AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1685 ruodutusluettelo  ☰ 

Joroinen ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jårois Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 116_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Simonsson Huchka Knecht
Häyrylä/Häyrilä
Matz Rautasuu
Matz Michelsson Häyryn
Hendrich Jöransson Nyländ:r
Bertill Jönsson Lytin

Ruotu 117_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Mårthensson Kärri Knecht
Jårosniemi/Joroisniemi
Mårthen Peersson Kärri
Lahnalax/Lahnalahti
Påhl Antinen
Joroisniemi/Joroisniemi
Abraham Säckin
Thomas Ohlsson Clemetin

Ruotu 118_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Gregorius Påhlsson Hyfwäin Knecht
Råkoniemi/Ruokoniemi
Erich Olofsson Kåckoin
Wättilä/Vättilä
Niels Staffansson Kärfwin
Matz Sårmioin
Peer Andersson Hyfwäin

Ruotu 119_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Olof Olofsson Tenhuin Knecht
Syfweis/Syvänsi
Oloff Tenhuin
Erich Erichsson Tenhuin
Thomas Larsson Hynnin
Järwillä/Kerisalo
Petter Utriainen

Ruotu 120_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Larsson Ahulain Knecht
_käwessj/Maavesi
Peer Andersson Raska
Michell Sigfredsson Raska
Hendrich Peersson Åinoin
Michell Erichsson Måndoin

Ruotu 121_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Olofsson Lefwäin Knecht
Lahnalax/Lahnalahti
Påhl Hendersson Häyry
Olof Peersson Wänäin
Peersson Janhuin
Matz Larsson Wijhoin

Ruotu 122_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michel Ifwarsson Lydikäin Knecht
Kärisalo/Kerisalo
Hendrich Turuin
Abraham Sigfredhsson afståt
Hendrich Wallkoin
Erich Kylläin

Ruotu 123_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Thomas Andersson Waukoin Knecht
Kärisalo/Kerisalo
Peer Olofsson Jatin
Erich Ringin
Kåtkatlax/Kotkatlahti
Olof Olofsson Bengtin
Matz Pursiain

Ruotu 124_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Larsson Kinnuin Knecht
Kåtkatlax/Kotkatlahti
Måns Peersson Tunun
Johan Matzson Laitin
Lars Nåusiain eller Räsäin
Järfwila/Kerisalo
Johan Johansson

Ruotu 125_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Ohlsson Wauko Knecht
Häyrylä/Häyrilä
Thomas Thomasson
Niels Peersson Lappal:
Jacob Janhuin eller Kärckäin
Anders Kinnuin

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Erichsson Tymain Knecht
Lahnalax/Lahnalahti
Matz Hendersson Tårniain
Peer Sårmioin

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitais/Kaitainen
Peer Erichsson Nissinen Peer Wittkain

Ruotu 127_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Grels Påhlsson Kopoinen Knecht
Häyrylä/Häyrilä
Grels Suhoin
Eskill Kuolemain eller Mårthen Kittuin
Johan Tuchkiain
Matz Simonsson Tackuin

Ruotu 128_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Policarpus Johanssoon Hafwerman Knecht
Häyrylä/Häyrilä
Oloff Andersson Lappalain
Eskiell Sallin
Niels Kuolemain eller Bertill Lydinen
Johan Olofsson Kärckän

Ruotu 129_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Mårthen Mårthensson Dränck Knecht
Häyrylä/Häyrilä
Lars Assikain
Jåroisniemi/Joroisniemi
Erich Diurman Lagl:n, Oloff Paijain
Häyrylä/Häyrilä
Peer Bengdtsson Aufwinen
Oloff Karjalain

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Jacobsson Tackin Knecht
Jåroisniemi/Joroisniemi
Joseph Zachariasson Ländzman
Syfwenma/Sydänmaa
Anders Nielsson Kurki Johan Hämäläin

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lahnalax/Lahnalahti
Matz Matzson Wänäl:n

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Olofsson Kurroin Knecht

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitaisby/Kaitainen
Carl Härkäin
Olof Påhlsson Huskain
Olof Andersson Jutin

Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Olosson Julkoin Knecht instält i Daniel Erichsson Rautians ställe
Kaitaisby/Kaitainen
Olof Erichsson Rautiain
Påhl Rautiain

Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitais by/Kaitainen
Anders Juthin

Ruotu 133_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Markus Grelson Suhoin Knecht
Kaitais by/Kaitainen
Peer Erichsson Nissin
Israel Bertillsson
Hendrich Tanninen
Anders Olofsson Häyryn

Ruotu 134_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Daniel Larsson Huiskain Knecht
Saufwiniemi/Savuniemi
Anders Uckain
Mårthen Erichsson Hynnin
Påhl Nissein
Mawesi/Maavesi
Johan Tenhuinn

Ruotu 135_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Erich Hendersson Rångain Knecht
Mawesi/Maavesi
Eskell Brusiusson Janhuin
Jöran Peersson Åinoin
Anders Ihalain
Måndolamäki/Montola
Oloff Peersson Kylläin

Ruotu 136_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Hendersson Jäskeläin Knecht
Kattislax/Katisenlahti
Peer Kinnuin
Kåttkatlax/Kotkatlahti
Peer Olofsson Könöin Ödhe
Jöran Månsson Kinnuin
Christer Matsson Hurskain

Ruotu 137_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Samuel Thomasson Måndoin Knecht Absens - Rothan måste skaffa en annan i Måndoins ställe som Rymbde i Maijo 1685
Måndolamäki/Montola
Peer Thomasson Måndoin
Thomas Nielsson
Ruokoniemi/Ruokoniemi
Anders Andersson Kuolemain
Peer Johansson Sickain

Ruotu 138_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Hendrich Påhlsson Lappalain Knecht
Wättilä/Vättilä
Hendrich Påhlsson Lapwätäläin
Syfwäis/Syvänsi
Staffan Lefwoin
Hans Hansson Halloin
Oloff Nielsson Tackuin

Ruotu 139_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Leppävirta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Jacob Hynnin Knecht
Kaitaisby/Kaitainen
Michell Hynnin
Hendrich Åinoin
Lars Ohlsson Huiskain

Ruotu 140_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Michell Matsson Kaipiain Knecht
Saufwiniemi/Savuniemi
Påhl Olofsson Suhoin
Markus Grelsson Suhoin
Anders Ihalain
Anders Thomasson Häyry

Ruotu 141_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Peer Andersson Lafwa Knecht Absens - Rootan måste skaffa en dugeligh Karl j Lafwas ställe som Rymbde
Ruokojärfwi/Ruokojärvi
Hendrich Kinnuin
Michell Staffansson Ikeheimoin
Kåtkatlax/Kotkatlahti
Johan Jutilain
Katisalax/Katisenlahti
Påhl Påhlsson Hipsoin

Ruotu 142_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Lars Staffansson Tåloin Knecht Absens - måste efter slås, el:r tages annan af Roothan
Katisalax/Katisenlahti
Peer Larsson Hipoin
Påhl Olofsson Pitkäin
Staffan Larsson Tålloin
Hemmingh Luckarin

Ruotu 143_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Johan Hendersson Jåckinen Knecht
Katisalax/Katisenlahti
Peer Larsson Tålloins
Zacharias Suttinen
Påhl Johansson Kinnuinen
Påhl Peersson Kinnuin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2022