AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1677 ruodutus- ja väenottoluettelo

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifningz Rulla aff Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1677


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Ruotu 8, lisäksi ruodussa on 19 nimeä Kuopiosta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Idesalm by
1/2 Bertill Madtson Collioinen
Anders Matdtson Collioinen Knecht
1/2 Eskill Larsson
1 Anders Karkainen
1/2 Påhl Peerson Karhuinen
Pardalaby
1/2 Daniel Kiskinen

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Kutilain
1/2 Johan Larson Pardain
1/2 Lars Påhlsonn
1/2 Hendrich Gustafsonn
1/2 Wijsa Eskillson Pardain
1/2 Jöran Olofson Dito
Walkiainenby
1/2 Johan Olofson Kättuinen
1/2 Thomas Olofson Dito
1 Peer Olofsonn Dito
1 Påhl Peerson Dito
Wiermä
1/2 Anders Anderson Kättuinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hans Hansson Kärfwin
1 Olof Påhlson Kättuinen
1/2 Påhl Hinderson Dito
Salamiby
1/2 Påhl Påhlson Mackoin
1/2 Jöns Larson Dito
1/2 Eskell Madtson Mackoin
Madtz Eskelson Dito Knecht
1/2 Hans Mackoinen
Nissiläby
1 Madtz Påhlson Nissinen
1/2 Niels Jönson Nissinen
1/2 Niels Olofson Dito
1/2 Olof Påhlson Dito
1/2 Hendrich Kåckoinen
Kaupila
1/2 Michell Caupinen
1/2 Jöns Bertillson Dito
Ryhälä by
1/2 Anders Ryhäinen
1/2 Olof Knutsson Kärfwinen
1/2 Peer Olofson Kättuinen
Swenninmäkj
1/2 Michell Madtson Suomalain
1/2 Jöns Hendersonn Huttuin
1/2 Madtz Madtson Dito
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Hendrich O:son Swenninen
Sukewaby
1/2 Peer Jacobson
Lakaby
1/2 Lars Larson Pardain
1/2 Staffan Toifwinen
Wächmasjärf:
1/2 Påhl Påhlson Eskelinen
1/2 Michell Peerson Toifwin
1/2 Madtz Kärieises Enckia
Päsmärj
1/2 Peer Jöranson Toifwin
1/2 Ifwar Henderson Pardain
Sångajarfwj
1/2 And: Anderson Rönkoi
1/2 Påhl Madtson Eskelin
1/2 Jöns Olofson Huttuin
1/2 And: Anderson Mäkhäin
1/2 Lars Larson Huttuin
Rutako
1/2 Olof Peerson Ryhäin
1/2 Peer Jacobson Cainolain

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Wijsasson Rönkoj
1/2 Peer Larson Dito
1/2 Johan Madtsson Dito
1/2 Anders Pölläis Enckia
1/2 Niels Rönkas Enckia
Oinasjärfwj
1/2 Christer Larson Huttuin
Michel Dito Knecht
1/2 Peer Olofson Huttuin
Sälläwäby
1/2 Lars O:sn Nissinen
1/2 Erich O:son Nissinen
1/2 Knuth Thomason Sormuinen
1/2 Sigfredh Kårhoinen
1/2 Niels Johansson Roifwas
Kårpijärfwj
1/2 Zaharias Larson Heiskain
1/2 Olof Olofson Huttuin
Jumis
1/2 Jöns Anderson Heiskainen
1/2 Hemming Hendersonn
Warpais
1/2 Peer Jacobson Haloinen
Härnäjärf:
1 Peer Peersson Pardain
1/2 Niels Jöransn Hörkäs
Withaby
1/2 Olof Markuson Huttuin
1/2 Påhl Andersn Dito
1/2 Peer A: Huttuin
Kilpisarj
1/2 Hend: Anderson Pöllikas

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Jöns Markuson Huttuin
1/2 Jöns Peerson Sourulain
Pallois
1/2 Jöns Larson Heiskainen
Ulmaby
1/2 Niels Christerson Tijkain
1/2 Olof O: Tijkainen
1/2 Christer Christersn Ulmainen
1/2 Påhl O: Tijkainen
1/2 Erich Larson Heinoinen
1/2 Niels And: Lapweteläin
1/2 Olof Madtson Assikain
1/2 Påhl Påhlsn Uhlmain
1 Peer Jönsson Uhlmain
Närkoby
1/2 Johan Peerson Kächköin
1/2 Lars Larson Dito
1/2 Anders Larsson Dito

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Markusson Pardain
1/2 Påhl Anderson Käriäinen
Martikala
1/2 Olof Peersson Martikain
1/2 Peer Christerson Dito
1/2 Jöhran Jöranson Dito
Ollikala
1/2 Christer Jacobson Dito
1 Hend. Påhlson Siwoin
Peer Påhlsson Dito Knecht
1 Peer Peersson Martikainen
1/2 Lars Bertillsson Ollikain
1/2 Påhl Andersson Ollikain
1/2 Staffan Staffanson Dito
1/2 Påhl Larson Ikoin
Kiwistoby
1/2 Påhl Påhlson Ollikain
1/2 Johan Johanson Dito
Sutela
2 Madtz Nielson Sutinen
1 And: Anderson Dito
1/2 Madtz Peerson Lappalainen
1/2 Olof O: Ollikainen
Luckarila
1 Lars Larson Luckarin
1/2 Jöran Hemmingsonn
1/2 Peer Peerson Luckarin
Rokoinen
1/2 Jacob Henderson Rotzalainen
Paiujerfwj
1/2 Erich Johansn Cuosmainen
1/2 Olof Erichson Kåckarin
1/2 Peer Peerson Cuosmain
1/2 Lars Kåckarin
1/2 Erich Påhlson Lapwetelain
1/2 Hemmingh Rotzalain
Koppoila
1/2 Påhl Staffanson Wäsäin
1/2 Sigfredh Påhlson
1/2 Lars Peerson Sutinen
Niemisjärf:
1/2 Peer Nielson Ruotzalain
1/2 Ifwar Anderson Dito

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Larsonn Koppoin
1/2 Hendrich Henderson Rotzalain
Narfwalax
1 Ifwar Swenson Hilduin
1/2 Jöns Jönson Dito
1/2 Sigfred Nilson Dito
1 Peer Nielson Myckäin
Ongiwäsi
1 Påhl Nielson Rotzalain
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Michell Linduinen
Wianda
1/2 Peer Peersonn Råmsa
1/2 Peer Christerson
1/2 Peer Påhlsonn Lapwetel:
1/2 Enwaldh Lapwetelain
1/2 Johan Keijain
1/2 Lars Larsonn Lappalain
Wäiselenmäkj
1/2 Hend: Hansson Kapoin
1/2 Staffan Peerson Wäsäin
1/2 Peer Påhlson Dito
Jyngannemj
1/2 Bertill Hend: Rynäin
Karfwasalm
1/2 Lars Erichson Dito
1/2 Peer Cuossmasson Cuossma
1/2 Olof Thomasson Ollikain
1/2 Olof Erichsson Lapweteläin
1/2 Olof Katainen

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Eskillsson Jäskäläin
1/2 Madtz Philipson Påikain
1/2 Jöran Madtson
1/2 Olof Harakain
Pörsenmäckj
1/2 Ifwar Rautapardain
1/2 Hendrich Assikain
1/2 Anderss Bertillsonn
1/2 Påhl Olofson Pardain
Anders Olofsonn Pardain Knecht
1/2 Carl Johanson Dito
1/2 Philip Larson Copoin
1/2 Hend: Hansonn Wäsäin
1/2 Peer Läskinen
Lambanjärf:
1/2 Niels Olofson Huijainen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Thomasson Räsäinen
1/2 Brusius Ruotzalain
1/2 Mich: Michellson Saikoin
1/2 Hendrich Hanson Jäskäläin
1/2 Niels Kåckoinen
1/2 Lars Larsson Saikoinen
1/2 Madtz Larson Laitinen
1/2 Påhl Olofson Huttuinen
1/2 Hans Anderson Mätäinen
1/2 Påhl Staffanss Kasurin
1/2 And: Peerson Kärkäinen
1/2 Olof O: Lippainen
1/2 Eskill O: Lippoinen
1/2 Eskill Mårthenson Dito
1/2 Olof Madtson Kåtilainen
Lööytenmackj
1/2 Anders Påhlson Räsäinen
1/2 Johan Anderson Ihalain
1/2 Lars Peerson Tossawain
1/2 Påhl Peerson Röngä
1/2 Lars Anderson Luckarin
1/2 Johan Michellsn Tosawain
1/2 Lars Andersonn Dito
Kåtaniemj
1/2 Niels Nielson Tijainen
Taipal
1/2 Elias Månson Ryttköin
1/2 Peer Påhlson Dito
1/2 Lars Cämiläinen
Pielawäsi
1/2 Madtz Henderson Rytkäin
1/2 Hemmingh Rytkäinen
1/2 Påhl Larson Tossawain
1/2 Simon O: Niskainen
Lammassarj
1/2 Johan O: Niskainen
1/2 Anders Anderson Dito
1/2 Johan Niskainen
Waraslax
1/2 Hendrich Harmainen
1/2 Anders Larson Pedikäinen
1/2 Jacob O: Räsäinen
1/2 Hendrich Erichson Tickain Knecht
1/2 Peer Erichson Rotzalain
1/2 Påhl Bertilson Colemainen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tommanmackj
1/2 Bertill Jönson Pardain
1/2 Peer Hendrson Lappalain
Sulkawaby
1 Staffan Påhlson Nousiainen
1/2 Anders Madtzson Sarainen
1/2 Markus Kockoinen
1/2 Påhl Madtson Tenhuinen
1/2 Anders Henderson Pedikäin
1/2 Hendrich A: Dito
1/2 Påhl Nielsson Dito
Salmijärf:
1/2 Johan Olofson Launoinen
1/2 Lars Peerson Rytkäinen
Kalliojärfwj
1/2 Lars Henderson Kärkäinen
1/2 Olof Jönson Dito
1/2 Michell Wijnikainen
1/2 Thomas Peerson Kärkäinen
1/2 Lars Thomason
1/2 Olof Michellson Tickainen
Niemisjärf:
1 Staffan Gabriellsonn
1/2 Jacob Madtson Hywärin
1/2 Olof Peerson Saxa
1/2 Påhl Rautiainen

Ruotu 14, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Peer Olofsonn Niskainen
1/2 Eskill Eskillson Kaikoinen
Hautajärf:
1/2 Philip Olofson Kärkinen
1/2 Madtz Ikoinen
1/2 Mårthen Kärkäinen
1/2 Olof Olofsonn Dito
1/2 Olof Peerson Pöxö
Kiuruwäsi
1/2 Lars Påhlson Tickain
1/2 Olof Larson Dito
1/2 Eskill Jönsonn
Peer Dito Knecht
1/2 Hindrich O: Lappalain
1/2 Hend: Peerson Dito
1/2 Hend: Henderson Dito
1/2 Philip Peerson Kiskin
1/2 Jöns Peerson Pardain
Rotanmackj
1/2 Lars Henderson Lappalain
1/2 Thomas Jönsson Huttuin

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Madtz Madtsson Lappalain
1/2 Madtz Madtson Dito
Porowäsi
1/2 Peer Peerson Nirainen
1 Jöns Wijsason Kumbulain
Haijasby
1 Lars Larson Junduin
1/2 Wijsa Wijsason Cumbul:
Hapajärfwj
1/2 Påhl Henderson Pardain
1/2 Johan Larson Pardain
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Olof Olofsonn Pesoinen
1/2 Hendrich Tappanain
1 Hendrich Peerson Lappalain Knecht
1/2 Anders Larson Heiskainen
1/2 Olof Oijalainen
Luboaby
1/2 Lars Michellson Pardain
1/2 Anders O: Håbinen
1/2 Påhl O: Komoinen
1/2 Peer Peersonn Kämäräin
1/2 Påhl Madtsonn Dito
1/2 Peer Risainen

Pistolkorsin läänitys ♦ Wäb: Jöran Pistohlekors frälse

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Rämäxälä
1/2 Peer Madtson Rämäs
1/2 Jöns Jönsson Dito
1/2 Peer Larsonn Dito

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 711

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2021