AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1678 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensallmi Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds underliggiande lähn Pro: Anno 1678


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Norköpingz B: frellse

Ruotu 25Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1147

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Idensalm/Iisalmi
Bertil Matzon Kollioin 1
Anders Matzon dito 1
Anders Johansson Karackain 1
Hendrich Andersson 1
Påhl Kanhuinen 1
Daniell Kiskinen 1
Pardalaby/Partala
Johan A: Pardain 1
Lars Påhlsson Pardain 1
Matz Hindersson 1
Jöran Olsson Pardin 1 Knecht

Ruotu 26Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1147

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wijsa Eskellson Pardain 1
Walkeaisby/Valkeamäki
Olof Johansson Kettuin 1
Lars Olson Kettuinen 1
Peer Olsson Kettuin 1 Knect
Anders Andersson 1
Påhl Påhlsson 1
Weremaby/Vieremäjärvi
Anders Olsson Kettuin 1
Olof Anderson Kettuin 1
Påhl Henderson Kettuin 1
Peer Anderson Huttuin 1

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1147

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Salahmi/Salahmi
Jöns Larsson Mackoinen 1
Eskell Matzon dito 1
Matz dito 1 Son
Matz Matzon dito 1
Nissiläby/Nissilä
Niels Olsson Nissinen 1
Ryhäläby/Ryhälä
Peer Olson Kettuin 1 Knecht

Ruotu 27, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Påhlson Nissinen 1
Bertill Hinderson Kettuin 1
Kaupila/Kauppila
Matz Mickellson Kaupin 1
Jöns Bertillsson Kaupin 1

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ryhalaby/Ryhälä
Anders Staffanson Kyhäin 1
Lars Kyhäinen 1
Olof Knutsson Kurfwi 1
Swännimäki/Vänninmäki
Mickell Suomal:n 1
Olof Hendersson Huttuin 1
Jöns Matzon Huttuin 1
Niels Matzon 1
Hendrich Jönsson Huttuin 1
Hendrich Olsson Swenninen 1
Sukewaby/Sukeva
Carl Larsson Pardain 1 Knecht

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Jacobsson Kemäläin 1
Staffan Tuofwinen 1
Wechmasjerfwi/Vehmasjärvi
Påhl Påhlsson Eskelinen 1
Hendrich Erichson Pardain 1
Peer Peerson Tuofwinen 1
Anders Peerson 1 Knecht
Pässmäriby/Päsmäri
Peer Jöransson Tofwin 1
Ifwar Hendersson Pardain 1

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sångajerfwi/Sonkajärvi
Anders Anderson Renickö 1
Påhl Matzon Eskelinen 1
Olof Jönson Huttuin 1
Hendrich O: Huttuin 1
Thomas Huttuin 1
Anders Anderson Mätäin 1 Knecht
Lars Andersson dito 1
Lars Larsson Huttuin 1
Ruchtackoby/Rutakko
Olof Peersson Ryhäin 1
Lars Peersson dito 1

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Peerson Kainulain 1
Lars Wijsasson Rönckä 1
Peer Larsson Röncköi 1
Peer Peerson Pölleins 1
Matz Pölleins 1 Son, Knecht
Johan Matzon Röncköi 1
Jöns Nielsson dito 1
Oinasjerfwi/Oinasjärvi
Christer Larsson Huttuin 1
Niels Larsson Huttuin 1
Peer Olsson Huttuin 1
Olof Olson dito 1

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1148

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sälläwä/Sälevä
Olof Erichson Nissin 1
Lars Olsson dito 1
Philippus Olsson dito 1
Olof Sormuin 1 Knecht
Christer Knutsson dito 1
Sigfred Korhoinen 1
Kårpijerfwi/Korpijärvi
Jeremias Heiskainen 1
Jumisby/Juminen
Olof Olsson Jutinen 1
Hendrich Olsson Hutin 1
Jöns Andersson Heiskain 1

Ruotu 33Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1149

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Andersson dito 1
Hendrich Hynyinen 1
Bertill Hendersson 1
Hendrich Bertillsson 1
Warpasis/Varpanen
Peer Jacobsson Halloin 1
Petter Pettersson Pardain 1
Peer Johansson dito 1
Niels Jöransson Neissin 1
Johan dito 1 B:
Sälläwä/Sälevä
Niels Johansson Roiwas 1 Knecht

Ruotu 34Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1149

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Wijthaby/Viitaa
Påhl Andersson Huttuin 1
Jöns Hendersson Hilli 1
Killpisari/Kilpisaari
Hendrich A: Pyllkäs 1
Lars Anderson dito 1
Anders Andersson dito 1
Markus Markusson Huttuin 1
Jöns Peersson Sourolain 1
Lars Jönsson Heiskainen 1
Bertill Jönsson dito 1
Ulmalaby/Ulmala
Christer Christerson Ulmain 1 Knecht

Ruotu 35Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1149

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Christersson Tijkain 1
Olof Larsson Kafwerin 1
Christer Olsson Tijkain 1
Peer Olsson dito 1 Knecht
Oluf Påhlson Tijkainen 1
Erich Larson Heinoin 1
Nils Anderson Lapwätäl:n 1
Anders Anderson dito 1
Erich Kemmainen 1
Påhl Påhlson Ullmain 1
Påhl Bertillsson 1
Jöns Jönsson 1
Påhl Jönsson 1
Närckoby/Nerkoo
Johan Peerson Keckoin 1
Olof Peerson dito 1
Lars Larsson Keukoin 1
Anders Larson Keukoin 1
Peer Markusson Pardain 1
Peer Martikain 1
Peer Matzon Kuhoins 1 Sonn Matz Peerson
Martikala/Martikkala
Olof Olsson Jäskel:n 1 Knecht

Ruotu 37Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1149

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Märckoby/Nerkoo
Påhl Andersson Kiäiäin 1
Martikala/Martikkala
Christer Peerson Martikain 1
Peer Christersson dito 1
Jöran Jöransson dito 1
Ollikalaby/Ollikkala
Christer Jacobsson dito 1
Påhl Henderson Siwoin 1
Peer Peerson 1
Peer Peerson Martikain 1
Gabriel Peerson 1
Hendrich Ollickain 1 Knecht

Ruotu 38Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1149

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Jöransson 1
Lars Bertillson Ollickain 1
Påhl Andersson dito 1

Ruotu 38, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Staffanson dito 1
Påhl Larsson Ickoinen 1
Kifwistoby/Kivistö
Påhl Påhlsson Ollickain 1
Johan Johanson dito 1 Knecht
Sutelaby/Sutela
Erich Erichsson Kackarain 1
Anders Andersson Sutinen 1
Niels Anderson dito 1

Ruotu 39Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Suthela/Sutela
Matz Peersson Lappalain 1
Luckarila/Lukkarila
Lars Larsson Luckarinen 1
Jöran Hemmingson dito 1 Knecht
Peer Peerson dito 1
Jacob Rotzalain 1
Pajerfwi/Pajujärvi
Erich Johansson Cuossmain 1
Lars Olson Kockarinen 1
Lars Peersson Kuosmain 1
Erich Lapwäteläin 1
Hendrich Råtzalain 1

Ruotu 40Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Matz Matzon Tolloinen 1
Kåppoila/Koppola
Påhl Staffansson Wäisein 1
Sigfred Påhlson Cuossmain 1 Knecht
Lars Peersson Sutin 1
Niemisjerfwi/Niemisjärvi
Peer Nielson Rotzalain 1
Ifwar Anderson dito 1
Peer Anderson dito 1
Hendrich Henderson dito 1
Narfwanlax/Naarvanlahti
Ifwar Swensson Hillduin 1
Jöns Jönsson dito 1

Ruotu 41Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nils Jönson dito 1
Sigfred Nielson Hillduin 1
Peer Erichson Myckein 1
Ongiwesi/Onkivesi
Påhl Nielsson Rotzalain 1
Matz Peerson dito 1
Peer Matzon dito 1
Mieckell Linduin 1
Wijanda/Vianto
Hendrich Swenson Hilduin 1
Peer Christersson Puroin 1 Knecht
Läpälax/Leppälahti
Peer Påhlson Lapwetel:n 1

Ruotu 42Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Enwalt Påhlson dito 1
Enwalt Lapwätäläin 1
Johan Olsson Keijoinen 1
Lars Lappalain 1
Wäisälämäkj/Väisälänmäki
Peer Staffanson Wäisäin 1 Knecht
Peer Påhlson dito 1
Peer Hanson Kapain 1
Jyngänemi/Jynkänniemi
Christer Puruinen 1
Bertill Rynäin 1
Karfwasallmi/Karvasalmi
Bertill Henderson dito 1

Ruotu 43Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1151

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Erichson Rynäin 1
Peer Cuossmain 1
Hendrich Cuossmain 1
Olof Thomasson Ollickain 1
Lapwetelänmäki/Lappetelä
Anders Erichson 1
Olof Katainen 1
Eskill Olsson 1 Knecht
Matz Philipusson Poikoin 1

Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöran Matzon Lapwetel:n 1
Olof Harakainen 1

Ruotu 44Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pörsenmäcki/Pörsänmäki
Påhl Erichson Pardain 1
Hendrich Asickain 1
Påhl Olsson Pardain 1
Carll Johansson dito 1
Johan Johanson 1
Philpus Kopoinen 1
Hans Hanson Wäsäin 1 Knecht
Hendrich Hansson 1
Påhl Peerson Leskin 1
Lembemierf:i/Lampaanjärvi
Niels Olsson Huiainen 1

Ruotu 45Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Thomasson Rissain 1
Brusius Rotzalain 1
Hemming Mickellson Saickoin 1
Olof Hanson Jäskel: 1
Jöns Peerson Leskin 1 Knecht
Niels Kåckarinen 1
Peer dito 1 Son
Lars Saikoin 1
Lars Laitinen 1
Heinämäkj/Heinämäki
Hans Anderson Mätäin 1

Ruotu 46Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Olsson Huttuin 1 Knecht
Påhl Staffansson Kassarain 1
Peer Anderson Kärkäin 1
Peer Lappalains 1 drengh
Eskell Lippoinen 1
Olof dito 1
Anders Mårtenson 1
Höytynmäki/Löytynmäki
Anders Påhlson Räisäin 1
Johan Ihalainen 1
Lars Peerson Tossawain 1

Ruotu 47Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Peerson Röngä 1
Olof Olofss:n Jäskel:n 1 Knecht
Lars Anderson Läckerinen 1
Kuifwanemi/Kuivaniemi
Johan Mickellson Tåssawain 1
Lars Mickellsson dito 1
Lars Anderson Tåssawain 1
Anders Anderson dito 1
Kataniemi/Kotaniemi
Nils Nielson Tijain 1
Hendrich Nilsson dito 1
Taipall/Taipale
Elias Påhlsson Rytköin 1

Ruotu 48Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påhlsson Rytkein 1 Knecht
Påhl Christersson Karttuin 1
Pielawesi/Pielavesi
Hendrich Matzon Ryttköin 1
Johan Matzon dito 1
Hemming Ryttköinen 1
Påhl Larsson Tåssawain 1
Lars Olsson Niskain 1
Matz Tijhoins 1 dreng
Lammassari/Lammassalo
Johan Isacksson Niskain 1
Petter dito 1 B:

Ruotu 49Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1152

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Niskains 1 dreng
Johan Niskainen 1
Waraslax/Vaaraslahti
Hendrich Harmain 1 Knecht

Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Piedickein 1
Olof Olsson Räisäin 1
Johan Olsson dito 1
Lars Erichsson Tickain 1
Hendrich Erichsson dito 1
Erich Erichsson Rotzal: 1
Peer Erichsson dito 1

Ruotu 50Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Bertillsson Cuolemain 1
Tommanmäki/Tommonmäki
Påhl Jönsson Pardain 1
Sulkawaby/Sulkava
Niels Påhlsson Nuosiain 1
Påhl Påhlsson 1
Påhl Larsson dito 1
Markus Kockoinen 1 Knecht
Olof Hyfwäin 1
Påhl Matzon Tenhuin 1
Anders dito 1
Anders Hendersson Pedkäin 1

Ruotu 51Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Anderson dito 1
Påhl Nielsson dito 1
Ryttkynby/Rytky
Erich Carllson Suomal:n 1
Greels Peerson Kapåinen 1 Knecht
Kalliojerfwi/Kalliojärvi
Lars Hendersson Kärkäin 1
Knuth Mårtensson 1
Jöns Jönsson Kärkäin 1
Thomas Peerson dito 1
Anders Peersson 1
Peer Olsson Kärkäin 1

Ruotu 52Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Thomasson dito 1
Thomas Thomasson 1
Mickell Wijakain 1
Anders Raial:n 1
Olof Mickellsson Tickain 1 Knecht
Niemisjerfwi/Niemisjärvi
Jacob Gabrielsson Hyf:n 1
Gabriell Gabriellsson dito 1
Jacob Matzon Hyfwarin 1
Olof Staffansson dito 1
Peer Olsson Niskain 1

Ruotu 53Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Eskellsson Kackoin 1
Hautajerfwi/Hautajärvi
Philippus Olsson Karkäin 1
Peer Olson dito 1
Matz Ikoinen 1
Mårten Kärkäin 1
Olof Olson dito 1
Olof Peerson Pöxy Kärkein 1
Kiurusswesi/Kiuruvesi
Lars Påhlson Tickain 1
Olof Larsson dito 1
Lars Peersson Lappal:n 1 Knecht

Ruotu 54Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1153

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Larsson Tickain 1
Eskell Jönsson Kaickoin 1
Peer Jönsson dito 1
Anders Påhlsson Pardain 1
Hendrich Olson Tappal:n 1
Hendrich Peersson dito 1
Lars Hendersson dito 1

Ruotu 54, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Hendersson dito 1
Jöns Peersson Pardain 1
Olof Peersson dito 1

Ruotu 55Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Hendersson Lappal:n 1
Ruotainmäkj/Ruotaanmäki
Hendrich Jönsson Huttuin 1 Knechct
Matz Bertillsson Cuolemain 1
Lars Lappalain 1
Matz Matzon dito 1
Peer Larson Heinoinen 1
Porowesi/Porovesi
Lars Peersson Nirainen 1
Jöns Cumbulain 1
Hendrich Peersson 1
Haiaisby/Haajainen
Lars Larsson Jundoin 1

Ruotu 56Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Larsson dito 1
Peer Larsson dito 1
Wijsa Wijsason Cumbulain 1
Anders Cumbulain 1 Knecht
Påhl Henderson Pardain 1
Johan Larsson dito 1
Olof Larsson 1
Matz Peerson Pardain 1
Lars Mickellsson dito 1
Isach Pessoinen 1

Ruotu 57Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1154

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Pessoinen 1
Mickell Matzon Munnoin 1
Peer Peerson Lappal:n 1
Lars Peerson dito 1
Anders Larson Hiskain 1 Knecht
Olof Peerson Kärkäin 1
Luuspoeby/Luupuvesi
Jöran Mickellson Pardain 1
Anders Halloinen 1
Oluf dito 1
Påhl Kuonoinen 1

Ruotu 94, lisäksi sisältää 4 jousta Kuopion pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Luuspohe/Luupuvesi
Påhl Matzon Kämäräin 1
Eskell Matzon Eskeläins 1 Son
4 bogar haf:r frellse till näste skrifning at fordra

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1147, 1161

Nimet aakkosjärjestyksessä16771679

© Väinö Holopainen 2023