AloitussivuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1644 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1644

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ö  muut 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ö  muut

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Anders Thomasson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Larss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Morten Siuringsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Påål Lukasson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

AAlkuun

Aufwinen

Peer [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

CAlkuun

Colemajnen

Olof [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Cosmainen

Staffan [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Cosmajnen

Matz [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Cåsmajnen

Oll [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

FAlkuun

Fråst

Hendrick [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

HAlkuun

Hamuinen

Jacob [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Olof Jacobsson [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Oluf Jacobsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Hassoinen

Hemmingh [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Heilainen

Olof [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Henninen

Olof [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Herrajnen

Ifwar [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hirffuånen

Matz [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Hyfwånen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Hyötyläjnen

Peer Abrahamsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Håttinen

Simon [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Hämäläjnen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hendrick Ericksson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Hendrick Jönsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Samuel [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Härkäinen

Peer [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Härköinen

Pååll [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Hötyläjnen

Abraham [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Cosma [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Hötöläin

Peer Abrahamsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

IAlkuun

Ihalainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Ihalambinen

Jören [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Immoinen

Olof [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Thomass Peersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

JAlkuun

Jarajnen

Påål [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Jurfuajnen

Knut [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

KAlkuun

Kemiläinen

Eskel [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kerfuinen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kettuinen

Peer Matzson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Kijskinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Kinnuinen

Arfued [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Arfwuedh [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Kurikain

Hinrich Peersson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Kurikajnen

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Kånsti

Anderss [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Kåsmainen

Johan [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Jöns Nilsson [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Mats [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

LAlkuun

Lamajnen

Christer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Lambainen

Larss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Lambajnen

Jönss Michelsson [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Mårten [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Lapweteläjnen

Larss [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Lautiajnen

Anderss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Leinånen

Jönss [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Låmajnen

Olof [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

MAlkuun

Marttinen

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Mustoinen

Thomas [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Mustånen

Thomass [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

NAlkuun

Narinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Nåusiajnen

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Näringh

Clemet Jacobsson [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Jacob [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Näringinen

Clemet Jacobsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

OAlkuun

Ollikainen

Anderss [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Hendrick [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

PAlkuun

Pardainen

Olof [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Pasainen

Peer [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Pelckinen

Larss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Pennojnen

Olof [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Pijdekönen

Clemet [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Pudkinen

Hendrick [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Purhåinen

Michel [Talolliset] Ruotu 3:Ruod+V

Påsa

Jören [Talolliset] Ruotu 10:Ruod+V

Pärnäinen

Matz [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Pöxäinen

Anderss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Matz [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Pöyhönen

Anderss [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Eskil [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

RAlkuun

Rautiainen

Hanss [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Rångainen

Erich [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Erich Erichsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Jöns Jönsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Matz Jönsson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

SAlkuun

Smedh

Thomass [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

TAlkuun

Tarfuainen

Påål [Talolliset] Ruotu 7:Ruod+V

Targkiajnen

Cosma [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Tenhuinen

Staffan [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

Tirronen

Olof Hansson [Talolliset] Ruotu 1:Ruod+V

Tuchkalajnen

Olof [Talolliset] Ruotu 6:Ruod+V

Täifuajnen

Anders Olofsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Jönss [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Olof [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

Täifuoin

Anderss Olufzsson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

VWAlkuun

Wasara

Anders Peersson [Vero- ja kruununtilat] Väenottoluettelo

Anderss Peersson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Peer [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wechmåinen

Nilss [Talolliset] Ruotu 9:Ruod+V

Weijalainen

Harwijk [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Wenäläjnen

Anderss [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Westärinen

Peer [Talolliset] Ruotu 8:Ruod+V

Wätänen

Michel [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

ÅAlkuun

Åikarinen

Oll Larsson [Talolliset] Ruotu 5:Ruod+V

ÖAlkuun

Örrö

Anderss [Talolliset] Ruotu 4:Ruod+V

muutAlkuun

__känen?

Påål Larsson [Talolliset] Ruotu 2:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 112 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2023