AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1685 ruodutusluettelo

Joroinen ruodutusluettelo 1685

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jårois Sochn

Ei alkuperäinen, sisältö rakennettu Savon rykmentin pääkatselmusluettelosta


Ruotu 116_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Simonsson Huchka Knecht
Häyrylä
Matz Rautasuu
Matz Michelsson Häyryn
Hendrich Jöransson Nyländ:r
Bertill Jönsson Lytin

Ruotu 117_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Mårthensson Kärri Knecht
Jårosniemi
Mårthen Peersson Kärri
Lahnalax
Påhl Antinen
Joroisniemi
Abraham Säckin
Thomas Ohlsson Clemetin

Ruotu 118_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Gregorius Påhlsson Hyfwäin Knecht
Råkoniemi
Erich Olofsson Kåckoin
Wättilä
Niels Staffansson Kärfwin
Matz Sårmioin
Peer Andersson Hyfwäin

Ruotu 119_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Olofsson Tenhuin Knecht
Syfweis
Oloff Tenhuin
Erich Erichsson Tenhuin
Thomas Larsson Hynnin
Järwillä
Petter Utriainen

Ruotu 120_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Larsson Ahulain Knecht
_käwessj
Peer Andersson Raska
Michell Sigfredsson Raska
Hendrich Peersson Åinoin
Michell Erichsson Måndoin

Ruotu 121_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Olofsson Lefwäin Knecht
Lahnalax
Påhl Hendersson Häyry
Olof Peersson Wänäin
Peersson Janhuin
Matz Larsson Wijhoin

Ruotu 122_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michel Ifwarsson Lydikäin Knecht
Kärisalo
Hendrich Turuin
Abraham Sigfredhsson afståt
Hendrich Wallkoin
Erich Kylläin

Ruotu 123_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 285

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Andersson Waukoin Knecht
Peer Olofsson Jatin
Erich Ringin
Kåtkatlax
Olof Olofsson Bengtin
Matz Pursiain

Ruotu 124_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Larsson Kinnuin Knecht
Kåtkatlax
Måns Peersson Tunun
Johan Matzson Laitin
Lars Nåusiain eller Räsäin
Järfwila
Johan Johansson

Ruotu 125_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Ohlsson Wauko Knecht
Häyrylä
Thomas Thomasson
Niels Peersson Lappal:
Jacob Janhuin eller Kärckäin
Anders Kinnuin

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Erichsson Tymain Knecht
Lahnalax
Matz Hendersson Tårniain
Peer Sårmioin

Ruotu 126_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitais
Peer Erichsson Nissinen Peer Wittkain

Ruotu 127_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Grels Påhlsson Kopoinen Knecht
Häyrylä
Grels Suhoin
Eskill Kuolemain eller Mårthen Kittuin
Johan Tuchkiain
Matz Simonsson Tackuin

Ruotu 128_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Policarpus Johanssoon Hafwerman Knecht
Häyrylä
Oloff Andersson Lappalain
Eskiell Sallin
Niels Kuolemain eller Bertill Lydinen
Johan Olofsson Kärckän

Ruotu 129_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårthen Mårthensson Dränck Knecht
Häyrylä
Lars Assikain
Jåroisniemi
Erich Diurman Lagl:n, Oloff Paijain
Häyrylä
Peer Bengdtsson Aufwinen
Oloff Karjalain

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Jacobsson Tackin Knecht
Jåroisniemi
Joseph Zachariasson Ländzman
Syfwenma
Anders Nielsson Kurki Johan Hämäläin

Ruotu 130_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lahnalax
Matz Matzson Wänäl:n

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Olofsson Kurroin Knecht

Ruotu 131_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Juva Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 286

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitaisby
Carl Härkäin
Olof Påhlsson Huskain
Olof Andersson Jutin

Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Olosson Julkoin Knecht instält i Daniel Erichsson Rautians ställe
Kaitaisby
Olof Erichsson Rautiain
Påhl Rautiain

Ruotu 132_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Rantasalmi Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kaitais by
Anders Juthin

Ruotu 133_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Markus Grelson Suhoin Knecht
Kaitais by
Peer Erichsson Nissin
Israel Bertillsson
Hendrich Tanninen
Anders Olofsson Häyryn

Ruotu 134_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Daniel Larsson Huiskain Knecht
Saufwiniemi
Anders Uckain
Mårthen Erichsson Hynnin
Påhl Nissein
Mawesi
Johan Tenhuinn

Ruotu 135_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Hendersson Rångain Knecht
Eskell Brusiusson Janhuin
Jöran Peersson Åinoin
Anders Ihalain
Måndolamäki
Oloff Peersson Kylläin

Ruotu 136_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Hendersson Jäskeläin Knecht
Kattislax
Peer Kinnuin
Kåttkatlax
Peer Olofsson Könöin Ödhe
Jöran Månsson Kinnuin
Christer Matsson Hurskain

Ruotu 137_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Samuel Thomasson Måndoin Knecht Absens - Rothan måste skaffa en annan i Måndoins ställe som Rymbde i Maijo 1685
Måndolamäki
Peer Thomasson Måndoin
Thomas Nielsson
Ruokoniemi
Anders Andersson Kuolemain
Peer Johansson Sickain

Ruotu 138_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Påhlsson Lappalain Knecht
Wättilä
Hendrich Påhlsson Lapwätäläin
Syfwäis
Staffan Lefwoin
Hans Hansson Halloin
Oloff Nielsson Tackuin

Ruotu 139_komp_1, ruotua pitäjissä Joroinen,Leppävirta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 287

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jacob Hynnin Knecht
Kaitaisby
Michell Hynnin
Hendrich Åinoin
Lars Ohlsson Huiskain

Ruotu 140_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Michell Matsson Kaipiain Knecht
Saufwiniemi
Påhl Olofsson Suhoin
Markus Grelsson Suhoin
Anders Ihalain
Anders Thomasson Häyry

Ruotu 141_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Andersson Lafwa Knecht Absens - Rootan måste skaffa en dugeligh Karl j Lafwas ställe som Rymbde
Ruokojärfwi
Hendrich Kinnuin
Michell Staffansson Ikeheimoin
Kåtkatlax
Johan Jutilain
Katisalax
Påhl Påhlsson Hipsoin

Ruotu 142_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Staffansson Tåloin Knecht Absens - måste efter slås, el:r tages annan af Roothan
Peer Larsson Hipoin
Påhl Olofsson Pitkäin
Staffan Larsson Tålloin
Hemmingh Luckarin

Ruotu 143_komp_1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 289

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Hendersson Jåckinen Knecht
Peer Larsson Tålloins
Zacharias Suttinen
Påhl Johansson Kinnuinen
Påhl Peersson Kinnuin

Lähde:
Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
SVAR SE/KrA/0022/1685/16(1685) alkaen kuvasta

Nimet aakkosjärjestyksessä1679

© Väinö Holopainen 2020