112_komp_6

Lars Andersson, (Löytynmäki) Ruotu 103_komp_6

Peer Laarss, (Luckarila) Ruotu 112_komp_6

Lydickäin

Anders Påhlsson, Ruotu 115_komp_6

Läpwäteläin

Lars Martenss, (Läppwätelenmäki) Ruotu 100_komp_6

MAlkuun

Mackoin

Påhl Eskellss, (Salami) Ruotu 42_komp_6

Mackoinen

Eskell, (Salami) Ruotu 125_komp_6

Hans, (Salami) Ruotu 125_komp_6

Laars, (Salami) Ruotu 42_komp_6

Matz, (Salamiby) Ruotu 132_komp_6

Peer Peersson, (Salamiby) Ruotu 132_komp_6

Marain

Påhl Thomass, Ruotu 113_komp_6

Martickain

Christer Larss, (Martickala) Ruotu 98_komp_6

Jacob, (Ollickala) Ruotu 99_komp_6

Johan, (Martickala) Ruotu 99_komp_6

Peer Ohlss, (Martickala) Ruotu 98_komp_6

Peer Persson, (Ollickala) Ruotu 45_komp_6

Martickainen

Cassper, (Nerkoby) Ruotu 110_komp_6

Martikain

Jören Peerson, (Ållikala) Ruotu 140_komp_8

Mustoin

Michell Jacobss, (_sämäki) Ruotu 132_komp_6

Myckäin

Peer Erichsson, (Narfwanlax) Ruotu 125_komp_8

Mätäinen

Anders, (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8

Mötöinen

Oloff Anderss, (Sångaierfwi) Ruotu 30_komp_6

NAlkuun

Nirainen

Peer, (Pårowesi) Ruotu 44_komp_6

Niskain

Anders, (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6

Isack, (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6

Johan, (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6

Laars Johanss, (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6

Oloff Laarss, (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6

Peer Oloffsson, (Niemisby) Ruotu 43_komp_6

Påhl Johanss, (Niemisierfwi) Ruotu 128_komp_6

Nissin

Niels Jöranss, (Herneierfwi) Ruotu 33_komp_6

Nissinen

Erich Oloffsson, (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6

Laars Oloffsson, (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6

Matz, (Nissilä) Ruotu 133_komp_6

Niels Johanss, (Nissilä) Ruotu 27_komp_6

Niels Påhlsson, Ruotu 133_komp_6

Oloff Ohlsson, (Säläwä) Ruotu 139_komp_6

Påhl Johansson, (Nissilä) Ruotu 125_komp_6

Påhl Oloffss, (Nissilä) Ruotu 27_komp_6

Påhl Påhlsson, (Nissilä) Ruotu 125_komp_6

Nousiain

Påhl Laarss, (Niskalansalo) Ruotu 35_komp_6

Nousiainen

Staffan, (Sulkawa) Ruotu 127_komp_6

Nåusiain

Oloff Larson, (Sullkawa) Ruotu 141_komp_8

OAlkuun

Oialain

Oloff, (Hapaierfwi) Ruotu 118_komp_6

Ollickain

Anders, (Ollickala) Ruotu 45_komp_6

Bertill, (Ollickala) Ruotu 45_komp_6

Hindrich Bertillss, (Ollickala) Ruotu 37_komp_6

Johan Peerss, (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6

Johan Påhlss, (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6

Oloff Påhlss, (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6

Påhl Oloffss, (Kifwisto) Ruotu 111_komp_6

Ollikain

Oloff Thomason, (Läppälax) Ruotu 131_komp_8

Staffan Staffanss, (Lapwätälämäki) Ruotu 140_komp_6

Thomas Oloffson, Ruotu 131_komp_8

Owaskin

Oloff Påhlsson, Ruotu 97_komp_6

PAlkuun

Pardain

Anders Påhlss, Ruotu 137_komp_6, (Kiuruwesi) Ruotu 137_komp_6

Bertell Bertellson, (Pörsänmäkj) Ruotu 139_komp_8

Bertill Påhlss, Ruotu 127_komp_6

Bertill Påhlsson, (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6

Carl Larsson, (Laakaby) Ruotu 24_komp_6, Ruotu 135_komp_6

Erich Larsson, (Pörsenmäki) Ruotu 140_komp_6

Hindrich Bertillss, Ruotu 95_komp_6

Hindrich Erichss, (Wechmasierfwi) Ruotu 107_komp_6

Hindrich Hinderss, (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6

Hindrich Oloffsson, Ruotu 34_komp_6

Johan Carlsson, (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6

Jöns Jönson, (Tommamäkj) Ruotu 141_komp_8

Jöran Michellss, (Luåpoeby) Ruotu 126_komp_6

Laars Hindrichss, (Pardala) Ruotu 29_komp_6

Laars Michelss, (Luupoeby) Ruotu 138_komp_6

Laars Påhlsson, (Pardala) Ruotu 29_komp_6

Lars Michellss, (Hapaierfwi) Ruotu 138_komp_6

Oloff Ohlss, (Päsmäri) Ruotu 93_komp_6

Peer Hindrichss, (Pardala) Ruotu 29_komp_6

Peer Jönsson, (Kiuruwesi) Ruotu 97_komp_6

Peer Laarsson, (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6

Peer Marckuson, (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8

Påhl Erichss, (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6

Påhl Hindersson, (Hapaierfwi) Ruotu 130_komp_6

Påhl Olofss, (Pörsenmäki) Ruotu 100_komp_6

Pardainen

Eskell, (Pardala) Ruotu 29_komp_6

Johan, (Herneierfwi) Ruotu 33_komp_6

Peer, (Warpais) Ruotu 135_komp_6

Parfwiain

Matz Hinderss, Ruotu 121_komp_6

Parkinen

Johan, (_yttköläby) Ruotu 136_komp_6

Parkoi

Påhl Andersson, (Ollickala) Ruotu 37_komp_6

Pesoin

Niels Påhlsson, Ruotu 123_komp_6

Pesoinen

Erich Oloffss, (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6

Isack, (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6

Jöns, (Hapaierfwi) Ruotu 119_komp_6

Oloff Ohlssonn, Ruotu 118_komp_6

Piedickain

Hindrich Anders, (Sulkawa) Ruotu 106_komp_6

Hindrich Nielss, (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6

Oloff Hindrichson, (Sullkawa) Ruotu 141_komp_8

Peer Laarsson, (Waraslax) Ruotu 114_komp_6

Påhl Nielsson, (Sulkawa) Ruotu 106_komp_6

Piedickäin

Hindrich Anderss, Ruotu 105_komp_6

Niels Hinderss, Ruotu 122_komp_6

Påhl Påhlss, Ruotu 106_komp_6

Piedikäin

Erich Mattzson, Ruotu 125_komp_8

Pira

Påhl Påhlson, Ruotu 141_komp_8

Poikoin

Matz Philipss., (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6

Philip Philipsson, Ruotu 40_komp_6

Pulcka Kettuin

Anders, (Walkeaisby) Ruotu 131_komp_6

Oloff Anderss, (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6

Pulkinen

Anders, Ruotu 131_komp_6

Hindrich Olofsson, Ruotu 25_komp_6

Puruinen

Peer, (Wianda) Ruotu 126_komp_8

Pyllickas

Anders, (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6

Pyllikes

Peer Anderss, (Kilpisari) Ruotu 135_komp_6

Pöllein

Anders Peerss, (Rutacko) Ruotu 31_komp_6

Matz Peerss, Ruotu 94_komp_6

Påhl Andersson, Ruotu 31_komp_6

Pöxi Kärckäin

Peer Olofss, (Hautaierfwi) Ruotu 129_komp_6

RAlkuun

Rahuin

Oloff Matsson, Ruotu 132_komp_6

Rajalain

Anders, (Källiojerfwi) Ruotu 115_komp_6

Rautaparda

Philipus, (Lapwätälämäki) Ruotu 113_komp_6

Reisein

Jacob, (Waraslax) Ruotu 114_komp_6

Relheinen

Anders, (Löytymäkj) Ruotu 133_komp_8

Remes

Anders, (Remexelä) Ruotu 122_komp_6

Peer Larsson, (Remexälä) Ruotu 140_komp_6

Peer Matsson, (Remexelä) Ruotu 32_komp_6

Påhl Johanss, (Remexelä) Ruotu 122_komp_6

Rickinen

Johan, (Laakaby) Ruotu 139_komp_6

Rissainen

Thomas, (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8

Roifwas

Johan Nielsson, (Säläwä) Ruotu 95_komp_6

Rotzalain

Jöran Laarss, Ruotu 30_komp_6

Niels Peersson, Ruotu 101_komp_6

Ruotzalain

Brusius, (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6

Jacob, (Luckarila) Ruotu 112_komp_6

Peer Erichsson, (Waraslax) Ruotu 114_komp_6

Ruåtzalain

Anders Larson, (Koppoila) Ruotu 134_komp_8

Erich Erichson, (Waraslax) Ruotu 141_komp_8

Hemmingh, (Pajuierfwi) Ruotu 128_komp_8

Hendrich, (Koppoila) Ruotu 129_komp_8

Mattz Peersson, (Ongiwessi) Ruotu 126_komp_8

Peer Nielsson, (Koppoila) Ruotu 129_komp_8

Påhl Hinderson, (Ongiwessi) Ruotu 125_komp_8

Påhl Nielsen, (Ongiwessi) Ruotu 125_komp_8

Ryhein

Anders Staffanss, (Ryhäläby) Ruotu 92_komp_6

Peer Oloffsson, (Rutacko) Ruotu 30_komp_6

Ryheinen

Staffan Anderss, (Ryhäläby) Ruotu 28_komp_6

Ryhäin

Oloff Anderss, (Sångaierfwwi) Ruotu 134_komp_6

Ryniäin

Bertell, (Karfwasalmj) Ruotu 131_komp_8

Rynäin

Bertell Hindersson, (Leppälax) Ruotu 135_komp_8

Erich Bertellson, (Karfwasalmj) Ruotu 131_komp_8

Rytkein

Laars Hinderss, Ruotu 119_komp_6

Rytkin

Elias Hemmingss, Ruotu 104_komp_6

Rytkinen

Hemming, (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6

Matz, (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6

Rytköin

Hindrich, (Wianda) Ruotu 126_komp_8

Johan Anderss, (Taipall) Ruotu 41_komp_6

Lars Peersson, (Rytkyby) Ruotu 106_komp_6

Peer Påhlsson, (Taipall) Ruotu 41_komp_6

Påhl Anderss, (Taipall) Ruotu 41_komp_6

Rytkön

Anders, (Häinämäkj) Ruotu 133_komp_8

Råkålain

Isack Isacksson, Ruotu 42_komp_6

Rönckö

Johan Matss, (Rutackå) Ruotu 94_komp_6

Röncköi

Johan Nielss, (Rutacko) Ruotu 31_komp_6

Röncköj

Laarss Wijsasson, (Rutacko) Ruotu 30_komp_6

Röngä

Påhl Persson, (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6

Rönkä

Anders Anderss, (Songajerfwi) Ruotu 93_komp_6

Rönköj

Niels Staffanss, Ruotu 103_komp_6

Peer Larsson, (Rutackå) Ruotu 94_komp_6

SAlkuun

Saickoin

Hans, (Lambawäsi) Ruotu 117_komp_6

Påhl Hansson, Ruotu 35_komp_6

Saickoinn

Michell, (Lambawäsi) Ruotu 123_komp_6

Saikoin

Larss Larson, (Lambawässj) Ruotu 136_komp_8

Sarain

Anders Matsson, (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6

Saxa

Peer Oloffssonn, (Niemisby) Ruotu 43_komp_6

Sichwoin

Lars Larson, Ruotu 134_komp_8

Sifwoin

Hindrich Påhlson, (Ållikala) Ruotu 139_komp_8

Sinius

Johan, (Ullmala) Ruotu 36_komp_6

Sirwoin

Påhl Peerss, (Ollickala) Ruotu 99_komp_6

Siwoin

Peer Peersson, (Ollickala) Ruotu 45_komp_6

Sonninen

Niels Larss, (Ollickala) Ruotu 99_komp_6

Sormuin

Cnut, (Säläwäby) Ruotu 102_komp_6

Oloff, (Löytynmäki) Ruotu 25_komp_6

Thomas Thomass, (Säläwä) Ruotu 139_komp_6

Spanninen

Anders, (Idensalmiby) Ruotu 141_komp_6

Suomalain

Michell, (Ryhäläby) Ruotu 92_komp_6

Sutinen

Anders, (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6

Matz Nielsson, (Sutelaby) Ruotu 38_komp_6

Peer Nielsson, (Koppoila) Ruotu 134_komp_8

Swenninen

Hindrich Oloffss, (Swennimäki) Ruotu 46_komp_6

Sårålain

Peer Jönsson, (Kilpisaari) Ruotu 96_komp_6

TAlkuun

Tenhuin

Påhl Matsson, (Sulkawa) Ruotu 105_komp_6

Tiain

Niels Hindrichss, (Kuiwaniemi) Ruotu 41_komp_6

Tickain

Oloff Michellss, (Källliojärwi) Ruotu 116_komp_6

Påhl Erichsson, (Tommamäki) Ruotu 127_komp_6

Påhl Hindrichss, (Kiuruwesi) Ruotu 129_komp_6

Tickainen

Erich, (Waraslax) Ruotu 114_komp_6

Laars, (Kiuruwesi) Ruotu 120_komp_6

Tickoin

Anders Hinderss, Ruotu 120_komp_6

Tijain

Lars Nielsson, (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6

Tijkain

Christer Oloffss, (Ullmala) Ruotu 108_komp_6

Tijkainen

Oloff Ollssonn, (Ullmala) Ruotu 109_komp_6

Oloff Påhlssonn, (Ullmala) Ruotu 109_komp_6

Tirinen

Carl, (Wieremä) Ruotu 26_komp_6

Tofwinen

Staffan, (Laakaby) Ruotu 24_komp_6

Toufwinen

Michell Michelss, (Wechmasierfwi) Ruotu 139_komp_6

Peer Jörenss, (Päsmäri) Ruotu 107_komp_6

Peer Michellss, (Päsmäri) Ruotu 107_komp_6

Tåifwain

Markus, (Ollickala) Ruotu 37_komp_6

Peer Hinderson, Ruotu 129_komp_8

Staffan, (Ollickala) Ruotu 37_komp_6

Tåloinen

Mattz, (Pajuierfwi) Ruotu 127_komp_8

Tåppinen

Matz, (Idensalmiby) Ruotu 142_komp_6

Tåssawain

Anders, (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6

Johan Michellss, (Kuiwaniemi) Ruotu 103_komp_6

Påhl Laarss, (Pielawesi) Ruotu 104_komp_6

UAlkuun

Ullmain

Christer Oloffss, (Ullmala) Ruotu 108_komp_6

Jöns Jönson, (Ullmala) Ruotu 137_komp_8

Jönss Påhlson, (Ullmala) Ruotu 138_komp_8

Laars Laarsson, Ruotu 36_komp_6

Peer Jönsson, (Ullmala) Ruotu 36_komp_6

Påhl Påhlsson, (Ullmala) Ruotu 36_komp_6

Utriain

Påhl Niehlson, (Häinämäkj) Ruotu 132_komp_8

VWAlkuun

Weissein

Jöns Påhlson, (Nerckoby) Ruotu 138_komp_8

Weisäin

Hans Staffanss, (Pörsenmäki) Ruotu 40_komp_6

Peer Påhlsson, (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6

Peer Staffansson, (Wäisälämäki) Ruotu 101_komp_6

Staffan Påhlss, (Nerkoby) Ruotu 98_komp_6

Wijnikain

Michell, (Kallioierfwi) Ruotu 136_komp_6

Wirolain

Johan Peerson, Ruotu 136_komp_8

Wäisäin

Mattz Staffanson, (Koppoila) Ruotu 128_komp_8

Påhl Matsson, Ruotu 114_komp_6

Wänäläin

Mattz Mattzson, Ruotu 126_komp_8

Michell Peerson, Ruotu 130_komp_8

Wätäin

Jacob Oloffsson, Ruotu 136_komp_6

ÅAlkuun

Åjalain

Hindrich Hinderss, Ruotu 26_komp_6

Tässä hakemistossa on yhteensä 466 nimeä

© Väinö Holopainen 2020