AlkuSavon ruodutusluettelotJoroisten pitäjä → 1655 väenottoluettelo

Joroinen väenottoluettelo 1655

Nimet aakkosjärjestyksessä

Jorois Sochn

Kortt Rulla oppå dhe Knechter som ähre skrefne Pro Anno 1655


Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 194

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Kaitais/Kaitainen
Oluf Olufson Oijnoinen
Rokonemi/Ruokoniemi
Oluf Påhlson Timmoinen
Syfweiss/Syvänsi
Lars Jönson Hynnin
Kåtkatlax/Kotkatlahti
Anders Tohmasson Kankuin
Kerisalo/Kerisalo
Abraham Johanson Rutain

Läänitykset ♦ Frällsse Knecktar

Anders Skogin läänitys ♦ Anders Skogz

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 197

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Kotkatlax/Kotkatlahti
Mattz Mattson Laitinen

Robert Tauben läänitys ♦ H: Robbert Taubes

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 197

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Joroiss Fiärdingh/Joroisniemi
Per Bengtson Auffuin

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1655, Rulla 632
SVAR SE/KrA/0025/0/192 alkaen kuvasta 194

Nimet aakkosjärjestyksessä16541656

© Väinö Holopainen 2021