AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1643 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1643

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Ö 
 -  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Ifwar Hindrichsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Jöns Nillssonn [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Jören Oloffson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Marten Siuringzson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påuell Mårthenssonn [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Påål Mårtenss: [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

AAlkuun

Auffuinen

Madz [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

CAlkuun

Callinen

Madz [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Colemain

Oluff [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Conti

Anderss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Cosmain

Peer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Cosmainen

Staphan [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Cåsmainen

Johan [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

EAlkuun

Erkinen

Cåssma [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

FAlkuun

Frosti

Hindrich [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

HAlkuun

Halloinen

Knut [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Haloinen

Michiel [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer Michielss:n [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Halåin

Peer Mikellsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hamuin

Jakoph [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Hatzoin

Hemingh [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hatzoinen

Lars Michielsson [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Heinoin

Nills [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Heinoinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hemelein

Jöns Månsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Knuth Hindrichzson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Samuel [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hemeleinen

Eskiel [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Hirfuåinen

Madz [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Hottinen

Simon [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hulckåin

Larss Anderssonn [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hyffuoinen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hämalain

Oluff [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hämelein

Jönss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hämeleinen

Peer [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Hämäläinen

Samuell [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hänninen

Oluff [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Härckäinen

Pååel [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Härköinen

Eskell [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hötiläinen

Cosma [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Hötyleinen

Abraham [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Jöns [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

IAlkuun

Ihalain

Anders [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Ikåinen

Tåmas [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Immåin

Berendt Oloffson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Immåinen

Berendt Oluffsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Oluff [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Tommas Persson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

JAlkuun

Jarainen

Påål [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

KAlkuun

Kerfuin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kettuinen

Anders [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Madz Peersson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Peer Madzson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kinnuinen

Arfwedh [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kiskin

Michiel Philpuson [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Kiskinen

Anders [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Gräels [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Påel Lukasson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kosmainen

Eskil [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Johan [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Kuifuainen

Jöns Oluffsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Oluff [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kuifualain

Jons Olofson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Kupsa

Anders [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kurikäinen

Peer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

LAlkuun

Lamain

Christer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jöns [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Lambain

Jöns Michelsson [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Mårten [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lautiain

Anders [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Lehikåin

Johan [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Leinoin

Jöns [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Leinåin

Frantz Peerson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Leinåinen

Frandz Peerss:n [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Lengä

Jöns [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

MAlkuun

Marain

Måns [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Martikain

Eskill [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Martinen

Erich [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Muståinen

Tomes [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

NAlkuun

Narin

Anders [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Neula

Oluff Påelss:n [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Neula Tarkiain

Oloff Påållsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Påel [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Nulpåinen

Påål [Talolliset] Ruotu 13:Ruod+V

Nåusiain

Peer [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Näringinen

Jakoph [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

OAlkuun

Ochtoin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Ochtåinen

Hendrich [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Oikarin

Oluff Larsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Ollikain

Anders [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Hindrich [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

PAlkuun

Partain

Oluff [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Partainen

Jönss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Nillss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pasainen

Peer [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Pauilain

Påel Jakophzson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pelckinen

Lars [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Pennåinen

Oluff [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Perneinen

Mattz [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Purhoin

Michel [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Putkin

Hindrich [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Pärnoinen

Oluff Madzson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Pöxäinen

Anti [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Madz [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Pöyhöinen

Anders [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Eskill [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

RAlkuun

Randoin

Thåmas Erichsån [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Randåinen

Erich [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Tomes Erichzson [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Rauthiainen

Hans [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Rimpi

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Rongain

Matz Jönsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Rudzalainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

SAlkuun

Smedh

Thomes [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Sålcki

Nills [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

TAlkuun

Tarfuain

Madz Påelss:n [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Matz Påållsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Påål [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Tarkiain

Oluff Påelss:n [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Påel [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Tarkiain (Neula Tarkiain)

Oloff Påållsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Påel [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Teifuain

Jöns [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Teifuainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Tenhuin

Staphan [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tirroinen

Oluff Hansson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tuchkalainen

Oluff [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Turakainen

Jören Olufss: [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

Oluff Hemingszson [Talolliset] Ruotu 12:Ruod+V

VWAlkuun

Wasara

Peer [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Wechmåinen

Nills [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Weijalainen

Hartwich [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Weneinen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Wenelein

Anders [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Westerinen

Peer [Talolliset] Ruotu 11:Ruod+V

Wihawainainen

Peer [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

ÖAlkuun

Örrö

Anders [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 150 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2023