AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1648 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Idensalmi Sochen

Uthsriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 32

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ollickalaby/Ollikkala
Jacob Persson Mardikainen B
Larss Madzsson Kainulainen B
Pååll Persson Sichwåinen B
Anderss Pålsson Ollikainen B
Larss Påålsson Ollikainen B
Pååll Ollsson Ollikainen B
Jönss Persson Ollikainen B Jacob Jönsson Ollikainen Son Knecht
Larss Påålsson Ikåinen B
Larss Hindersson Ollikainen B
PaiuJärfwj/Pajujärvi
Johan Påålsson Cuåssmainen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 32

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peeter Cuåssmasson Cuåssmain B
Erich Kåckarinen B
Sigfredh Kåppåinen B
Anders Persson Sutinen B
Nielss Andersson Sutinen B Peter Nielsson Sutinen Son Knecht
Larss Olufzsson Lappalainen B
Hindrich Kechköinen B
Narfwanlax/Naarvanlahti
Jönss Ollsson Hilduinen B
Michill Larsson Hilduinen B
Mårthen Swensson Hilduinen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemet Hilduinen B
Ångiwesij/Onkivesi
Anderss Larsson Ruåtzalainen B
Hindrich Persson Ollikainen Kåppi B
Cuåssma Cuåssmasson Cuåssmainen B
Oloff Ollsson Rynöinen B
Bertill Rynöinen B
Hindrich Ollsson Rynöinen B
Pååll Endwardsson Lapwetelein B
Hanss Hindersson Kopåinen B
Peeter Peterss: Martikainen B Olof Persson Martikainen Son Knecht

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anderss Peerss: Ruåtzalainen B
Oloff Persson Niskainen B Madz Henderss: Harmainen StyffSon Knecht
Larss Larsson Pietikäinen B
Hindrich Sigfredss: Kåfwålain B
Nielss Peersson Ruåtzalainen B
Desse fem Hemman giöra för denne såssom och seneste för slutne Uthshrifningen en Knecht

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staphan Persson Wäisäinen B
Pååll Persson Wäisäinen B
Peer Ollsson Martikainen B
Christer Larsson Martikainen B
Thomass Ollikainen B
Lapwetelänmäkj/Lappetelä
Pååll Erichsson Röncköi Lapwet: B Son Påål Persson Rönkö Knecht
Madz Mårthenss: Lapwetelein B
Madz Anderss: Lapwetelein B
Porseumäkj/Pörsänmäki
Erich Ifwarsson Rautaparda B
SagnaJärfwj/Sonkajärvi
Lars Andersson Rönckö B

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anderss Jörenss: Rautaparda B
Johan Carellsson Pardainen B
Anderss Perss: Lapweteleinen B
Lambanmäkj/Lampaanjärvi
Pååll Michillss: Soikainen B
Oluff Ollsson Huiainen B Knecht
Madz Perhkäinen B
Michill Michillsson Soikain B
Heinämäkj/Heinämäki
Nielss Anderss: Utriainen B
Hanss Wätäinen B
Michill Pickarainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Lippoinen B
Peer Peersson Kerkeinen B
Bertill Persson Utriainen B
Pååll Eshillss: Utriainen B
Mårthen Lippoinen B
Pielawesi/Pielavesi
Hindrich Nielss: Utriainen B
Pååll Ryttkäinen B
Larss Tåssarinen B
Isack Niskainen B Daniell Pållsson Nishainen Broder Knecht
Anderss Nishainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Tåssarinen B
Hindrich Ryttkäinen B Sonen Hemming Hendersson Rytkäin Knecht
Olof Bengtsson Kårnuin B
Peer Påålsson Parwiain B
Nielss Persson Ruåtzalain B
Olof Larsson Nishainen B
Peer Andersson Tickainen B
Eshill Colemainen B
Peer Påålsson Rytkäinen B
Peer Persson Rytkäinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 33

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nissilä by/Nissilä
Jönss Jönsson Nissinen B Anders Pålsson Pardainen Knecht för denna Rotan, och Rotan skall skaffa ett för honom
Walkianen/Valkeamäki
Olof Pållss: Kettuinen B
Hindrich Pållsson Kettuinen B
Peer Larsson Kettuinen B
Olof Ollsson Kutilainen B
Anderss Jönsson Pardain B
Michill Olls: Pardainen B

Ruotu 9, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Idensalmiby/Iisalmi
Eshill Jönsson Karakain B
Bertill Jönsson Kauppinen B
Markuss Markusson Hutuin B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Swanninmäkj/Vänninmäki
Hindrich Larss: Huttuinen B
Matz Madzss: Huttuinen B
Peer Jönsson Huttuinen B
Jass Jönsson Huttuin B eller såuru
SångaJärfwj/Sonkajärvi
Larss Anderss: Turuinen B
Larss Pardainen B
Pååll Persson Eshelinen B
Peer Ollsson Ryhöinen B
Månss Jönsson Nissinen B
Peer Persson Pööein B Erich Persson Pöllöin Knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Anderss: Röncköj B
Anderss Anderss: Röncköj B
Oloff Ollsson Huttuinen B
Anderss Anderss: Huttuinen B
Larss Ollsson Huttuinen B
Larss Larsson Huttuinen B
Anderss Erichzson Huttuinen B
Olof Erichzsson Nissinen B
Michill Ollss: Tuåfwinen B Michill Michilss: Tuåfwin Son Knecht
Oloff Ollsson Juutinen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Juurusby/Juminen
Anderss Ollsson Kechkoin B Lars Hendrichzsonn Wenttinen Knecht och Rotan skall gifwa een duglig Karll
Madz Michillss: Tuåfwin B
HärneJärfwj/Hernejärvi
Anderss Larsson Heishainen B
Anderss Madss. Kechkoinen B
Jören Nissinen B
Witaby/Viitaa
Peer Larsson Huttuinen B
Peer Andersson Huttuinen B
Anders Anderss Pyllikös B
Markuss Jönsson Huttuin B
Palosby/Paloinen
Larss Heishainen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Persson Heishainen B
Ullmalaby/Ulmala
Christer Ollsson Ullmainen B
Madz Madzsson Asikainen B
Jönss Jönsson Ulmainen B
Peer Larsson Kechkoinen B
Olof Ollsson Kechkoinen B
Peer Madzsson Kechkoinen B
Anderss Madzsson Kerjeinen B
Oloff Ollsson Tijckainen B
Sulkawa/Sulkava
Oluff Nousiainen B Larss Ollss: Nåusiainen Son Knecht

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Sonroinen B
Hindrich Piedikäinen B
Thomass Thomss: Silfwenoin B
Olof Launoinen B
Anderss Tenhuinen B
HautaJärfwj/Hautajärvi
Peer Påålsson Rytkäin B
Oloff Persson Kerkäin B
Peer Ollss: Kerkäin B Sonen Olof Persson Kerkein Knecht
Olof Nielss Kerkäin B
Jönss Ollsson Kerkain B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
KåliåJärwj/Kalliojärvi
Peer Andersson Kärkäinen B
Thomass Ollsson Kärkein B
NiemisJärfwj/Niemisjärvi
Oluf Hinderss: Hyfwerinen B Madz Hinderss: Hyfwerinen Broder Knecht
Madz Jacobsson Hyfwerinen B
Staphan Persson Hyfwerin B
Nielss Staphansson Hyfwerin B
Luupålaby/Luupuvesi
Peer Kämäräinen B
Michill Pardainen B
Wijssa Kanckuinen B
Pååll Kånåinen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 34

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kiuruwesi/Kiuruvesi
Peer Philpusson Kijshinen B
Oloff Hinderss: Lappalainen B

Ruotu 16, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hintza Påålss: Tickainen B
Pååll Persson Pardainen B Hindrich Påålsson Pardainen Son Knecht
Pååll Jönsson Pardainen B
Olof Thomass: Lappalainen B
Bertill Tapanainen B
Larss Michillss: Pardainen B
Hind: Larss: Mäkj Lappalainen B
Hindrich Ifwarsson Pardain B

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Madzsson Lappalain B
Thomas Hindersson ibm B
Erich Larsson ibm B
Puråwesi/Porovesi
Hindrich Juudtinen B
Larss Junduinen B
Peer Anderss: Nijrain B
Jönss Perss: Hilli Lappalainen B
Jonss Andersson Ryhöin B Peer Anderss Ryhöin Broder Knecht
Peer Persson Lappalainen B
Larss Kutilainen B

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Sotilaaksi määrätty ♦ Sielfshrefne Knecht

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 35

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Axell Persson Martikain B
Anderss Johnasson Pardain B
Larss Andresson Purdinen B
Pååll Anderss: Rytkäin B

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 32, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023