AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1640b nimihakemisto

Juva jousiluettelo 1640b

Jousiluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å  muut 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å  muut

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamss, Talolliset

Anders Henrichss, Pappilat

Anders Matzss, Ratsastalot

Anders Mårthenss, Talolliset

Anders Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Anders Perss, Ratsastalot, Ratsastalot

Anders Sofringss, Ratsastalot

Anders Thomass, Ratsastalot

Arfuedh Simonss, Ratsastalot

Arfuedh Tönness, Ratsastalot

Bengt Perss, Baranoffin läänitys

Bängt Jörenss, Ratsastalot

Bärtill Anderss, Ratsastalot

Bärtill Jönss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Christer Hanss, Pappilat

Christer Pållss, Ratsastalot

Clemet Anderss, Ratsastalot

Erich Anderss, Ratsastalot

Erich Bärtellss, Ratsastalot

Erich Gorgoniuss, Ratsastalot

Erich Henrichss, Talolliset

Erich Michellsson, Ratsastalot

Erich Thomass, Ratsastalot

Grels Grellss, Ratsastalot

Hans Mårthenss, Ratsastalot

Hans Pållss, Talolliset

Hans Sigfredss, Pappilat

Henrich Jacobss, Talolliset

Henrich Larss, Talolliset, Ratsastalot

Hindrich Hinrichss, Talolliset

Hinrich Jönss, Ratsastalot, Nassokinin läänitys

Hinrich Matzss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hinrich Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Ifuar Henrichss, Ratsastalot

Jacob Perss, Nassokinin läänitys, Nassokinin ratsastalot

Johan Anderss, Ratsastalot

Johan Henrichss, Ratsastalot

Johan Ifuarss, Irtolaiset

Johan Nillss, Ratsastalot

Johan Tönness, Ratsastalot

Jöns Jönss, Ratsastalot

Jöns Monss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Jören Bängtss, Ratsastalot

Jören Christerss, Ratsastalot

Jören Jörenss, Ratsastalot

Jören Stafanss, Ratsastalot

Knut Jönss, Ratsastalot

Kossma Anderss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lars Larss, Ratsastalot

Lars Michelss, Baranoffin läänitys

Lars Mårthenss, Talolliset

Lars Ollss, Ratsastalot

Madz Frantzss, Ratsastalot

Madz Henrichss, Ratsastalot

Madz Perss, Ratsastalot

Madz Philipss, Ratsastalot

Madz Thomass, Ratsastalot

Marchus Johanss, Nassokinin läänitys

Matz Swänss, Ratsastalot

Michell Anderss, Pappilat

Måns Ollss, Ratsastalot

Mårthen Nilss, Ratsastalot

Mårthen Söfringss, Talolliset

Mårthen Tönness, Ratsastalot

Nils Perss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf Anderss, Ratsastalot

Oluf Larss, Talolliset

Oluf Philpuss, Nassokinin läänitys

Oluff Hinrichss, Ratsastalot

Per Anderss, Nassokinin ratsastalot

Per Bengtss, Baranoffin läänitys

Per Bärtillss, Ratsastalot

Per Erichss, Ratsastalot

Per Hinrichss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Knutss, Talolliset

Per Larss, Ratsastalot

Per Michellss, Ratsastalot

Per Perss, Ratsastalot, Ratsastalot

Per Philipss, Ratsastalot

Per Pållss, Ratsastalot

Per Sigfredss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Påll Anderss, Nassokinin läänitys

Påll Blusijss, Ratsastalot

Påll Erichss, Ratsastalot

Påll Henrichss, Ratsastalot

Påll Jönss, Ratsastalot

Påll Lukass, Talolliset

Påll Matzss, Ratsastalot, Ratsastalot

Sigfredh, Ratsastalot

Simon Tönness, Ratsastalot

Swän Swänss, Ratsastalot

Söfring Sofringss, Ratsastalot

Thomas Bärtillss, Ratsastalot

Thomas Henrichss, Ratsastalot

Thomas Jonss, Ratsastalot

Thomas Jönss, Ratsastalot

Thomas Michellss, Ratsastalot

Thomas Ollss, Ratsastalot

Thomas Thomass, Ratsastalot

Tönne Matzss, Ratsastalot

AAlkuun

Ahoin

Anders, Nassokinin läänitys

Hindrich, Ratsastalot

Philpus, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Philpus Philpuss, Ratsastalot

Antoin

Bengt, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Aufuin

Anders Anderss, Ratsastalot

Anders Ollss, Ratsastalot

Anders Pållss, Ratsastalot

Lars Anderss, Ratsastalot

Madz, Talolliset

Matz Matzss, Talolliset

Per, Talolliset

Påll Eschellss, Ratsastalot

Påll Pållss, Ratsastalot

Aufuåin

Anders, Ratsastalot

Eschell Anderss, Ratsastalot

BAlkuun

Bängtin

Madz Pållss, Ratsastalot

Påll, Ratsastalot

Påll Pållss, Ratsastalot

CAlkuun

Caipain

Lars, Ratsastalot

Caupin

Henrich Ollss, Ratsastalot

Larss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Condia

Brusius Perss, Ratsastalot

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Philpus Knutzss, Ratsastalot

FAlkuun

Flesk

Erich, Ratsastalot

Frost

Erich Henrichss, Talolliset

Lars Henrichss, Talolliset

HAlkuun

Haikara

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Haikarain

Hendrich Jönss, Talolliset

Jören, Talolliset

Halin

Bärnt Jönss, Ratsastalot

Jöns, Ratsastalot

Nils, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Thomas Jönss, Ratsastalot

Haloin

Brusius Michellss, Ratsastalot

Knut, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lars Michellss, Talolliset

Michell, Ratsastalot, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per, Talolliset

Hamuin

Anders Hanss, Nassokinin läänitys

Hans, Nassokinin läänitys

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf Jacobss, Talolliset

Harmain

Christer, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hans Jönss, Baranoffin läänitys

Henrich, Ratsastalot

Jöns Jönss, Baranoffin läänitys

Madz, Baranoffin läänitys

Hatain

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hattain

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hatzoin

Heming, Talolliset

Lars Michellss, Talolliset

Michell, Talolliset

Heilain

Jöns Perss, Baranoffin läänitys

Nils, Baranoffin läänitys

Nils Nilss, Baranoffin läänitys

Oluf, Ratsastalot

Heinoin

Henrich Simonss, Talolliset

Lars, Nassokinin läänitys

Larss Ollss, Talolliset

Nils, Talolliset

Oluf Ollss, Talolliset

Per Pållss, Nassokinin läänitys

Simon, Nassokinin läänitys

Herrain

Hinrich, Talolliset

Hirfuoin

Frantz Perss, Talolliset

Madz, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Matz Hanss, Talolliset

Matz Matz, Talolliset

Per Frantzss, Talolliset

Hukuin

Per, Irtolaiset

Hulkoin

Anders Thomass, Talolliset

Thomas Anderss, Talolliset

Huttuin

Jöns, Nassokinin läänitys

Hyfuöin

Madz Matzss, Ratsastalot

Oluf Perss, Talolliset

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Matzss, Ratsastalot

Per Perss, Ratsastalot

Hytiäin

Jören, Ratsastalot

Oluf Jörenss, Ratsastalot

Per Ollss, Ratsastalot

Håttin

Simon, Talolliset

Hämäl__

Hendrich Knutzss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hämälain

Jöns, Talolliset

Hämälein

Michel, Talolliset

Hämäläin

Erich Jönss, Talolliset

Henrich Jönss, Talolliset

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Knut, Ratsastalot

Knut Henrichss, Talolliset

Lars, Ratsastalot

Lars Perss, Talolliset

Nils Knutzss, Ratsastalot

Per, Talolliset, Ratsastalot

Samuell, Talolliset

Samuell Knutzss, Ratsastalot

Hännin

Oluf, Talolliset, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Härkain

Påll, Ratsastalot

Härkäin

Anders, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Eschell, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Eschell Eschellss, Ratsastalot

Jacob, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Jöns Pållss, Nassokinin läänitys

Madz, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz Pållss, Nassokinin läänitys

Nils, Nassokinin läänitys

Oluf Eschellss, Ratsastalot

Per, Baranoffin läänitys, Nassokinin läänitys

Per Perss, Nassokinin läänitys

Påll, Nassokinin läänitys

Thomas, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Härköin

Anders Perss, Ratsastalot

Eschell Mårthenss, Ratsastalot

Henrich Nillss, Nassokinin läänitys

Henrich Ollss, Ratsastalot

Johan Jacobss, Ratsastalot

Johan Perss, Ratsastalot

Jöns, Ratsastalot

Jören Ollss, Ratsastalot

Madz Anderss, Ratsastalot

Madz Matzss, Ratsastalot

Per Nillss, Nassokinin läänitys

Per Pållss, Talolliset

Påll, Talolliset

Påll Perss, Ratsastalot

Thomas, Ratsastalot

Tönne Matzss, Ratsastalot

Hötyläin

Abraham, Talolliset

Per Abrahamss, Talolliset

IAlkuun

Ialain

Anders Nillss, Talolliset

Mårten Nillss, Talolliset

Nils Anderss, Talolliset

Ihalembin

Per, Ratsastalot, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Ikoin

Bengt, Baranoffin läänitys

Hans, Baranoffin läänitys

Oluff Hanss, Baranoffin läänitys

Thomas, Talolliset

Immoin

Bärnt Olss, Talolliset

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Ingin

Hans, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hans Hanss, Talolliset

Lars, Ratsastalot

JAlkuun

Jarain

Påll Ollss, Talolliset

Jurfuain

Knut, Talolliset

KAlkuun

Kallin

Madz, Ratsastalot, Nassokinin ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Keistin

Oluf Nilss, Ratsastalot

Påll Pållss, Nassokinin läänitys

Kemiläin

Eschell, Talolliset

Madz Eschellss, Talolliset

Stafan Eschellss, Talolliset

Kerfuin

Anders, Talolliset

Anders Anderss, Talolliset

Henrich, Talolliset, Nassokinin läänitys

Mårthen, Nassokinin läänitys

Stafan, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Kettuin

Anders Perss, Talolliset

Jöns Perss, Talolliset

Michell Jönss, Talolliset

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Matzss, Talolliset

Påll Jönss, Talolliset

Kijskin

Anders, Ratsastalot

Anders Michellss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Bärtill, Ratsastalot

Erich Michellss, Ratsastalot

Grels, Talolliset, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hendrich, Ratsastalot

Hindrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Johan, Ratsastalot

Jören Perss, Ratsastalot

Lars Perss, Ratsastalot

Larss Pållss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lukas, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Nils, Talolliset, Ratsastalot

Philpus, Ratsastalot

Philpus Michellss, Ratsastalot

Påll, Ratsastalot

Påll Pållss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Stafan Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Kilpoin

Jöns, Ratsastalot

Kinnuin

Arfuedh, Talolliset

Kituin

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Larss, Baranoffin läänitys

Michell Larss, Baranoffin läänitys

Oluf Larss, Baranoffin läänitys

Kiukas

Anders, Baranoffin läänitys

Kolemain

Oluf, Talolliset

Korhoin

Hans, Baranoffin läänitys

Jören Hanss, Baranoffin läänitys

Oluf, Baranoffin läänitys

Kosmain

Per Perss, Talolliset

Kossmain

Christer Nilss, Talolliset

Eschell, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Grels, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Henrich Staffanss, Talolliset

Johan, Talolliset

Jöns Grellss, Talolliset

Jöns Jönss, Talolliset

Jöns Nillss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz Jönss, Talolliset

Madz Matzss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz Perss, Talolliset

Mårthen Eschellss, Talolliset

Stafan, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Kouruin

Madz, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Kuifuain

Jöns Ollss, Talolliset

Oluf, Talolliset

Kurikain

Bängt Perss, Ratsastalot

Eschell Ollss, Ratsastalot

Per, Talolliset

Kyllöin

Lars, Ratsastalot

Lars Larss, Ratsastalot

Påll Larss, Ratsastalot

Kåckoin

Jöns, Ratsastalot

Kånst

Anders, Talolliset

Käifuärä

Henrich, Ratsastalot

Kämäläin

Bärtill, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Kämäräin

Erich, Ratsastalot

Kärki

Sigfredh Perss, Talolliset

LAlkuun

Laaskoin

Steen, Nassokinin ratsastalot

Laitiain

Jöns, Talolliset

Madt, Nassokinin läänitys

Stafan Jönss, Nassokinin läänitys

Lamain

Christer, Talolliset

Oluf, Talolliset

Lambain

Bängt Perss, Ratsastalot

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Larss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz Perss, Ratsastalot

Mårthen, Talolliset

Oluf Perss, Ratsastalot

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Perss, Talolliset, Ratsastalot

Per Pållss, Irtolaiset, Ratsastalot

Påll, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Påll Perss, Ratsastalot

Lambin

Christer, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lambinen

Jöns Michelss, Talolliset

Lars Michelss, Talolliset

Langoin

Lars, Baranoffin läänitys

Larss, Baranoffin läänitys

Per Jönss, Baranoffin läänitys

Lapueteläin

Lars, Talolliset, Talolliset

Launin

Lars, Ratsastalot

Laurikain

Anders, Ratsastalot

Lautiain

And:s, Talolliset

Per, Ratsastalot

Per Anderss, Talolliset

Lefuoin

Jöns Jönss, Nassokinin läänitys

Påll, Nassokinin läänitys

Lehekoin

Madz Johanss, Talolliset

Lehikoin

Brusius Johanss, Talolliset

Johan, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Jören Pållss, Ratsastalot

Madz, Nassokinin läänitys

Per Pållss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Leinoin

Jöns, Talolliset, Talolliset

Jöns Perss, Talolliset

Per, Talolliset

Per Jönss, Talolliset

Leskin

Anders Johanss, Nassokinin läänitys

Hinrich, Nassokinin läänitys

Johan, Nassokinin läänitys

Jöns, Nassokinin läänitys

Madz, Nassokinin läänitys

Madz Jönss, Nassokinin läänitys

Oluf Jönss, Nassokinin läänitys

Per, Nassokinin läänitys, Nassokinin läänitys

Per Henrichss, Nassokinin läänitys

Påhl, Nassokinin läänitys

Påll Johanss, Nassokinin läänitys

Vincentius Perss, Nassokinin läänitys

Limatain

Madz, Ratsastalot

Längä

Anders Jönss, Ratsastalot

Jöns Anderss, Talolliset

MAlkuun

Marain

Måns, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Måns Perss, Talolliset

Per, Nassokinin läänitys

Per Månss, Ratsastalot

Påll, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Påll Månss, Ratsastalot

Martikain

, Talolliset

Anders, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Eschell, Talolliset

Lars, Talolliset

Lars Larss, Talolliset

Per, Talolliset

Martin

Bengt, Talolliset

Erich, Talolliset

Henrich, Talolliset

Lars Matzss, Talolliset

Lars Sigfredss, Talolliset

Påll Jönss, Talolliset

Påll Pålss, Talolliset

Mieloin

Nils, Talolliset

Mustoin

Bengt, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Thomas, Ratsastalot

Muttulain

Abraham, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Anders, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Isach Abrahamss, Ratsastalot

Johan Abrahamss, Ratsastalot

Jören Gabriellss, Ratsastalot

Månoin

Anders, Ratsastalot

Möyky

Anders, Irtolaiset

NAlkuun

Narin

Anders, Talolliset

Jöns Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lars Thomess, Talolliset

Simon, Nassokinin läänitys

Thomas Thomass, Talolliset

Naringin

Jöns Jacobss, Talolliset

Lars Jacobss, Talolliset

Neula

Oluf Pållss, Talolliset

Påll, Talolliset

Nopoin

Madz, Baranoffin läänitys

Nousiain

Lars Perss, Talolliset

Nils Perss, Talolliset

Per Larss, Talolliset

Nulpoin

Anders, Ratsastalot

Lars Anderss, Ratsastalot

Lars Larss, Ratsastalot

Mårthen, Talolliset

Nutin

Lars, Talolliset

Nåpoin

Hinrich, Baranoffin läänitys

Hinrich Henrichss, Baranoffin läänitys

Näringin

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

OAlkuun

Olkoin

Börge Pållss, Ratsastalot

Rassmus, Talolliset

Ollickain

Christer, Talolliset

Hinrich, Talolliset

Ollikain

Anders, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Hindrich, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Outin

Henrich, Ratsastalot

PAlkuun

Pafuilain

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Paiain

Per, Ratsastalot

Pajain

Jacob Månss, Baranoffin läänitys

Jöns Månss, Baranoffin läänitys

Larss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Måns, Baranoffin läänitys

Pardain

Johan, Talolliset

Jöns, Ratsastalot

Nils, Talolliset

Nils Perss, Ratsastalot

Oluf Perss, Talolliset

Per, Ratsastalot

Thomas Johanss, Talolliset

Pasain

Lars Larss, Talolliset

Per Larss, Talolliset

Patelain

Anders, Irtolaiset

Thomas Thomass, Talolliset

Pauilain

Henrich, Ratsastalot

Jören Perss, Ratsastalot

Lars, Ratsastalot

Lars Jörenss, Ratsastalot

Påll Jacobss, Talolliset

Pedekäin

Hendrich Matzss, Baranoffin läänitys

Madz, Baranoffin läänitys

Madz Matzss, Baranoffin läänitys

Påll Matzss, Baranoffin läänitys

Pedikäin

Henrich Jönss, Talolliset

Jöns, Talolliset

Jören Jönss, Talolliset

Pekoin

Hendrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Pekurin

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Mårthen, Ratsastalot

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Pelkin

Hindrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madtz, Talolliset

Pennoin

Madz Ollss, Talolliset

Oluf, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Pijk

Madz Nillss, Ratsastalot

Nils, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Piskoin

Jören, Irtolaiset

Pispa

Anders Bengtss, Baranoffin läänitys

Bengt, Baranoffin läänitys

Pulkin

Anders Bengtss, Baranoffin läänitys

Bengt, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Bengt Jönss, Baranoffin läänitys

Eschell, Nassokinin läänitys

Jöns, Nassokinin läänitys

Jöns Bengtss, Baranoffin läänitys

Jöns Jönss, Baranoffin läänitys

Per Ollss, Baranoffin läänitys

Purhoin

Johan Larss, Ratsastalot

Lars, Ratsastalot, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Lars Larss, Ratsastalot

Michell, Irtolaiset

Oluf, Talolliset

Pylkäin

Oluf, Talolliset

Pylues

Oluf, Irtolaiset

Påsa

Jöran Larss, Talolliset

Päkäin

Henrich, Talolliset

Pärnäin

Erich, Ratsastalot

Henrich Perss, Ratsastalot

Johan, Nassokinin läänitys

Madz, Talolliset

Thomas Perss, Ratsastalot

Pöihöin

Eschell, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Pölläin

Oluf, Nassokinin läänitys

Pöndin

Lars, Talolliset

Måns Månss, Talolliset

Pöuhäin

Anders Anderss, Talolliset

Anders Eschellss, Talolliset

Nils, Talolliset

Pöuhöin

Johan Larss, Talolliset

Pöxäin

And:s Pållss, Talolliset

Hindrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz, Talolliset

RAlkuun

Rajain

Per, Nassokinin läänitys

Randoin

Lars, Talolliset

Rasain

Madz Perss, Nassokinin läänitys

Per Michellss, Nassokinin läänitys

Rassain

Nils, Nassokinin läänitys

Rautiain

Hans, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Remoin

Abraham, Ratsastalot

Anders, Irtolaiset

Rimpi

Per, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Matzss, Talolliset

Rokolain

Anders, Baranoffin läänitys

Christer, Baranoffin läänitys

Nils Larss, Baranoffin läänitys

Per, Baranoffin läänitys

Per Anderss, Baranoffin läänitys

Simon, Baranoffin läänitys

Rongain

Erich, Talolliset

Henrich, Ratsastalot

Jöns Jönss, Talolliset

Madtz Persson, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Mårten, Irtolaiset

Mårthen Ollss, Ratsastalot

Oluf Ollss, Ratsastalot

Oluf Pållss, Ratsastalot

Påll, Ratsastalot

Rotzalain

Anders, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Rupsa

Michell, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Rutu

Per Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Rysse

Isach, Ratsastalot

Råiskoin

Lars, Ratsastalot

Råkolain

Anders Anderss, Ratsastalot

Rännare

Madz Ollss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Räsiä

Påll, Ratsastalot

SAlkuun

Sauolain

Oluf, Talolliset

Schadewitz

Mathias, Ratsastalot

Seilain

Grels, Baranoffin läänitys

Seiloin

Per Jönss, Baranoffin läänitys

Sikain

Per Erichss, Ratsastalot

Skinnarin

Hinrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Skump

Jonas, Ratsastalot

Smedh

Thomas, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Solki

Nils Anderss, Talolliset

Sopain

Cossma, Nassokinin läänitys

Hindrich Johanss, Nassokinin läänitys

Hinrich, Nassokinin läänitys

Johan, Nassokinin läänitys

Per, Nassokinin läänitys

Suikain

Nils, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf Anderss, Talolliset

Oluf Ollss, Talolliset

Såckain

Madz Pållss, Ratsastalot

TAlkuun

Taifuain

Madz, Ratsastalot

Tarfuain

Madz Pållss, Talolliset

Påll, Talolliset

Tarkiain

Eschell Kossmanss, Ratsastalot

Hendrich Philpuss, Ratsastalot

Henrich Perss, Talolliset

Henrich Stafanss, Ratsastalot

Jöns Jönss, Ratsastalot

Kossma, Ratsastalot

Lars Kossmanss, Ratsastalot

Nils, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf, Talolliset

Oluf Philpuss, Ratsastalot

Philpus, Ratsastalot

Påll, Ratsastalot

Stafan Perss, Ratsastalot

Teifuain

Michellss, Talolliset

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Madz, Talolliset

Oluf, Talolliset

Teifuin

Oluf, Ratsastalot

Oluf Ollss, Ratsastalot

Tenhoin

Oluf, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Tenhuin

Lars Ollss, Talolliset

Oluf, Talolliset

Per Ollss, Talolliset

Stafan, Talolliset

Tirroin

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Oluf, Talolliset

Tolfuain

Lars, Baranoffin läänitys

Tolska

Oluf Ollss, Talolliset

Tuchkalain

Oluf, Talolliset, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Turckain

Christer Larss, Ratsastalot

Oluf Ollss, Ratsastalot

Oluf Perss, Ratsastalot

Turkia

Jöns Jönss, Ratsastalot

Tålfuain

Per, Baranoffin läänitys

Tålska

Oluf, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

UAlkuun

Ulmain

Oluf, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

VWAlkuun

Wachuoin

Nils, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per Bengtss, Talolliset

Wainikain

Anders, Talolliset

Simon, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Wasara

Per, Talolliset

Wechmoin

Eschell, Ratsastalot

Hartwijk Eschellss, Ratsastalot

Wehmoin

Eschill Nillss, Talolliset

Nils, Talolliset

Weiher

Theotorich, Kirkkoherra, nimismiehet, lautamiehet

Weijalain

Hartwijk Perss, Ratsastalot

Per, Ratsastalot

Per Henrichss, Ratsastalot

Wenoin

Peter, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Wenäläin

Anders, Talolliset

Westerin

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Per, Talolliset

Wihauain

Oluf Perss, Talolliset

Per, Talolliset

Wihauainen

Henrich Anderss, Talolliset

Thomas, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Wäisäin

Oluf, Ratsastalot

Wänäin

Per, Talolliset, Baranoffin läänitys

Sigfredh Perss, Talolliset

Wätäin

Hans Henrichss, Ratsastalot

Henrich, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Johan Henrichss, Ratsastalot

Per Henrichss, Ratsastalot

ÅAlkuun

Åikarin

Anders Perss, Talolliset

Henrich Jacobss, Talolliset

Jacob, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Jacob Perss, Talolliset

Jöns, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Jöns Jacobss, Talolliset

Jöns Larss, Talolliset

Lars, Talolliset

Lars Perss, Talolliset

Oluf Larss, Talolliset

Per Knutzss, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Philpus, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Stafan Larss, Talolliset

muutAlkuun

_uchkain?

Lars, Yli 60-vuotiaat ja entisiä nihtejä

Tässä hakemistossa on yhteensä 644 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021