AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1637 ruodutus- ja väenottoluettelo

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1637

Nimet aakkosjärjestyksessä

Idesalmj Sochn

Rootetall och skriffningh


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Lautamiehet, Nämbnden Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Jöns Peersson Ulmainen
Eskill Ollsson Mickoin
Matz Grelsson Caupinen
Anders Jönsson Karakain
Peer Jacobsson Hyfwerinen
Jöns Wisentinsson Pardain
Jacob Peersson Kehkoinen
Påål Bertillsson Pardain
Anders Larsson Räcko
Peer Jacobsson Rotzalain
Madz Peersson Koljoinen
Bertill Hynninen

Ruotu 40 Kuopio, kuuluvat Kuopion pitäjän ruotuun 40 Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 326

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Staffan Peersson Wäiseinen
Påål Peersson ibm
Peer Erichsson Lapueteläin
Bertill Peersson Uttriainen
Nils Jacobsson Niskainen

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Påål Larsson Kettinen
Peer Larsson ibm
Oluff Påålsson Kettuinen
Påål Oluffsson ibm
Thomas Olluffsson ibm
Oluff Andersson Kettuinen
Hans Peersson Kärfuinen
Lars Larsson Mackoinen
Påål Påålsson Nissinen
Oluff Oluffsson Kettuinen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Oluff Nilsson Nissinen
Nils Oluffsson ibm
Oluff Oluffsson ibm
Oluff Ollsson Kutilainen
Anders Jönsson Partajnen
Jöns Peersson Hillj
Michel Ollsson Parttajnen
Anders Jönsson Karakainen
Anders Andersson ibm
Marcus Andersson Huttuinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 327

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Jöns Jönsson Karakainen
Eskill Jönsson ibm
Matz Mattzsson Coljoinen
Madz Peersson Coljoinen
Hindrich Larsson Huttujnen

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattzsson Caupinen 1
Jöns Mattzsson ibm 1 B
Grels Philpusson 1
Bertill Jönsson Caupinen 1
Hindrich Jönsson Karakainen 1 knect

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Michel Philpusson Torfuinen
Oluff Erichsson Nissinen
Henrich Hatainen
Peer Ollsson Ryhäinen
Anders Andersson Röyköij
Påål Peersson Laakainen
Påål Peersson Eskelinen
Oluff Oluffsson Juutinen
Anders Larsson Heiskainen
Peer Peersson Eskelinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Hindrich Mattzsson Hynninen
Anders Peersson Pöllöjnen
Peer Peersson ibm
Erich Peersson ibm
Markus Jönsson Huttuinen
Michell Ollsson Tuofuinen
Lars Andersson Rönkoj
Wijsa Andersson ibm
Påål Jönsson Ullmainen
Oluff Michelsson Tuofuinen

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Oluff Andersson Huttuinen
Oluff Oluffsson ibm
Lars Larsson Huttuinen
Lars Andersson ibm
Peer Larsson
Peer Andersson Huttuinen
Anders Andersson Pyllykäs
Peer Peersson Partainen
Jöns Peersson ibm
Peer Andersson Pyllykäs

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Madz Mårtensson Lapuetelein
Christer Ollsson Ullmainen
Oluff Ollsson Tijkainen
Peer Peersson Lapuetelain
Peer Larsson Kehköinen
Oluff Ollsson ibm
Peer Madzsson ibm
Matz Madzsson Asikainen
Mattz Mattzsson ibm
Mårten Mårthensson Lapuetelain

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Nils Påålsson Ullmainen
Jöns Jönsson ibm
Anders Mattzsson Kärjäinen
Mattz Andersson Lapueteläinen
Erich Andersson ibm
Anders Mattzsson Kehköinen
Anders Jörensson Partainen
Oluff Bertillsson Rautapartainen
Påål Bertillsson ibm
Ihanus Peersson Harakainen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Erich Ifuarsson Rautapartainen
Hindrich Ifuarsson ibm
Hans Hansson Jäskeleinen
Påål Michelsson Saickoin
Oluff Ollsson Huiainen
Peer Peersson Kärkäinen
Lars Larsson Lappalain
Hindrich Hendrichsson Rytköinen
Nils Peersson Rotzalainen
Erich Peersson ibm
Anders Andersson Lamainen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 328

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Peer Jönsson Rytköinen
Staffan Andersson Uttriainen
Lars Eskillsson
Lars Larsson Tossauainen
Joseph Påålsson Niskainen

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Larsson Lappalainen 1
Hendrich Hendrichsson Harmainen 1
Lars Larsson Pedikainen 1
Hindrich Siffredsson Kofualainen 1
Påål Eskillsson Uttriainen 1 knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Påål Hindrichsson Räisainen
Oluff Hindrichsson ibm
Anders Thomasson Tenhuinen
Peer Påålsson Rytkäinen
Madz Larsson Sarainen
Hendrich Nilsson Pedikainen
Oluff Larsson Launoinen
Jöns Wijsason Partainen
Påål Jönsson ibm
Hendrich Andersson Pedikainen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Hindrich Larsson Lappalainen
Peer Påållss: Hywäinen
Lars Michelsson Partainen
Påål Peersson ibm
Hindrich Ollsson Junduinen
Nils Andersson Nijrainen
Mårthen Hendrichsson Lappalainen
Lars Hendrichsson ibm
Peer Ollsson Kuckoinen
Mattz Larsson Lappalainen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Påål Hintzasson Tickainen
Peer Hindersson Lappalainen
Oluff Nilsson Kärkehäinen
Oluff Hindrichsson Hyfuerinen
Mattz Caupisson ibm
Oluff Peersson Hywerinen
Peer Ollsson Kalljokerkehinen
Oluff Ollsson ibm
Jöns Ollsson ibm
Thomas Ollsson ibm

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Hendrich Ollsson Kalljokerkehinen
Gabriel Staffansson Hyuerinen
Oluff Peersson Kärkehäinen
Peer Peersson Kämerinen
Wijsa Jönsson Partainen
Michel Michelsson ibm
Peer Philpussson Kijskinen
Erich Larsson Kirjoij
Oluff Peersson Kijffuelainen
Mattz Peersson Kämeräinen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Wijsa Wijsasson Partainen
Lars Ollsson Junduinen
Eskill Jönsson Caikoinen

Onkiveden kymmenyskunta ♦ Ongiwesj Tijendh

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Martikainen 1
Joren Peersson ibm 1 B:r
Jacob Peersson ibm 1
Oluff Peersson ibm 1
Axell Peersson ibm 1
Christier Larsson Matikainen 1
Peer Ollsson ibm 1

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Eskill Ollsson Jeskeläinen
Jöns Hansson ibm
Pål Peersson Sutinen
Hindrich Larsson Ollikainen
Påål Ollsson ibm
Cosmus Cossmuss: Coosmain
Anders Cosmusson ibm
Sigfredh Jönsson Keppoinen
Hendrich Ollsson Ryneinen
Påål Påålsson Coosmain

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 329

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Lars Hemmingsson Luckarinen
Oluff Ollsson Ryneinen
Michell Ollsson ibm

Ruotu 17, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Sårsa 1
Erich Bertillsson Ryneinen 1
Hendrich Sipoinen 1
Jören ibm 1 B:r
Hindrich Peersson Såueppijn 1
Nils Andersson Sutinen 1
Hemmingh Larsson Luckarinen 1 knechtt

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi
Anders Peersson Sutinen
Jöns Ollsson Hildujnen
Michel Larsson ibm
Lars Andersson Puurtinen
Clemet Clemetsson Hiltuinen
Peer Larsson Rotzalainen
Anders Larsson ibm
Påål Eenwaltsson Lapuetelain
Oluff Ylotainen
Nils Peersson Sutinen

Papiston rengit ♦ Prestershapz Drengiar

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 330

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Thomasson Kolljoinen
Markus Peersson Partainen
Thomas Ollsson Ollikainen
Oluff Andersson Uttriainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1637, Rulla 612
SVAR SE/KrA/0025/0/188 alkaen kuvasta 327, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16291638

© Väinö Holopainen 2020