AlkuSavon ruodutusluettelotJuvan pitäjä → 1644 nimihakemisto

Juva ruodutusluettelo 1644

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ö  muut 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ö  muut

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson, Ruotu 4, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Anders Thomasson, Ruotu 2

Larss, Ruotu 10

Morten Siuringsson, Ruotu 1

Påål Lukasson, Ruotu 2

AAlkuun

Aufwinen

Peer, Ruotu 5

CAlkuun

Colemajnen

Olof, Ruotu 8

Cosmainen

Staffan, Ruotu 5

Cosmajnen

Matz, Ruotu 8

Peer, Ruotu 8

Cåsmajnen

Oll, Ruotu 6

FAlkuun

Fråst

Hendrick, Ruotu 4

HAlkuun

Hamuinen

Jacob, Ruotu 10

Olof Jacobsson, Ruotu 10

Oluf Jacobsson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Hassoinen

Hemmingh, Ruotu 9

Heilainen

Olof, Ruotu 10

Henninen

Olof, Ruotu 5

Herrajnen

Ifwar, Ruotu 2

Hirffuånen

Matz, Ruotu 7

Peer, Ruotu 7

Hyfwånen

Peer, Ruotu 1

Hyötyläjnen

Peer Abrahamsson, Ruotu 6

Håttinen

Simon, Ruotu 3

Hämäläjnen

Hendrick, Ruotu 10

Hendrick Ericksson, Ruotu 6

Hendrick Jönsson, Ruotu 5

Jönss, Ruotu 5, Ruotu 9

Peer, Ruotu 3

Samuel, Ruotu 5

Härkäinen

Peer, Ruotu 1

Härköinen

Pååll, Ruotu 2

Hötyläjnen

Abraham, Ruotu 6

Cosma, Ruotu 6

Jönss, Ruotu 6

Hötöläin

Peer Abrahamsson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

IAlkuun

Ihalainen

Anderss, Ruotu 10

Ihalambinen

Jören, Ruotu 10

Immoinen

Olof, Ruotu 2

Thomass Peersson, Ruotu 2

JAlkuun

Jarajnen

Påål, Ruotu 8

Jurfuajnen

Knut, Ruotu 6

KAlkuun

Kemiläinen

Eskel, Ruotu 4

Kerfuinen

Hendrick, Ruotu 3

Kettuinen

Peer Matzson, Ruotu 4

Kijskinen

Anderss, Ruotu 3

Kinnuinen

Arfued, Ruotu 3

Arfwuedh, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Kurikain

Hinrich Peersson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Kurikajnen

Peer, Ruotu 7

Kånsti

Anderss, Ruotu 2

Kåsmainen

Johan, Ruotu 4

Jöns Nilsson, Ruotu 4

Mats, Ruotu 4

LAlkuun

Lamajnen

Christer, Ruotu 7

Lambainen

Larss, Ruotu 10

Lambajnen

Jönss Michelsson, Ruotu 6

Mårten, Ruotu 6

Lapweteläjnen

Larss, Ruotu 8

Lautiajnen

Anderss, Ruotu 3

Leinånen

Jönss, Ruotu 3

Peer, Ruotu 7, Ruotu 7

Låmajnen

Olof, Ruotu 3

MAlkuun

Marttinen

Peer, Ruotu 9

Mustoinen

Thomas, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Mustånen

Thomass, Ruotu 9

NAlkuun

Narinen

Anderss, Ruotu 7

Nåusiajnen

Peer, Ruotu 8

Näringh

Clemet Jacobsson, Ruotu 8

Jacob, Ruotu 8

Näringinen

Clemet Jacobsson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

OAlkuun

Ollikainen

Anderss, Ruotu 10

Hendrick, Ruotu 10

PAlkuun

Pardainen

Olof, Ruotu 3

Pasainen

Peer, Ruotu 9

Pelckinen

Larss, Ruotu 1

Pennojnen

Olof, Ruotu 8

Pijdekönen

Clemet, Ruotu 6

Pudkinen

Hendrick, Ruotu 9

Purhåinen

Michel, Ruotu 3

Påsa

Jören, Ruotu 10

Pärnäinen

Matz, Ruotu 1

Pöxäinen

Anderss, Ruotu 9

Matz, Ruotu 9

Pöyhönen

Anderss, Ruotu 7

Eskil, Ruotu 7

RAlkuun

Rautiainen

Hanss, Ruotu 1

Rångainen

Erich, Ruotu 1

Erich Erichsson, Ruotu 1, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Jöns Jönsson, Ruotu 1

Matz Jönsson, Ruotu 1

SAlkuun

Smedh

Thomass, Ruotu 9

TAlkuun

Tarfuainen

Påål, Ruotu 7

Targkiajnen

Cosma, Ruotu 5

Tenhuinen

Staffan, Ruotu 4

Tirronen

Olof Hansson, Ruotu 1

Tuchkalajnen

Olof, Ruotu 6

Täifuajnen

Anders Olofsson, Ruotu 5

Jönss, Ruotu 5

Olof, Ruotu 5

Täifuoin

Anderss Olufzsson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

VWAlkuun

Wasara

Anders Peersson, Vero- ja kruununtilat:VäenO

Anderss Peersson, Ruotu 2

Peer, Ruotu 2

Wechmåinen

Nilss, Ruotu 9

Weijalainen

Harwijk, Ruotu 2

Wenäläjnen

Anderss, Ruotu 8

Westärinen

Peer, Ruotu 8

Wätänen

Michel, Ruotu 4

ÅAlkuun

Åikarinen

Oll Larsson, Ruotu 5

ÖAlkuun

Örrö

Anderss, Ruotu 4

muutAlkuun

__känen?

Påål Larsson, Ruotu 2

Tässä hakemistossa on yhteensä 112 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2020