AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1649 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäNihdinlunastusmaksuluetteloVäenottoluettelo

Idensalm Sochen

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1, lisäksi ruotuun neljä taloa Kuopion pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ollickala/Ollikkala
Lars Matzsson B
Jacob Martikainen B
Pååll Peersson Sichwåinen B
Anders Staffansson Ollikainen B
Pååll Ollsson Ollikainen B
Lars Påållsson Ollikainen B knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Peersson Ollikainen B
Lars Påållsson Ikåinen B
Lars Hendersson Ollikainen B
PaiuJärff/Pajujärvi
Johan Påållsson Cuåssmainen B Brussius Påållsson Cuåssmainen broder knecht
Peer Cuåssmainen B
Oluff Ollsson Kåckarinen B
Sigfredh Kåpåinen B
Anders Peersson Sutinen B
Nills Andersson Sutinen B
Lars Olufsson Lappalainen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Käckåinen B
Nerffwenlax/Naarvanlahti
Jöns Ollsson Hilduinen B
Michill Larsson Hilduinen B Nills Michillsson Hilduinen Son knecht
Swen Mårtensson Hilduinen B
Ångiwesi/Onkivesi
Anders Larsson Ruåtzalainen B
Hendrich Persson Ollikainen Kårppi B
Cuåssma Cuåssmasson B
Oluff Rynäinen B
Erich Bertillsson Rynäinen B
Påffwell Enwaldsson Lapweteläin B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 163

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Wäisäinen B
Pååll Peersson Wäisäinen B
Hans Hendersson Lappalainen B

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Peersson Mardikainen B
Peer Ollsson Mardikainen B
Christer Larsson ibm B knecht
Thomas Ollikainen B
Lapwetelänmäkj/Lappetelä
Oluff Katainen B
Madz Andersson Lapweteläinen B
Peer Erichsson Röncköj B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Mårtensson Lapweteläinen B
Pörsänmäki/Pörsänmäki
Erich Ifwarsson Rautaparda B
Anders Jörensson Rautaparda B
Johan Carllsson Rautaparda B
Anders Peersson Lapweteläinen B
Michill Pickarainen B
LambanJärffuj/Lampaanjärvi
Pååll Michillsson Saikåinen B
Matz Pehkainen B
Pååll Ihannusson Ihannuxinen B
Michill Michillsson Saikåin B knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Häinämäki/Heinämäki
Nills Andersson Uttriainen B
Anders Hansson Mätäin B
Peer Peersson Kärckäinen B
Oluff Lippoinen B Oluff Lippoins bolagzman Anders Sichwåinen knecht
Bertill Uttriainen B
Pååll Eschillsson Uttriainen B
Mårten Lippåinen B
Pielawesi/Pielavesi
Hendrich Nillsson Tirinen B
Peer Påållsson Ryttkäinen B
Michill Larsson Tässawainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Isak Niskainen B
Anders Niskainen B
Lars Påållsson Tåssawainen B
Hendrich Ryttkäinen B
Hendrich Pietiläinen B knecht
Peer Påållsson Parfwiainen B
Peer Erichsson Röncköj B
Nills Peersson Ruåtzalainen B
Oluff Niskainen B
Oluff Larsson Niskainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Peersson Ruåtzalainen B knecht
Lars Piedikäinen B
Peer Tickainen B
Eschill Cålemainen B
Pååll Andersson Rytkäinen B
Peer Ryttkäinen B
Pååll Jönsson Pardainen B
Nissilä/Nissilä
Jöns Jönsson Nissinen B
Walkiamäkj/Valkeamäki
Oluff Påållsson Kettuinen B
Hendrich Påållsson Kettuinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Larsson Kettuinen B
Pardala/Partala
Oluff Oluffsson Kutilainen B
Eschill Jönsson Karakainen B
Swänninmäkj/Vänninmäki
Hendrich Larsson Huttuinen B
Madz Matzsson Huttuinen B
Peer Jönsson Huttuinen B
Lars Jönsson Huttuinen B
Oluff Ollsson Ållikainen B Pååll Ollsson Ollikainen Son knecht
Eschill Wijsasson Pardainen B
Lars Turuinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 164

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Pardainen B
Pååll Peersson Eschelinen B
Peer Ryhäinen B
Måns Olufsson Nissinen B
Peer Peersson Pölloinen B
Anders Andersson Röncköj B

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Ollsson B
Anders Andersson Huttuinen B Lars Andersson Huttuinen B:r knecht
Matz Andersson Röncköj B
Lars Larsson Huttuinen B

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Erichsson Huttuinen B
Lars Ollsson Huttuinen B Erich Ollsson Huttuinen Broder knecht
Hendrich Ifwarsson Pardainen B
Oluff Erichsson Nissinen B
Salawaby/Sälevä
Peer Michillsson Tofwinen B
Oluff Juutinen B
Anders Ollsson Kähkoin B
Madz Michillsson Tofwinen B
Jumisby/Juminen
Anders Larsson Heiskainen B
Peer Peersson Pardainen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wijtaby/Viitaa
Jören Nissinen B
Peer Larsson Huttuinen B
Peer Andersson Huttuinen B
Anders Andersson Pyllikäs B Anders Anderss: Pyllikäs Son knecht
Markus Jönsson Huttuinen B
Lars Peersson Heiskainen B
Oluff Ollsson Tijkainen B
Christer Ollsson Ullmainen B
Matz Matzsson Assikainen B
Hendrich Oluffsson Tijkainen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nerkåby/Nerkoo
Lars Larsson Kähkoin B
Anders Ollsson Kähkoin B
Peer Matzsson Kehkoin B
Anders Madzsson Käriäinen B
Sulkawaby/Sulkava
Pååll Ollsson Nåussiainen B
Madz Sairainen B
Hendrich Piedikäinen B
Thomas Thomasson Silfwenoinen B
Oluff Launioinen B Lars Ollsson Launioinen Son knecht
Matz Andersson Tenhuinen B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påållsson Rytkäinen B
HautaJärffuj/Hautajärvi
Peer Ollsson Kärckäinen B
Oluff Nillsson Kärckäinen B knecht
KallioJärff/Kalliojärvi
Jöns Oluffson Kärckäinen B
Thomas Oluffson Kärckäinen B
Peer Oluffson Kärckäinen B
Oluff Hendersson Hyfwärinen B
Matz Jacobsson ibm B
Staffan Peersson Hyfwärinen B
Nills Staffansson ibm B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Kainorainen B
Pååll Kånåinen B
Oluff Kånåinen B
Eschell Matzsson Eschelinen B
Kiuruwesi/Kiuruvesi
Peer Philpusson Kiskinen B
Jöns Eschillsson Kaickoinen B knecht
Pååll Peersson Pardainen B
Michill Michillsson Pardainen B
Pååll Hintzasson Tockinen B
Hendrich Hendersson Lappalainen B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 165

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Bertill Tapainen B
Peer Larsson Pardainen B Michill Larsson Pardainen broder knecht
Peer Nillsson Råifwas B
Hendrich Larsson Mäki Lappalainen B
Lars Matzsson B
Thomas Hendersson Lappalain B
Erich Lappalainen B
Hendrich Junduinen B
Peer Andersson Nijrainen B
Lars Junduinen B

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 163, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481650

© Väinö Holopainen 2023