AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kynne Gårdz Lähn pro 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Idesalm by
1 Bertell Matsson Colioinen
1 Anders Matsson Colioinen
1 Peer Matssonn Colionen
1 Mårthen Karfwoinen
1 Eskell Larssonn Colioinen
1 Anders Johansson Karakain
1 Anders Andersson Karakain
1 Hindrich Andersson Karakain knecht
1 Pååhl Peersson Karhunen
1 Daniell Kijskinen
Pardala by
1 Oloff Olofssonn Kätiläinen
1 Hindrich Gustaffssonn
1 Johann Andersson Pardainen
1 Wijssa Eskellsson Pardainen
1 Lars Påfwelsson Pardainen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jören Olofsson Pardainen
Walkeain
1 Pååhl Pååhlsson Kettuinen
1 Johan Olofssonn Kettuinen
1 Lars Olofsson Dito
1 Thomas Kättuinen
1 Peer Olofsson Kättuinen
1 Anders Oloffsson Dito
1 Olof Andersson Dito
1 Bertell Colemain
1 Matz Bertillsson Colemain knecht
Wierema by
1 Pååhl Hindrichsson Kättuinen
1 Lars Hindrichsson Kettuinen
1 Bertell Hindrichsson Kettuinen
1 Hans Hansson Karfwinen
1 Matz Wäyryinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Jönsson Caupinen
1 Anders Andersson Kettuin
1 Olof Anderssonn Kättuinen
Sallami by
1 Påhl Påhlsson Mackoinen
1 Jöns Larsson Mackoinen
1 Mårthen Olofsson Pardainen
1 Eskell Matsson Mackoinen
1 Hans Matssonn Dito
1 Matz Eskellsson Dito
1 Matz Matzssonn Dito
Nissiläby
1 Matz Påhlssonn Nijssinen
1 Pååhl Pååhlsson Dito
1 Niels Oloffsson Nissinen
1 Oloff Olofsson Dito knecht
1 Michell Oloffsson Dito

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Påhlsson Nissinen
1 Pååhl Larsson Dito
1 Matz Johansson Dito knecht
1 Hindrich Kåckåinen

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Jönssonn Puraläin
Kaupila
1 Michell Caupinen
1 Jöns Bertellsson Caupinen
Sukewa by
1 Peer Jacobsson Kainulain
1 Matz Jacobssonn Dito
1 Michell Matssonn Somalain
1 Michell Erichssonn Dito
Ryhälä
1 Oloff Knutsson Karfwj
1 Lars Matsson Ryhäinen
1 Anders Staphansson Ryhäin
1 Peer Oloffssonn Kettuinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönss Jönsson Ryhäinen
Swennimäkj
1 Jöns Madtsson Huttuinen
1 Niels Matsson Huttuinen
1 Matz Peersson Dito
1 Hindrich O: Swenninen
1 Matz Knutsson Kurfwj knecht
1 Jöns Hindrich Huttuinen
1 Oloff Hindrichsson Dito
1 Lars Larsson Dito
1 Påhl Condiain drengh
Rutakå by
1 Olof Peersson Ryhäinen
1 Lars Peersson Dito
1 Lars Wijssasson Rönköin
1 Knut Peerssonn Kainulainen
1 Peer Larsson Röncköi

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johan Matssonn Röncköi
1 Anders Andersson Pölläinen
1 Christer Larssonn Huttuinen
1 Michell Larssonn Dito
1 Lars Larssonn Dito
1 Peer Oloffsson Huttuinen
1 Oloff Oloffssonn Dito
Sångajärfwj
1 Anders Andersson Rönköi
1 Jöns Oloffsson Huttuinen
1 Hindrich Olofssonn Dito
1 Thomas Oloffsson Dito knecht
1 Anders Andersson Mötöinen
1 Niels Andersson Mötöinen
1 Pååhl Matssonn Eskelinen
1 Ifwardh Hindrichsson Pardainen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Bertell Oloffsson Pardainen
1 Pååhl Påhlsson Eskelinen
1 Eskell Påhlssonn Eskelinen
WähmasJärfwj
1 Lars Larssonn Eskelinen
1 Carll Larssonn
1 Hindrich Erichsson Pardain
1 Peer Jörensson Toufwinen
1 Peer Peerssonn
1 Staffan Staffansson Toifwin
1 Michell Peerssonn Tofwinen
1 Peer Peersson Tofwinen
Säläwä by
1 Niels Johansson Råiwas
1 Lars Oloffsson Nissinen
1 Philpus Olofssonn Dito
1 Oloff Erichsson knecht

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Erich Oloffsson Nissinen
1 Sigfredh Korhoinen
1 Knut Thomasson Sormuinen
1 Thomas Thomasson Dito
1 Jeremias Larsson Heiskain
Jumis by
1 Oloff Oloffsson Jutinen
1 Hindrich Oloffsson Dito
1 Jöns Andersson Heiskainen
1 Peer Andersson Dito
1 Hemmingh Hindrichssonn
1 Bertell Hindrichsson Hyryinen
1 Hindrich Hindrichssonn
1 Hindrich Bertellssn Hyninen
1 Hindrich Hemmingssonn knecht
1 Lars Andersson Häiskain

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
HerneJärfwj
1 Peer Jacobsson Haloinen
1 Peer Peersson Pardainen
1 Philpus Peerssonn Dito
1 Peer Johansson Dito
1 Peer Larssonn Dito
1 Niels Jörensson Nissinen
1 Jöns Jörensson Dito
Wijtaby
1 Påfwel Andersson Huttuin
1 Peer Andersson Huttuin
1 Olof Markussonn Dito
1 Markus Markusson Huttuinen
1 Anders Andersson Huttuinen den yngre, knecht
Kihusarj by
1 Hindrich Andersson Pyllikäs
1 Lars Andersson Pyllikäs
1 Peer Andersson Pyllikäs

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Andersson Huttuinen
1 Markus Markusson Dito
1 Oloff Markusson Huttuinen
1 Jöns Peersson Surulain
Palois
1 Jöns Larssonn Häiskain
1 Lars Jönsson Häiskain
1 Bertill Larsson Häiskain
1 Lars Larsson Dito knecht
Ulmala
1 Erich Larssoin Heinoinen
1 Niels Christer Tijkainen
1 Olof Christerssonn Dito
1 Oloff Larsson Kasarinen
1 Christer Christersson Ulmain
1 Oloff Oloffssonn Tijkainen
1 Christer Oloffsson Tijkainen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Oloffsson Tijkainen
1 Påhl Tijkainen
1 Anders Andersson Lapweteläin knecht
1 Niels Andersson Lapwetel:n
1 Olof Matsson Asikainen
1 Pååhl Påhlsson Ulmain
1 Pååhlsson Dito
1 Peer Jönssonn Ulmain
1 Jöns Jönssonn
1 Pååhl Bertellsson Ulmain

Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Jönsson Ulmain
Nerkoby
1 Jöns Peersson Kähköinen
1 Peer Peerssonn Kähköinen
1 Oloff Peersson Kähköinen
1 Lars Larsson Kähköinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Kähköinen
1 Olof Larssonn Dito
1 Anders Larsson Dito
1 Peer Markusson Pardainen
1 Casper Martikain
1 Peer Olofsson Martikain
1 Hemmigh Andersson Käriäin
1 Pååhl Anderssonn
Mardikala by
1 Olof Peersson Martikain
1 Christer Peersson Dito
1 Jören Jörensson Dito
1 Lars Markusson Pardainen knecht
Ollikalla by
1 Christer Jacobsson Martikain
Mardikala
1 Peer Christersson Martikain
1 Oloff Christerssonn Dito

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ollikalla
1 Hindrich Pååhlsson Siwoinen
1 Peer Pååhlsson Siwoinen
1 Peer Peersson Martikain
1 Gabriell Peersson Dito
1 Jören Peerssonn Martikain
1 Peer Jörensson Dito knecht
1 Lars Bertillsson Ollikain
1 Hindrich Bertellsson Ollikain
1 Staphan Hemmingsson Dito
1 Påhl Larsson Ickoinen
Kifwisto by
1 Pååhl Pååhlsson Ollikain
1 Johan Påfwelsson Dito
1 Peer Påfwelsson
1 Johan Johansson Dito
1 Pååhl Andersson Ollikainen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Sutela by
1 Matz Nielssonn Sutinen
1 Anders Andersson Sutinen
1 Niels Andersson Sutinen
1 Matz Peersson Lappalain
1 Hans Peersson Lappalain
1 Olof Påfwelsson Ollikainen
Luckarila
1 Lars Larsson Luckarinen
1 Erich Larsson Luckarin
1 Jören Hemmingsson Lukarin
1 Peer Peersson Lukarin
1 Lars Peersson Dito knecht
Rookois by
1 Jacob Hindrichsson Rotzalain
Pajujärfwj
1 Erich Johansson Cuossmain
1 Peer Peersson Cuossmain
1 Peersson Dito

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Olofsson Luckarainen
1 Oloff Larsson Luckarinen
1 Oloff Erichsson Dito
1 Erich Erichsson Dito
1 Hemmingh Hemmingsson Rotzalain

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Matz Matsson Tåloinen
1 Erich Påhlsson Lapweteläin
Kåpåila by
1 Pååhl Staffansson Wäissäin
1 Sigfredh Pååhlsson Cuossmain
1 Lars Peersson Sutinen
1 Niels Peerssonn Dito
1 Peer Nielssonn Ruotzalain
1 Peer Anderssonn Dito knecht
1 Anders Andersson Dito
1 Ifwardh Anderssn Ruotzalain

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Kopoinen
1 Lars Dito Son
1 Anders Larsson Dito knecht
1 Hindrich Hindrichsson Ruotzalain
Narfwanlax
1 Ifwardh Swensson Hilduin
1 Mårthen Swensson Dito
1 Jöns Jönnsson Hilduin
1 Niels Swensson Hilduin
1 Sigfredh Nielsson Dito
1 Peer Erichsson Myckäin
Ongiwesi by
1 Pååhl Nielssonn Rotzalain
1 Matz Peersson Rotzalain
1 Peer Matsson Dito
1 Michell Linduinen
1 Peer Peersson Röngä

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Läppälax
1 Peer Christersson Puruinen
1 Peer Påhlssonn Lapwäteläin
1 Enewadh Pååhlsson Lapwetl:
1 Enewaldh Lapwetelain
1 Enewaldh Enewarldhssonn Dito
1 Pååhl Knuthssonn Lapweteläin knecht
1 Johan Olofssonn Keioinen
1 Lars Larssonn Lapweteläin
Wäisälänmäkj
1 Hindrich Hansson Lappalain
1 Peer Hansson Dito
1 Staphan Peersson Dito
1 Peer Påhlssonn Dito
1 Christer Christersson Puruinen
Karfwasalmj
1 Bertill Rynäinen
1 Lars Erichssonn Rynäinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Cuossmasson Cuossmainen
1 Oloff Thomasson Ollikain
1 Jören Thomassonn Ollikain
Lapwätelä by
1 Oloff Erichssonn Lapweteläin
1 Anders Erichssonn Lapweteläin
1 Oloff Kataiain
1 Oloff Olofssonn Dito
1 Oloff Eskellsson Jäskeläinn
1 Matz Philpussonn Packoin
1 Jören Matzson Lapweteläin
1 Oloff Harakainen
Pörsenmäkj
1 Pååhl Erichsson Rautapardain
1 Ifwardh Erichsson Dito
1 Hindrich Assickainen
1 Erich Erichsson Rautaparta knecht

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Bertillsson Pardainen
1 Bertill Bertellsson Dito knecht
1 Jören Bertellsson Dito
1 Carll Johanssonn
1 Jacob Johanssonn
1 Heindrich Hansson Wäissäin
1 Staffan Hansson Dito
1 Peer Läskinen
1 Pååhl Peersson Dito
1 Påfwell O: Pardainen
1 Olof Oloffsson
1 Anders Oloffssonn
Lambanjärf:
1 Niels Oloffsson Häninen
1 Lars Thomasson Rissain
1 Michell Michellsson Saickoin

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hansson Jäskeläin
1 Oloff Hansson Dito
1 Hans Hansson Dito
1 Niels Kockoinen
1 Lars Larsson Saickoinen
1 Matz Larssonn
Heinämäckj
1 Pååhl Oloffsson Huttuinen
1 Hans Andersson Määkelain
1 Pååhl Staffansson Kassarainen
1 Anders Peersson Kärkäin
1 Peer Peersson Dito knecht
1 Oloff Oloffsson Lippoin
1 Eskell Oloffsson Dito
1 Eskell Mårtenssonn Lippoin
1 Anders Mårthensson Dito

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Madtsson Koteilainen
Löytynmäkj
1 Anders Erichsson Räissäinen
1 Johan Anderssonn Ihalainen
1 Lars Peersson Tossawainen
1 Pååhl Peersson Röngö
1 Lars Niskainen
1 Lars Larsson Luckarinen
Kuifwaniemj
1 Johann Michellssonn Tossawain
1 Lars Michellssonn Dito
1 Anders Tåssawain
1 Lars Anderssonn Tåssawain
1 Peer Anderssonn Dito knecht
1 Anders Anderssonn Dito
Taiwallby
1 Nielss Nielsson Tiainen
1 Hindrich Nielssonn Tiainen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Nielsson Tiainen
1 Elias Påhlssonn Rytkoinen
1 Peer Påhlssonn Dito
1 Carll Kemilain
Pielawäsi by
1 Matz Hinderssonn Rytkäin
1 Hindrich Matssonn Dito
1 Johan Matssonn Dito
1 Hemming Henrichsson Rytkäin
1 Elias Hemmingsson Dito
1 Pååhl Larsson Tossawain
1 Mats Matssonn Tihoinen
1 Simon Olofsson Niskainen
1 Lars Olofssonn Dito knecht
1 Olof Olofssonn Dito
1 Johan Isackssonn Dito

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Isackssonn Niskainen
1 Anders Anderssonn Dito

Ruotu 23, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johann Niskainen
1 Anders Larssonn Piedikainen
1 Jacob Olofsson Räsein
1 Olof Olofsson Dito
1 Hindrich Olofsson Dito
1 Hindrich Erichsson Tickain
1 Påhl Erichssonn
1 Erich Erichssonn Dito
1 Lars Erichssn Tickain
1 Peer Erichsson Rotzalainen
1 Erich Erichsson Rotzalainen
1 Peer Nielssonn Rotzalainen knecht
1 Hindrich Hindrichsson Harmain

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Bertellsson Colemainen
Tommanmäkj
1 Bertill Jönsson Pardainen
1 Jöns Johnnsson Pardainen
1 Påhl Jönsson Dito
1 Peer Hindrichsson Lappalain
1 Påhl Hindrichssonn Dito
Sulkawa by
1 Staffan Påhlsson Nousiain
1 Påhl Påhlsson Dito knecht
1 Olof Larssonn Dito
1 Påhl Larssonn Dito
1 Anders Matsson Sarain
1 Markus Koikoinen
1 Olof Staffansson Hyfwyn
1 Påhl Matsson Tenhuin
1 Anders Matsson Dito

Ruotu 25Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Hindrichsson Pietikj
1 Olof Hindrichsson Pietikäin
1 Hindrich Andersson Piedikäin
1 Påhl Nielsson Piedikäin
1 Lars Persson Rytkäin
1 Erich Larsson Somalainen
1 Johan Parkinen
KallioJärfwj
1 Lars Hindrichsson Kärkäinen
1 Peer Hindrichsson Dito
1 Knut Mårthensson Risukask
1 Olof Jönsson Kärckäinen
1 Jöns Jönsson Dito
1 Matz Suomalain d:
1 Hindrich Hindrichsson Kärckäin knecht
1 Michell Wijnekainen

Ruotu 26Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Raialainen
1 Thomas Peersson Kärkäinen
1 Anders Peersson Dito
1 Peer Olofsson Dito
1 Lars Thomassonn Dito
1 Thomas Thomassonn Dito
1 Olof Michellsson Tickainen
NiemisJärf:
1 Staffan Gabrielssonn Hyfwäin
1 Jacob Gabrielsson Dito
1 Jacob Matsson Dito
1 Olof Peersson Sarssa
1 Staffan Mårtensson Hämäläin
1 Hindrich Olofsson Hyf:r knecht
1 Pååhl Rautiainen
1 Peer Olofsson Niskainen

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Eskell Eskellssonn Kaikoinen
1 Lars Eskelssonn Dito
HautaJärfwj
1 Philip Olofssonn Kärkäinen
1 Peer Olofssonn Dito
1 Oloff Oloffsson Dito
1 Jöns Oloffsson Dito knecht

Ruotu 27, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madtz Ikoinen
1 Mårthen Kurckuinen
1 Olof Olofssonn Dito
1 Oloff Peersson Pöry Dito
1 Peer Olofsson Pöry
Kiuruwäsiby
1 Lars Påhlsson Tickainen
1 Olof Larsson Tickainen
1 Jöns Eskellsson Kaikonen
1 Eskell Jönnsson Kaikoinen

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Jönssonn Kaikoinen
1 Anders Påhlsson Pardainen
1 Hindrich Oloffsson Lapalainen
1 Hindrich Peersson Lappalainen
1 Hindrich Hindrichssonn Lappalain
1 Påhl Hindrichsson Dito knecht
1 Lars Hindrichsson Dito
1 Peer Hindrichsson Dito
1 Philpus Peersson Kijskinen
1 Peer Peersson Kiskinen
1 Jöns Peersson Pardainen
1 Oloff Peerssonn Pardainen
Rotanmäkj by
1 Larss Hinderssonn Lappalain
1 Hindrich Hindrichsson Lappalain
1 Olof Hindrichssonn Dito

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Hindrichssonn Lappalain
1 Niels Hindrichsson Dito knecht
1 Thomas Jönsson Huttuinen
1 Peer Jönsson Huttuinen
1 Matz Larsson Lappalainen
1 Lars Larsson Lappalainen
1 Matz Matsson Lappalainen
Porowäsi by
1 Peer Peersson Nirainen
1 Lars Peerssonn Dito
1 Jöns Wijssasson Cumbulainen
1 Hindrich Peersson Cumbulainen
Haiais by
1 Lars Larssonn Junduinen
1 Wijsa Wijsassonn Cumbulain den Äldre
1 Olof Larsson Junduinen
1 Peer Larsson Junduinen

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Wijsa Wijsassonn Cumbulainen
1 Anders Cumbulainen
HapaJärfwj
1 Påhl Hindrichsson Pardainen
1 Hindrich Hindrichsson Dito
1 Lars Hindrichsson Dito knecht
1 Johan Larsson Dito
1 Olof Larssonn Dito
1 Pååhl Larsson Pardainen
1 Matz Peerssonn Pardainen
Lupoe by
1 Lars Michellsson Pardainen
1 Olof Passoinen
1 Elias Olofsson Pässoinen
1 Isack Olofsson Pässoinen
1 Hans Olofsson Pässoinen
1 Hindrich Tapanainen

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Peersson Lappalainen
1 Peer Peersson Lappalain
1 Lars Peerssonn Lappalain
1 Anders Larssonn Häiskainen
1 Olof Oialainen
1 Olof Peersson Kärckäin
1 Lars Michellsson Pardainen
1 Anders Olofsson Haloinen
1 Oloff Oloffsson Dito

Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Olofssonn Konoinen
1 Peer Peersson Kämäräinen
1 Påfwel Matsson Kämäräinen
1 Hindrich Matsson Kämäräin
1 Peer Rijssainen
1 Oloff Peerssonn Kämäräinen knecht

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Palois by
1 Matz Madtssonn Hynyinen
Ulmala by
1 Anders Jönssonn Ulmainen

Pistolkorsin rälssi ♦ Wälb Jöran Pistolkors Frälsse

Ruotu 32, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ongawesi by
1 Peer Matsson Rämes
1 Mats Matsson Rämes
1 Johan Jönsson Rämes
1 Påhl Jönsson Rämes
1 Olof Heiskainen d:
1 Peer Larsson Rämäs
1 Peer Peersson Rämäs knecht
1 Lars Peersson Dito
1 Anders Larsson Dito
1 Hindrich Anderssons Rämes drengh

Läänitykset

Pietari Brahen läänitys torpparit ♦ Torpare

Ruotu 32, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Olofsson Wäyryinen
1 Olof Lydikainen
1 Sigfredh Hurskainen

Ruotu 33Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Påhlsson Tåsåkainen
1 Pååhl Matsson Kåtilainen knecht
1 Peer Peersson Lappalainen
1 Mårthen Peersson Lappalainen
1 Staffan Söyäinen
1 Anders Harmainen
1 Hindrich Hyfwäinen
1 Niels Nielsson Niskainen
1 Johan Johansson Dito
1 Peer Larsson Häinoinen
1 Zacharias Läskinen
1 Niels Larsson Sourulainen
1 Pååhl Haloinen
1 Niels Nielssonn Rotzalainen
1 Stafan Stafansson Hyfwärinen

Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 63, ruodun loput 14 nimeä ovat Kuopion pitäjässä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ongiwäsi
1 Staphan Staphansson Kasarainen

Kirkkoherra Hoffrenin torpparit ♦ Kyrckieherdens Hr Hindrich Hoffrenij Torpare

Ruotu 66, ruotuun kuuluu lisäksi 5 nimeä Kuopion pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Peersson Lappalainen
1 Mårthen Cotilainen
1 Peer Dito

Nimismiehen rengit ♦ Ländzmans drängiar

Ruotu 66, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Pöyhöinen
Peer Oloffsson Säckinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1030, 1047, 1048

Nimet aakkosjärjestyksessä16561677

© Väinö Holopainen 2020