AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1644 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1644

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalm Sochn

Roteringz Längdh Pro Anno 1644


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 16

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Påffuel Påålsson Nissinen
2 Jönss Jönsson ibm
3 Olof Ollsson ibm
4 Larss Larsson Mackoinen
5 Pååll Eskelsson ibm
6 Anderss Andersson Kettunen Son Anders Andersson Knecht
7 Nilss Ollsson Nissinen
8 Hanss Peerss. Kufwinen
9 Olof Andersson Kettuinen
10 Olof Påålsson ibm

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 16

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påffuel Larsson Kettuinen
2 Peer Larsson ibm
3 Olof Ollsson Kutilainen
4 Anderss Jönsson Peetejnen
5 Larss Jonsson Känckynen
6 Michel Ollson Partajnen
7 Anderss Jönsson Karakainen
8 Erick Peersson Koliojnen
9 Olof Ollsson Huttunen
10 Hendrick Larsson ibm Son Anders Hend. Knecht

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madz Greelsson Kauppinen
2 Bertil Jönsson ibm
3 Jacob Madzsson Huttunen
4 Jönss Jacobsson ibm
5 Påål Peersson Partajnen
6 Larss Andersson Turuinen
7 Larss Carlsson Partainen
8 Pååll Peersson Eskelinen
9 Larss Ollsson Huttinen Broder Jönss Olofss. Knecht
10 Anderss Andersson ibm

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anderss Andersson Rönckö
2 Markuss Huttuss E
3 Erick Peersson Pöllönen
4 Peer Peersson ibm
5 Larss Andersson Rönckö
6 Hendrick Sifferss. Hatajnen
7 Larss Larsson Huttuinen
8 Jören Jönsson Nissinen
9 Peer Ollsson Ryhäinen Broder Son Olof Påålson Knecht
10 Eskel Jönsson Karakainen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Peersson Partajnen
2 Hendrick Madzsson Hynyinen
3 Peer Michelsson Toiuinen
4 Olof Ericksson Nissinen
5 Nilss Nilsson Utriajnen
6 Olof Ollsson Jutinen
7 Anderss Larsson Heiskainen Son Lars Andersson Heiskainen Knecht
8 Anderss Madzsson Kechkoinen
9 Peer Larsson Huttuinen
10 Peer Andersson ibm

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anderss Andersson Pylkäkäs
2 Nilss Påålsson Ullmainen
3 Christer Ollsson ibm
4 Madz Madzsson Asikainen
5 Olof Ollsson Tickainen
6 Jönss Jönsson Ullmainen Son Jönss Jönsson Ulmainen Knecht
7 Påål Jönsson ibm
8 Peer Madzsson Kächkonen
9 Olof Ollsson ibm
10 Larss Påålsson Ollikainen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Larss Hendersson Ollikainen
2 Jacob Peersson Mardikainen
3 Påål Peersson Siffuinen
4 Peer Peersson Mardikainen
5 Larss Påålsson Ikoinen
6 Peer Larsson Kächkoinen Broder Anders Larsson Knecht
7 Pååll Ollsson Ollikainen
8 Johan Kosmainen
9 Peer Kosmasson Kosman
10 Peer Larsson Luckarinen

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 17

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anderss Peersson Sutinen
2 Nilss Andersson ibm
3 Siffer Jönsson Kåpponen
4 Michel Larsson Hilduinen
5 Swen Mortenss. ibm Knecht
6 Jönss Ollsson ibm
7 Peer Larsson Ruotzalainen
8 Hendrich Peersson Kårp
9 Kosma Kosmasson Kosmaine
10 Oll Ollsson Rynäinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Bertel Rynäinen
2 Peer Peersson Mardikain
3 Pååll Enewaldsson Lapweteläjn
4 Staffan Peersson Nissinen
5 Pååll Peersson Wäsäinen
6 Staffan Peersson ibm
7 Hendrich Ollsson Rynäinen Son Hendrick Hendersson Rynäinen Knecht
8 Peer Ollsson Martikajnen
9 Christer Larsson ibm
10 Erick Andersson Lapweteläjnen

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oll Ollsson Lippoinen
2 Oll Bengdtsson Sormuinen
3 Peer Erichsson Lapveteläjnen
4 Nilss Andersson Utriainen
5 Anderss Hansson Mättäinen
6 Hendrich Rytkönen
7 Pååll Tåssawainen Son Anderss Påålss Tåssauajnen Knecht
8 Peer Påålsson Rytkäjnen
9 Anderss Nilsson Utriaijnen
10 Michel Larsson Tåssawainen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Jörensson Partajnen
2 Erick Iwarsson ibm Broder Hendrick Ifuarsson Pardajnen Knecht
3 Michel Pickarainen
4 Johan Carlsson Partainen
5 Oll Bertilsson ibm
6 Anderss Peersson Lapweteläinen
7 Pååll Michelsson Soickajnen
8 Madz Siffersson
9 Olof Ollsson Hujenen
10 Peer Peersson Kärikainen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Isak Påålsson Niskainen
2 Anderss Andersson ibm Broder Johan Andersson Knecht
3 Hendrick Hendricksson Harmajnen
4 Nilss Peersson Ruotzolainen
5 Anderss Peersson ibm
6 Larss Larsson Pedickäinen
7 Eskel Bertilsson Kolemainen
8 Påål Ollsson Nousiajnen
9 Anderss Ollsson Tenhuinen
10 Madz Larsson Sarainen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hendrick Nilsson Pedikeinen
2 Peer Hendersson Lappalajnen Broder Hendrick Hendersson Lappalajnen Knecht
3 Hindrick Ollsson Junduinen
4 Oll Larsson Launåinen
5 Oll Peersson Nimi Kärkinen
6 Peer Ollsson Kärkinen
7 Larss Ollsson Jundonen
8 Olof Påålsson Konoinen
9 Olof Nilsson Kärkynen
10 Peer Ollsson Keliu Kärkynen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 18

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Ollsson Keliö Kerkynen
2 Jönss Olofsson ibm
3 Olof Hendersson Hyvärinen
4 Peer Philipsson Kiskinen
5 Madz Jacobsson Hyvärinen
6 Staffan Peersson ibm
7 Jacob Staffansson ibm Broder Staffan Staffansson Hyfuärinen Knecht
8 Peer Peersson Kämärinen
9 Wijsa Jönsson Känckynen
10 Michel Michelsson Partainen

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Toloinen
2 Bertill Påålsson Tapaninen
3 Erick Larsson Lappalainen Son Larss Erickss Lappalaijnen Knecht
4 Morten Hendersson ibm
5 Wijsa Wijsasson Kumbulainen
6 Larss Michelsson Pardajnen
7 Larss Madzsson Lappalajnen
8 Hendrick Larsson Mäki Lappalaijnen
9 Peer Andersson Niloinen
10 Jönss Peersson Hili Lappalainen

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Andreas Zwenånis Caplan

Irtolaiset ♦ Lös Drifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 19

Numero Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Olåf Peerssonn Harakainen
Olåff Larssonn Niskainen
Anders Peerssonn Partainen
Matz Hinderss:n Leinåinen
Christer Christerssonn Utriainen
Olåf Peerssonn Martickainen
Axell Peerss:n Martikainen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1644, Rulla 620-621
SVAR SE/KrA/0025/0/190 alkaen kuvasta 8, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16431647

© Väinö Holopainen 2023